Poradnik
strefa-opalania-2926
Biofibrat (Fenofibratum)

Biofibrat (Fenofibratum)

Biofibrat jest lekiem należącym do grupy leków zwanych fibratami. Substancja czynna leku - fenofibrat stosowana jest w celu obniżenia stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi. Przykładem takich lipidów mogą być trójglicerydy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBiofibrat
Nazwa międzynarodowaFenofibratum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 200 mg
 • 267 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Fenofibrat

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń (dawka 200 mg i 267 mg)

 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana
 • laurylosiaczan sodu
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka Biofibrat 200 mg:

 • żelatyna
 • czarny tlenek żelaza
 • dwutlenek tytanu
 • erytrozyna
 • indygotyna

Otoczka Biofibrat 267 mg:

 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu
 • błękit brylantowy
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek twardych
 • 30 kapsułek twardych
 • 50 kapsułek twardych
 • 60 kapsułek twardych
Działanie / właściwości

Lek Biofibrat obniża stężenie lipidów we krwi.

Zastosowanie
 • obniżenie stężenie tłuszczów (lipidów) we krwi
 • lek powinien być stosowany łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi sposobami leczeniami (np. aktywność fizyczna, utrata masy ciała), aby skutecznie obniżyć stężenie lipidów we krwi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na światło słoneczne lub UV albo uszkodzenie skóry po zastosowaniu ketoprofenu, lub innych leków z grupy fibratów (występujące w przeszłości)
 • choroby nerek
 • ciężkie choroby wątroby lub choroba pęcherzyka żółciowego
 • zapalenie trzustki, które nie jest spowodowane dużym stężeniem pewnego rodzaju tłuszczów we krwi
 • wiek poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia wątroby lub nerek
 • zapalenie wątroby: objawy obejmują zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) i zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
 • niedoczynność tarczycy

Ryzyko rozpadu mięśni na skutek przyjmowania leku może być większe w przypadku:

 • wieku powyżej 70 lat
 • występowania choroby nerek lub tarczycy
 • gdy pacjent pije duże ilości alkoholu
 • gdy u pacjenta lub kogoś z jego rodziny występowały dziedziczne choroby mięśni
 • gdy pacjent przyjmuje inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu (np. statyny) lub gdy w przeszłości występowały działania niepożądane związane z terapią tymi lekami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi
 • zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi
Możliwe interakcje z
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • innymi lekami stosowanymi w celu kontroli stężenia lipidów we krwi (takimi jak statyny lub fibraty)
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • cyklosporyną
Ciąża

Lek Biofibrat jest przeciwwskazany w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Biofibrat w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Biofibrat u osób poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Biofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Biofibrat?

Lek Biofibrat obniża stężenie tłuszczów we krwi. Stosowany jest łącznie z dietą niskotłuszczową oraz innymi niemedycznymi sposobami leczenia, np. ćwiczeniami fizycznymi, które mają na celu obniżenie stężenia lipidów we krwi. Biofibrat w niektórych przypadkach może być stosowany z innymi lekami np. z symwastatyną, atorwastatyną, rozuwastatyną czy fluwastatyną, jeżeli stężenia tłuszczów nie da się kontrolować przy użyciu samych statyn.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Biofibrat?

Lek Biofibrat jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych w następujących przypadkach:

 • leczenie ciężkiej hipertrójglicerydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez
 • mieszana hiperlipidemia, jeśli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane przez pacjenta

Dawkowanie

Jak stosować lek Biofibrat?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • należy połknąć kapsułkę w całości i popić szklanką wody
 • nie otwierać i nie rozgryzać kapsułki
 • kapsułkę przyjmować podczas posiłku, gdyż lepiej się wchłania

Dorośli:

Zalecana dawka to 200 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 267 mg raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania Biofibratu u osób poniżej 18 roku życia.

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku bez niewydolności nerek zalecana jest dawka taka jak dla dorosłych.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz może zmniejszyć dawkę. W razie takich zaburzeń należy zasięgnąć porady u lekarza lub farmaceuty. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/ min) lek jest przeciwwskazany.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z niewydolnością wątroby Biofibrat nie jest zalecany ze względu na brak danych dotyczących tej grupy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biofibrat

W razie zażycia większej dawki niż zalecana lub przypadkowego zażycia leku przez inną osobę należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki leku Biofibrat.

W razie pominięcia dawki należy zażyć kolejną dawkę z następnym posiłkiem. Następnie należy przyjąć zwykłą dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Przerwanie stosowania leku Biofibrat

Nie należy przerywać terapii lekiem bez kontaktu z lekarzem, chyba że lek powoduje złe samopoczucie.
Terapia zazwyczaj jest długotrwała i wymaga stosowania dodatkowo diety z obniżoną zawartością tłuszczów oraz regularnej aktywności fizycznej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Biofibrat?

Lek Biofibrat jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

 • uczulenie na fenofibrat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na światło słoneczne lub UV albo uszkodzenie skóry w wywiadzie, po zastosowaniu takich leków jak ketoprofen lub innych leków z grupy fibratów
 • ciężkie choroby wątroby
 • choroby pęcherzyka żółciowego
 • choroby nerek
 • zapalenie trzustki (powodujące bóle brzucha), które nie jest spowodowane dużym stężeniem lipidów we krwi
 • wiek poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Biofibrat może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku Biofibrat i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Może być konieczne szybkie zastosowanie leczenia:

Niezbyt często (mogą występować u maksymalnie 1 na 100 pacjentów):

 • objawy zapalenia mięśni lub ich rozpadu - skurcze i bóle mięśniowe, nadwrażliwość mięśni na dotyk lub ich osłabienie
 • bóle brzucha (mogą sygnalizować zapalenie trzustki)
 • bóle w klatce piersiowej i obrzęk nóg (mogą być to objawy zatorowości płucnej)
 • ból, zaczerwienie i obrzęk nóg (mogą sygnalizować zakrzepicę żył głębokich)

Rzadko (mogą występować u maksymalnie 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk twarzy, ust, języka i gardła - objawy alergiczne, które mogą powodować trudności w oddychaniu
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) lub zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych - objawy zapalenia wątroby

Częstość nieznana:

 • ciężka wysypka skórna z zaczerwienieniem, złuszczaniem i obrzękiem skóry, która przypomina ciężkie oparzenie
 • przewlekła choroba płuc

Inne działania niepożądane leku Biofibrat:

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • nudności
 • wymioty
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi stwierdzona w badaniach laboratoryjnych
 • zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi (zbyt duża ilość tego aminokwasu we krwi wiąże się z większym ryzykiem choroby wieńcowej, udaru, choroby naczyń obwodowych, chociaż nie ustalono jeszcze związku przyczynowo- skutkowego)

Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • bóle głowy
 • kamica żółciowa
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • wysypka, świąd lub czerwone wykwity na skórze
 • zwiększenie stężenia kreatyniny, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych

Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • łysienie
 • zwiększenie stężenia mocznika, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne, światło lamp opalających i łózek opalających
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny (czerwony składnik krwi przenoszący tlen) i zmniejszenie liczby krwinek białych stwierdzone w badaniach laboratoryjnych

Częstość nieznana:

 • rozpad mięśni
 • komplikacje związane z kamieniami żółciowymi
 • uczucie zmęczenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biofibrat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • występują schorzenia nerek lub wątroby
 • występuje zapalenie wątroby, którego objawy obejmują zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
 • występuje niedoczynność tarczycy - zmniejszona aktywność gruczołu tarczycy

Wpływ na mięśnie

Pojawienie się niespodziewanych skurczy lub bóli mięśniowych, ich wrażliwości lub osłabienia, jest sygnałem, aby natychmiast przerwać przyjmowanie leku Biofibrat i skontaktować się z lekarzem. Lek może powodować choroby mięśni, które są rzadkie, ale obejmują zapalenie mięśni i ich rozpad. Konsekwencją może być uszkodzenie nerek lub nawet śmierć.

Ryzyko rozpadu mięśni może być większe u niektórych pacjentów. Należy, więc poinformować lekarza, jeśli:

 • pacjent ma powyżej 70 lat
 • występuje choroba nerek
 • występuje choroba tarczycy
 • pacjent pije duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta lub kogoś z rodziny występowały dziedziczne choroby mięśni
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zwane statynami (zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi)
 • jeśli w przeszłości występowały schorzenia mięśni w trakcie przyjmowania statyn lub fibratów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biofibrat a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Biofibrat w ciąży. Potencjalne ryzyko stosowania leku u ludzi w trakcie trwania ciąży jest nieznane.

Biofibrat a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych o przenikaniu fenofibratu do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować leku Biofibrat u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu takich leków, jak:

 • doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna)
 • cyklosporyna - lek immunosupresyjny, stosowany między innymi jako element terapii zapobiegającej odrzuceniu przeszczepu
 • statyny lub fibraty (leki stosowanie w celu kontroli stężenia lipidów we krwi) - stosowanie tych leków łącznie z Biofibratem może zwiększyć ryzyko uszkodzenia mięśni
 • doustne leki przeciwcukrzycowe - rozyglizaton i pioglizaton

Biofibrat z jedzeniem i piciem

Istotne jest, aby przyjmować lek w trakcie posiłku. Zażycie leku na czczo powoduje słabsze działanie substancji czynnej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biofibrat a alkohol

Brak informacji.

Biofibrat a prowadzenie pojazdów

Biofibrat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Biofibrat?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Biofibrat a ciąża
Biofibrat a karmienie piersią
Interakcje
Biofibrat a alkohol
Biofibrat a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki