Poradnik
Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH (Cannabis sativa L. (THC+CBD))

Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH (Cannabis sativa L. (THC+CBD))

Lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH to marihuana medyczna dostępna w aptekach jako surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCannabis flos Aurora Deustchland GmbH
Nazwa międzynarodowaCannabis sativa L. (THC+CBD)
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • THC 20% +/- 10%, CBD ≤ 1%
 • THC 22% +/- 10%, CBD ≤ 1%
 • THC ≤ 1%, CBD 12% +/- 10%
PostaćZioła sypkie
Skład - substancja czynna
 • THC - Tetrahydrokannabinol
 • CBD - Kannabidiol
Skład - substancje pomocnicze

Brak danych.

Dostępne opakowania

10 gram

Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwdrgawkowe
 • miorelaksujące
 • przeciwlękowe
 • przeciwpsychotyczne
 • neuroprotekcyjne
 • przeciwzapalne
 • przeciwutleniające
Zastosowanie
 • leczenie onkologiczne
 • stwardnienie rozsiane (obniża ona spastyczność mięśni)
 • bóle związane z uszkodzeniem układu nerwowego
 • padaczka lekooporna
 • zespół Tourette'a
 • nowotwory
 • choroba Parkinsona
 • jaskra
 • migrena
Przeciwwskazania
 • uczulenie na jakikolwiek kannabinoid
 • karmienie piersią
 • występowanie w wywiadzie pacjenta lub najbliższej rodziny schizofrenii, innych psychoz, ciężkich zaburzeń osobowości czy innych schorzeń psychicznych, różnych od depresji, związanej ze stanem pacjenta
 • aktywność aminotransferaz ponad 3-krotnie przekraczająca górną granicę normy (GGN) i stężenia bilirubiny ponad 2-krotnie przekraczające GGN
 • dzieci i młodzież
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • planowanie ciąży ze względu na wpływ na płodność
 • ciąża
 • silna niewydolność wątroby i nerek
 • poważne schorzenie układu krążenia i naczyń mózgowych (w sporadycznych przypadkach mogą wystąpić: nadciśnienie, niedociśnienie, omdlenia, tachykardia, kołatanie serca)
 • schorzenia płuc (astma, POChP)
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków — osoby takie mogą być bardziej podatne na nadużywanie marihuany, która sama w sobie jest środkiem uzależniającym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zmęczenie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • upadki
 • niewyraźne widzenie
 • anoreksja (włącznie z utratą apetytu), zwiększony apetyt
 • depresja, dezorientacja, dysocjacja, euforia
 • amnezja, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, dyzartria, zaburzenia smaku, letarg, zaburzenia pamięci, senność
 • ból w miejscu podania, astenia, poczucie nienormalności, uczucie upojenia alkoholowego, złe samopoczucie
Możliwe interakcje z
 • alkoholem
 • lekami przeciwpłytkowymi
 • lekami przeciwspastycznymi (baklofen, tyzanidyna, pochodne benzodiazepin, gabapentyna, klonidyna)
 • chloropromazyną
 • ketokonazolem
 • ryfampicyną
 • teofiliną
Ciąża

Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się stosowania leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się stosowania leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania konopi medycznych (zwłaszcza w postaci wziewnej) u osób poniżej 25 roku życia. Uważa się, że kannabinoidy  (głównie THC) wywierają największy niekorzystny wpływ na psychikę w okresie dojrzewania tj. pomiędzy 10 a 24 rokiem życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Cannabis flos ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie prowadź samochodu przez przynajmniej 4 h. Jeżeli po podaniu leku wystąpiła euforia, nie wsiadaj do auta przynajmniej przez 8 h. Należy mieć na uwadze fakt, że w indywidualnych przypadkach, efekt działania leku może utrzymywać się nawet do 24 h.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH?

Lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH zawiera dwie substancje czynne:
 
 • THC (Tetrahydrokannabinol) odpowiada on za działanie psychoaktywne; oznacza to, że powoduje uczucie odprężenia, euforię, zaburzenia koordynacji, pobudza apetyt
 • CBD (kannabidiol) powoduje m.in. rozkurcz mięśni, działa przeciwbólowo

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH?

Lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH stosuje się w:

 • leczeniu onkologicznym
 • stwardnieniu rozsianym (obniża ona spastyczność mięśni)
 • leczeniu bóli związanych z uszkodzeniem układu nerwowego
 • leczeniu padaczki lekoopornej
 • zespole Tourette'a
 • nowotworach
 • chorobie Parkinsona
 • jaskrze
 • leczeniu migreny

Dawkowanie

Jak stosować lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • optymalna dawka leku powinna poprawiać stan pacjenta przy jednoczesnym minimalnym wpływie na funkcje poznawcze oraz możliwość wywołania efektu euforycznego; z tego względu przy dawkowaniu medycznej marihuany powinna obowiązywać zasada „start low and go slow” – czyli zaczynamy od małych dawek, stopniowo je zwiększając
 • ze względu na sposób podania leku, jakim jest waporyzacja, należałoby przyjąć, że pojedyncza dawka leku to jeden wdech
 • podczas ustalania dawki, przerwa pomiędzy kolejnymi wdechami, powinna wynosić około 15-20 minut, co wynika z czasu, po którym osiągane jest stężenie maksymalne
 • po okresie ustalenia dawki, pacjentom zaleca się stosowanie osiągniętej dawki optymalnej, bez konieczności odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wdechami
 • właściwa dawka dla pacjenta to najniższa możliwa dawka, która wywołuje pożądany efekt kliniczny (np. ulga w bólu 30% lub więcej, znacząca poprawa codziennego funkcjonowania, poprawa jakości życia), z minimalnym akceptowanym profilem działań niepożądanych

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Przedawkowanie medycznej marihuany prowadzące do śmierci jest mało prawdopodobne, głównie ze względu na jej szeroki indeks terapeutyczny.

Przy nadmiernym spożyciu medycznej marihuany mogą pojawić się objawy przedawkowania lub zatrucia takie jak:

 • zawroty głowy
 • omamy
 • urojenia
 • paranoja
 • tachykardia lub bradykardia z niedociśnieniem

W przypadku podania wziewnego, objawy zatrucia pojawiają się szybciej i w miarę szybko ustępują. Odwrotnie jest w podaniu doustnym.  

W przypadku przedawkowania marihuany medycznej należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Najczęściej jest to zapewnienie pacjentowi spokojnego otoczenia, odpowiedniej ilości płynów, a w razie potrzeby podaje się benzodiazepiny doustnie (np. od 5 do 10 mg diazepamu) lub dożylnie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH?

Leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na jakikolwiek kannabinoid
 • karmienia piersią
 • występowania w wywiadzie pacjenta lub najbliższej rodziny schizofrenii, innych psychoz, ciężkich zaburzeń osobowości czy innych schorzeń psychicznych, różnych od depresji, związanej ze stanem pacjenta
 • aktywności aminotransferaz ponad 3-krotnie przekraczającej górną granicę normy (GGN) i stężenia bilirubiny ponad 2-krotnie przekraczającego GGN
 • dzieci i młodzieży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zmęczenie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • upadki
 • niewyraźne widzenie
 • anoreksja (włącznie z utratą apetytu), zwiększony apetyt
 • depresja, dezorientacja, dysocjacja, euforia
 • amnezja, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, dyzartria, zaburzenia smaku, letarg, zaburzenia pamięci, senność
 • ból w miejscu podania, astenia, poczucie nienormalności, uczucie upojenia alkoholowego, złe samopoczucie

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie gardła
 • podrażnienia w miejscu podania
 • omdlenia
 • nadciśnienie
 • kołatanie serca, tachykardia
 • halucynacje (nieokreślone, słuchowe, wzrokowe), omamy, paranoja, myśli samobójcze, percepcja urojeniowa
 • bóle w nadbrzuszu, przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenia błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, przebarwienia zębów

Częstość nieznana:

 • suchość w ustach
 • głód
 • napady śmiechu
 • rozluźnienie
 • silniejsze postrzeganie np. kolorów i muzyki, senność oraz zaburzone postrzeganie czasu i przestrzeni
 • upośledzenie zdolności reagowania, szczególnie w pierwszych godzinach po zastosowaniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH należy omówić z lekarzem:

 • planowanie ciąży ze względu na wpływ na płodność
 • ciąża
 • silna niewydolność wątroby i nerek
 • poważne schorzenie układu krążenia i naczyń mózgowych (w sporadycznych przypadkach mogą wystąpić: nadciśnienie, niedociśnienie, omdlenia, tachykardia, kołatanie serca)
 • schorzenia płuc (astma, POChP)
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków — osoby takie mogą być bardziej podatne na nadużywanie marihuany, która sama w sobie jest środkiem uzależniającym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz zadecydował inaczej i potencjalna korzyści dla matki, wyraźnie przewyższa ryzyko dla płodu.

Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Prawdopodobieństwo obecności znacznych stężeń kannabinoidów w mleku matki, to możliwy niepożądany wpływ na rozwój niemowląt.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • leki przeciwpłytkowe
 • leki przeciwspastyczne (baklofen, tyzanidyna, pochodne benzodiazepin, gabapentyna, klonidyna)
 • chloropromazynę
 • ketokonazol
 • ryfampicynę
 • teofilinę

Interakcje z THC:

 • amfetamina, metylofenidat (Concerta, Medikinet)
 • kokaina
 • indynawir
 • opioidy
 • nikotyna
 • fenobarbital
 • propranolol

Interakcje z CBD:

 • leki przeciwpadaczkowe
 • klobazam
 • fenytoina

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH. Należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy w przeszłości byli uzależnieni od alkoholu lub narkotyków. Osoby takie mogą być bardziej podatne na nadużywanie marihuany, która sama w sobie jest środkiem uzależniającym.

Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a prowadzenie pojazdów

Lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie powinno się prowadzić samochodu przez przynajmniej 4 h po przyjęciu dawki leku. Jeżeli po podaniu leku wystąpiła euforia, nie powinno się prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn mechanicznych przez przynajmniej 8 h. W indywidualnych przypadkach efekt działania leku może utrzymywać się nawet do 24 h.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci i młodzieży
 • lek należy przechowywać w zamkniętym pojemniku
 • lek należy chroń przed światłem słonecznym

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a ciąża
Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a karmienie piersią
Interakcje
Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a alkohol
Cannabis flos Aurora Deustchland GmbH a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo