Poradnik
Biomentin (Memantini hydrochloridum)

Biomentin (Memantini hydrochloridum)

Lek Biomentin należy do grupy leków przeciw otępieniu. Substancja czynna leku - memantyna jest antagonistą receptorów NMDA. Poprzez wpływ na te receptory, Biomentin poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i usprawnia pamięć. Lek stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBiomentin
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • sterarynian magnezu

Otoczka:

 • kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1)
 • laurylosiarczan sodu
 • polisorbat 80
 • talk
 • triacetyna
 • symetykon
Dostępne opakowania

Biomentin 10 mg:

 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych

Biomentin 20 mg:

 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • lek jest stosowany przeciw otępieniu
 • poprawia przekazywanie impulsów nerwowych
 • usprawnia pamięć
Zastosowanie

Biomentin jest stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek memantyny
 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników pomocniczych tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • napady padaczkowe występujące w przeszłości
 • zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność krążenia lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest monitorowanie czynności nerek w trakcie terapii lekiem oraz - jeśli to konieczne - odpowiednie dostosowanie przez lekarza dawki leku
 • należy unikać jednoczesnego przyjmowania leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan oraz innych leków z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • uczulenie na lek
Możliwe interakcje z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem
 • baklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną
 • prokainamidem, chinidyną
 • chininą
 • nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Przyjmowanie leku Biomentin w czasie ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Biomentin, gdy kobieta karmi piersią.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania chlorowodorku memantyny u dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania leku Biomentin u osób poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Biomentin może niekorzystnie wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów oraz obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Biomentin?

Lek Biomentin poprzez wpływ na receptory NMDA, blokuje efekty patologicznie zwiększonego stężenia glutaminianu, które prowadzi do zaburzenia czynności neuronów. W efekcie lek poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i usprawnia pamięć. Stosowanie memantyny u pacjentów chorych na Alzheimera prowadzi do stabilizacji lub poprawy parametrów czynności życia codziennego i funkcji poznawczych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Biomentin?

Lek ten stosowany jest w leczeniu choroby Alzheimera od stanu umiarkowanego do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Biomentin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • lek Biomentin należy przyjmować doustnie raz na dobę
 • aby leczenie było skuteczne, należy lek przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze
 • tabletki powlekane należy połknąć i popić wodą
 • tabletki mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków, można je podzielić na dwie równe części

Biomentin 10 mg

Zalecana dawka leku Biomentin dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę (dwie tabletki po 10 mg).

Aby ograniczyć ryzyko działań niepożądanych, dawkę leku należy zwiększać stopniowo, zgodnie z poniższym schematem:

1 tydzień: pół tabletki 10 mg raz na dobę

2 tydzień: jedna tabletka 10 mg raz na dobę

3 tydzień: jedna i pół tabletki 10 mg raz na dobę

4 tydzień i kolejne: dwie tabletki 10 mg raz na dobę

Biomentin 20 mg

Lek Biomentin w dawce 20 mg zalecany jest tylko i wyłącznie jako dawka podtrzymująca i powinien być stosowany u dorosłych i osób w podeszłym wieku od początku czwartego tygodnia leczenia.

Należy przyjmować jedną tabletkę 20 mg raz na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dawkowanie ustala lekarz prowadzący. W takich przypadkach niezbędne jest monitorowanie czynności nerek zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Stosowanie leku Biomentin nie jest zalecane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Natomiast pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątrobowych nie muszą zmieniać dawkowania.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania chlorowodorku memantyny u dzieci i młodzieży. Zaleca się, więc nie stosować leku Biomentin u osób poniżej 18 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biomentin

 • na ogół zażycie zbyt dużej dawki nie powoduje zagrożenia zdrowia
 • mogą jednak występować nasilone działania niepożądane
 • w razie znacznego przedawkowania leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub innym lekarzem, ponieważ może wówczas zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego leczenia

Pominięcie dawki leku Biomentin

 • nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej
 • jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien zażyć kolejną o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Biomentin?

Nie należy stosować leku Biomentin, jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek memantyny lub jakikolwiek składnik pomocniczy tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Biomentin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą występować u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie tętnicze
 • uczulenie na lek

Niezbyt często (mogą występować u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zmęczenie
 • splątanie
 • omamy
 • zakażenia grzybicze
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca
 • zakrzepica, zakrzepy z zatorami

Bardzo rzadko (mogą występować u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • napady padaczkowe

Częstość nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

U pacjentów z chorobą Alzheimera niejednokrotnie występuje również depresja, myśli samobójcze oraz próby samobójcze. Zdarzenia te zaobserwowano również u pacjentów leczonych memantyną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem kuracji lekiem Biomentin należy omówić to z lekarzem bądź farmaceutą jeśli:

 • u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent w ostatnim czasie miał atak serca bądź cierpi na zastoinową niewydolność krążenia lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi)

W wymienionych wyżej sytuacjach należy prowadzić leczenie pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego, który powinien regularnie oceniać efekty stosowanej terapii.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dokładne monitorowanie czynności nerek podczas terapii lekiem Biomentin i - jeżeli to konieczne - odpowiednie dostosowanie dawki leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biomentin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania memantyny w okresie ciąży. Memantyny nie powinno się stosować w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Biomentin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stwierdzono czy lek Biomentin przenika do mleka matki. Przypuszcza się, że jest to możliwe ze względu na lipofilne właściwości memantyny. Nie zaleca się stosowania leku Biomentin, gdy kobieta karmi piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności stosowanie leku Biomentin może wywołać zmiany w działaniu następujących leków i konieczność zmiany ich dawkowania przez lekarza prowadzącego:

 • amantadyny- stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona, ketaminy- leku znieczulającego ogólnie, dekstrometorfanu- leku stosowanego przeciwkaszlowo
 • leków rozkurczających mięśnie szkieletowe- dantrolenu, baklofenu
 • leków stosowanych w chorobie wrzodowej, zgadze, niestrawności- cymetydyny, ranitydyny
 • leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca- prokainamidu, chinidyny
 • leku stosowanego w malarii- chininy
 • leku stosowanego w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych- nikotyny
 • hydrochlorotiazydu oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd - lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym
 • środków przeciwcholinergicznych, stosowanych zazwyczaj w leczeniu zaburzeń skurczu i ruchów jelit
 • leków przeciwdrgawkowych
 • substancji stosowanych głównie jako środki nasenne - barbituranów
 • substancji takich jak lewodopa, bromokryptyna - leków zwanych agonistami dopaminergicznymi
 • neurloptyków, czyli substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych, m.in. warfaryny - leków rozrzedzających krew

Biomentin z jedzeniem i piciem

 • należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent dokonał ostatnio lub zamierza dokonać większych zmian w sposobie odżywiania się - na przykład zmiana diety na wegetariańską lub gdy rozpoznano u pacjenta nerkową kwasicę kanalikową, bądź ciężkie zakażenie dróg moczowych. W takich wypadkach istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany sposobu dawkowania przez lekarza prowadzącego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Biomentin a alkohol

Brak informacji.

Biomentin a prowadzenie pojazdów

Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Biomentin może niekorzystnie wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być przeciwwskazane.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Biomentin?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Biomentin a ciąża
Biomentin a karmienie piersią
Interakcje
Biomentin a alkohol
Biomentin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo