Poradnik
dzień dziecka
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % (Bupivacaini hydrochloridum)

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % (Bupivacaini hydrochloridum)

Lek zawiera chlorowodorek bupiwakainy, który należy do grupy leków miejscowo znieczulających o budowie amidowej. Lek ten stosuje się podczas operacji i zabiegów w znieczuleniach oraz w leczeniu ostrego bólu. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 %
Nazwa międzynarodowaBupivacaini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek bupiwakainy

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • kwas solny 10% 
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 5 fiolek po 20 ml
 • 10 ampułek po 10 ml 
Działanie / właściwości
 • znieczulające
 • przeciwbólowe
Zastosowanie
 • podczas operacji i zabiegów w znieczuleniach
 • w leczeniu ostrego bólu 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek bupiwakainy, inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • metoda znieczulenia zwana blokadą Bier’a
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • hipowolemia
 • problemy z sercem 
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • przebyte urazy stawu lub operacje stawu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób) występują:

 • niedociśnienie (znaczne obniżenie ciśnienia krwi)
 • nudności

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób) występują:

 • parestezje
 • zawroty głowy
 • bradykardia
 • nadciśnienie tętnicze
 • wymioty
 • zatrzymanie moczu
Możliwe interakcje z
 •  lekami na zaburzenia rytmu serca
 •  innymi lekami znieczulającymi 
Ciąża

O zastosowaniu leku w okresie ciąży zdecyduje lekarz.

Karmienie piersią

O zastosowaniu leku w okresie karmienia piersią zdecyduje lekarz.

Dzieci
 • w leczeniu ostrego bólu lek można stosować u niemowląt i dzieci w wieku od 1. roku życia
 • podczas operacji i zabiegów w znieczuleniach lek można stosować u dzieci w wieku powyżej 12 lat
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W zależności od wielkości podanej dawki, leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Nie zaleca się wykonywania tych czynności w dniu, w którym było wykonywane znieczulenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 %?

Lek działa długotrwale znieczulająco i przeciwbólowo. Po podaniu leku znieczulone zostają określone części ciała, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 %?

Lek stosuje się:

 • podczas operacji i zabiegów w znieczuleniach (zwanych nasiękowymi, nerwów obwodowych i zewnątrzoponowymi) - u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
 • w leczeniu ostrego bólu u dorosłych, niemowląt i dzieci w wieku od 1. roku życia

Dawkowanie

Jak stosować lek Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 %?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podaje lekarz, zwykle anestezjolog.

Dawka leku może się różnić u poszczególnych pacjentów. Dawkę określi lekarz w zależności od wieku, masy ciała, stanu zdrowia pacjenta oraz czasu trwania operacji. 

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5% jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat do:

 • znieczulenia nasiękowego (ostrzyknięcie lekiem wybranego miejsca, gdzie będzie przeprowadzony zabieg chirurgiczny)
 • znieczulenia nerwów obwodowych (podanie leku w okolicę nerwu odpowiedzialnego za czucie w miejscu, gdzie ma być przeprowadzony zabieg chirurgiczny)
 • znieczulenia zewnątrzoponowego (podanie leku do tzw. przestrzeni zewnątrzoponowej w odpowiednim odcinku kręgosłupa, jeśli wymagane jest znieczulenie dolnej części ciała)

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5% jest przeznaczony dla dorosłych, niemowląt i dzieci w wieku od 1. roku życia do leczenia bólu. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Lek podaje lekarz i dlatego jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał więcej leku niż powinien. Gdy wystąpią objawy przedawkowania, lekarz zastosuje właściwe leczenie.

Możliwe objawy przedawkowania:

 •  drętwienie ust i wokół ust
 •  drętwienie języka
 •  zawroty głowy
 •  szumy w uszach, nadmierna ostrość słuchu (przeczulica słuchowa)
 •  zaburzenia widzenia
 •  zaburzenia mowy
 •  skurcze mięśni

Do ciężkich objawów przedawkowania (które występują bardzo rzadko) należą:

 • drgawki
 • utrata przytomności
 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zwolnienie rytmu serca, zaburzenia rytmu serca
 • zatrzymanie czynności serca, zatrzymanie oddechu

Ze względu na zwiększoną aktywność mięśniową oraz zaburzenia oddychania podczas drgawek szybko dochodzi do hipoksji (zmniejszenie natlenienia tkanek) i hiperkapnii, czyli zwiększonego stężenia dwutlenku węgla we krwi. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zwiększenie stężenia potasu we krwi i zmniejszenie natlenienia tkanek nasilają działanie toksyczne środków miejscowo znieczulających. Właściwe postępowanie podejmuje personel medyczny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 %?

Leku Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek bupiwakainy, inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; objawami uczulenia są np. wysypka, obrzęk twarzy i gardła, duszność
 • w metodzie znieczulenia zwanej blokadą Bier’a (podanie bupiwakainy do żyły w kończynie w celu wywołania znieczulenia)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu)

Objawy takie występują rzadko. Lekarz oceni stopień nasilenia objawów i zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób) występują:

 • niedociśnienie (znaczne obniżenie ciśnienia krwi)
 • nudności

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób) występują:

 • parestezje (mrowienie, kłucie, palenie)
 • zawroty głowy
 • bradykardia (zwolnienie rytmu serca)
 • nadciśnienie tętnicze (podwyższenie ciśnienia krwi)
 • wymioty
 • zatrzymanie moczu

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób) występują:

 • objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, nadmierna ostrość słuchu, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenie mięśniowe, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia mowy)

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) występują: 

 • neuropatia (objawy: mrowienie, drętwienie, osłabienie siły unerwionego mięśnia)
 • uszkodzenia nerwów obwodowych (zaburzenia czucia)
 • zapalenie pajęczynówki (jedna z opon mózgowo-rdzeniowych)
 • podwójne widzenie
 • zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca)
 • depresja oddechowa (nasilone trudności z oddychaniem)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5% należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem leku powiedzieć lekarzowi o wszystkich problemach zdrowotnych, w szczególności:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono hipowolemię (zmniejszona objętość krwi krążącej powstała wskutek np. odwodnienia, krwawienia)
 • jeśli pacjent ma poważne problemy z sercem określane jako blok serca (serce nie bije rytmicznie, występuje znaczne spowolnienie i rozkojarzenie pracy serca)
 • jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia czynności nerek, lub wątroby (ciężka niewydolność nerek lub wątroby)
 • jeśli pacjent przebył uraz stawu lub staw był operowany.

Pacjenci w podeszłym wieku i osłabieni, w złym stanie ogólnym powinni być pod szczególną opieką personelu medycznego

Podanie leku w okolicy oka może spowodować trwałe zaburzenia czynności mięśni oka.

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5% jest podawany przez anestezjologów. Podczas stosowania leku zapewnią oni pacjentowi właściwą opiekę, a w przypadku wystąpienia problemów zastosują tlenoterapię (podanie tlenu) oraz podejmą inne właściwe działania mające na celu podtrzymanie czynności życiowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku w okresie ciąży zdecyduje lekarz.

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku podczas karmienia piersią zdecyduje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

 • leki na zaburzenia rytmu serca, np. amiodaron 
 • inne leki znieczulające (np. lidokaina) mogą nasilać działanie bupiwakainy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a alkohol

Brak danych.

Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a prowadzenie pojazdów

W zależności od wielkości podanej dawki, leki miejscowo znieczulające mogą wywierać nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Nie zaleca się wykonywania tych czynności w dniu, w którym było wykonywane znieczulenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 %?

 • przechowywać ampułki i fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a ciąża
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a karmienie piersią
Interakcje
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a alkohol
Bupivacainum hydrochloricum WZF 0,5 % a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki