Poradnik
Carvetrend (Carvedilolum)

Carvetrend (Carvedilolum)

Carvetrend jest to lek, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych i zmniejszeniu oporu przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejsza pracę serca oraz obniża ciśnienie krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCarvetrend
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 3,125 mg
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • hydroksypropyloceluloza
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek krzemu koloidalny
 • talk
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zwalnia czynność serca
Zastosowanie
 • przewlekła, objawowa niewydolność serca
 • samoistne nadciśnienie tętnicze
 • leczenie stabilnej dławicy piersiowej
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niedrożność dróg oddechowych
 • niestabilna i/lub niewyrównana niewydolność serca
 • stany skurczowe oskrzeli lub astma
 • choroba płuc polegająca na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe (obturacyjna choroba płuc)
 • klinicznie objawowe zaburzenia czynności wątroby
 • znaczna retencja płynów lub stany przeciążenia serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ciężka bradykardia
 • wstrząs kardiogenny
 • zespół chorego węzła zatokowego (w tym blok zatokowo - przedsionkowy)
 • niedociśnienie tętnicze
 • kwasica metaboliczna
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła zastoinowa niewydolność serca
 • zaburzenia czynności nerek u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca
 • zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • cukrzyca
 • choroba naczyń obwodowych i objaw Raynauda
 • nadczynność tarczycy
 • bradykardia
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • ciężkie niepożądane reakcje skórne
 • łuszczyca
 • guz chromochłonny
 • dusznica bolesna typu Prinzmetala
 • soczewki kontaktowe
 • zespół odstawienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość występowania działań niepożądanych nie jest zależna od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzenia widzenia i bradykardii.

Bardzo częste:

 • zaburzenia układu nerwowego (zawroty lub ból głowy)
 • niedociśnienie tętnicze
 • osłabienie (zmęczenie)

Częste:

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego, niedokrwistość
 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia
 • pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą
 • zaburzenia psychiczne, depresja lub obniżenia nastroju
 • zaburzenia widzenia, zmniejszone wydzielanie łez (suchość oka), podrażnienie oka
 • zaburzenia serca, bradykardia, zwiększenie objętości krwi krążącej
 • obniżenie ciśnienia tętniczego podczas gwałtownego wstawania
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • duszności, obrzęk płuc
 • astma
 • nudności, biegunka, wymioty
 • ból brzucha, niestrawność
 • ból kończyn
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • cyklosporyną podawanej doustnie
 • ryfampicyną
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. werapamil, diltizem, amiodaron)
 • fluoksetyną
 • insuliny oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • rezerpiny oraz inhibitorów monoaminooksydazy
 • klonidyną
 • innych leków obniżających ciśnienie tętnicze
 • leków znieczulających
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • leków rozszerzających oskrzela
Ciąża

Leku Carvetrend nie należy stosować w ciąży, chyba że spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Karmienie piersią

Leku Carvetrend nie należy stosować podczas karmienia piersią, chyba że spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Dzieci

Leku Carvetrend nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Carvetrend może zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carvetrend?

Działanie leku Carvetrend polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa1 oraz hamowaniu aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta-adrenergicznych.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Carvetrend?

Lek Carvetrend stosuje się w leczeniu:

 • przewlekłej niewydolności serca (stabilnej, łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej, przewlekłej niewydolności serca), jako uzupełnienie w leczenia podstawowym
 • nadciśnienia tętniczego
 • stabilnej choroby wieńcowej
 • pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory

Dawkowanie

Jak stosować lek Carvetrend?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Przewlekła niewydolność serca

Dawka leku jest ustalana indywidualnie przez lekarza dla danego pacjenta. Lekarz nadzoruje rozpoczęcie leczenia, które jest poprzedzone oceną stanu pacjenta.

Zalecana dawka początkowa to 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Jeśli lek jest dobrze tolerowany przez pacjenta, lekarz stopniowo zwiększa dawkę w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie. Zwiększanie dawki następuje według schematu:

 • 6,25 mg dwa razy na dobę
 • następnie 12,5 mg dwa razy na dobę
 • aż do dawki 25 mg dwa razy na dobę

Osoby o masie poniżej 85 kg nie powinny stosować więcej niż 25 mg dwa razy na dobę. Pacjenci, których waga przekracza 85 kg, nie powinni przyjmować więcej niż 50 mg dwa razy na dobę.

Nadciśnienie tętnicze

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie, nie wcześniej niż po dwóch tygodniach, zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg raz na dobę. W razie potrzeby po upływie co najmniej dwóch tygodni lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki wynoszącej 50 mg raz na dobę lub dwóch dawkach podzielnych.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę. W przypadku niewystarczającego spadku ciśnienia lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki wynoszącej 50 mg raz na dobę lub dwóch dawkach podzielnych.

Stabilna dławica piersiowa

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwie doby. Następnie zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg dwa na dobę.

Specjalne stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy podawać leku pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy znacznego przedawkowania to:

 • niedociśnienie
 • bradykardia
 • niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • zatrzymanie krążenia
 • zaburzenia oddychania
 • skurcz oskrzeli
 • wymioty
 • zaburzenia świadomości
 • napady drgawkowe

Pominiecie zastosowania dawki leku

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carvetrend

Dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez dwa tygodnie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carvetrend?

 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niestabilna i/lub zdekompensowana niewydolność serca
 • klinicznie objawowe zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ciężka bradykardia
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo -przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs kardiogenny
 • stany skurczowe oskrzeli lub astma
 • znaczna retencja płynów lub stany przeciążenia serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa-adrenolitykami)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Carvetrend jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (co najmniej 1 na 10 osób):

 • zaburzenia układu nerwowego (zawroty lub ból głowy)
 • niedociśnienie tętnicze
 • osłabienie (zmęczenie)
 • niewydolność serca

Częste (co najmniej 1 na 100 osób):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenia układu moczowego
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego, niedokrwistość
 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia
 • pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą
 • zaburzenia psychiczne, depresja lub obniżenia nastroju
 • zaburzenia widzenia, zmniejszone wydzielanie łez (suchość oka), podrażnienie oka
 • zaburzenia serca, bradykardia, zwiększenie objętości krwi krążącej
 • obniżenie ciśnienia tętniczego podczas gwałtownego wstawania
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • duszności, obrzęk płuc
 • astma
 • nudności, biegunka, wymioty
 • ból brzucha, niestrawność
 • ból kończyn

Niezbyt częste (co najmniej 1 na 1000 osób, ale mniej niż 1 na 100 osób):

 • zaburzenia snu
 • stan przedomleniowy, omdlenia, uczucia mrowienia, drętwienia
 • blok przedsionowo-komorowy, dławica piersiowa
 • reakcje skórne
 • łysienie
 • impotencja

Rzadkie (co najmniej 1 na 10 000 osób, ale nie mniej niż 1 na 1000 osób):

 • małopłytkowość
 • niedrożność nosa

Bardzo rzadkie (pojedyncze przypadki):

 • leukopenia
 • reakcje alergiczne
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparginianowej oraz gammaglutamylotransferazy)
 • ciężkie skórne działania niepożądane
 • nietrzymanie moczu u kobiet

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carvetrend należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Carvetrend w przypadku:

 • przewlekłej zastoinowej niewydolności serca i niskim ciśnieniu tętniczym
 • choroby niedokrwiennej serca
 • rozsianymi zmianami naczyniowymi i/lub współistniejąca niewydolność nerek
 • zaburzeń czynności lewej komory po ostrym zawale serca
 • przebytego zawału serca
 • ciężkich zaburzeń oddychania
 • cukrzycy, lek może maskować objawy hipoglikemii
 • choroby naczyń obwodowych i objawu Raynauda, może dojść do nasilenia objawów niewydolności tętnic
 • nadczynności tarczycy, lek może maskować objawy tej choroby
 • zastosowania znieczulenia ogólnego przed planowaną operacją
 • ciężkich reakcji alergicznych
 • łuszczycy
 • stosowania leków przeciwarytmicznych
 • nieleczonej nadczynności nadnerczy
 • dławicy piersiowej typu Prinzmetala
 • noszenia soczewek kontaktowych, wydzielanie łez może być zmniejszone

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvetrend a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Leku Carvetrend nie powinien być przyjmowany w przypadku ciąży, chyba że spodziewane są korzyści z leczenia przewyższające nad potencjalnym ryzykiem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceuty w przypadku ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży przed zastosowaniem tego leku.

Carvetrend a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Leku Carvetrend nie należy stosować podczas karmienia piersią, chyba że spodziewane są korzyści z leczenia przewyższające nad potencjalnym ryzykiem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceuty w przypadku karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • zawierających digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca), ponieważ lekarz może zalecić zmianę dawki podczas stosowania leku Carvetrend
 • cyklosporyny podawanej doustnie, ponieważ Carvetrend nasila działanie cyklosporyny
 • ryfampicyny (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy), gdyż osłabia ona działanie leku Carvetrend
 • fluoksetyny i paroksetyny (leki stosowane w leczeniu depresji)
 • insuliny oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych, gdyż Carvetrend może nasilać działanie tych leków
 • rezerpiny (wpływającej na ciśnienia tętnicze) oraz inhibitorów monoaminooksydazy (rodzaj leków przeciwdepresyjnych), ponieważ mogą one spowodować dalsze spowolnienie czynności serca i/lub obniżenie ciśnienia tętniczego
 • antagonistów wapnia określonego typu, amiodaronu lub innych leków przeciwarytmicznych np. werapamil, diltiazem
 • klonidyny (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia krwi lub w leczeniu migreny)
 • innych leków obniżających ciśnienie tętnicze
 • leków znieczulających
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które mogą osłabić działanie leku Carvetrend
 • leków rozszerzających oskrzela

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvetrend a alkohol

Podczas stosowania leku Carvetrend nie należy pić alkoholu, gdyż zwiększa się ryzyko dużego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Carvetrend a prowadzenie pojazdów

Lek Carvetrend może wywołać zawroty głowy. W razie wystąpienia tego lub innych wpływających na koncentrację objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • nie należy używać leku po przekroczeniu daty ważności oznaczonej na opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Carvetrend a ciąża
Carvetrend a karmienie piersią
Interakcje
Carvetrend a alkohol
Carvetrend a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo