Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
BisoHEXAL (Bisoprololi fumaras)

BisoHEXAL (Bisoprololi fumaras)

BisoHEXAL zawiera fumaran bisoprololu, który należy do grupy leków zwanych beta - blokerami. Stosuje się w chorobie niedokrwiennej serca oraz leczeniu nadciśnienia.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBisoHEXAL
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • bezwodny wodorofosforan wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna 
 • skrobia kukurydziana
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu

Otoczka BisoHEXAL 5 mg:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • tlenek żelaza żółty

Otoczka BisoHEXAL 10 mg:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne znajdujące się w sercu i naczyniach krwionośnych
 • obniża częstość skurczów serca, zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen
Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fumaran bisoprololu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostra niewydolność serca, wystąpienie dekompensacji (niewyrównanej niewydolności serca)
 • niewydolność serca wymagająca stosowania dożylnych leków inotropowych (wpływających na siłę skurczu mięśnia sercowego)
 • wstrząs kardiogenny 
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia (bez rozrusznika serca)
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • objawowa bradykardia
 • objawowe niedociśnienie tętnicze krwi
 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • ciężka postać zarostowej choroby tętnic obwodowych
 • ciężka postać zespołu Raynauda
 • nieleczony guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)
 • kwasica metaboliczna
 • stosowanie u dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia cukru we krwi
 • ścisła głodówka
 • leczony guz chromochłonny nadnerczy
 • dławica Prinzmetala 
 • zarostowa choroba tętnic obwodowych
 • łagodne zaburzenia krążenia obwodowego (choroba Raynauda lub chromanie przestankowe)
 • łagodna obturacyjna choroba dróg oddechowych lub astma oskrzelowa
 • planowane znieczulenie ogólne przez zabiegiem chirurgicznym
 • łuszczyca, także występująca w przeszłości
 • występowanie reakcji alergicznych
 • trwające leczenie odczulające
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zwolnienie czynności serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca)

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nasilenie istniejącej niewydolności serca
 • bóle i zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • uczucie ziębnięcia i drętwienia kończyn 
 • niedociśnienie tętnicze (szczególnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca)
 • uczucie zmęczenia, wyczerpanie
Możliwe interakcje z
 • lekami z grupy antagonistów wapnia, takimi jak werapamil i diltiazem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo, takimi jak klonidyna, metyldopa, moksonidyna, rylmenidyna
Ciąża

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku BisoHEXAL.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku BisoHEXAL u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek BisoHEXAL?

Lek BisoHEXAL zawiera fumaran bisoprololu, który wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne, znajdujące się między innymi w sercu oraz w naczyniach krwionośnych. Wywiera korzystne działanie na mięsień sercowy, obniżając częstość skurczów serca, a w konsekwencji zmniejsza jego zapotrzebowanie na tlen.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek BisoHEXAL?

Lek stosuje się w przypadku nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca.

Dawkowanie

Jak stosować lek BisoHEXAL?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy zażywać rano, codziennie o tej samej porze, przed jedzeniem lub w czasie posiłku. Tabletki należy połykać, popijając płynem. Nie należy ich rozgryzać. 

Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, która będzie stopniowo i powoli zwiększana - lekarz zadecyduje, w jaki sposób dostosować dawkę. 

U niektórych pacjentów wystarczająca jest dawka 5 mg bisoprololu raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 20 mg bisoprololu.

Czas trwania leczenia zależy od wskazań i nasilenia objawów choroby u konkretnego pacjenta. 

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek 

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zwykle nie jest konieczna zmiana dawkowania.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/ minutę) i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania wyższej dawki niż 10 mg bisoprololu na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BisoHEXAL

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to:

 • zwolnienie czynności serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • skurcz oskrzeli
 • ostra niewydolność serca
 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent nie zastosuje kolejnej dawki w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do nasilenia objawów choroby, zwiększa ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłej śmierci u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Odstawianie leku, bądź zmniejszanie dawki powinno odbywać się stopniowo przez 7 - 10 dni.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku BisoHEXAL?

Leku BisoHEXAL nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na fumaran bisoprololu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostrej niewydolności serca, wystąpienia dekompensacji (niewyrównanej niewydolności serca)
 • niewydolności serca wymagającej stosowania dożylnych leków inotropowych (wpływających na siłę skurczu mięśnia sercowego)
 • wstrząsu kardiogennego (ciężkie zaburzenie serca ze słabo wyczuwalnym, przyspieszonym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym, wilgotną, zimną skórą, osłabieniem oraz omdleniem)
 • bloku przedsionkowo - komorowego II lub III stopnia (bez rozrusznika serca)
 • zespołu chorego węzła zatokowego
 • bloku zatokowo - przedsionkowego
 • objawowej bradykardii
 • objawowego niedociśnienia tętniczego krwi
 • ciężkiej astmy oskrzelowej lub ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • ciężkiej postaci zarostowej choroby tętnic obwodowych
 • ciężkiej postaci zespołu Raynauda
 • nieleczonego guza rdzenia nadnerczy (guza chromochłonnego)
 • kwasicy metabolicznej 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek BisoHEXAL może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zwolnienie czynności serca (u osób z przewlekłą niewydolnością serca)

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nasilenie istniejącej niewydolności serca
 • bóle i zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcie
 • uczucie ziębnięcia i drętwienia kończyn (palców dłoni i stóp)
 • niedociśnienie tętnicze (szczególnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca)
 • uczucie zmęczenia, wyczerpanie

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zwolnienie czynności serca (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową)
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego
 • pogłębienie niewydolności serca
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą dróg oddechowych
 • osłabienie i skurcze mięśni
 • zaburzenia snu
 • depresja

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zwiększone stężenie triglicerydów we krwi
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT)
 • omdlenie
 • zmniejszenie wydzielania łez
 • zaburzenia słuchu
 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, nagłe zaczerwienienie skóry)
 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia potencji
 • koszmary senne
 • omamy

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zapalenie spojówek
 • łysienie
 • łuszczyca lub zaostrzenie już istniejącej łuszczycy
 • wysypka łuszczycopodobna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku BisoHEXAL należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują: 

 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia cukru we krwi, BisoHEXAL może maskować objawy hipoglikemii
 • ścisła głodówka
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny) - lekarz musi zastosować odpowiednie leczenie przed zaleceniem leku BisoHEXAL
 • dławica Prinzmetala (skurcz tętnic wieńcowych, dostarczających krew do mięśnia sercowego, wywołujący ból w klatce piersiowej)
 • zarostowa choroba tętnic obwodowych, może dojść do nasilenia dolegliwości, głównie na początku leczenia
 • łagodne zaburzenia krążenia obwodowego (takie jak choroba Raynauda lub chromanie przestankowe)
 • łagodna obturacyjna choroba dróg oddechowych lub astma oskrzelowa
 • planowane znieczulenie ogólne przed zabiegiem chirurgicznym, może być konieczne odstawienie leku
 • łuszczyca występująca obecnie lub w przeszłości
 • reakcje alergiczne (obecnie lub w przeszłości) - lek może nasilać reakcje alergiczne lub zwiększać wrażliwość na alergeny
 • trwające leczenie odczulające
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

BisoHEXAL a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Istnieje ryzyko, że stosowanie leku w ciąży może zaszkodzić dziecku.

BisoHEXAL a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku BisoHEXAL.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

BisoHEXAL nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • lekami z grupy antagonistów wapnia, takimi jak werapamil i diltiazem
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo np. klonidyną, metyldopą, moksonidyną, rylmenidyną

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki przeciwarytmiczne I klasy, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon
 • leki z grupy antagonistów wapnia typu dihydropirydyny, takie jak felodypina i amlodypina
 • leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron
 • miejscowo stosowane beta - adrenolityki (krople do oczu zawierające tymolol, stosowane w leczeniu jaskry)
 • parasympatykomimetyki
 • insulina oraz doustne leki przeciwcukrzycowe
 • glikozydy naparstnicy
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne 
 • leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (sympatykomimetyki, takie jak izoprenalina i dobutamina)
 • adrenomimetyki, takie jak noradrenalina i adrenalina
 • wszystkie leki, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze: leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imipramina, amitryptylina), niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (takie jak fenobarbital), niektóre leki przeciwpsychotyczne (takie jak lewomepromazyna)
 • meflochina - stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii
 • inhibitory monoaminooksydazy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

BisoHEXAL a alkohol

W czasie stosowania leku BisoHEXAL należy unikać picia alkoholu. Alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i uczucie oszołomienia.

BisoHEXAL a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek BisoHEXAL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w  temperaturze poniżej 25oC. 

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
BisoHEXAL a ciąża
BisoHEXAL a karmienie piersią
Interakcje
BisoHEXAL a alkohol
BisoHEXAL a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki