Poradnik
Citrolyt (Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum)

Citrolyt (Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum)

Citrolyt jest to lek w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego o działaniu rozpuszczającym złogi moczanowe w drogach moczowych. Lek zawiera substancje czynne takie jak: cytrynian potasu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCitrolyt
Nazwa międzynarodowaKalii citras + Natrii citras + Acidum citricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(46,4 g + 39,1 g + 14,5 g)/ 100 g

PostaćGranulat do sporządzania roztworu doustnego
Skład - substancja czynna
 • cytrynian potasu
 • cytrynian sodu
 • kwas cytrynowy
Skład - substancje pomocnicze
 • żółcień pomarańczowa (E-110)
 • esencja pomarańczowa
 • etylowanilina
 • etanol 96%
Dostępne opakowania

220 g granulatu

Działanie / właściwości

Rozpuszczenie złogów moczanowych w drogach moczowych

Zastosowanie
 • kamica dróg moczowych 
 • dna moczanowa
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek składnik leku
 • kamica dróg moczowych o mieszanym składzie
 • zaburzenia czynności wątroby
 • hiperkaliemia (hiperpotasemię)
 • przewlekła niewydolność nerek
 • ostre odwodnienie
 • skąpomocz lub bezmocz
 • zakażenie dróg moczowych
 • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy jak również stany zapalne żołądka i dwunastnicy
 • zatrucie glinem
 • niewyrównana cukrzyca
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca, choroba niedokrwienną serca
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • miejscowe lub uogólnione zaburzenia hemostazy (m.in. zaburzenia krzepnięcia krwi, skazy naczyniowe)
 • choroby, w których wskazane jest ograniczenie podawania sodu
 • stosowanie leków zawierających potas
 • stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas
 • stosowanie leków zmniejszających perystaltykę jelit lub kiedy zwolniony jest pasaż jelitowy
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w czasie stosowania należy przyjmować co najmniej od 2 do 2,5 litra płynów
 • zwiększenie stężenia potasu może prowadzić do zaburzeń czynności serca, a nawet do uszkodzenia mięśnia sercowego
 • u pacjentów z niewydolnością serca leczonych lekiem Citrolyt oraz lekami z grupy glikozydów naparstnicy należy pamiętać, że 10 g leku Citrolyt zawiera ok. 1,7 g potasu
 • sole potasu mogą prowadzić do owrzodzeń przewodu pokarmowego
 • nadmiar sodu sprzyja zatrzymaniu wody i powstawaniu obrzęków
 • w przypadku konieczności stosowania przez pacjentów diety ubogosodowej należy pamiętać, że 10 g leku Citrolyt zawiera około 1,0 g sodu
 • u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lek Citrolyt powinien być bardzo ostrożnie stosowany
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi szczególnie u pacjentów ze skłonnością do hiperwentylacji
Możliwe interakcje z
 • solami litu
 • chlorpropramidem
 • metotreksatem
 • kwasem acetylosalicylowym
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • tetracyklinami
 • cyprofloksacyną
 • norfloksacyną
 • ofloksacyną
 • metenaminą (urotropina)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami zawierającymi potas
 • lekami zawierającymi sód
 • środkami przeczyszczającymi
 • glikozydami naparstnicy
 • inhibitorami ACE (kaptopryl i enalapryl)
 • efedryną, pseudoefedryną
 • chinidyną
 • środkami zobojętniającymi sok żołądkowy (w szczególności zawierającymi glin lub wodorowęglan glinu)
 • cyklosporyną
 • heparyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Citrolyt w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Citrolyt w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Produkt leczniczy Citrolyt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Citrolyt?

Lek Citrolyt zmienia środowisko z kwaśnego na obojętne, dzięki czemu dochodzi do rozpuszczenia istniejących złogów moczanowych w drogach moczowych. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Citrolyt?

Lek Citrolyt stosuje się:

 • w kamicy dróg moczowych złożonej z kwasu moczowego i moczanów
 • w dnie moczanowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Citrolyt?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować leku na czczo. Lek należy przyjmować najlepiej bezpośrednio po spożyciu posiłku.

Ustaloną dawkę granulatu należy rozpuścić w pół szklanki wody i wypić. W czasie leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra. Lekarz zaleci dodatkowe uzupełnienie płynów w przypadku utraty wody w wyniku silnego pocenia się, wymiotów itp.

Do odmierzania prawidłowej dawki leku należy używać łyżki miarowej podwójnej (o objętości 2,5 ml z jednej strony łyżki oraz objętości 5,0 ml z drugiej strony) załączonej do opakowania jednostkowego. Po odmierzeniu odpowiedniej dawki leku należy szczelnie zamknąć pojemnik. Zwykle lek jest stosowany, jak opisano poniżej. 

Sposób podania

Lek stosowany jest doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawkowanie leku wymaga indywidualnego ustalenia na podstawie pomiaru odczynu pH moczu pacjenta za pomocą papierka wskaźnikowego. Pomiaru dokonuje się przez uchwycenie papierka wskaźnikowego załączoną klamerką i zanurzenia go w moczu oraz natychmiastowe porównanie powstałego zabarwienia ze skalą barw umieszczoną w książeczce zawierającej papierki wskaźnikowe. Pomiaru dokonuje się trzy razy na dobę przed każdorazowym użyciem leku. Dawkowanie leku należy tak ustalić, aby odczyn moczu wykazywał pH w granicach od 6,4 do 6,8. W przypadku stwierdzenia w poszczególnych pomiarach, że odczyn moczu wykazuje pH poniżej 6,4 należy dawkę zwiększyć, zaś przy pH powyżej 6,8 dawkę należy zmniejszyć. Ponieważ każdy pomiar dotyczy dawki użytej poprzednio, korektę dawki dokonuje się w następujący sposób: podczas porannego badania moczu stwierdzono pH poniżej 6,4 świadczy to, że wieczorem dnia poprzedniego dawka leku była zbyt mała. Poranną dawkę należy zwiększyć. To samo dotyczy dawki popołudniowej i wieczornej. Za skuteczną dobową dawkę przyjmuje się ilość 10 g granulatu podzielonego na trzy porcje wg poniższego schematu:

 • rano, ok. godziny 7:00 – 8:00 objętość na 2,5 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)
 • po obiedzie ok. godziny 14:00 – 15:00 objętość na 2,5 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 2,5 g granulatu)
 • wieczorem, ok. godziny 22:00 objętość na 5,0 ml łyżki miarowej (czubatej) załączonej do opakowania (co odpowiada 5,0 g granulatu)

Schemat ten wymaga jednak każdorazowego indywidualnego sprawdzenia na podstawie kilkakrotnych pomiarów odczynu pH moczu i ewentualnego skorygowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku Citrolyt jest przeciwwskazane u tej grupy pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania:

 • kołatanie serca
 • obrzęk kończyn
 • zmniejszenie lub zwiększenie tętna
 • zaburzenia równowagi

Leczenie: nie ma specyficznej odtrutki, lekarz zastosuje leczenie objawowe.  

Pominięcie zastosowania leku 

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Citrolyt?

Leku Citrolyt nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • kamicy dróg moczowych o mieszanym składzie (np. fosforanowo-amonowo-magnezowa)
 • hiperkaliemii (hiperpotasemia) i współistniejącej z nią przewlekłej niewydolności nerek przebiegającej z azotemią lub oligurią
 • ostrego odwodnienia
 • oligurii lub anurii
 • zakażenia dróg moczowych
 • czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy jak również w stanach zapalnych żołądka i dwunastnicy
 • zaburzeń czynności wątroby
 • zatrucia glinem
 • niewyrównanej cukrzycy
 • niewydolności serca po przebytym zawale serca, choroby niedokrwiennej serca
 • niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego
 • zaburzeń krzepnięcia krwi, skazy naczyniowej
 • chorób, w których wskazane jest ograniczenie podawania sodu
 • ciąży i podczas karmienia piersią
 • stosowania preparatów zawierających potas i produktów leczniczych moczopędnych oszczędzających potas 
 • terapii lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Citrolyt może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo rzadko (objawy występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi szczególnie u pacjentów ze skłonnością do hiperwentylacji

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nudności, wymioty, biegunka, szczególnie u osób z nadkwaśnym nieżytem żołądka
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (kołatanie serca, ból zamostkowy) i obrzęk kończyn dolnych
 • osłabienie mięśniowe, hiperkaliemia, nadmierne pocenie się, kwasica metaboliczna, zaburzenia smaku, zmęczenie, zaczerwienienie skóry
 • zmiany nastroju, bezsenność 
 • podczas długotrwałego stosowania leku może dojść do uszkodzenia wątroby i (lub) nerek

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione powyżej, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Citrolyt należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

 • pacjent ma problemy z wydolnością krążenia, a to prowadzi do powstawania obrzęków
 • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze
 • pacjent ma problemy z niewydolnością serca lub zaburzeniami rytmu serca (stosowanie leku może zwiększać ilości potasu, a to nasila dolegliwości związane z zaburzeniem rytmu serca)
 • pacjent stosuje dietę ubogosodową (stosowanie leku Citrolyt może powodować wzrost ilości sodu w organizmie)
 • pacjent ma problemy z owrzodzeniem przewodu pokarmowego

Lek Citrolyt zawiera żółcień pomarańczową i dlatego może powodować reakcje alergiczne.

Podczas leczenia należy przestrzegać, aby dobowa ilość spożywanych płynów wynosiła co najmniej od 2 do 2,5 litra.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Citrolyt a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności do suplementacji cytrynianem sodu, cytrynianem potasu i kwasem cytrynowym, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Citrolyt a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy produkt leczniczy przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Citrolyt należy stosować szczególnie ostrożnie z następującymi lekami:

 • zawierającymi jony żelaza (II), które mogą powodować zmniejszone wchłanianie leku Citrolyt
 • zawierającymi sole litu
 • chlorpropramidem
 • metotreksatem
 • kwasem acetylosalicylowym
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • tetracyklinami, cyprofloksacyną, norfloksacyną, ofloksacyną i metenaminą (urotropina)
 • moczopędnymi oszczędzającymi potas lub preparatami zawierającymi potas, które stosowane jednocześnie z produktem leczniczym Citrolyt mogą doprowadzić do hiperkaliemii
 • glikozydami naparstnicy, które stosowane w połączeniu z potasem mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca
 • inhibitorami ACE (kaptopryl i enalapryl), które powodują wzrost stężenia potasu we krwi

Leku Citrolyt nie należy stosować jednocześnie z:

 • preparatami zawierającymi sód
 • środkami przeczyszczającymi
 • efedryną, pseudoefedryną
 • chinidyną
 • środkami zobojętniającymi sok żołądkowy (w szczególności zawierającymi glin lub wodorowęglan glinu)
 • cyklosporyną
 • heparyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Citrolyt a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Citrolyt, ponieważ może nasilać działania niepożądane leku dotyczące układu nerwowego.

Citrolyt a prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Citrolyt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Citrolyt?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Citrolyt a ciąża
Citrolyt a karmienie piersią
Interakcje
Citrolyt a alkohol
Citrolyt a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo