Poradnik
Cilostop (Cilostazolum)

Cilostop (Cilostazolum)

Cilostop to lek w postaci tabletek o działaniu przeciwzakrzepowym. Substancja czynna - cilostazolum, działa przeciwzakrzepowo, hamuje agregacje płytek krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCilostop
Nazwa międzynarodowaCilostazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Cylostazol

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karmeloza wapniowa
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 25 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 70 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
 • 120 tabletek
 • 168 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwzakrzepowe
 • hamuje agregację płytek krwi
Zastosowanie

Chromanie przestankowe

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niewydolność nerek, wątroby, serca
 • udar lub zawał mięśnia sercowego przebyty w ostatnich 6 miesiącach
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • leczenie niewydolność serca
 • stosowanie innych leków przeciwzakrzepowych
 • stosowanie leków obniżających ciśnienie
 • stwierdzona skłonność do krwawień
 • zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • bóle głowy
 • biegunka, nieprawidłowe stolce

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • wybroczyny
 • obrzęki
 • brak łaknienia
 • zawroty głowy
 • kołatanie serca, częstoskurcz, dławica piersiowa, arytmia, ekstrasystolia komorowa
 • nieżyt nosa, zapalanie gardła
 • wysypka, świąd
 • nudności, wymioty, niestrawność, bóle brzucha i wzdęcia
Możliwe interakcje z
 • lekami zmniejszającymi krzepliwość
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • statynami, na przykład: symwastatyna, atorwastatyna i lowastatyna
 • omeprazolem
 • ketokonazolem
 • diltiazemem
 • erytromycyną
Ciąża

Zasadność stosowania leku w ciąży ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosować leku Cilostop w okresie karmienia piersią, ze względu na możliwe szkodliwe działanie na dziecko.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cilostop?

Lek Cilostop zmniejsza krzepliwość krwi i tym samym niebezpieczeństwo powstania zatorów lub zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Cilostop poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawia krążenie w kończynach dolnych i zmniejsza dolegliwości bólowe występujące podczas chodzenia. Stosowany jest w leczeniu chromania przestankowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cilostop?

Lek Cilostop stosuje się w leczeniu objawów chromania przestankowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Cilostop?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Zalecana dawka to 100 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Cilostop należy zażywać 30 minut przed śniadaniem i kolacją. Jeśli po 3 miesiącach leczenie nie przynosi efektów lub złagodzenia objawów, lekarz po zbadaniu pacjenta może przerwać leczenie.

Specjalne stosowanie

U pacjentów przyjmujących leki silnie hamujące CYP3A4, na przykład niektóre antybiotyki markolidowe, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, inhibitory proteazy lub silne leki hamujące CYP2C19, na przykład omeprazol zaleca się zmniejszenie dawki do 50 mg dwa razy na dobę. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie zażycia większej dawki mogą wystąpić silne bóle głowy, biegunka, obniżenie ciśnienia krwi, niemiarowa praca serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem  lub najbliższym szpitalem i zabrać ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy poczekać i zażyć następną dawkę leku o właściwej porze. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku przerwania leczenia, dolegliwości bólowe w kończynach mogą powrócić lub się nasilić. Należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cilostop?

Leku Cilostop nie należy stosować gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ciężka niewydolność nerek
 • umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby
 • zastoinowa niewydolność serca
 • ciąża        
 • stwierdzona skłonność do krwawień (na przykład: aktywne wrzody, udar przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nieopanowane nadciśnienie, proliferacyjna retinopatia cukrzycowa)
 • częstoskurcz komorowy, migotanie komór, ciężka tachyarytmia, wieloogniskowa ekstrasystolia komorowa
 • wydłużony odstęp QTc
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • zawał mięśnia sercowego lub zabieg w naczyniach wieńcowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • jednoczesne stosowanie co najmniej dwóch dodatkowych leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych (na przykład: klopidogrel, heparyna, warfaryna, acenocumarol, kwas acetylosalicylowy, dabigatran, rywaroksaban, apiksaban)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cilostop może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Cilostop i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego (jeśli tak jest w ulotce), jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • ból głowy
 • biegunka

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • kołatanie serca

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • krwawienie w gałce ocznej

Inne działania niepożądane

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • nieprawidłowe stolce

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • wybroczyny
 • obrzęki
 • brak łaknienia
 • zawroty głowy
 • częstoskurcz, dławica piersiowa, arytmia, ekstrasystolia komorowa
 • nieżyt nosa, zapalanie gardła
 • wysypka, świąd
 • nudności, wymioty, niestrawność, bóle brzucha i wzdęcia

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • niedokrwistość
 • reakcja alergiczna
 • hiperglikemia, cukrzyca
 • stany lękowe
 • bezsenność, koszmary senne
 • zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, zastoinowa niewydolność serca, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz komorowy, omdlenia
 • krwawienie z nosa, krwotok w przewodzie pokarmowym, krwotok nieokreślony, hipotonia ortostatyczna
 • duszność, zapalanie płuc, kaszel
 • zapalanie błony śluzowej żołądka
 • ból mięśni, dreszcze, złe samopoczucie

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10000):

 • wydłużony czas krwawienia, trombocytoza
 • niewydolność nerek, zaburzenie czynności nerek

Częstość nieznana (nie  może być określona na podstawie dostępnych badań):

 • skłonność do krwawień, małopłytkowość, granulocytopenia, agranulocytoza, leukopenia, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna
 • niedowład, niedoczulica
 • zapalenie spojówek
 • szumy uszne
 • uderzenia gorąca, nadciśnienie tętnicze, hipotensja
 • krwotok: w mózgu, płucach, mięśniach, w drogach oddechowych lub tkance podskórnej
 • śródmiąższowe zapalenie płuc
 • zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka
 • wyprysk, wykwity skórne, zespół Stevensa- Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, pokrzywka
 • krwiomocz, częstomocz
 • gorączka, ból
 • podwyższone stężenie: kwasu moczowego, mocznika lub kreatyniny we krwi

U pacjentów z cukrzycą wzrasta ryzyko krwawienia do gałki ocznej. U osób powyżej 70 roku życia wzrasta ryzyko wystąpienia biegunki i kołatania serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • choruje na niewydolność serca
 • ma stwierdzoną skłonność do krwawień lub powstawania sińców
 • stosuje leki obniżające ciśnienie
 • stosuje inne leki przeciwzakrzepowe
 • przebył udar lub zawał mięśnia sercowego w ostatnich 6 miesiącach
 • leczy niewydolność wątroby lub nerek

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Cilostop przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia podczas zabiegu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cilostop a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowanie leku Cilostop w ciąży, nie wolno go stosować w tym okresie.

Cilostop a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosować leku Cilostop w okresie karmienia piersią ze względu na możliwe szkodliwe  działanie na dziecko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Jednoczesne przyjmowanie leku Cilostop z:

 • leki hamujące agregację płytek krwi - wymaga dodatkowych badań krwi
 • kwas acetylosalicylowy (ASA) - wymaga dodatkowych badań krwi
 • klopidogrel i leki przeciwpłytkowe - wymaga dodatkowych badań krwi
 • leki przeciwzakrzepowe (na przykład warfaryna) - wymaga częstego monitorowania pacjenta
 • lekami obniżającymi ciśnienie - wzmożone działanie hipotensyjne
 • induktory CYP3A4 i CYP2C19 (na przykład: fenytoina, ryfampicyna, karbamazepina i ziele dziurawca) - wymaga monitorowania pacjenta
 • substraty CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym (na przykład: cyzapryd, halofantryna, pimozyd, pochodne sporyszu) - wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • statynami, na przykład: symwastatyna, atorwastatyna i lowastatyna - wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • omeprazolem - wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • ketokonazolem - wymaga korekty dawkowania przez lekarza
 • diltiazemem - wpływa na siłę działania leku
 • erytromycyną - wymaga korekty dawkowania przez lekarza

Cilostop a palenie tytoniu

Palenie tytoniu zmniejsza stężenie leki Cilostop we krwi, dlatego wymagana jest korekta dawki przez lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cilostop a alkohol

Brak danych.

Cilostop a prowadzenie pojazdów

Lek Cilostop może wywoływać działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenie pojazdów  i obsługę maszyn. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, chyba że czuje się dobrze.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cilostop?

 • lek Cilostop należy  przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cilostop a ciąża
Cilostop a karmienie piersią
Interakcje
Cilostop a alkohol
Cilostop a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo