Poradnik
Cetraxal Plus (Ciprofloxacinum + Fluocinoloni acetonidum)

Cetraxal Plus (Ciprofloxacinum + Fluocinoloni acetonidum)

Cetraxal Plus jest roztworem do podawania do ucha, w którego skład wchodzi cyprofloksacyna - antybiotyk należący do grupy zwanej fluorochinolonami oraz acetonid fluocynolonu - należący do grupy leków zwanych kortykosteroidami.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCetraxal Plus
Nazwa międzynarodowaCiprofloxacinum + Fluocinoloni acetonidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

3 mg/ ml + 0,25 mg/ ml

PostaćKrople do uszu, roztwór, Krople do uszu, roztwór w pojemniku jednodawkowym
Skład - substancja czynna
 • cyprofloksacyna
 • acetonid fluocynolonu 
Skład - substancje pomocnicze

Krople do uszu:

 • parahydroksybenzoesan metylu (E218)
 • parahydroksybenzoesan propylu (E216)
 • powidon
 • eter monoetylowy glikolu dietylenowego
 • glycereth - 26 (związek gliceryny i tlenku etylenu)
 • kwas solny (E507)
 • wodorotlenek sodu (E524)
 • woda oczyszczona

Krople do uszu w pojemniku jednodawkowym:

 • polisorbat 80
 • gliceryna
 • powidon K90F
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Krople do uszu:

 • butelka zawierająca 10 ml roztworu

Krople do uszu w pojemniku jednodawkowym:

 • opakowanie zawierające 15 pojemników jednodawkowych z roztworem
Działanie / właściwości
 • przeciwbakteryjne
 • przeciwzapalne
 • przeciwobrzękowe
 • przeciwbólowe
Zastosowanie
 • leczenie ostrego zapalenia ucha zewnętrznego pochodzenia bakteryjnego
 • leczenie zapalenia ucha środkowego pochodzenia bakteryjnego
Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na cyprofloksacynę, lub inne chinolony, acetonid fluocynolonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zapalenie ucha wywołane przez wirusy lub grzyby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek stosować wyłącznie do ucha, nie połykać, nie wstrzykiwać ani nie wdychać, nie podawać do oka
 • jeśli po rozpoczęciu leczenia, u pacjenta wystąpi pokrzywka, wysypka na skórze lub jakiekolwiek inne objawy alergiczne
 • jeśli objawy nie ustępują przed zakończeniem leczenia
 • jeśli wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • dyskomfort w uchu
 • ból w uchu 
 • swędzenie w uchu
 • zaburzenia smaku
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami do uszu
Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich i kontrolowanych badań z lekiem Cetraxal Plus u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Z uwagi na fakt, że nie potwierdzono przenikania leku Cetraxal Plus do mleka kobiecego należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cetraxal Plus podczas karmienia piersią.

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku Cetraxal Plus u dzieci poniżej 6 miesięcy, przed podaniem tego leku dziecku w tym wieku należy skontaktować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Z uwagi na postać i drogę podawania, lek Cetraxal Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cetraxal Plus?

Cyprofloksacyna zabija bakterie powodujące infekcje, natomiast acetonid fluocynolonu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cetraxal Plus?

Lek Cetraxal Plus stosuje się w leczeniu zakażeń ucha pochodzenia bakteryjnego, takich jak:

 • ostre zapalenie ucha zewnętrznego (acute otitis externa)
 • zapalenie ucha środkowego (otitis media) z drenażem wentylacyjnym ucha (rurki tympanostomijne)

Dawkowanie

Jak stosować lek Cetraxal Plus?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Cetraxal Plus jest przeznaczony wyłącznie do podawania do ucha (dousznie).

Stosowanie u dorosłych i dzieci:

Zalecana dawka wynosi:

 • w przypadku kropli w butelce: od 6 do 8 kropli do chorego uch 2 razy na dobę przez 7 dni
 • w przypadku kropli w pojemnikach jednodawkowych: cała zawartość pojemnika 2 razy na dobę przez 7 dni

Lek Cetraxal Plus można stosować do obu uszu wyłącznie wtedy, gdy zostało to zalecone przez lekarza. Lekarz określi jak długo należy przyjmować lek Cetraxal Plus. Aby uniknąć nawrotu infekcji, nie należy przerywać leczenia zbyt wcześnie, nawet jeśli stan ucha/uszu się poprawił.

Sposób podawania:

Krople do uszu:

 1. Osoba, która będzie wkraplała lek Cetraxal Plus powinna umyć ręce, a następnie krople ogrzać trzymając butelkę w dłoniach przez kilka minut, aby uniknąć zawrotów głowy, które mogą wystąpić podczas wkraplania zimnego roztworu do przewodu słuchowego.
 2. Przechylić głowę na bok, tak aby chore ucho było zwrócone do góry.
 3. Wprowadzić krople do ucha za pomocą kroplomierza, nie dotykać kroplomierzem ucha ani palców, aby uniknąć skażenia.
 4. Po wprowadzeniu kropli do ucha należy się zastosować do poniższych instrukcji dotyczących konkretnej infekcji ucha pacjenta:
 • u pacjentów z zapaleniem ucha środkowego z drenażem wentylacyjnym ucha: pacjent kładzie się na boku, a osoba wkraplająca lek Cetraxal Plus powinna delikatnie ucisnąć skórę przy wejściu do kanału słuchowego 4 razy ruchem pompującym - dzięki temu krople przedostaną się przez drenaż w błonie bębenkowej do ucha środkowego
 • u pacjentów z zapaleniem ucha zewnętrznego: pacjent kładzie się na boku, a osoba wkraplająca lek Cetraxal Plus powinna delikatnie podciągnąć w górę i do tyłu małżowinę uszną - dzięki temu krople spłyną do przewodu słuchowego
 1. Głowę w pozycji przechylonej należy trzymać przez około 1 minutę, aby lek przeniknął do ucha.
 2. W razie potrzeby czynność należy powtórzyć dla drugiego ucha.

Aby działanie leku w uchu było skuteczne, należy stosować się do instrukcji podawania leku. Podczas wkraplania niewskazane jest utrzymywanie głowy w pozycji pionowej lub zbyt gwałtowne poruszanie głową - może prowadzić to do utraty części leku, ponieważ krople będą spływać po twarzy, a nie wnikną w głąb przewodu słuchowego. Butelkę przechowywać do zakończenia leczenia. Leku nie należy przechowywać do późniejszego
wykorzystania.

Krople do uszu w pojemniku jednodawkowym:

 1. Osoba podająca Cetraxal Plus powinna umyć ręce przy użyciu wody z mydłem.
 2. Delikatnie usunąć z obszaru ucha zewnętrznego wszelką wydzielinę, której można z łatwością się pozbyć, nie wsadzać do kanału słuchowego żadnych przedmiotów ani patyczków.
 3. Oderwać jedno opakowanie zawierające pojedynczą dawkę leku.
 4. Ogrzać krople, trzymając opakowanie w dłoniach przez 1 do 2 minut.
 5. Odkręcić zakrętkę opakowania.
 6. Przechylić głowę / głowę dziecka na bok, aby skierować chore ucho ku górze.
 7. Umieścić w uchu całą zawartość opakowania zawierającego pojedynczą dawkę leku.
 8. Po wprowadzeniu kropli do ucha należy się zastosować do poniższych instrukcji dotyczących konkretnej infekcji ucha pacjenta:
 • w przypadku pacjentów cierpiących na zapalenie ucha zewnętrznego: delikatnie pociągnąć małżowinę uszną ku górze i zewnętrznej stronie - pozwoli to kroplom na spłynięcie w dół kanału słuchowego
 • w przypadku pacjentów cierpiących na zapalenie ucha środkowego: ucisnąć czterokrotnie skrawek (mały fragment chrząstki znajdujący się przed kanałem słuchowym) w kierunku wnętrza ucha, co pozwoli lekowi na penetrację ucha środkowego - umożliwi to kroplom na przedostanie się przez kanał słuchowy do błony bębenkowej i ucha środkowego
 1. Pacjent powinien pozostać z pochyloną głową przez ok. 1 minutę, aby pozwolić kroplom na penetrację ucha; podniesienie głowy do pozycji pionowej lub zbyt gwałtowne poruszanie się podczas zakraplania może spowodować wyciek części leku z kanału słuchowego - należy unikać takiego postępowania, ponieważ może to uniemożliwić lekowi dotarcie w głąb kanału słuchowego; po podaniu wyrzucić opakowanie zawierające pojedynczą dawkę leku.
 2. Jeśli to konieczne, powtórzyć wszystkie czynności dla drugiego ucha.

Niezwykle ważne jest, by przestrzegać zaleceń zamieszczonych w tej ulotce, aby zagwarantować wysoką skuteczność działania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cetraxal Plus

Nie są znane objawy przedawkowania. W przypadku przedawkowania lub nieumyślnego spożycia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, lub farmaceutą, lub skontaktować się telefonicznie z centrum informacji toksykologicznej podając nazwę leku i przyjętą ilość, lub udać się do najbliższego punktu opieki medycznej.

Pominięcie zastosowania dawki leku Cetraxal Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę według schematu.

Przerwanie stosowania leku Cetraxal Plus

Nie należy przerywać stosowania leku Cetraxal Plus bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Bardzo ważne jest, aby te krople do uszu stosować przez okres wskazany przez lekarza, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. W przypadku wcześniejszego zaprzestania stosowania leku może nastąpić nawrót infekcji, a objawy mogą pojawić się ponownie lub nawet ulec pogorszeniu. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cetraxal Plus?

Nie należy stosować leku Cetraxal Plus jeśli:

 • pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na cyprofloksacynę, lub inne chinolony, acetonid fluocynolonu lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Cetraxal Plus
 • u pacjenta występuje zapalenie ucha wywołane przez wirusy lub grzyby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpią którekolwiek z poniżej podanych działań niepożądanych, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku oraz natychmiast powiadomić lekarza:

 • obrzęki dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła
 • trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • wysypka lub pokrzywka
 • rany
 • owrzodzenia

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • miejscowe działania niepożądane w uchu: dyskomfort, ból, swędzenie
 • zaburzenia smaku

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • miejscowe działania niepożądane w uchu:
  • dzwonienie
  • występowanie pozostałości leku
  • niedrożność drenu
  • mrowienie
  • przekrwienie
  • upośledzenie słuchu
  • wysypka
  • zaczerwienienie
  • zakażenie grzybicze ucha zewnętrznego
  • wydzielina z ucha
  • obrzęk
  • zaburzenia błony bębenkowej
  • ziarnina
  • zapalenie ucha środkowego w drugim uchu
 • infekcja grzybicza grzybami z rodzaju Candida
 • drażliwość
 • nadmierna produkcja łez
 • zawroty głowy
 • zaczerwienienie skóry
 • ból głowy
 • wymioty
 • zmęczenie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nieostre widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku oraz w trakcie jego przyjmowania należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli po rozpoczęciu leczenia, u pacjenta wystąpi pokrzywka, wysypka na skórze lub jakiekolwiek inne objawy alergiczne (np. nagły obrzęk twarzy, gardła lub powiek, trudności z oddychaniem), należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem - ciężkie reakcje uczuleniowe mogą wymagać podjęcia natychmiastowego leczenia doraźnego
 • należy powiadomić lekarza, jeśli objawy nie ustępują przed zakończeniem leczenia - tak jak w przypadku innych antybiotyków, czasami mogą pojawić się dodatkowe infekcje wywołane przez organizmy oporne na cyprofloksacynę - w przypadku wystąpienia takiej infekcji lekarz wdroży odpowiednie leczenie
 • jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem

Lek ten należy stosować wyłącznie do ucha. Nie należy go połykać, wstrzykiwać ani wdychać. Nie należy podawać do oka.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cetraxal Plus a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie przeprowadzono odpowiednich i kontrolowanych badań z lekiem Cetraxal Plus u kobiet w ciąży.

Cetraxal Plus a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na fakt, że nie potwierdzono przenikania leku Cetraxal Plus do mleka kobiecego należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Cetraxal Plus podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie zaleca się przyjmowania leku w skojarzeniu z innymi lekami do uszu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cetraxal Plus a alkohol

Brak danych.

Cetraxal Plus a prowadzenie pojazdów

Z uwagi na postać i drogę podawania, lek Cetraxal Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania niebezpiecznych maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cetraxal Plus? 

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30ºC

Krople do uszu:

 • po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż 30 dni
 • po otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Krople do uszu w pojemniku jednodawkowym:

 • przechowywać pojemnik jednodawkowy w saszetce w celu ochrony przed światłem
 • wyrzucić 7 dni po pierwszym otwarciu saszetki
 • po pierwszym otwarciu opakowania zawierającego pojedynczą dawkę - zużyć niezwłocznie i wyrzucić opakowanie po pojedynczej dawce natychmiast po wykorzystaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cetraxal Plus a ciąża
Cetraxal Plus a karmienie piersią
Interakcje
Cetraxal Plus a alkohol
Cetraxal Plus a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo