Kategorie

Carzap (Candesartanum cilexetili)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Carzap?

Carzap jest to lek o działaniu hipotensyjnym stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Substancją czynną jest kandesartan będący inhibitorem receptora angiotensyny II.

Podstawowe informacje

NazwaCarzap
Nazwa międzynarodowaCandesartanum cilexetili
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg
 • 16 mg
 • 32 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Kandesartan cyleksetylu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hydroksypropyloceluloza
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • cytrynian trietylu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 70 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie
 • ułatwia sercu pompowanie krwi
 • antagonista receptora angiotensyny II
Zastosowanie
 • leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych
 • leczenie dorosłych z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenie wątroby
 • cholestaza
 • wiek poniżej 1 roku
 • zaburzenie czynności nerek lub cukrzyca i stosowanie aliskirenu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia serca, nerek lub wątroby
 • pacjenci dializowani
 • przebyty niedawno przeszczep nerki
 • nasilone wymioty lub biegunka w ostatnim czasie
 • zespół Conna
 • niedociśnienie tętnicze
 • przebyty udar
 • podejrzenie lub planowanie ciąży
 • planowany zabieg
 • stosowanie inhibitorów ACE (enalapryl, lizynopryl, ramipryl)
 • jednoczesne stosowanie inhibitora ACE oraz antagonisty receptora mineralokortykoidowego (MRA) 
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • nietolerancja laktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • zakażenia dróg oddechowych
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zwiększenia stężenia potasu we krwi
 • niedociśnienie
 • zaburzenie czynności nerek
Możliwe interakcje z
 • lekami na receptę oraz suplementami zawierającymi w swoim składzie potas
 • litem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży i jest on przeciwwskazany w II i III trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią nie jest wskazane.

Dzieci

Powyżej 6 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przeprowadzono badań na temat wpływu leku Carzap na zdolności psychomotoryczne, ale podczas jego stosowania mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carzap?

Lek Carzap rozkurcza i rozluźnia naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie. Ułatwia także sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Carzap? 

Lek Carzap stosowany jest w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia
 • niewydolności serca i zaburzonej czynności skurczowej lewej komory u dorosłych pacjentów, którzy nie tolerują inhibitorów ACE lub w politerapii z inhibitorami ACE u osób, które nie tolerują antagonistów receptora mineralokortykoidowego 

Dawkowanie

Jak stosować lek Carzap?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować regularnie, codziennie o zbliżonej porze. Tabletki można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich, popijając wodą.

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli

Dawka początkowa i zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca leku Carzap wynosi 8 mg raz na dobę. Szczyt działania hipotensyjnego uzyskuje się w 4 tygodniu leczenia. Jeżeli ciśnienie tętnicze nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, można zwiększyć dawkę do 16 mg lub maksymalnie do 32 mg na dobę.

Dzieci i młodzież po 6 roku życia

Początkowo 4 mg raz na dobę. W przypadku braku efektów leczniczych dawkę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę przy masie ciała do 50 kg. Maksymalną dawkę, jaką można podać w tej grupie wiekowej jest 16 mg raz na dobę, przy masie ciała powyżej 50 kg.

Niewydolność serca

Zalecana dawka początkowa leku Carzap wynosi 4 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 32 mg raz na dobę, podwajając poprzednią dawkę w odstępach 2 - tygodniowych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Lekarz może zmniejszyć początkową dawkę leku.

Podobnie w przypadku pacjentów odwodnionych np. wskutek wymiotów, biegunki lub przyjmowania leków moczopędnych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carzap

Wskazany jest pilny kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Carzap

Kolejną dawkę należy przyjąć o wyznaczonej porze tak, aby nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Carzap

Nie należy samodzielnie przerywać terapii lekiem Carzap ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carzap?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • II i III trymestru ciąży
 • ciężkiego zaburzenia wątroby 
 • cholestazy
 • dzieci do 1 roku życia
 • cukrzycy lub zaburzenia czynności nerek i stosowania leku aliskirenu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Carzap może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Carzap i natychmiast uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów:

 • trudności z oddychaniem
 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • silne swędzenie skóry (z wypukłymi wykwitami)

Działania niepożądane obserwowane często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zakażenia dróg oddechowych
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zwiększenia stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami serca lub nerek; objawy silnej hiperkaliemii to zmęczenie, osłabienie, niemiarowa czynność serca, odczucie mrowienia
 • niedociśnienie
 • zaburzenie czynności nerek

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • leukopenia, neutropenia, agranulocytoza, którym może towarzyszyć zmęczenie, gorączka, zakażenie
 • kaszel
 • nudności
 • zaburzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby
 • ból pleców, stawów, mięśni
 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • wysypka, pokrzywka, świąd
 • niewydolność nerek
 • hiponatremia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim pacjent rozpocznie terapię lekiem Carzap, należy omówić z lekarzem bądź z farmaceutą następujące kwestie:

 • jeżeli pacjent ma zaburzenia serca, wątroby lub nerek
 • jeżeli jest dializowany
 • jeżeli pacjent niedawno przeszedł przeszczep nerki
 • jeżeli u pacjenta pojawiają się wymioty lub niedawno występowały nasilone wymioty, lub biegunka
 • jeżeli u pacjenta występuje choroba nadnerczy (zespół Conna - hiperaldosteronizm pierwotny)
 • jeżeli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi
 • jeżeli pacjent przeszedł udar
 • jeżeli pacjent ma zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej (przerostowa kardiomiopatia zawężająca)

Pacjent powinien poinformować lekarza przed zleceniem terapii lekiem Carzap o stosowanych lekach takich jak:

 • inhibitory ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), szczególnie jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą
 • aliskiren
 • inhibitory ACE w połączeniu z antagonistami receptorów mineralokortykoidowych (MRA); te leki są stosowane w niewydolności serca

Działanie przeciwnadciśnieniowe kandesartanu może być nasilone podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami wykazującymi działanie hipotensyjne.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, ze lek Carzap stosowany równocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu, zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas lub innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu (np. heparyna) może podnosić poziom potasu we krwi. Dlatego należy wykonywać kontrolny pomiar poziomu potasu we krwi.

Podczas stosowania leku Carzap należy szczególną ostrożność zachować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i nadciśnieniem tętniczym. U takich pacjentów należy kontrolować we krwi stężenie potasu i kreatyniny. Dodatkowo pacjenci poddawani dializie powinni mieć indywidualnie dobieraną dawkę przez lekarza. 

U pacjentów w podeszłym wieku (zwłaszcza u pacjentów powyżej 75 roku życia i starszych) należy okresowo kontrolować czynność nerek, jak również poziom potasu i kreatyniny we krwi.

U pacjentów dializowanych ciśnienie krwi może być szczególnie wrażliwe na blokadę receptorów angiotensynowych z powodu zmniejszenia objętości osocza i zwiększenia aktywności układu renina -  angiotensyna - aldosteron. Z tego względu u takich pacjentów dawka powinna być dobierana indywidualnie.

Pacjenci ze zwężeniem tętnicy nerkowej mogą mieć zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy przez wpływ leków na układ renina - angiotensyna - aldosteron.

Pacjenci z niewydolności serca leczeni lekiem Carzap mogą mieć niedociśnienie tętnicze. Może to wystąpić również u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową w wyniku przyjmowania dużych dawek leków moczopędnych. Przed rozpoczęciem terapii lekiem Carzap należy zachować szczególną ostrożność oraz wyrównać hipowolemię.

Pacjenci leczeni antagonistami receptorów angiotensynowych, podczas narkozy lub zabiegów chirurgicznych mogą mieć niedociśnienie tętnicze.

W przypadku leków obniżających ciśnienie krwi zastosowanych u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca lub chorobą niedokrwienną mózgu, zbyt nasilone działanie hipotensyjne może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Produkt leczniczy zawiera laktozę, więc osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy nie powinny przyjmować tego leku.

Pacjentka powinna poinformować swojego lekarza, jeżeli planuje zajść w ciążę bądź podejrzewa, że jest w ciąży. Lek Carzap nie jest wskazany we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży ze względu na ewentualne wady rozwojowe płodu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carzap a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Carzap.

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży, natomiast w II i III trymestrze jest to przeciwwskazane. Jeżeli kobieta stosująca Carzap planuje zajść w ciążę lub właśnie potwierdziła ciążę, lekarz zleci przerwanie leczenia i zaproponuje inny preparat.

Carzap a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Carzap.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, szczególnie dotyczy to karmienia wcześniaków i noworodków.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Lek Carzap stosowany jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, substytutami soli zawierającymi potas lub innymi produktami leczniczymi zwiększającymi poziom potasu, może prowadzić do hiperkaliemii.

Podczas stosowania leku Carzap z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może dochodzić do osłabienia działania hipotensyjnego Carzapu.

Należy uważać również przyjmując lek Carzap jednocześnie z:

 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie (beta - adrenolityki, diazoksyd, inhibioty ACE - enalapryl, captopryl, lizynopryl lub ramipryl)
 • kwasem acetylosalicylowym w dawkach powyżej 3 g na dobę
 • heparyną
 • kotrimoksazolem
 • lekami moczopędnymi
 • litem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carzap a alkohol

Pacjent powinien ustalić z lekarzem, czy podczas stosowania leku może spożywać alkohol, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenie.

Carzap a prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn podczas stosowania leku Carzap. W przypadku wystąpienia zmęczenia lub zawrotów głowy nie należy wykonywać tych czynności.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Carzap?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego