Poradnik
Bunondol (Buprenorphinum)

Bunondol (Buprenorphinum)

Bunondol zawiera buprenorfinę, która jest lekiem przeciwbólowym o bardzo silnym działaniu. Buprenorfina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Bunondol stosuje się w bólu ostrym i przewlekłym o różnym nasileniu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBunondol
Nazwa międzynarodowaBuprenorphinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

 Tabletki podjęzykowe:

 • 0,2 mg
 • 0,4 mg

Roztwór do wstrzykiwań:

 • 0,3 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań, Tabletki podjęzykowe
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek buprenorfiny

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki podjęzykowe:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu

Roztwór do wstrzykiwań:

 • glukoza
 • kwas solny 10% (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tabletki podjęzykowe:

 • 60 tabletek 
 • 30 tabletek

Roztwór do wstrzykiwań:

 • 5 ampułek po 1 ml 
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie
 • ostry i przewlekły ból o różnym nasileniu
 • bóle pooperacyjne 
 • bóle pochodzenia nowotworowego
Przeciwwskazania

Uczulenie na buprenorfinę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • depresja 
 • niedoczynność tarczycy
 • obniżone czynności kory nadnerczy 
 • astma 
 • przerost gruczołu krokowego 
 • miastenia
 • osoby osłabione lub wyniszczone chorobami
 • nieprawidłowości w obrębie dróg żółciowych
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • podeszły wieku
 • dzieci
 • po urazach głowy
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • zaburzenia układu nerwowego
 • alkoholizm
 • skrzywienie kręgosłupa 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej występują:

 • nudności
 • wymioty 
 • zawroty głowy 
 • senność
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi, przeciwlękowymi
 • lekami z grupy pochodnych fenotiazyny
 • lekami stosowanymi w zakażeniach bakteryjnych
 • środkami antykoncepcyjnymi 
 • lekami na grzybicę
 • lekami na AIDS/HIV
 • lekami na padaczkę
 • lekami, które zmniejszają wydzielanie śliny
Ciąża

O zastosowaniu buprenorfiny w ciąży zdecyduje lekarz.

Karmienie piersią

O zastosowaniu buprenorfiny podczas karmienia piersią zadecyduje lekarz. 

Dzieci
 • Bunondol w tabletkach można stosować u dzieci w wieku powyżej 6 lat
 • Bunondol w roztworze do wskrzykiwań można stosować u dzieci w wieku powyżej 6. miesiąca życia
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bunondol? 

Bunondol zawiera buprenorfinę, substancję należącą do grupy opioidów o silnym działaniu przeciwbólowym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bunondol? 

Bunondol stosuje się w bólu ostrym i przewlekłym o różnym nasileniu, od umiarkowanego do silnego. Buprenorfina jest stosowana w bólu pooperacyjnym i przewlekłym, najczęściej pochodzenia nowotworowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Bunondol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 

 

Tabletki

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

 • jednorazowa dawka przeciwbólowa wynosi 0,2 mg do 0,4 mg
 • w razie potrzeby stosuje się 0,2 mg do 0,4 mg co 6 - 8 godzin
 • w celu przygotowania pacjenta do operacji (premedykacji) podaje się podjęzykowo 0,4 mg na 2 godziny przed jej rozpoczęciem

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. 

Dzieci od 6 do 12 lat

 • dzieci o masie ciała 16 - 25 kg: 0,1 mg;
 • dzieci o masie ciała 25 - 37,5 kg: 0,1 mg do 0,2 mg
 • dzieci o masie ciała 37,5 - 50 kg: 0,2 mg do 0,3 mg

Zalecane dawki należy podawać co 6 - 8 godzin.

 

Roztwór do wstrzykiwań 

Bunondol jest podawany przez personel medyczny.

Lek podaje się domięśniowo lub dożylnie.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

 • zwykle 1 do 2 ml (0,3 do 0,6 mg) co 6 do 8 godzin

 Dzieci poniżej 12 lat

 • 3 do 6 mcg/ kg co 6 do 8 godzin. Nie przekraczać dawki 9 mcg/ kg

Bunondol można stosować u dzieci w wieku powyżej 6. miesiąca życia.

W premedykacji u dorosłych lub jako uzupełniający lek przeciwbólowy - premedykacja: 1 ml (0,3 mg) domięśniowo na godzinę przed zabiegiem.

Jako uzupełniający lek przeciwbólowy:

 • dożylnie od 1 ml do 1½ ml (0,3 mg do 0,45 mg)

Dawkowanie buprenorfiny ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bunondol

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty, bardzo silne zwężenie źrenic („szpilkowate źrenice”), nasilone trudności z oddychaniem. W razie wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie poinformować personel medyczny. Podejmie on właściwe postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Bunondol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bunondol

W przypadku nagłego zaprzestania stosowania buprenorfiny, objawy zespołu odstawiennego występują sporadycznie i mają łagodny przebieg, ponieważ lek ma niewielki potencjał uzależniający.

Objawy zespołu odstawiennego to:

 • nudności
 • biegunka
 • kaszel
 • zaburzenia nastroju
 • łzawienie
 • rozszerzenie źrenic
 • katar
 • bezsenność z równoczesnym uporczywym ziewaniem
 • zlewne poty
 • podwyższenie ciśnienia krwi
 • drżenia mięśniowe, „gęsia skórka”
 • utrata łaknienia
 • niewielki wzrost częstości oddechu
 • uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała
 • bardzo silny głód narkotyku
 • majaczenie

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bunondol?

Jeśli pacjent ma uczulenie na buprenorfinę, inne leki opioidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bunondol może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Bundolol i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu

Najczęściej występują:

 • nudności, wymioty
 • zawroty głowy
 • senność

Wymienione powyżej działania niepożądane występują częściej u pacjentów leczonych ambulatoryjnie. 

Mogą wystąpić:

 •  niskie ciśnienie krwi (prowadzące do omdleń)
 •  niepokój, zaburzenia nastroju, omamy

Ponadto sporadycznie występowały:

 •  wysypki
 •  ból głowy
 •  trudności w oddawaniu moczu
 •  kłopoty z widzeniem
 •  problemy z oddychaniem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bunondol należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje depresja lub inne choroby, które leczy się za pomocą leków przeciwdepresyjnych. Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Bunondol może prowadzić do zespołu serotoninowego, choroby mogącej zagrażać życiu.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podczas stosowania buprenorfiny oraz podejmie właściwe postępowanie u pacjentów:

 • z obniżoną czynnością tarczycy (niedoczynnością tarczycy)
 • z obniżoną czynnością kory nadnerczy (zbyt małe wytwarzanie hormonów) z astmą lub innymi problemami z oddychaniem, np. z rozedmą płuc
 • z przerostem gruczołu krokowego lub utrudnionym oddawaniem moczu
 • z osłabieniem mięśni (zwanym miastenią)
 • osłabionych lub wyniszczonych chorobami
 • z nieprawidłowościami w obrębie dróg żółciowych
 • z zaburzeniami czynności wątroby
 • z zaburzeniami czynności nerek
 • w podeszłym wieku
 • u dzieci
 • po urazach głowy
 • z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (objawy, np. ból głowy, zaburzenia świadomości i równowagi, kłopoty z widzeniem)
 • z zaburzeniami układu nerwowego, psychozami
 • z alkoholizmem
 • ze skrzywieniem kręgosłupa

Jeśli u pacjenta rozwinie się uzależnienie, po nagłym zaprzestaniu podawania buprenorfiny mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Bunondol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku w ciąży decyduje lekarz.

Bunondol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku podczas karmienia decyduje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą nasilać działania niepożądane leku Bunondol, a czasem powodować bardzo ciężkie reakcje. W czasie przyjmowania leku Bunondol nie należy bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem przyjmować innych leków, w szczególności:

 • leków przeciwdepresyjnych, takich jak moklobemid, tranylcypromina, cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina, duloksetyna, wenlafaksyna, amitryptylina, doksepina lub trimipramina. Leki te mogą wchodzić w interakcje z lekiem Bunondol i wywoływać objawy takie jak mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni warunkujących ruchy gałki ocznej, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, temperatura ciała powyżej 38°C. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem
 • leków nasennych, np. fenobarbitalu
 • leków uspokajających, przeciwlękowych, np. diazepamu
 • leków z grupy pochodnych fenotiazyny, np. promazyny, chloropromazyny
 • ryfampicyny, troleandomycyny (leków stosowanych w zakażeniach bakteryjnych)
 • środków antykoncepcyjnych zawierających w składzie gestoden
 • leków na grzybicę (ketokonazolu)
 • leków na AIDS/HIV, np. rytonawiru
 • leków na padaczkę, np. fenytoiny
 • leków, które zmniejszają wydzielanie śliny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bunondol a alkohol

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania buprenorfiny.

Bunondol a prowadzenie pojazdów

Buprenorfina może spowodować senność oraz zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bunondol?

Tabletki

 •  przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 •  lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Roztwór do wstrzykiwań 

 •  przechowywać ampułki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 •  w temperaturze poniżej 25°C
 •  nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bunondol a ciąża
Bunondol a karmienie piersią
Interakcje
Bunondol a alkohol
Bunondol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo