Poradnik
Ceclor MR (Cefaclorum)

Ceclor MR (Cefaclorum)

Ceclor MR zawiera jako substancję czynną cefaklor, który jest doustnym antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Cefalosporyny wykazują działanie bakteriobójcze ze względu na hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCeclor MR
Nazwa międzynarodowaCefaclorum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 375 mg
 • 500 mg
 • 750 mg
PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Cefaklor

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • metylohydroksypropyloceluloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • hydroksypropyloceluloza EF
 • kopolimer kwasu metakrylowego
 • kwas stearynowy
 • stearynian magnezu
 • mieszanina barwna
 • glikol propylenowy
 • talk
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie
 • ostre zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli spowodowane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy o obniżonej wrażliwości na penicylinę są oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazy), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazy), Staphylococcus aureus (szczepy oporne na metycylinę są oporne)
 • zapalenie gardła i migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce grupy A)
 • zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy o obniżonej wrażliwości na penicylinę są oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę) i Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę)
 • zapalenie zatok wywołane przez Streptococcus pneumoniae (tylko szczepy wrażliwe na penicylinę), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę), Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę)
 • niepowikłane zakażenia dolnego odcinka układu moczowego, w tym zapalenie pęcherza i bakteriuria bezobjawowa wywołana przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis i Staphylococcus saprophyticus
 • zapalenie skóry i przydatków skórnych wywołane przez Streptococcus pyogenes, (paciorkowce grupy A), Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę, szczepy oporne na metycylinę są oporne) i Staphylococcus epidermidis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę, szczepy oporne na metycylinę są oporne)
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną – cefaklor, inne cefalosporyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki, w tym penicyliny czy cefalosporyny oraz na jakiekolwiek inne leki
 • gdy u pacjenta występuje choroba nerek oraz jest prowadzona dializa
 • w występującym w przeszłości zapaleniu jelita grubego. Jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku, powinien on zgłosić to lekarzowi, ponieważ może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit
 • w cukrzycy, ponieważ lek Ceclor MR może zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

 • biegunka
 • nudności, wymioty
 • niestrawność

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:

 • wysypka
 • pokrzywka
 • świąd

Bardzo rzadko występowała reakcja podobna do choroby posurowiczej

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej). 

Możliwe interakcje z
 • rzadko u pacjentów przyjmujących jednocześnie cefaklor i leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę lub acenokumarol może wystąpić nasilenie działania tych leków
 • wydalanie przez nerki cefakloru, tak jak innych antybiotyków β - laktamowych, jest hamowane przez probenecyd
 • podczas leczenia cefalosporynami opisywano przypadki dodatniego (czasami fałszywie dodatniego) testu Coombsa
 • Ceclor MR może spowodować fałszywie dodatni wynik próby wykrywającej glukozę w moczu z zastosowaniem roztworu Benedicta lub Fehlinga i tabletek z siarczanem miedzi
Ciąża

Lek Ceclor MR może być stosowany u kobiet będących w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Ceclor MR u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Bezpieczeństwo oraz skuteczność leku Ceclor MR u dzieci nie zostały określone, dlatego dla dzieci zalecany jest antybiotyk w postaci zawiesiny.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ceclor MR?

Ceclor MR zawiera jako substancję czynną cefaklor, który jest doustnym antybiotykiem z grupy cefalosporyn. Cefalosporyny wykazują działanie bakteriobójcze ze względu na hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii. Lek Ceclor MR jest wskazany do stosowania w zakażeniach spowodowanych przez określone, wrażliwe szczepy bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ceclor MR?

 • w ostrym zapaleniu oskrzeli i zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli spowodowanym przez Streptococcus pneumoniae (szczepy o obniżonej wrażliwości na penicylinę są oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazy), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazy), Staphylococcus aureus (szczepy oporne na metycylinę są oporne)
 • w zapaleniu gardła i migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes (paciorkowce grupy A)
 • w zapaleniu płuc wywołanym przez Streptococcus pneumoniae (szczepy o obniżonej wrażliwości na penicylinę są oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę) i Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę)
 • w zapaleniu zatok wywołanym przez Streptococcus pneumoniae (tylko szczepy wrażliwe na penicylinę), Haemophilus influenzae (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę), Moraxella catarrhalis (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę)
 • w niepowikłanych zakażeniach dolnego odcinka układu moczowego, w tym zapaleniu pęcherza i bakteriurii bezobjawowej wywołanej przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis i Staphylococcus saprophyticus
 • w zapaleniu skóry i przydatków skórnych wywołanych przez Streptococcus pyogenes, (paciorkowce grupy A), Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające b - laktamazę, szczepy oporne na metycylinę są oporne) i Staphylococcus epidermidis (w tym szczepy wytwarzajace b - laktamazę, szczepy oporne na metycylinę są oporne)

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać odpowiednie badania w celu wykazania wrażliwości drobnoustrojów na cefaklor.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ceclor MR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ceclor MR jest lekiem stosowanym doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli (także osoby w podeszłym wieku):

 • zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie oskrzeli, zakażenia skóry i przydatków skórnych – 375 mg dwa razy na dobę
 • zakażenia dolnego odcinka układu moczowego – 375 mg dwa razy na dobę lub 500 mg raz na dobę
 • zapalenie płuc – 750 mg dwa razy na dobę
 • zapalenie zatok – 750 mg dwa razy na dobę

U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie jest konieczna zmiana w dawkowaniu leku.

Stosowanie u dzieci

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Ceclor MR u dzieci nie zostały określone, dlatego dla dzieci dostępny jest cefaklor w postaci zawiesiny doustnej.

Sposób podawania

Cefaklor dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Lepsze wchłanianie substancji czynnej następuje z pokarmem, dlatego lek Ceclor MR powinien być przyjmowany podczas posiłku.

Tabletek nie dzielić, nie rozgryzać ani nie żuć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceclor MR

Nie należy przyjmować więcej tabletek niż zalecił lekarz.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Objawami przedawkowania cefakloru mogą być: nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo - jelitowe i biegunka.

Pominięcie zastosowania leku Ceclor MR

W przypadku nie przyjęcia dawki leku o właściwej porze, należy przyjąć go najszybciej jak to możliwe.

W przypadku pominięcia kilku dawek leku należy poinformować o tym lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ceclor MR?

Leku Ceclor MR nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną – cefaklor, inne cefalosporyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ceclor MR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk skóry, ból stawów, głowy, nagłe pogorszenie oddychania albo uczucie słabości, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas badań klinicznych, w których stosowano cefaklor, większość obserwowanych działań niepożądanych była przemijająca i miała przebieg łagodny. U 1,7% pacjentów wystąpiły związane ze stosowaniem leku działania niepożądane, powodujące konieczność zaprzestania leczenia. Poniżej podano działania niepożądane, które zgłaszano podczas badań klinicznych. Częstość występowania działań niepożądanych była mniejsza niż 1%, czyli mniej niż u 1 na 100 pacjentów, z wyjątkiem działań niepożądanych wymienionych poniżej:

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

 • biegunka
 • nudności, wymioty
 • niestrawność

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:

 • wysypka
 • pokrzywka
 • świąd

Bardzo rzadko występowała reakcja podobna do choroby posurowiczej.

Podczas stosowania cefakloru obserwowano objawy podobne do choroby posurowiczej (rumień wielopostaciowy, wysypka i inne objawy skórne z jednoczesnym zapaleniem lub bólem stawów z gorączką lub bez niej). Rzadko występowało powiększenie węzłów chłonnych i białkomocz. Sporadycznie mogą wystąpić pojedyncze objawy, jednak nie są one wynikiem reakcji, które przypominają chorobę posurowiczą. Reakcje podobne do choroby posurowiczej są spowodowane nadwrażliwością i występują zazwyczaj podczas leczenia cefaklorem lub po ponownym jego zastosowaniu. Można je łagodzić podając leki o działaniu antyhistaminowym i kortykosteroidy. Nie opisywano żadnych poważnych konsekwencji tych reakcji.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia (podwyższona liczba jednego z rodzajów białych krwinek – granulocytów kwasochłonnych)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często:

Zgłaszano również następujące objawy, jednak ich związek z podawaniem leku nie został potwierdzony:

Zaburzenia układu nerwowego

 • bóle i zawroty głowy
 • senność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające podwyższenie stężenia enzymów wątrobowych (aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz fosfatazy zasadowej).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Przemijające zwiększenie we krwi stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny.

Badania diagnostyczne

 • przemijająca trombocytopenia (niedobór płytek krwi), leukopenia i limfocytoza (niedobór białych krwinek), neutropenia (niedobór granulocytów)
 • nieprawidłowe wyniki badań moczu

Oprócz wymienionych działań niepożądanych występujących u pacjentów stosujących Ceclor MR, obserwowano następujące objawy u pacjentów przyjmujących cefaklor:

 • rumień wielopostaciowy
 • gorączka
 • anafilaksja (może występować częściej u osób uczulonych na penicylinę)
 • zespół Stevensa Johnsona (rumień wielopostaciowy z pęcherzami pojawiającymi się na błonach śluzowych, głównie jamy ustnej i narządów płciowych)
 • dodatni wynik testu Coombsa i swędzenie w okolicy narządów płciowych
 • objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelit (stan chorobowy występujący zwykle w następstwie stosowania antybiotyku, wynikający z namnożenia w jelicie bakterii Clostridium difficile i działania wytwarzanych przez nie toksyn) mogą wystąpić podczas lub po zakończeniu stosowania antybiotyku
 • reakcje anafilaktoidalne mogą występować jako pojedyncze objawy, np. obrzęk naczynioruchowy, osłabienie, obrzęk, duszność
 • parestezje (uczucie drętwienia czy mrowienia), omdlenie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych

Rzadko, objawy nadwrażliwości mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy.

U pacjentów przyjmujących cefaklor rzadko występowały następujące działania niepożądane:

 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka (toksyczna nekroliza naskórkowa)
 • przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • żółtaczka z zastoju żółci
 • zwiększenie czasu protrombinowego u pacjentów stosujących jednocześnie cefaklor i warfarynę
 • przemijająca nadpobudliwość
 • pobudzenie, nerwowość, bezsenność
 • omamy
 • wzmożone napięcie
 • niedokrwistość aplastyczna
 • agranulocytoza
 • niedokrwistość hemolityczna

Działania niepożądane zgłaszane przez pacjentów przyjmujących inne antybiotyki β - laktamowe:

 • zapalenie okrężnicy
 • zaburzenia czynności nerek
 • nefropatia toksyczna

Niektórym antybiotykom β - laktamowym przypisuje się zdolność wywoływania drgawek, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek przyjmujących standardowe dawki cefakloru. Jeśli podczas leczenia cefaklorem wystąpią drgawki, należy przerwać przyjmowanie produktu leczniczego i natychmiast skontaktować się z lekarzem, który może zalecić podanie leków przeciwdrgawkowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Ceclor MR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent jest uczulony na antybiotyki, w tym penicyliny czy cefalosporyny oraz na jakiekolwiek inne leki. Objawy uczulenia to między innymi: wysypka, swędzenie, obrzęk i nagłe zwiększenie trudności w oddychaniu
 • gdy u pacjenta występuje choroba nerek oraz jest prowadzona dializa
 • w występującym w przeszłości zapaleniu jelita grubego. Jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku, powinien on zgłosić to lekarzowi, ponieważ może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. To lekarz zadecyduje o dalszym postępowaniu. Nie należy przyjmować leków działających zapierająco
 • w cukrzycy, ponieważ lek Ceclor MR może zmieniać wyniki testów wykrywających cukier w moczu

Długotrwałe stosowanie cefakloru może spowodować namnażanie drobnoustrojów opornych. Jeśli podczas leczenia wystąpi dodatkowe zakażenie, należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu i zaleci odpowiednie leczenie.

Przed wykonaniem badania krwi należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Ceclor MR, ponieważ może on wpływać na wyniki niektórych testów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ceclor MR a ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Ceclor MR może być stosowany u kobiet będących w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Ceclor MR a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Ceclor MR u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent ma w planach przyjmować.

 • rzadko u pacjentów przyjmujących jednocześnie cefaklor i leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę lub acenokumarol może wystąpić nasilenie działania tych leków
 • wydalanie przez nerki cefakloru, tak jak innych antybiotyków β - laktamowych, jest hamowane przez probenecyd
 • podczas leczenia cefalosporynami opisywano przypadki dodatniego (czasami fałszywie dodatniego) testu Coombsa
 • Ceclor MR może spowodować fałszywie dodatni wynik próby wykrywającej glukozę w moczu z zastosowaniem roztworu Benedicta lub Fehlinga i tabletek z siarczanem miedzi

Ceclor MR a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Ceclor MR z alkoholem.

Ceclor MR a prowadzenie pojazdów

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ceclor MR?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ceclor MR a ciąża
Ceclor MR a karmienie piersią
Interakcje
Ceclor MR a alkohol
Ceclor MR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki