Poradnik
Cinacalcet Mylan (Cinacalcetum)

Cinacalcet Mylan (Cinacalcetum)

Cinacalcet Mylan to lek w postaci tabletek powlekanych o substancji czynnej zwanej chlorowodorkiem cynakalcetu. Substancja ta reguluje stężenie hormonu przytarczyc, wapnia i fosforu w organizmie. Lek wykorzystywany jest w leczeniu chorób wywołanych zaburzeniem pracy przytarczyc takich jak: wtórna nadczynność u dorosłych oraz zwiększone stężenie wapnia we krwi w schorzeniach przytarczyc.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCinacalcet Mylan
Nazwa międzynarodowaCinacalcetum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 30 mg
 • 60 mg
 • 90 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek cynakalcetu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • powidon
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

100 tabletek

Działanie / właściwości
 • kontrola stężenia hormonu przytarczyc (PTH)
 • kontrola stężenia wapnia i fosforu
Zastosowanie
 • wtórna nadczynność przytarczyc u dorosłych pacjentów z ciężką chorobą nerek długotrwale dializowanych
 • zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z rakiem przytarczyc
 • zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji usunięcia przytarczyc
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niskie stężenie wapnia we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewydolność serca, niedociśnienie
 • drgawki
 • stosowanie innych leków obniżających stężenie wapnia w surowicy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • nudności
 • wymioty

Często:

 • zawroty głowy
 • reakcja nadwrażliwości
 • jadłowstręt, zmniejszony apetyt
 • drgawki, zawroty głowy, ból głowy
 • parestezje
 • niedociśnienie
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • duszność, kaszel
 • niestrawność
 • biegunka, ból brzucha, ból w górnej części brzucha
 • zaparcia
 • wysypka
 • ból mięśni, skurcze mięśni, ból pleców
 • osłabienie
 • hipokalcemia
 • hiperkalcemia
 • zmniejszone stężenie testosteronu
Możliwe interakcje z
 • etelkalcetyd
 • leki przeciwgrzybicze: ketokonazol, itrakonazol, worykonazol
 • leki przeciwbakteryjne: ryfampicyna, cyprofloksacyna, telytromycyna
 • leki przeciwdepresyjne: fluwoksamina, amitryptylina, dezypramina, klomipramina, nortryptylina
 • leki w zakażeniach HIV i AIDS
 • dekstrometorfan
 • leki obniżające ciśnienie: metoprolol
 • leki przeciwarytmiczne: propafenon, flekainid
Ciąża

Zasadność stosowania leku Cinacalcet Mylan w ciąży ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Ze względu na brak badań u kobiet karmiących, lekarz prowadzący decyduje o stosowaniu leku.

Dzieci

Leku Cinacalcet Mylan nie wolno stosować u dzieci poniżej 18 lat. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane tj. zawroty głowy, drgawki wpływające na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cinacalcet Mylan?

Lek Cinacalcet Mylan zmniejsza stężenie hormonu (parathormonu) wytwarzanego przez przytarczyce.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cinacalcet Mylan?

Lek Cinacalcet Mylan stosowany jest u dorosłych:

 • w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych pacjentów z ciężką chorobą nerek długotrwale dializowanych
 • w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi u pacjentów z rakiem przytarczyc
 • w celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi u pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie jest możliwe wykonanie operacji usunięcia przytarczyc

Dawkowanie

Jak stosować lek Cinacalcet Mylan ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Stosowanie:

 • lek Cinacalcet Mylan należy przyjmować doustnie, podczas lub niedługo po posiłku
 • tabletki przyjmować w całości i nie należy ich rozgryzać, kruszyć lub dzielić

Leczenie wtórnej nadczynność przytarczyc

Zalecana dawka początkowa to 30 mg (jedna tabletka) dwa razy na dobę.

Leczenie raka przytarczyc i pierwotna nadczynność przytarczyc

Zalecana dawka początkowa to 30 mg (jedna tabletka) dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cinacalcet Mylan

W przypadku przyjęcia większej dawki leku mogą wystąpić drgawki, bóle lub skurcze mięśni, drętwienie lub mrowienie okolicy ust. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Cinacalcet Mylan

W przypadku pominięcia dawki leku należy poczekać i zażyć następną dawkę leku o właściwej porze. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cinacalcet Mylan ?

Leku Cinacalcet Mylan nie należy stosować gdy u pacjenta występuje:

 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • niskie stężenie wapnia we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cinacalcet Mylan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Cinacalcet Mylan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

 • drętwienie lub mrowienie okolicy ust, ból lub skurcze mięśni, bądź drgawki - objawy niskiego stężenia wapnia
 • obrzęk twarzy, warg, ust, języka, gardła powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • nudności
 • wymioty

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • zawroty głowy
 • reakcja nadwrażliwości
 • jadłowstręt, zmniejszony apetyt
 • drgawki, zawroty głowy, ból głowy
 • parestezje
 • niedociśnienie
 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • duszność, kaszel
 • niestrawność
 • biegunka, ból brzucha, ból w górnej części brzucha
 • zaparcia
 • wysypka
 • ból mięśni, skurcze mięśni, ból pleców
 • osłabienie
 • hipokalcemia
 • hiperkalcemia
 • zmniejszone stężenie testosteronu

Częstość nieznana:

 • nasilenie niewydolności serca
 • obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła, co może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • wydłużenie odstępu QT i komorowe zaburzenia rytmu serca wskutek hipokalcemii
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Cinacalcet Mylan:

 • ma zaburzenia czynności wątroby
 • choruje na niewydolność serca
 • miał epizody drgawkowe
 • zamierza lub jest w trakcie rzucania palenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cinacalcet Mylan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Cinacalcet Mylan należy stosować w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cinacalcet Mylan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak badań u kobiet karmiących, lekarz prowadzący decyduje o stosowaniu leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Nie należy stosować leku Cinacalcet Mylan łącznie z etelkalcetydem.

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem Cinacalcet Mylan, należy zachować ostrożność podczas ich stosowania

 • leki przeciwgrzybicze (na przykład: ketokonazol, itrakonazol, worykonazol)
 • leki w zakażeniach HIV i AIDS (na przykład: rytonawir)
 • leki przeciwbakteryjne (na przykład: ryfampicyna, telitromycyna, cyprofloksacyna)
 • leki przeciwdepresyjne (na przykład: fluwoksamina)

Lek Cinacalcet Mylan może wpływać na działanie innych leków. Konieczne jest dostosowanie dawek leków.

 • leki przeciwzakrzepowe (na przykład: warfaryna)
 • leki przeciwdepresyjne (na przykład: dezypramina, klomipramina, nortryptylina)
 • leki przeciwkaszlowe (na przykład: dekstrometorfan)
 • leki obniżające ciśnienie (na przykład: metoprolol)
 • leki przeciwarytmiczne (na przykład: propafenon, flekainid)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cinacalcet Mylan a alkohol

Brak danych.

Cinacalcet Mylan a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane tj. zawroty głowy, drgawki wpływające na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cinacalcet Mylan?

 • należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cinacalcet Mylan a ciąża
Cinacalcet Mylan a karmienie piersią
Interakcje
Cinacalcet Mylan a alkohol
Cinacalcet Mylan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo