Poradnik
Bloxazoc (Metoprololi succinas)

Bloxazoc (Metoprololi succinas)

Bloxazoc to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest bursztynian metoprololu należący do grupy leków nazywanych wybiórczymi antagonistami receptorów beta-adrenergicznych. Lek ten zmniejsza wpływ hormonów stresu na serce podczas wysiłku fizycznego i psychicznego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBloxazoc
Nazwa międzynarodowaMetoprololi succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 23,75 mg 
 • 47,5 mg
 • 95 mg
 • 190 mg 
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Bursztynian metoprololu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • laurylosiarczan sodu 
 • polisorbat 80
 • glicerol
 • hydroksypropyloceluloza
 • etyloceluloza
 • stearylofumaran sodu 

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zwolnienie czynności serca. 

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszona czynność serca
 • kołatanie serca spowodowane zaburzeniami czynnościowymi serca
 • zapobieganie zgonowi z przyczyn sercowych oraz ponownemu zawałowi serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego
 • zapobieganie migrenie
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bursztynian metoprololu lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • uczulenie na inne leki beta-adrenolityczne
 • niestabilna niewydolność serca i pacjent przyjmuje leki zwiększające kurczliwość serca
 • niewydolność serca
 • wartość ciśnienia tętniczego obniżająca się poniżej 100 mmHg
 • wolna czynność serca
 • niedociśnienie
 • wstrząs spowodowany chorobą serca
 • zaburzenia przewodzenia serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia krążenia krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia krążenia krwi
 • ściskający ból w klatce piersiowej
 • astma
 • zaburzenia przewodzenia serca
 • cukrzyca
 • guz chromochłonny tarczycy
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zwiększenie kwasowości krwi
 • przed planowanym znieczuleniem należy poinformować dentystę lub anestezjologa o przyjmowaniu leku Bloxazoc 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • uczucie zmęczenia

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • wolna akcja serca
 • zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z utratą przytomności)
 • kołatanie serca
 • ziębnięcie dłoni i stóp
 • trudności w oddychaniu podczas wysiłku
 • nudności
 • wymioty
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • zaparcia
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. prazosyna, klonidyna, antagoniści wapnia)
 • innymi lekami beta-adrenolitycznymi (również tymi, które zawarte są w kroplach do oczu)
 • glikozydami naparstnicy (np. digoksyną stosowaną w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • ryfampicyną (stosowaną w leczeniu gruźlicy)
 • lekami stosowanymi w chorobie wrzodowej (cymetydyna)
 • lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, celekoksyb)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy 
 • lekami antyhistaminowymi (np.difenhydramina)
 • lekami o działaniu przeciwgrzybiczym (np. terbinafina)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Bloxazoc w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Bloxazoc w okresie karmienia piersią. 

Dzieci

Nie należy stosować leku Bloxazoc u dzieci poniżej 6 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas terapii lekiem Bloxazoc mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Objawy te mogą wpływać na szybkość reakcji pacjenta i zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, dlatego chorzy przed przystąpieniem do wcześniej wspomnianych czynności, powinni ocenić swoją reakcję na leczenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bloxazoc?

Lek Bloxazoc blokuje receptory beta-1-adrenergiczne zlokalizowane w sercu, w konsekwencji obserwuje się regulację rytmu i zmniejszenie aktywności serca oraz rozluźnienie naczyń krwionośnych. Działania te wpływają korzystnie na funkcjonowanie organizmu pacjenta cierpiącego na choroby układu krążenia.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bloxazoc?

Lek Bloxazoc stosowany jest w przypadku:

 • leczenia nadciśnienia tętniczego
 • leczenia niewydolności serca
 • leczenia bólu w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • leczenia zaburzeń rytmu serca
 • leczenia kołatania serca spowodowanego zaburzeniami czynnościowymi serca
 • zapobiegania zgonowi z przyczyn sercowych oraz ponownemu zawałowi serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego
 • zapobiegania migrenie

Dawkowanie

Jak stosować lek Bloxazoc?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli:

 • pacjenci z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powinni przyjmować dawkę 50 mg raz na dobę
 • w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 100 metoprololu bursztynianu raz na dobę

Dzieci i młodzież:

 • u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 6 lat dawka zależy od masy ciała dziecka, lekarz określa odpowiednią dawkę
 • zazwyczaj stosowana początkowa dawka wynosi 0,5 mg/kg mc., nie więcej niż 50 mg, podawana raz na dobę w postaci tabletek o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg/kg mc. w zależności od uzyskania wartości ciśnienia tętniczego

Dławica piersiowa

 • dawka wynosi 100-200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę

Zaburzenia rytmu serca

 • dawka wynosi 100-200 mg metoprololu bursztynianu raz na dobę

zapobieganie ponownemu zawałowi serca

 • zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę

Profilaktyka migreny

 • zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę

Sposób podawania leku Bloxazoc:

 • tabletek nie należy żuć ani kruszyć
 • tabletki należy połknąć popijając wodą 
 • lek przyjmować raz na dobę, rano 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bloxazoc

W razie przypadkowego przyjęcia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala lub powiadomić lekarza bądź farmaceutę.

Pominięcie zastosowania dawki leku Bloxazoc

W przypadku pominięcia dawki należy lek przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować zalecany schemat dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bloxazoc

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Bloxazoc, gdyż może to spowodować pogorszenie niewydolności serca i zwiększyć ryzyko zawału mięśnia sercowego. Zmiana dawki lub przerwanie leczenia jest możliwe jedynie po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bloxazoc?

Leku Bloxazoc nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na bursztynian metoprololu lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego leku
 • uczulenia na inne leki beta-adrenolityczne
 • niestabilnej niewydolności serca i przyjmowanie leków zwiększających kurczliwość serca
 • niewydolności serca
 • wartości ciśnienia tętniczego obniżającej się poniżej 100 mmHg
 • wolnej czynności serca
 • niedociśnienia
 • wstrząsu spowodowanego chorobą serca
 • zaburzenia przewodzenia serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia krążenia krwi

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia

Częste (dotyczą mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • wolna akcja serca
 • zaburzenia równowagi (bardzo rzadko z utratą przytomności)
 • kołatanie serca
 • ziębnięcie dłoni i stóp
 • trudności w oddychaniu podczas wysiłku
 • nudności
 • wymioty
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • zaparcia

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • depresja, koszmary senne, zaburzenia snu
 • uczucie mrowienia/ drętwienia
 • podczas zawału mięśnia sercowego może dojść do znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego (wstrząs kardiogenny u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego)
 • duszność, nasilenie zaburzeń dotyczących oskrzeli
 • skórne reakcje nadwrażliwości
 • ból w klatce piersiowej
 • zatrzymanie płynów (obrzęk), zwiększenie masy ciała

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): 

 • zmiany w morfologii krwi (małopłytkowość)
 • zapominanie, splątanie, omamy, nerwowość, niepokój
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu
 • zaburzenia przewodzenia serca, zaburzenia rytmu serca
 • zmiany w badaniach czynnościowych wątroby
 • zaostrzenie istniejącej łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy
 • nadwrażliwość na światło, zwiększona potliwość, wypadanie włosów
 • impotencja

Nieznana częstość:

 • zaburzenia koncentracji
 • kurcze mięśni
 • zapalenie oka
 • obumieranie tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia
 • katar
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zapalenie wątroby
 • ból stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • zaburzenia krążenia krwi
 • ściskający ból w klatce piersiowej
 • astma
 • zaburzenia przewodzenia serca
 • cukrzyca
 • guz chromochłonny tarczycy
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zwiększenie kwasowości krwi
 • przed planowanym znieczuleniem należy poinformować dentystę lub anestezjologa o przyjmowaniu leku Bloxazoc 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bloxazoc a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku Bloxazoc w ciąży.

Bloxazoc a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Bloxazoc w okresie karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Bloxazoc może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. prazosyna, klonidyna, antagoniści wapnia)
 • innymi lekami beta-adrenolitycznymi (również tymi, które zawarte są w kroplach do oczu)
 • glikozydami naparstnicy (np. digoksyną stosowaną w leczeniu zaburzeń czynności serca)
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • ryfampicyną (stosowaną w leczeniu gruźlicy)
 • lekami stosowanymi w chorobie wrzodowej (cymetydyna)
 • lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, celekoksyb)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, w tym lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy 
 • lekami antyhistaminowymi (np.difenhydramina)
 • lekami o działaniu przeciwgrzybiczym (np. terbinafina)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bloxazoc a alkohol

Brak danych. 

Bloxazoc a prowadzenie pojazdów

Podczas terapii lekiem Bloxazoc mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie. Objawy te mogą wpływać na szybkość reakcji pacjenta i zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, dlatego chorzy przed przystąpieniem do wcześniej wspomnianych czynności, powinni ocenić swoją reakcję na leczenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bloxazoc? 

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bloxazoc a ciąża
Bloxazoc a karmienie piersią
Interakcje
Bloxazoc a alkohol
Bloxazoc a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki