Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Cerebrolysin (Cerebrolysinum)

Cerebrolysin (Cerebrolysinum)

Lek Cerebrolysin jest to preparat w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Zawiera w składzie peptydy pochodzące z białek mózgu świni, mające zadanie wspomagać czynność mózgu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCerebrolysin
Nazwa międzynarodowaCerebrolysinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

215,2 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań i infuzji
Skład - substancja czynna

Cerebrolizyna

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 10 ampułek po 1 ml
 • 10 ampułek po 2 ml
 • 5 ampułek po 5 ml
 • 5 ampułek po 10 ml
Działanie / właściwości

Wspomagające czynność mózgu

Zastosowanie
 • leczenie wspomagające demencji starczej typu alzheimerowskiego i demencji pochodzenia naczyniowego
 • leczenie wspomagające zaburzeń powstających po udarze mózgu
 • leczenie wspomagające urazów czaszkowo-mózgowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub jakikolwiek ze składników preparatu
 • padaczka i napady typu grand mal
 • ciężka niewydolność nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby alergiczne
 • jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (występuje u więcej niż 1 na 10 000):

 • brak apetytu
 • agresja
 • splątanie
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • uczucie gorąca lub pocenie się
 • świąd
 • hiperwentylacja
 • nadciśnienie bądź niedociśnienie tętnicze
 • stan ogólnego zmęczenia 
 • drżenie
 • stany depresyjne
 • apatia
 • senność
 • symptomy grypy
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami monoaminooksydazy
 • zrównoważonymi roztworami aminokwasów
 • witaminami
 • lekami sercowo-naczyniowymi
Ciąża

Nie ma dostępnych danych odnoszących się do stosowania u kobiet w ciąży, dlatego lek Cerebrolysin należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikającej ze stosowania leku.

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią lek Cerebrolysin należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści wynikającej ze stosowania leku.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie stwierdzono, aby lek wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cerebrolysin?

Lek Cerebrolysin zawiera peptydy pochodzące z białek mózgu świni, których główną rolą jest wspomaganie czynności neuronów oraz pobudzanie procesów ochronnych i naprawczych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cerebrolysin?

Lek Cerebrolysin stosowany jest w leczeniu wspomagającym:

 • w demencji starczej (typu alzheimerowskiego)
 • w demencji pochodzenia naczyniowego (demencja powstała na skutek nieprawidłowości w krążeniu krwi w mózgu)
 • w zaburzeniach powstających na skutek udaru mózgu
 • w urazach czaszkowo-mózgowych (wstrząśnienia i stłuczenia mózgu)

Dawkowanie

Jak stosować lek Cerebrolysin?

Lek Cerebrolysin jest podawany przez personel medyczny, pacjent nie stosuje leku samodzielnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli

Schemat leczenia zaordynowany przez lekarza może się różnić się od przedstawionego poniżej, o ile nie przekracza dawki dobowej u dorosłych oraz długości terapii w cyklu leczenia.

Dawka dobowa leku w określonych schorzeniach:

 • demencja starcza typu alzheimerowskiego i demencja pochodzenia naczyniowego - dawka dobowa od 10 do 30 ml, stosowana podczas 4 tygodni terapii (cykl leczenia można powtarzać po przerwie w leczeniu trwającej od 2 do 3 miesięcy, aż do momentu, kiedy nie obserwuje się dalszej poprawy)
 • udar mózgu - dawka dobowa od 20 do 50 ml, stosowana podczas terapii o długości od 10 do 21 dni (leczenie wspomagające)
 • uraz czaszkowo-mózgowy - dawka dobowa od 20 do 50 ml, stosowana podczas terapii wynoszącej od 7 do 30 dni (leczenie wspomagające)

Dzieci 

Wskazana dawka dobowa u dzieci wynosi od 1 do 2 ml.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cerebrolysin

W przypadku, gdy nastąpi przyjęcie zbyt dużej dawki leku, należy natychmiast powiadomić lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cerebrolysin

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cerebrolysin?

Nie należy stosować leku Cerebrolysin jeśli:

 • pacjent wykazuje uczulenie na substancję czynną lub jakikolwiek ze składników preparatu
 • u pacjenta zdiagnozowano padaczkę i towarzyszące napady typu grand mal (stosowanie leku Cerebrolysin może przyczyniać się do zwiększonej częstości napadów drgawek)
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolność nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cerebrolysin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Rzadkie (częściej niż u 1 na 10 000):

 • zaburzenia metabolizmu i oddychania (brak apetytu)
 • zaburzenia układu nerwowego (w przypadku zbyt szybkiego podania leku Cerebrolysin może dojść do zawrotów głowy)
 • zaburzenia psychiczne (agresja, stany splątania, trudności w zasypianiu)
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (zbyt szybkie podanie leku Cerebrolysin może doprowadzić do uczucia gorąca, potliwości i świądu)
 • hiperwentylacja
 • nadciśnienie bądź niedociśnienie tętnicze
 • stan ogólnego zmęczenia 
 • drżenie
 • stany depresyjne
 • apatia
 • senność
 • symptomy grypy (uczucie zimna, kaszel, zakażenia dróg oddechowych)

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość lub reakcje alergiczne, takie jak: reakcje skórne w postaci świądu, miejscowe reakcje zapalne, ból głowy, ból szyi, bóle kończyn, gorączka, ból lędźwiowo-krzyżowy, duszność, dreszcze oraz stan podobny do wstrząsu
 • zaburzenia serca (w przypadku zbyt szybkiego podania leku Cerebrolysin może dojść do kołatania serca i arytmii)
 • przypadki napadów padaczkowych grand mal i drgawek
 • reakcje alergiczne w miejscu podania (rumień, uczucie pieczenia)
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia
 • wymioty i nudności

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Cerebrolysin należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano choroby alergiczne
 • jeśli pacjent w tym samym czasie stosuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cerebrolysin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku w czasie ciąży, Cerebrolysin należy stosować wyłącznie po dokonaniu przez lekarza oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Cerebrolysin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas laktacji, Cerebrolysin należy stosować wyłącznie po dokonaniu przez lekarza oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W przypadku stosowania poniższych leków, należy zachować szczególną ostrożność:

 • leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy (ze względu na addytywne działanie Cerebrolysinu i wymienionych leków, należy zmniejszyć dawki leku przeciwdepresyjnego)
 • zrównoważone roztwory aminokwasów (nie wolno ich mieszać w tej samej infuzji z roztworem Cerebrolysinu)
 • witaminy i leki sercowo-naczyniowych (nie wolno ich mieszać w tej samej strzykawce z roztworem Cerebrolysinu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cerebrolysin a alkohol

Brak informacji dotyczących możliwych interakcji leku z alkoholem.

Cerebrolysin a prowadzenie pojazdów

Przeprowadzone badania nie stwierdziły wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednakże nie można go całkowicie wykluczyć, dlatego nie zaleca się wykonywać tych czynności podczas terapii Cerebrolysinem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cerebrolysin?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem
 • w temperaturze poniżej 25oC
 • nie zamrażać
 • ampułkę z lekiem otworzyć tuż przed użyciem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cerebrolysin a ciąża
Cerebrolysin a karmienie piersią
Interakcje
Cerebrolysin a alkohol
Cerebrolysin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki