Kategorie

Cezera (Levocetirizini dihydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Cezera?

Cezera to lek przeciwhistaminowy, który zawiera lewocetyryzyny dichlorowodorek o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Podstawowe informacje

NazwaCezera
Nazwa międzynarodowaLevocetirizini dihydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Dichlorowodorek lewocetyryzyny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol i triacetyna
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • leczenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa)
 • leczenie objawów pokrzywki
Przeciwwskazania
 • uczulenie na dichlorowodorek lewocetyryzyny, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnianiem pęcherza w stanach takich jak, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego
 • lek Cezera może powodować nasilenie napadów padaczkowych
 • gdy pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy powinien on przerwać stosowanie leku Cezera na kilka dni przed wykonaniem testów
 • lek zawiera laktozę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy
 • senność i/lub ospałość

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Ciąża

Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne, a decyduje o tym lekarz.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych Cezera dzieciom w wieku mniej niż 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów stosujących lek Cezera mogą wystąpić: senność i/lub ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cezera?

Cezera to lek przeciwhistaminowy, który zawiera lewocetyryzyny dichlorowodorek o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cezera?

 • w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa)
 • w leczeniu objawów pokrzywki

Dawkowanie

Jak stosować lek Cezera?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze: jedna tabletka na dobę.

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek. U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała, a dawkę leku ustala lekarz.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Cezera.

Pacjenci, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby powinni przyjmować zazwyczaj zalecaną dawkę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, a u dzieci dawka dodatkowo będzie dobrana w zależności od masy ciała. To lekarz ustali dawkę leku.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeżeli czynność nerek nie jest nieprawidłowa.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Cezera u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Cezera?

Lek do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez niego.

Jak długo należy przyjmować lek Cezera?

Okres leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i nasilenia objawów choroby oraz jest ustalany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cezera

U dorosłych, w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Cezera, może występować senność. U dzieci może początkowo dojść do pobudzenia i niepokoju, a następnie do uczucia senności.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Cezera niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Pominięcie zastosowania leku Cezera

W przypadku pominięcia dawki leku Cezera bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Cezera

Przerwanie stosowania leku Cezera nie powinno wywołać szkodliwego działania na organizm. W rzadkich przypadkach może dojść do świądu po przerwaniu stosowania leku Cezera, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem terapii. Objawy te mogą ustępować samoistnie. W niektórych przypadkach objawy te mogą być intensywne i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy te powinny ustąpić po ponownym rozpoczęciu leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cezera?

Leku Cezera nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na dichlorowodorek lewocetyryzyny, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min)

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cezera może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy
 • senność i/lub ospałość

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wyczerpanie
 • bóle brzucha

Częstość nieznana:

 • kołatania serca
 • zwiększona częstość rytmu serca
 • napady drgawkowe
 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • zawroty głowy
 • omdlenie
 • drżenia
 • zaburzenia smaku
 • uczucie wirowania/kołysania
 • zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych)
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego
 • obrzęk
 • świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne
 • skrócenie oddechu
 • zwiększenie masy ciała
 • ból mięśni, ból stawów
 • agresja lub pobudzenie, omamy
 • depresja
 • bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub chorobliwe zainteresowanie samobójstwem
 • koszmary senne
 • zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wymioty, zwiększony apetyt, nudności i biegunka
 • świąd po przerwaniu stosowania leku

W razie wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować:

 • obrzęk ust, języka, twarzy i/lub gardła
 • problemy w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech)
 • pokrzywkę
 • nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą być śmiertelne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cezera należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnianiem pęcherza w stanach takich jak, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego. Wówczas należy poradzić się lekarza
 • lek Cezera może powodować nasilenie napadów padaczkowych. Z tego tez powodu należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek
 • gdy pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy powinien on przerwać stosowanie leku Cezera na kilka dni przed wykonaniem testów. Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych
 • lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cezera a ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne, a decyduje o tym lekarz.

Cezera a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cezera a alkohol

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie leku Cezera z alkoholem lub innymi substancjami, które wpływają na czynność mózgu, może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności reagowania.

Cezera a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów stosujących lek Cezera mogą wystąpić: senność i/lub ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek. Jednakże specjalne testy przeprowadzone u zdrowych osób nie wykazały występowania zaburzeń koncentracji, zdolności reagowania lub zdolności prowadzenia pojazdów po przyjęciu leku w zalecanej dawce.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cezera?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego