Poradnik
Carvedilol Orion (Carvedilolum)

Carvedilol Orion (Carvedilolum)

Carvedilol Orion jest to lek, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych i zmniejszeniu oporu przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejsza pracę serca oraz obniża ciśnienie krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCarvedilol Orion
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze

Trzon tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • krospowidon (typu A)
 • krospowidon (typu B)
 • powidon (K-30)
 • sacharoza
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu dwutlenek
 • hypromeloza
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zwalnia czynność serca
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze samoistne
 • leczeniu bólu w klatce piersiowej (przewlekła, stabilna dławica piersiowa)
 • leczeniu osłabionego mięśnia sercowego (niewydolności serca), w skojarzeniu z innymi lekami
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niestabilna i/lub zdekompensowana niewydolność serca
 • klinicznie objawowe zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ciężka bradykardia
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs kardiogenny
 • stany skurczowe oskrzeli lub astma
 • znaczna retencja płynów lub stany przeciążenia serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa-adrenolitykami)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u pacjenta stwierdzono inne choroby serca
 • schorzenia wątroby, nerek lub tarczycy
 • cukrzycę
 • łuszczyca
 • choroba naczyń obwodowych i objaw Raynauda
 • ciężkie reakcje alergiczne lub odczulanie
 • soczewki kontaktowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • niskie ciśnienie krwi
 • niewydolność serca

Częste:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • mała liczba czerwonych krwinek
 • zwiększenie masy ciała
 • wzrost stężenia cholesterolu
 • utrata kontroli stężenia cukru we krwi u osób z cukrzycą
 • depresja, przygnębienie
 • zaburzenia widzenia
 • wytwarzanie mniejszej ilości łez, podrażnienie oczu
 • spowolnienie akcji serca
 • obrzęki
 • zawroty głowy po szybkim wstaniu
 • problemy z krążeniem krwi (w tym objaw zimnych rąk i stóp), sztywnienie tętnic (arterioskleroza)
 • pogorszenie objawów u pacjentów z zespołem Raynauda oraz utykanie (ból nóg, który narasta podczas chodzenia)
 • astma i trudności w oddychaniu
 • akumulacja płynów w płucach
 • biegunka
 • złe samopoczucie
 • wymioty, ból brzucha, niestrawność
 • ból kończyn
 • ciężka niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z arteriosklerozą i/lub z zaburzeniami czynności nerek
 • trudności w oddawaniu moczu
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciw arytmii serca Iwerapami, diltiazem, amiodaron)
 • lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca (np. digoksyna)
 • azotany stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (np. izosorbidu monoazotan lub glicerolu triazotan)
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (np. doksazosyna, rezerpina, amlodypina lub indoramina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych
 • lekami zapobiegającymi odrzucenie przeszczepionego narządu (np. cyklosporyna)
 • lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi, takie jak doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina
 • lekami stosowanymi w celu obniżenia krwi lub w leczeniu migreny (np. klonidyna lub ergotamina)
 • pewnymi lekami przeciwbólowymi, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (np. ibuprofen i diklofenak)
 • lekami stosowanymi w hormonalnej terapii zastępczej (np. estrogeny)
 • kortykosteroidami stosowanych w celu zahamowania reakcji zapalnych lub alergicznych (np. prednizolon)
 • lekami stosowanymi w celu leczenia zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna lub erytromycyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu żołądkowego (np. cymetydyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol)
 • lekami zmniejszającymi przekrwienie, czasem stosowane w leczeniu kaszlu i przeziębienia (np. efedryna i pseudoefedryna)
Ciąża

Leku Carvedilol Orion nie należy przyjmować podczas ciąży bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

 

Karmienie piersią

Leku Carvedilol Orion nie należy przyjmować podczas karmienia piersią bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Dzieci

Leku Carvedilol Orion nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Carvedilol Orion może zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carvedilol Orion?

Działanie leku Carvedilol Orion polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa1 oraz hamowaniu aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta-adrenergicznych.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Carvedilol Orion?

 • leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • leczeniu bólu w klatce piersiowej występujący, kiedy tętnice dostarczające natlenowaną krew do serca ulegają zwężeniu, co skutkuje dostarczaniem mniejszej ilości tlenu do mięśnia sercowego (dławicy piersiowej)
 • leczeniu osłabionego mięśnia sercowego (niewydolności serca), w skojarzeniu z innymi lekami

Dawkowanie

Jak stosować lek Carvedilol Orion?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 25 mg raz na dobę. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg (zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg).

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zazwyczaj zaleci dawkę początkową wynoszącą 12,5 mg raz na dobę i będzie kontynuował leczenie, stosując dawkę na niezmienionym poziomie przez cały okres leczenia. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej.

Dławica piersiowa

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 25 mg dwa razy na dobę. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej do dawki maksymalnej wynoszącej 100 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 25 mg dwa razy na dobę, co stanowi zalecaną maksymalną dawkę dobową.

Niewydolność serca

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

W leczeniu stabilnej niewydolności serca tabletki należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Tabletki należy przyjmować z pokarmem w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Dawka może być zwiększana stopniowo, zwykle w dwutygodniowych odstępach. Lekarz może zwiększyć dawkę stopniowo w odstępach co dwa tygodnie lub dłużej, do ustalenia dawki optymalnej dla pacjenta.

Jeśli pacjent waży mniej niż 85 kg, zalecana maksymalna dawka leku Carvedilol Orion wynosi 25 mg dwa razy na dobę, a jeśli pacjent waży więcej niż 85 kg, lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg dwa razy na dobę.

Specjalne stosowanie: pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W zależności od stanu pacjenta lekarz może zmniejszyć dawkę w porównaniu do dawki zalecanej powyżej.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy znacznego przedawkowania to:

 • niedociśnienie
 • bradykardia
 • niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • zatrzymanie krążenia
 • zaburzenia oddychania
 • skurcz oskrzeli
 • wymioty
 • zaburzenia świadomości
 • napady drgawkowe

Pominiecie zastosowania dawki leku

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carvedilol Orion

Dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez dwa tygodnie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carvedilol Orion?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta w przeszłości występowały trudności w oddychaniu z powodu astmy lub innej choroby płuc
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką przewlekłą niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta występowało zatrzymywanie płynów (obrzęki), leczone podawaniem niektórych leków do żył (dożylnie)
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta stwierdzono spowolniony rytm pracy serca
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi
 • jeśli u pacjenta stwierdzono stan zwany dławicą Prinzmetala
 • jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (guz nadnerczy, powodujący wysokie ciśnienie krwi), który nie był leczony
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica metaboliczna)
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo słabe krążenie krwi w rękach i stopach, co powoduje uczucie zimna i ból
 • jeśli u pacjenta występują pewne typy zaburzeń układu przewodzącego serca (tzw. blok przedsionkowo-komorowy stopnia II lub III
 • jeśli pacjent jest aktualnie leczony dożylnie werapamilem lub diltiazemem (stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub w chorobach serca)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Carvedilol Orion jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (co najmniej 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • niskie ciśnienie krwi
 • niewydolność serca

Częste (mniej niż 1 na 10 osób):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • mała liczba czerwonych krwinek
 • zwiększenie masy ciała
 • wzrost stężenia cholesterolu
 • utrata kontroli stężenia cukru we krwi u osób z cukrzycą
 • depresja, przygnębienie
 • zaburzenia widzenia
 • wytwarzanie mniejszej ilości łez, podrażnienie oczu
 • spowolnienie akcji serca
 • obrzęki (uogólniony obrzęk ciała, obrzęk części ciała)
 • zawroty głowy po szybkim wstaniu
 • problemy z krążeniem krwi (w tym objaw zimnych rąk i stóp), sztywnienie tętnic (arterioskleroza)
 • pogorszenie objawów u pacjentów z zespołem Raynauda oraz utykanie (ból nóg, który narasta podczas chodzenia)
 • astma i trudności w oddychaniu
 • akumulacja płynów w płucach
 • biegunka
 • złe samopoczucie
 • wymioty, ból brzucha, niestrawność
 • ból (np. w rękach i nogach)
 • ciężka niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z arteriosklerozą i/lub z zaburzeniami czynności nerek
 • trudności w oddawaniu moczu

Niezbyt częste (mniej niż 1 na 100 osób):

 • zaburzenia snu
 • splątanie
 • omdlenia
 • nieprawidłowe samopoczucie
 • zaburzenia układu przewodzącego serca, dławica piersiowa (w tym ból w klatce piersiowej)
 • pewnego typu reakcje skórne (np. alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, świąd i zapalenie skóry, zwiększona potliwość, znamiona łuszczycowe lub liszajowe będące skórnymi zmianami chorobowymi)
 • wypadanie włosów
 • impotencja

Rzadkie (mniej niż 1 na 1000 osób):

 • mała liczba płytek krwi (trombocytopenia)
 • suchość w jamie ustnej
 • obrzęk błony śluzowej nosa (uczucie zatkania nosa)

Bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • mała liczba białych krwinek
 • reakcje alergiczne
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • trudności z nietrzymaniem moczu u kobiet
 • wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym okręgiem dookoła - rumień wielopostaciowy)
 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą występująca głównie w okolicy ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała – martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carvedilol Orion należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Carvedilol Orion w przypadku:

 • innych chorób serca
 • schorzeń wątroby, nerek lub tarczycy
 • cukrzycy, lek może maskować objawy hipoglikemii
 • łuszczycy
 • choroby naczyń obwodowych i objawu Raynauda
 • ciężkich reakcji alergicznych
 • noszenia soczewek kontaktowych, wydzielanie łez może być zmniejszone

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvedilol Orion a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie wolno stosować leku Carvedilol Orion bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania tego leku.

Carvedilol Orion a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Nie wolno stosować leku Carvedilol Orion bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem, jeśli pacjentka karmi piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • leków stosowanych w leczeniu arytmii serca (diltiazem, werapamil lub amiodaron)
 • azotanów stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej (np. izosorbidu monoazotan lub glicerolu triazotan)
 • leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca (np. digoksyna)
 • innych leków obniżających ciśnienie krwi (np. doksazosyna, rezerpina, amlodypina lub indoramina)
 • leków stosowanych w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych (np. fluoksetyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, haloperydol lub inhibitory monoaminooksydazy (MAO)
 • leków zapobiegających odrzuceniu przeszczepionego narządu (np. cyklosporyna)
 • leków zmniejszających stężenie cukru we krwi, takie jak doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulina
 • leków stosowanych w celu obniżenia krwi lub w leczeniu migreny (np. klonidyna lub ergotamina)
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • leków stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej (np. estrogeny)
 • kortykosteroidy stosowane w celu zahamowania reakcji zapalnych lub alergicznych (np. prednizolon)
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. ryfampicyna lub erytromycyna)
 • leków stosowanych w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu żołądkowego (np. cymetydyna)
 • leków stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvedilol Orion a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Carvedilol Orion, ponieważ może prowadzić do zawrotów głowy lub zaburzenia równowagi i koncentracji.

Carvedilol Orion a prowadzenie pojazdów

Lek Carvedilol Orion może wywołać zawroty głowy. W razie wystąpienia tego lub innych wpływających na koncentrację objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • nie należy używać leku po przekroczeniu daty ważności oznaczonej na opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Carvedilol Orion a ciąża
Carvedilol Orion a karmienie piersią
Interakcje
Carvedilol Orion a alkohol
Carvedilol Orion a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki