Poradnik
projekt opalanie
Clindamycin Kabi (Clindamycinum)

Clindamycin Kabi (Clindamycinum)

Lek Clindamycin Kabi zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. W zależności od wrażliwości danego drobnoustroju i stężenia antybiotyku klindamycyna działa bakteriostatycznie lub bakteriobójczo.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaClindamycin Kabi
Nazwa międzynarodowaClindamycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Klindamycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol benzylowy
 • edetynian sodu
 • wodorotlenek sodu (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułka po 2 ml
 • 1 ampułka po 4 ml
 • 1 ampułka po 6 ml
 • 5 ampułek po 2 ml
 • 5 ampułek po 4 ml
 • 5 ampułek po 6 ml
 • 10 ampułek po 2 ml
 • 10 ampułek po 4 ml
 • 10 ampułek po 6 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia kości i stawów
 • przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej)
 • zakażenia w obrębie miednicy oraz żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
Przeciwwskazania

Uczulenie na klindamycynę lub linkomycynę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, np. myasthenia gravis i choroba Parkinsona
 • pacjent wcześniej chorował na choroby żołądka i jelit, np. zapalenie jelita grubego
 • jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek postać alergii, np. uczulenie na penicylinę, ponieważ obserwowano pojedyncze przypadki występowania reakcji alergicznych na klindamycynę u pacjentów uczulonych na penicylinę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci biegunki, bólu brzuchu, wymiotów, nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego może być spowodowane przez antybiotyki, może zagrażać życiu i wymaga odpowiedniego, natychmiastowego leczenia
 • nieprawidłowości we krwi, takie jak znaczenie zmniejszenie liczby granulocytów we krwi (agranulocytoza), neutropenia, tendencja do krwawień, leukopenia
 • zaburzenia naczyń krwionośnych, takie jak zakrzepowe zapalenie żył
 • zaburzenia skóry, takie jak wysypka, pokrzywka
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • warfaryną lub podobnymi lekami stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi
 • lekami zabierającymi erytromycynę
 • linkomycyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Lekarz starannie rozważy korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania leku Clindamycin Kabi podczas ciąży.

Karmienie piersią

Leku Clindamycin Kabi nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla dziecka karmionego piersią.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Clindamycin Kabi u dzieci w wieku do 3 lat, ponieważ produkt leczniczy zawiera alkohol benzylowy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Clindamycin Kabi może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clindamycin Kabi?

Lek Clindamycin Kabi zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. W zależności od wrażliwości danego drobnoustroju i stężenia antybiotyku działa ona bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. Stosowana jest w zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na klindamycynę.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clindamycin Kabi?

Lek Clindamycin Kabi stosuje się w leczeniu:

 • zakażenia kości i stawów
 • przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej)
 • zakażenia w obrębie miednicy oraz żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich

Dawkowanie

Jak stosować lek Clindamycin Kabi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Clindamycin Kabi podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym (w mięsień) w postaci nierozcieńczonego roztworu lub po rozcieńczeniu w infuzji dożylnej (do żyły). Lek zazwyczaj jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Lekarz ustala dawkę klindamycyny odpowiednią dla danego pacjenta.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi:

 • w leczeniu mniej skomplikowanych zakażeń: 8 do 12 ml leku Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada 1,2 do 1,8 g klindamycyny)
 • w leczeniu ciężkich zakażeń: 12 do 18 ml leku Clindamycin Kabi (co odpowiada 1,8 do 2,7 g klindamycyny)

w dwóch do czterech równych dawkach.

Szybkie wstrzyknięcie dożylne powoduje wystąpienie działań niepożądanych i należy go unikać. Lekarz rozcieńczy lek przed podaniem dożylnym i zapewni, że będzie on podawany przez co najmniej 10-60 minut.

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 10 dni) należy regularnie kontrolować liczbę krwinek oraz czynność wątroby i nerek.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Clindamycin Kabi należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clindamycin Kabi?

Leku Clindamycin Kabi nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na klindamycynę lub linkomycynę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clindamycin Kabi może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci biegunki, bólu brzuchu, wymiotów, nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego może być spowodowane przez antybiotyki, może zagrażać życiu i wymaga odpowiedniego, natychmiastowego leczenia
 • nieprawidłowości we krwi, takie jak znaczenie zmniejszenie liczby granulocytów we krwi (agranulocytoza), neutropenia, tendencja do krwawień, leukopenia
 • zaburzenia naczyń krwionośnych, takie jak zakrzepowe zapalenie żył
 • zaburzenia skóry, takie jak wysypka, pokrzywka
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia układu nerwowego takie jak blokada nerwowo-mięśniowa
 • zaburzenia zmysłu smaku
 • zaburzenia serca i naczyń krwionośnych, takie jak zatrzymanie krążeniowo-oddechowe i spadek ciśnienia krwi (niedociśnienie)
 • zaburzenia ogólne i zaburzenia w miejscu podania, takie jak ból ropień (wrzód) w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • gorączka polekowa, reakcja nadwrażliwości na jeden składnik leku (alkohol benzylowy)
 • ciężkie reakcje skórne (rozległa wysypka z pęcherzami i łuszcząca się skórą, szczególnie wokół ust, nosa i oczu i narządów płciowych), rozległa czerwona wysypka skórna z małymi pęcherzykami zawierającymi ropę, obrzęk naczynioruchowy
 • świąd
 • zapalenie pochwy (zapalenie błony śluzowej pochwy)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna
 • przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką zastoinową
 • reakcja nadwrażliwości z wysypką i tworzeniem się pęcherzy
 • zapalenie stawów

Częstość nieznana:

 • zapalenie okrężnicy
 • senność
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • żółtaczka
 • gorączka
 • rzadko występujące wykwity skórne
 • podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Clindamycin Kabi należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy:

 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, np. myasthenia gravis i choroba Parkinsona
 • pacjent wcześniej chorował na choroby żołądka i jelit, np. zapalenie jelita grubego
 • jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek postać alergii, np. uczulenie na penicylinę, ponieważ obserwowano pojedyncze przypadki występowania reakcji alergicznych na klindamycynę u pacjentów uczulonych na penicylinę

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe sytuacje dotyczą przypadków występujących w przeszłości.

Długotrwałe i wielokrotne przyjmowanie klindamycyny może prowadzić do zakażenia i nadmiernego rozwoju opornych bakterii lub drożdżaków, szczególnie w obrębie skóry lub błon śluzowych.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy zaprzestać przyjmowania leku i zapewnić odpowiednią pomoc medyczną, np. adrenomimetyki, leki antyhistaminowe, kortykosteroidy lub w razie konieczności zastosować oddech kontrolowany.

Klindamycyny nie należy przyjmować w ostrych wirusowych zakażeniach dróg oddechowych.

Klindamycyna nie osiąga stężenia terapeutycznego w płynie mózgowo - rdzeniowym, dlatego leku nie należy stosować w leczeniu zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clindamycin Kabi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W badaniach przeprowadzonych u ludzi nie potwierdzono działania teratogennego leku. Lekarz powinien jednak starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania leku Clindamycin Kabi podczas ciąży.

Clindamycin Kabi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz powinien starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania leku Clindamycin Kabi podczas karmienia piersią.

Klindamycyna przenika do mleka kobiecego. U noworodka karmionego piersią może dojść do nadwrażliwości, biegunki, a także zakażenia drożdżakami.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta:

 • klindamycyny nie należy przyjmować jednocześnie z antybiotykami makrolidowymi, np. erytromycyną z powodu antagonistycznego działania obserwowanego in vitro - drobnoustroje oporne na linkomycynę wykazują również oporność na klindamycynę, czyli tak zwaną oporność krzyżową
 • klindamycyna wykazuje właściwości hamowania przewodnictwa nerwowo - mięśniowego, co może wzmacniać działanie środków zwiotczających (np. eteru, tubokuraryny czy halogenku pankuroniowego) - podczas operacji wykonywanych z zastosowaniem takich środków może dojść do sytuacji zagrożenia życia pacjenta
 • skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych (hormonalnych) podczas równoczesnego przyjmowania klindamycyny nie jest potwierdzona, dlatego w czasie leczenia klindamycyną należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clindamycin Kabi a alkohol

Brak danych.

Clindamycin Kabi a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Clindamycin Kabi mogą wystąpić zawroty lub bóle głowy i zmęczenie. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clindamycin Kabi?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Clindamycin Kabi a ciąża
Clindamycin Kabi a karmienie piersią
Interakcje
Clindamycin Kabi a alkohol
Clindamycin Kabi a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki