Kategorie

Ciprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Ciprofloxacinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ciprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań?

Ciprinol jest to lek zawierający substancję czynną cyprofloksacynę, antybiotyk z grupy fluorochinolonów. Stosowany jest do leczenia zakażeń bakteryjnych wrażliwych na substancję czynną.

Podstawowe informacje

NazwaCiprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaCiprofloxacinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Cyprofloksacyna

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas mlekowy
 • kwas solny stężony
 • disodu edytynian
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek po 10 ml koncentratu

Działanie / właściwości

Bakteriobójcze

Zastosowanie

Leczenie u osób dorosłych niektórych zakażeń bakteryjnych:

 • układu oddechowego
 • długotrwałych lub nawracających zakażeń ucha lub zatok
 • układu moczowego
 • narządów płciowych u kobiet i mężczyzn
 • układu pokarmowego, wewnątrz jamy brzusznej
 • skóry i tkanek miękkich
 • kości i stawów
 • płucnej postaci wąglika i zapobieganie zakażeniu pałeczkami wąglika

Zapobieganie u osób dorosłych:

 • zakażeniom wywołanym przez bakterie Neisseria meningitidis

Leczenie zakażeń u dzieci i młodzieży:

 • płucno-oskrzelowych wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa u osób z mukowiscydozą
 • powikłanych zakażeń układu moczowego, ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek
 • płucnej postaci wąglika
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, antybiotyki z grupy chinolonów lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • stosowanie tyzanidyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • padaczka, inne zaburzenia neurologiczne
 • problemy ze ścięgnami po podaniu leku
 • stwierdzone poszerzenie dużego naczynia krwionośnego
 • rozwarstwienie aorty w przeszłości
 • rodzinne przypadki tętniaka aorty, rozwarstwienia aorty,  lub inne czynniki
 • cukrzyca
 • miastenia
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT
 • zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi
 • bardzo wolny rytm serca
 • słaba praca serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • podeszły wiek
 • stosowanie innych leków wpływających na zmiany w zapisie EKG
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często występują:

 • nudności
 • biegunka
 • bóle stawów u dzieci
Możliwe interakcje z

Tyzanidyną

Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpłynąć obniżająco na koncentrację, jeśli pacjent nie czuje się dobrze, nie powinien prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ciprinol?

Lek Ciprinol dzięki zawartości substancji czynnej z grupy fluorochinolonów, cyprofloksacynie wykazuje działanie bakteriobójcze.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Ciprinol?

Lek Ciprinol stosuje się w leczeniu u osób dorosłych niektórych zakażeń bakteryjnych:

 • układu oddechowego
 • długotrwałych lub nawracających zakażeń ucha lub zatok
 • układu moczowego
 • narządów płciowych u kobiet i mężczyzn
 • układu pokarmowego, wewnątrz jamy brzusznej
 • skóry i tkanek miękkich
 • kości i stawów
 • płucnej postaci wąglika i zapobieganie zakażeniu pałeczkami wąglika

Zapobieganiu u osób dorosłych:

 • zakażeniom wywołanym przez bakterie Neisseria meningitidis

Leczeniu zakażeń u dzieci i młodzieży:

 • płucno-oskrzelowych wywołanych przez bakterie Pseudomonas aeruginosa u osób z mukowiscydozą
 • powikłanych zakażeń układu moczowego, ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek
 • płucnej postaci wąglika

Dawkowanie

Jak stosowac lek Ciprinol?

Lekarz zadecyduje jaką dawkę oraz przez jaki okres czasu pacjent powinien przyjmować lek Ciprinol. Leczenie zazwyczaj trwa od 5 do 21 dni, może zostać wydłużone przy cięższych zakażeniach.

 • lek zostanie podany pacjentowi w postaci kroplówki przygotowany przez profesjonalny personel

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ciprinol?

Nie należy stosować leku Ciprinol w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną, antybiotyki z grupy chinolonów lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • stosowania tyzanidyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Ciprinol jak każdy lek może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli pacjent zauważy pojawienie się któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, powinien niezwłocznie zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Rzadko występują

 • hipoglikemia
 • drgawki
 • zapalenie jelita związane ze stosowaniem antybiotyków
 • reakcja alergiczna, obrzęk, obrzęk naczynioruchowy
 • splatanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja

Bardzo rzadko występują:

 • ciężkie reakcje alergiczne, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenie,
 • martwica wątroby
 • wybroczyny pod skórą, wysypki lub wykwity na skórze, np. zespół Stevensa-Johnsona, martwicze oddzielanie się naskórka, owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, błon śluzowych
 • zapalenie trzustki
 • osłabienie mięśni, zapalenie, zerwanie ścięgna

Częstość nieznana:

 • zespół SIADH, DRESS
 • nietypowe odczuwanie bólu, uczucie pieczenia i mrowienia, drętwienie, osłabienie mięśni
 • bardzo szybkie bicie serca, zaburzenia rytmu serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca
 • utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem stężenia cukru we krwi

 

Inne działania niepożądane:

Często występują:

 • nudności
 • biegunka
 • bóle stawów u dzieci

Niezbyt często występują:

 • nadkażenia grzybicze
 • duże stężenie eozynofilii
 • utrata apetytu
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie
 • bóle i zawroty głowy, problemy ze snem, zaburzenia smaku
 • wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, niestrawność, zgaga
 • zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi
 • wysypka, swędzenie skóry, pokrzywka
 • ból stawów u dorosłych
 • osłabienie czynności nerek
 • bóle mięśni, kości
 • złe samopoczucie, gorączka
 • zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi

Rzadko występują:

 • leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość,
 • splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja, omamy
 • uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, zawroty głowy
 • problemy ze wzrokiem
 • szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu
 • przyspieszone bicie serca,
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi, omdlenie
 • płytki oddech, objawy astmy
 • zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby
 • wrażliwość na światło
 • bóle mięśnie, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni, skurcze
 • niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu, zapalenie układu moczowego
 • zatrzymanie płynów, nadmierne pocenie się
 • nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi, zwiększona aktywność enzymu o nazwie amylaza

Bardzo rzadko występują:

 • migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód, zaburzenia węchu, ucisk na mózg
 • zaburzone widzenie kolorów
 • zapalenie ściany naczyń krwionośnych
 • niedokrwistość hemolityczna
 • agranulocytoza,
 • niedokrwistość aplastyczna
 • zaburzenia umysłowe, myśli samobójcze, próby samobójcze

Częstotliwość nieznana:

 • zaburzenia dotyczące serca, bardzo szybkie bicie serca
 • wysypka krostkowa
 • zwiększone ryzyko krwawienia
 • mania, odczuwanie niezwykle dobrego humoru, nadaktywność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości:

 • choroby nerek
 • padaczkę, inne zaburzenia neurologiczne
 • problemy ze ścięgnami po podaniu leku
 • stwierdzone poszerzenie dużego naczynia krwionośnego
 • rozwarstwienie aorty w przeszłości
 • rodzinne przypadki tętniaka aorty, rozwarstwienia aorty,  lub inne czynniki
 • cukrzycę
 • miastenię
 • niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT
 • zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi
 • bardzo wolny rytm serca
 • słabą pracę serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • podeszły wiek
 • stosuje inne leki wpływające na zmiany w zapisie EKG

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ciprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Ciprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku Ciprinol należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych lekach oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Ciprinol łącznie z tyzanidyną.

W przypadku stosowania poniższych leków należy zachować szczególną ostrożność:

 • antagoniści witaminy K, np. warfaryna, acenokumarol, fenprokumon, fluindion lub inne leki przeciwzakrzepowe
 • probenecyd (stosowany w dnie moczanowej)
 • metoklopramid (lek przeciwwymiotny)
 • metotreksat (stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka, łuszczycy, reumatoidalnym zapaleniu stawów)
 • teofilina (stosowany w zaburzeniach oddechowych)
 • tyzanidyna (lek zmniejszający nadmierne napięcie mięśni przy stwardnieniu rozsianym)
 • klozapina (lek przeciwpsychotyczny)
 • olanzapina (lek przeciwpsychotyczny)
 • ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona)
 • fentyoina (lek przeciwpadaczowy)
 • cyklosporyna (stosowany po przeszczepach, w schorzeniach skórnych, reumatoidalnym zapaleniu stawów)
 • leki wpływające na rytm serca, np. leki przeciwarytmiczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwbakteryjne należące do makrolidów, niektóre leki przeciwpsychotyczne

Ciprinol może zwiększać stężenie następujących leków:

 • pentoksyfiliny
 • kofeiny
 • duloksetyny
 • lidokainy
 • sildenafilu
 • agomelatyny
 • zolpidemu

Ciprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a alkohol

Brak informacji.

Ciprinol koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Lek może wpłynąć obniżająco na koncentrację, jeśli pacjent nie czuje się dobrze nie powinien prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ciprinol?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniąc przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego