Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Calcium chloratum WZF (Calcii chloridum dihydricum)

Calcium chloratum WZF (Calcii chloridum dihydricum)

Calcium chloratum WZF to roztwór do wstrzykiwań, który zawiera chlorek wapnia dwuwodny.  

Stosowany jest w stanach wymagających szybkiego uzupełnienia wapnia w surowicy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCalcium chloratum WZF
Nazwa międzynarodowaCalcii chloridum dihydricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

67 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorek wapnia dwuwodny

Skład - substancje pomocnicze
 •  10% wodorotlenek sodu lub 10% kwas solny
 •  woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek 10 ml

Działanie / właściwości

Szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia w organizmie

Zastosowanie
 • zatrucie antagonistami kanału wapniowego: siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami
 • niedobory wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia
 • resuscytacja krążeniowa
 • znaczna hiperkaliemia ze zmianami w EKG
Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorek wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • hiperkalcemia
 • hiperkalciuria  
 • kamica nerkowa
 • ostra niewydolność nerek
 • migotanie komór serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmniejszone stężenie wapnia w surowicy krwi w wyniku niewydolności nerek, kwasicy oddechowej lub niewydolności oddechowej
 • leku nie podawać podskórnie lub domięśniowo
 • lek należy podawać powoli do dużych naczyń
 • spadek ciśnienia tętniczego po wstrzyknięciu
 • utrata przytomności w skutek zbyt szybkiego podania leku lub zastosowania za dużej dawki
 • podanie leku ze zbyt dużą szybkością lub w zbyt dużych dawkach może spowodować ryzyko wystąpienia utraty przytomności z przyczyn sercowych
 • stosowanie u dzieci i niemowląt
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • podrażnienie w miejscu podania
 • zwapnienia tkanek miękkich
 • hiperkalcemia
 • uczucie smaku kredy w ustach
 • uderzenia gorąca
 • rozszerzenie naczyń obwodowych
Możliwe interakcje z
 • glikozydami nasercowymi np. digoksyną
 • tiazydowymi lekami moczopędnymi np. hydrochlorotiazydem
 • bisfosfonianami 
 • antybiotykami z grupy tetracyklin
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, jeśli w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Calcium chloratum WZF?

Lek wyrównuje niedobory wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia. Wapń wpływa na przewodnictwo nerwowe, kurczliwość mięśni, aktywność enzymów, uwalnianie i działanie hormonów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Calcium chloratum WZF?

Lek Calcium chloratum WZF stosuje się w:

 • leczeniu zatrucia antagonistami kanału wapniowego: siarczanem magnezu, fluorkami lub szczawianami jeśli dochodzi do spadku ciśnienia i zaburzenia przewodnictwa
 • resuscytacji krążeniowej 
 • znacznej hiperkaliemii ze zmianami w EKG
 • stanach niedoboru wapnia wymagających szybkiego uzupełnienia

Dawkowanie

Jak stosować lek Calcium chloratum?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą.

Produkt leczniczy należy podawać powoli dożylnie, z szybkością 1 - 2 ml/ min. Zminimalizuje to podrażnienie żył i pomoże zapobiec wystąpieniu działań niepożądanych. Po wstrzyknięciu pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej przez kilka minut.

Stany niedoboru wapnia wymagające szybkiego uzupełnienia

Dorośli

 • od 5  ml do 10 ml roztworu bardzo powoli dożylnie
 • kolejną dawkę można podać po upływie 1 - 3 dni, w zależności od reakcji pacjenta na zastosowanie leczenie i wyniku oznaczenia wapnia w surowicy

Dzieci

 • 0,2 ml/ kg mc./ dawkę roztworu bardzo powoli dożylnie
 • maksymalna dawka 1 - 10 ml na dobę

Zatrucia antagonistami wapnia: siarczanem magnezu, fluorkami, szczawianami

Dorośli

 • 5 ml roztworu natychmiast po zdiagnozowaniu zatrucia, w razie konieczności dawkę można powtórzyć

Resuscytacja krążeniowa

Dorośli

 • 5 - 10 ml roztworu bardzo powoli dożylnie

Znaczna hiperkaliemia ze zmianami w EKG

Dorośli

 • lek należy podawać wyłącznie pod kontrolą EKG

Nie należy mieszać chlorku wapnia z węglanami, fosforanami, siarczanami, winianami, tetracyklinami w roztworach parenteralnych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium chloratum WZF

Objawy hiperkalcemii:

 • utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, bóle brzucha
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia psychiczne
 • wzmożone pragnienie
 • wielomocz, kamica nerkowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • śpiączka

Działania podjęte przez personel medyczny obejmują nawodnienie pacjenta, podanie diuretyków pętlowych, związków chelatujących, kalcytoniny i kortykosteroidów.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Calcium chloratum WZF?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenia na chlorek wapnia lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • hiperkalcemia 
 • hiperkalciuria 
 • kamica nerkowa lub ostra niewydolność nerek
 • migotanie komór serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Calcium chloratum WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Możliwe działania niepożądane:

 • podanie roztworu poza żyłę może spowodować martwicę tkanek
 • domięśniowe i podskórne podanie może wywoływać działanie drażniące w miejscu iniekcji
 • zwapnienia tkanek miękkich

Podawanie dużych dawek soli wapnia może prowadzić do wystąpienia hiperkalcemii, uczucia smaku kredy w ustach, uderzeń gorąca, rozszerzenia naczyń obwodowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy przedyskutować z lekarzem lub farmaceutą poniższe aspekty:

 • niedobór wapnia w wyniku niewydolności nerek, kwasica oddechowa, niewydolność oddechowa - chlorek wapnia nie jest zalecany w związku z jego właściwościami kwasowymi
 • leku nie podaje się podskórnie lub domięśniowo - może wystąpić martwica tkanek
 • lek należy podawać powoli do dużych żył, aby uniknąć podrażnienia
 • możliwy spadek ciśnienia tętniczego po podaniu leku
 • podanie leku ze zbyt dużą szybkością lub w zbyt dużych dawkach może spowodować utratę przytomności z przyczyn sercowych
 • u dzieci i niemowląt leku nie należy wstrzykiwać do żył zlokalizowanych na głowie
 • doustne podanie leku niemowlętom może spowodować ciężkie podrażnienie przewodu pokarmowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Calcium chloratum WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, jeżeli lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Calcium chloratum WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Przenikanie leku do mleka jest na tyle znikome, że nie wpływa to na karmione niemowlę.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to zwłaszcza:  

 • glikozydów nasercowych np. digoksyny, możliwe groźne zaburzenia rytmu serca
 • tiazydowych leków moczopędnych np. hydrochlorotiazydu, które mogą nasilać ryzyko hiperkalcemii
 • bisfosfonianów, chlorek wapnia może ograniczać ich wchłanianie
 • antybiotyków z grupy tetracyklin, chlorek wapnia zmniejsza ich wchłanianie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Calcium chloratum WZF a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Calcium chloratum WZF a prowadzenie pojazdów

Calcium chloratum WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek  Calcium chloratum WZF? 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Calcium chloratum WZF a ciąża
Calcium chloratum WZF a karmienie piersią
Interakcje
Calcium chloratum WZF a alkohol
Calcium chloratum WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki