Poradnik
Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań (Clonazepamum)

Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań (Clonazepamum)

Lek Clonazepamum TZF zawiera w swoim składzie klonazepam, należący do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Stosowany jest w leczeniu padaczki u dzieci i dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaClonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaClonazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Klonazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol etylowy bezwodny
 • alkohol benzylowy
 • lodowaty kwas octowy
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania
 • 10 ampułek 1 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwdrgawkowe
 • przeciwlękowe
 • przeciwpadaczkowe
 • uspokajające oraz umiarkowanie nasenne
 • zmniejszające napięcie mięśniowe
Zastosowanie

Przerywanie wszystkich postaci klinicznych stanu padaczkowego

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na klonazepam lub pozostałe składniki leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • miastenia
 • zespół bezdechu sennego
 • ostra niewydolność płuc
 • stosowanie u noworodków i wcześniaków
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność wątroby lub nerek
 • jaskra
 • ataksja rdzeniowa lub móżdżkowa
 • porfiria
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków
 • depresja i inne choroby psychiczne, próby samobójcze
 • stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
 • stosowanie u niemowląt i małych dzieci
 • rozwój tolerancji
 • rozwój uzależnienia
 • roztwór do wstrzykiwań zawiera alkohol benzylowy i etylowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • uzależnienie psychiczne i fizyczne 
 • ujawnienie wcześniej niezdiagnozowanej depresji
 • zwiększenie ilości wydzielin oskrzelowych oraz śliny u niemowląt i dzieci
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • zmiany w obrazie morfologicznym krwi
 • utrata apetytu
 • zawroty głowy, senność, spowolnienie reakcji
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie lub oczopląs)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • spowolnienie akcji serca
 • bóle w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu
 • zaburzenia żołądkowe, nudności
 • uczucie suchości w jamie ustnej
 • niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka
 • wypadanie włosów, wypryski skórne
 • zmiana koloru skóry (zaburzona pigmentacja)
 • drżenie i zwiotczenie mięśni
 • zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu lub zahamowanie oddawania moczu)
 • osłabienie i omdlenia
 • impotencja, zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania
 • zwiększenie częstości napadów w niektórych postaciach padaczki
 • reakcje paradoksalne
 • zaburzenia mowy
 • zapalenie żyły
 • kwasica metaboliczna
Możliwe interakcje z
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami opioidowymi np. morfiną, kodeiną
 • innymi lekami przeciwpadaczkowymi np. karbamazepiną, fentyoiną, hydantoiną, fenobarbitalem, prymiodnem, walproinianem sodu, kwasem walproinowym
 • anestetykami
 • lekami zwiotczającymi mięśnie np. baklofenem
 • fluoksetyną, fluwoksaminą oraz innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • cymetydyną, omeprazolem, cyzaprydem
 • ryfampicyną
 • erytromycyną
 • disulfiramem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • amiodaronem
 • lekami przeciwalergicznymi powodującymi senność
 • ketokonazolem
 • rytonawirem
 • alkoholem
Ciąża

Leku Clonazepamum TZF nie należy przyjmować w ciąży. 

Karmienie piersią

W przypadku konieczności podania leku należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Nie podawać noworodkom (do 4. tygodnia życia) bez zalecenia lekarza. Nie podawać małym dzieciom (w wieku poniżej 3 lat) dłużej niż przez tydzień bez zalecenia lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Pacjenci z rozpoznaną padaczką nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, a także obsługiwać maszyn będących w ruchu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Clonazepamum TZF?

Lek Clonazepamum TZF zawiera substancję czynną klonazepam, która wykazuje działanie:

 • przeciwdrgawkowe
 • przeciwlękowe
 • uspokajające
 • umiarkowane nasenne
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Clonazepamum TZF?

Lek Clonazepamum TZF w postaci roztworu do wstrzykiwań stosuje się do przerywania wszystkich postaci klinicznych padaczki u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Clonazepamum TZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Clonazepamum TZF w postaci roztworu do wstrzykiwań podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę. 

Lek zwykle jest podawany w postaci wstrzyknięć w duże żyły podłokciowe lub we wlewie dożylnym. W nagłych sytuacjach, gdy dostęp do żyły jest niemożliwy lub utrudniony dopuszcza się podanie domięśniowe. Czas leczenia ustalany jest indywidualnie w oparciu o stan pacjenta.

Dorośli

Zazwyczaj podaje się 1 mg w powolnym wlewie dożylnym, a w razie konieczności dawkę można powtórzyć. Nie należy przekraczać dawki 20 mg/ dobę

Dzieci i niemowlęta

Zazwyczaj podaje się 0,5 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na większą wrażliwość na leki działające ośrodkowo, dawka początkowa nie powinna przekraczać 0,5 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Może być konieczność zmniejszenia dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Clonazepamum TZF

Lek podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę, więc zastosowanie za dużej dawki jest mało prawdopodobne.

Objawy przedawkowania:

 • zaburzenia świadomości
 • splątanie
 • senność
 • niezborność ruchowa
 • osłabienie mięśni
 • niedociśnienie
 • zaburzenia oddychania
 • śpiączka

Pominięcie zastosowania leku Clonazepmum TZF

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Clonazepmum TZF

Nie należy przerywać stosowania leku Clonazepamum TZF bez konsultacji z lekarzem. W celu zminimalizowania efektów odstawienia konieczne jest stopniowe zmniejszanie dawki leku. Odstawienie leku indywidualnie ustala lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Clonazepamum TZF?

Leku Clonazepamum TZF nie powinno się stosować, gdy u pacjenta występują:

 • nadwrażliwość na klonazepam lub pozostałe składniki leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • miastenia
 • zespół bezdechu sennego
 • ostra niewydolność płuc
 • stosowanie u noworodków i wcześniaków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Clonazepamum TZF może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy ciężkiej reakcji alergicznej: świąd, obrzęk warg i języka, świszczący oddech, duszności, reakcje anafilaksji
 • obrzęk kostek, kaszel, zmęczenie, duszności, ból w klatce piersiowej mogący rozprzestrzeniać się na szyję i ramiona
 • dezorientacja, pobudzenie i stan podniecenia, depresja z myślami samobójczymi, drażliwość, niepokój, koszmary senne, urojenia, omamy słuchowe lub wzrokowe
 • psychozy, utrata kontaktu z rzeczywistością, nietypowe zachowania

Inne działania niepożądane:

 • uzależnienie psychiczne i fizyczne (szczególnie u pacjentów ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków)
 • ujawnienie wcześniej niezdiagnozowanej depresji
 • zwiększenie ilości wydzielin oskrzelowych oraz śliny u niemowląt i dzieci
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • zmiany w obrazie morfologicznym krwi
 • utrata apetytu
 • zawroty głowy, senność, spowolnienie reakcji
 • zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie lub oczopląs)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • bóle w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu, szczególnie podczas stosowania innych leków działających depresyjnie na ośrodek oddechowy
 • zaburzenia żołądkowe, nudności
 • uczucie suchości w jamie ustnej
 • zaburzenia czynności wątroby, niewielki wzrost aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka
 • wypadanie włosów, wypryski skórne
 • zmiana koloru skóry (zaburzona pigmentacja)
 • drżenie i zwiotczenie mięśni
 • zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu lub zahamowanie oddawania moczu)
 • osłabienie i omdlenia
 • impotencja, zaburzenia libido, zaburzenia miesiączkowania
 • reakcje paradoksalne - niepokój psychoruchowy, bezsenność, nadpobudliwość, agresywność, drżenia, drgawki; najczęściej są obserwowane w połączeniu z alkoholem, u starszych pacjentów lub ze współistniejącymi chorobami psychicznymi
 • kwasica metaboliczna, lek zawiera alkohol benzylowy, który może się kumulować w organizmie
 • zaburzenia mowy
 • spowolnienie akcji serca
 • zapalenie żyły

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Clonazepamum TZF należy omówić z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • przewlekła niewydolność oddechowa
 • niewydolność wątroby lub nerek
 • jaskra
 • ataksja rdzeniowa lub móżdżkowa
 • porfiria
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków

Rozwinięcie tolerancji

Po kilku tygodniach stosowanie może dojść do zmniejszenia skuteczności działania leku z powodu przyzwyczajenia organizmu.

Uzależnienie

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Wraz z wydłużeniem czasu leczenia i zwiększeniem dawki zwiększa się ryzyko rozwoju uzależnienia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z rozpoznanym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków. 

Objawy odstawienia

Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie objawów odstawienia takich jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, dezorientacja, splątanie, drażliwość, bezsenność, niepokój ruchowy, pobudzenie emocjonalne, omamy, urojenia, drgawki padaczkowe.

Niepamięć następcza

Objaw najczęściej pojawia się w ciągu kilku godzin po podaniu dużej dawki leku. Charakteryzuje się trudnością do zapamiętywania nowych informacji.

Reakcje paradoksalne

U pacjenta pojawiają się reakcje przeciwne do oczekiwanych takie jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, halucynacje, nocne koszmary, urojenia, złość, agresja, wściekłość. Najczęściej pojawia się u pacjentów w podeszłym wieku lub uzależnionych od alkoholu.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia takich objawów. 

Depresja

Podawanie leku Clonazepamum TZF może spowodować nasilenie objawów depresji, dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach psychicznych, również myślach samobójczych. 

W trakcie stosowania leku Clonazepamum TZF należy kontrolować drożność dróg oddechowych, ponieważ lek może powodować nadmierne wydzielanie śliny oraz wydzielin w drogach oddechowych, szczególnie u niemowląt i najmłodszych dzieci.

Podczas długotrwałej terapii lekiem Clonazepamum TZF wskazane jest wykonywanie okresowych badań krwi (morfologia z rozmazem, testy czynnościowe wątroby).

U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie wyższych dawek Clonazepamum TZF może spowodować nasilenie działań niepożądanych, głównie zaburzenia koordynacji ruchowej i orientacji (upadki i urazy).

Roztwór do wstrzykiwań zawiera alkohol etylowy i alkohol benzylowy. Alkohol benzylowy może wywołać reakcje alergiczne, kwasicę metaboliczną a u małych dzieci zaburzenia oddychania. Dlatego nie zaleca się podawania leku noworodkom, a u dzieci poniżej 3 roku życia nie dłużej niż 7 dni chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku w I i III trymestrze jest dopuszczalne jedynie w sytuacji bezwzględnej konieczności, gdy nie można zastosować alternatywnego leczenia. Dzieci matek stosujących benzodiazepiny w końcówce ciąży są narażone na rozwój uzależnienia oraz wystąpienia objawów z odstawienia. 

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Clonazepamum TZF należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Klonazepam przenika do mleka kobiecego, dlatego leku Clonazepamum TZF nie należy przyjmować podczas karmienia piersią. Jeśli zajdzie konieczność zastosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Clonazepamum TZF z:

 • lekami opioidowymi (np. kodeina, morfina), ponieważ zwiększa się ryzyko depresji ośrodka oddechowego, nasilenia sedacji, śpiączki i w efekcie zgonu z powodu sumującego działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy
 • lekami zwiotczającymi mięśnie (np. baklofen), ponieważ jednoczesne stosowanie z lekiem Clonazepamum TZF nasila i przedłuża działanie tych leków
 • lekami nasennymi, psychotropowymi, przeciwhistaminowymi oraz anestetykami, ponieważ może nasilić się depresyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy
 • inhibitorami izoenzymów wątrobowych (disulifram, cymetydyna, omeprazol, fluwoksamina, fluoksetyna erytromycyna, ketokonazol, rytonawir, doustne środki antykoncepcyjne), ponieważ hamują biotransformację klonazepamu i mogą nasilić depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy
 • induktorami izoenzymów wątrobowych (ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina, prymidon, karbamazepina, walproinian), ponieważ indukują biotransformację klonazepamu i w efekcie mogą osłabiać jego działanie
 • amiodaronem, ponieważ może nasilać działania niepożądane klonazepamu takie jak zaburzenia koordynacji ruchowej, depresja ośrodkowego układu nerwowego
 • walproinianem sodu, ponieważ jednoczesne stosowanie z lekiem Clonazepamum TZF może inicjować stany padaczkowe o typie napadów nieświadomości
 • innymi lekami przeciwdrgawkowymi, zwłaszcza hydantoiną lub fenobarbitalem może nasilać działania niepożądane związane z hamowaniem ośrodkowego układu nerwowego

Clonazepamum TZF a palenie tytoniu

Palenie tytoniu w trakcie stosowania leku Clonazepamum TZF może osłabiać jego działanie lecznicze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a alkohol

Podczas przyjmowania leku Clonazepamum TZF picie alkoholu jest zabronione. Spożycie alkoholu w trakcie przyjmowania tego leku może wywoływać napady padaczki. Alkohol modyfikuje działanie leku, zmniejsza skuteczność leczenia oraz zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich, nieprzewidzianych skutków ubocznych. Należy powstrzymać się od spożywania alkoholu przez 3 tygodnie od zakończenia kuracji.

Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Pacjenci z rozpoznaną padaczką nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, a także obsługiwać maszyn będących w ruchu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Clonazepamum TZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a ciąża
Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią
Interakcje
Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a alkohol
Clonazepamum TZF roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki