Poradnik
Calperos Osteo (Calcium + Cholecalciferolum)

Calperos Osteo (Calcium + Cholecalciferolum)

Lek Calperos Osteo jest lekiem złożonym, jest suplementem wapnia i witaminy D3. Jest stosowany w celu zapobiegania niedoborom lub uzupełniania niedoborów wapnia i witaminy D3.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCalperos Osteo
Nazwa międzynarodowaCalcium + Cholecalciferolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1000 mg + 880 IU

PostaćTabletki do rozgryzania i żucia
Skład - substancja czynna
 • wapń
 • cholekalcyferol
Skład - substancje pomocnicze
 • izomalt (E953)
 • ksylitol
 • sorbitol (E420)
 • kwas cytrynowy
 • diwodorocytrynian sodu
 • stearynian magnezu
 • karmeloza sodowa
 • aromat pomarańczowy “CPB” (substancja aromatyczna identyczna z naturalną, mannitol (E 421), maltodekstryna (zawiera glukozę), glukonolakton, sorbitol (E 420), sód, glikol propylenowy, alkohol benzylowy), aromat pomarańczowy “CVT” (substancja aromatyczna identyczna z naturalną, mannitol (E 421), glukonolakton, sorbitol (E 420), trójglicerydy średniołańcuchowe)
 • aspartam (E951)
 • acesulfam potasowy
 • askorbinian sodu
 • all-rac-α-tokoferol
 • skrobia (kukurydziana) modyfikowana
 • sacharoza
 • triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
 • bezwodna krzemionk koloidalna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek do rozgryzania i żucia
 • 60 tabletek do rozgryzania i żucia
 • 90 tabletek do rozgryzania i żucia
Działanie / właściwości
 • wyrównuje utajony niedobór witaminy D
 • umożliwia wystarczające wchłanianie wapnia z ograniczonej liczby dawek
Zastosowanie
 • zapobieganie i leczenia niedoboru wapnia i witaminy D3 u osób w podeszłym wieku
 • uzupełnienie witaminy D i wapnia we wspomagającym leczeniu osteoporozy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na wapń, witaminę D3 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • duże stężenie wapnia we krwi
 • wydalanie dużej ilości wapnia w moczu
 • nadczynność przytarczyc
 • nowotwór szpiku kostnego
 • nowotwór, który dał przerzuty do kości
 • ograniczone ruchy kończyn, któremu towarzyszy hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria
 • kamica nerkowa
 • obecność złogów wapnia w nerkach
 • stosowanie za dużych ilości witaminy D
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zespół Burnetta
 • zwiększenie stężenia wapnia we krwi
 • zasadowica metaboliczna
 • niewydolność nerek
 • zwapnienie tkanek miękkich
 • skłonność do powstawania kamieni nerkowych
 • zaburzenia czynności nerek
 • sarkoidoza
 • unieruchomiony pacjent z osteoporozą
 • stosowanie niektórych leków: glikozydy naparstnicy lub tiazydowe, leki moczopędne, dodatkowe preparaty wapnia i witaminy D
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

 • wysokie stężenie wapnia we krwi
 • wysokie stężenie wapnia w moczu

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1 000 osób):

Możliwe interakcje z
 • glikozydami naparstnicy
 • tiazydowymi lekami moczopędnymi
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami zawierającymi fluor oraz bisfosfoniany
 • fenytoiną, barbituranami
 • glikokortykosteroidami
 • innymi preparatami wapnia i witaminy D
 • kolestyraminą
 • lewotyroksyną
 • lekami przeczyszczającymi
Ciąża

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego lek należy stosować u kobiet w ciąży z ostrożnością i tylko w razie konieczności.

Karmienie piersią

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego lek należy stosować u kobiet karmiących z ostrożnością i tylko w razie konieczności.

Dzieci

Lek Calperos Osteo nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Calperos Osteo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Calperos Osteo?

Lek Calperos Osteo zawiera wapń i witaminę D3Witamina D3 uczestniczy w metabolizmie wapnia i fosforanów, umożliwia czynne wchłanianie wapnia i fosforu z jelita oraz ich wychwyt przez kości.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Calperos Osteo?

Lek Calperos Osteo stosowany jest:

 • w celu zapobiegania i leczenia niedoboru wapnia i witaminy D3 u osób w podeszłym wieku
 • jako uzupełnienie witaminy D i wapnia we wspomagającym leczeniu osteoporozy

Dawkowanie

Jak stosować lek Calperos Osteo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania:

 • tabletkę należy żuć, a następnie połknąć
 • można ją przyjmować o dowolnej porze, niezależnie do posiłków
 • lek należy przyjmować przez dłuższy czas, lekarz zadecyduje o czasie stosowania leku

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

 • 1 tabletka do żucia dziennie (co odpowiada 1000 mg wapnia i 880 IU witaminy D3)

Kobiety w ciąży

 • pół tabletki do żucia (co odpowiada 500 mg wapnia i 440 IU witaminy D3) na dobę

Zaburzenia czynności wątroby

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Zaburzenia czynności nerek

Leku Calperos Osteo nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calperos Osteo

Przedawkowanie leku Calperos Osteo może wywołać następujące objawy: 

 • nudności
 • wymioty
 • wzmożone pragnienie
 • zwiększone wydalanie moczu
 • niedobór płynów w organizmie
 • zaparcie

Jeśli istnieje podejrzenie przedawkowania, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Calperos Osteo

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu tabletki, powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Calperos Osteo

Jeśli pacjent planuje przerwanie lub przedwczesne zakończenie leczenia, powinien omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Leku Calperos Osteo nie powinno się stosować gdy:

 • pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • pacjent wydala w moczu duże ilości wapnia (hiperkalciuria)
 • u pacjenta stwierdzono nadczynność przytarczyc (hiperparatyroidyzm)
 • pacjent choruje na nowotwór szpiku kostnego (szpiczak)
 • pacjent choruje na nowotwór, który dał przerzuty do kości
 • pacjent ma ograniczone ruchy kończyn (przedłużające się unieruchomienie), któremu towarzyszy hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria
 • u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową
 • w nerkach pacjenta stwierdzono obecność złogów wapnia (wapnica nerek)
 • pacjent przyjmuje za duże ilości witaminy D (hiperwitaminoza D)
 • u pacjenta występuje ciężkie zaburzenia czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następującej reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie leku Calperos Osteo i zgłosić się do lekarza:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła z nagłymi trudnościami w oddychaniu i ciężką wysypką

Inne działania niepożądane:

Niezbyt częste (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

 • wysokie stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub w moczu (hiperkalciuria)

Rzadkie (mogą wystąpić do 1 na 1 000 osób):

 • nudności
 • biegunka
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • gazy
 • wzdęcia (uczucie rozpierania w brzuchu)
 • wysypka
 • świąd
 • pokrzywka

Częstość nieznana:

 • zaburzenia czynności nerek - pacjent może być narażony na zwiększone ilości fosforanów we krwi, powstawanie kamieni nerkowych, zwiększone odkładanie wapnia w nerkach
 • zaburzenia metabolizmu wapnia (zespołu Burnetta) objawiające się wzrostem stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemią), zbyt niską zawartością kwasu we krwi (zasadowica metaboliczna), niewydolnością nerek i zwapnieniem tkanek miękkich

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Calperos Osteo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • równoczesne podawanie wysokich dawek wapnia wraz z substancjami zasadowymi może spowodować wystąpienie zespołu Burnetta - zaburzenia metabolizmu wapnia, spowodowane wzrostem stężenia wapnia we krwi (może to wynikać ze spożywania bardzo dużych ilości mleka i (lub) węglanu wapnia pochodzącego z innych źródeł, albo przyjmowania zbyt dużej ilości leków zobojętniających)
 • podczas długotrwałego leczenia należy systematycznie sprawdzać stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz badać czynność nerek, szczególnie u pacjentów ze skłonnością do powstawania kamieni nerkowych

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Calperos Osteo u pacjentów:

 • z niektórymi problemami z sercem, jednocześnie stosujących glikozydy naparstnicy lub tiazydowe leki moczopędne
 • z zaburzeniami czynności nerek - pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek powinni przyjmować witaminę D w innej postaci niż cholekalcyferol
 • przyjmujących dodatkowe preparaty wapnia i witaminy D - jednoczesne stosowanie takich preparatów z lekiem Calperos Osteo musi odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza
 • z sarkoidozą (zaburzeniem układu odpornościowego, które może dotyczyć wątroby, płuc, skóry lub węzłów chłonnych) - istnieje ryzyko zbyt silnego działania leku, a w konsekwencji przedawkowania wapnia
 • unieruchomionych z osteoporozą - należy zachować szczególną ostrożność, możliwe jest zwiększenie stężenia wapnia we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Calperos Osteo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego lek należy stosować u kobiet w ciąży z ostrożnością i tylko w razie konieczności (całkowita dobowa ilość wapnia nie powinna być większa niż 1500 mg, a całkowita dobowa ilość witaminy D3 nie powinna być większa niż 600 IU). Należy unikać długotrwałego przedawkowania wapnia i witaminy D ze względu na możliwość uzyskania dużego stężenia wapnia we krwi i niekorzystnego działania na nienarodzone dziecko.

Calperos Osteo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego lek należy stosować u kobiet karmiących z ostrożnością i tylko w razie konieczności. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka matki, należy to brać pod uwagę podając dziecku dodatkowo witaminę D.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności leków, których dawkowanie być może będzie wymagało modyfikacji w związku ze stosowaniem leku Calperos Osteo. Należą do nich:

 • antybiotyki (tzw. tetracykliy) - jednoczesne stosowanie z lekiem Calperos Osteo może zmniejszyć ich wchłanianie i skuteczność, dlatego antybiotyk należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po przyjęciu leku Calperos Osteo
 • leki zawierające fluor (stosowane w celu wzmocnienia szkliwa zębów lub leczenia osteoporozy) oraz bisfosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy) - na skutek interakcji może się zmienić ich działanie, dlatego należy je przyjmować co najmniej 3 godziny przed zażyciem leku Calperos Osteo
 • kolestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia podwyższonego stężenia cholesterolu) i leki przeczyszczające (takie jak parafina ciekła) - należy zachować możliwie najdłuższą przerwę między zażyciem leku Calperos Osteo ze względu na możliwość zaburzonego wchłaniania witaminy D
 • lewotyroksyna (stosowana w leczeniu niedoczynności tarczycy) - wapń może osłabiać działanie, dlatego lewotyroksynę należy stosować co najmniej 4 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku Calperos Osteo
 • antybiotyki chinolonowe - ich działanie może być osłabione przez jednoczesne przyjmowanie wapnia, antybiotyki z tej grupy należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po przyjęciu leku Calperos Osteo
 • glikozydy naparstnicy - mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, dlatego konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu pacjenta, w tym badanie EKG i pomiar stężenia wapnia we krwi
 • tiazydowe leki moczopędne - należy systematycznie sprawdzać stężenia wapnia we krwi, gdyż leki te zmniejszają wydalanie wapnia w moczu
 • fenytoina (stosowaną w leczeniu padaczki) lub barbituranyami (leki nasenne) - mogą spowodować osłabienie działania witaminy D
 • glikokortykosteroidy (np. kortyzon) - mogą spowodować osłabienie działania witaminy D i zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
 • dodatkowe preparaty wapnia i witaminy D - wymaga to ścisłej kontroli lekarza i systematycznego sprawdzania stężenia wapnia we krwi i w moczu

Calperos Osteo z jedzeniem i piciem

Leki zawierające wapń należy przyjmować z zachowaniem 2-godzinej przerwy od spożycia produktów zawierających kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku i rabarbarze) lub fitynowy (znajdujący się w produktach pełnoziarnistych), gdyż mogą zmniejszyć ilość wapnia wchłanianego w jelicie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Calperos Osteo a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku Calperos Osteo z alkoholem.

Calperos Osteo a prowadzenie pojazdów

Lek Calperos Osteo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Calperos Osteo?

Lek ten należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Calperos Osteo a ciąża
Calperos Osteo a karmienie piersią
Interakcje
Calperos Osteo a alkohol
Calperos Osteo a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo