Poradnik
Combigan (Brimonidini tartras + Timololum)

Combigan (Brimonidini tartras + Timololum)

Combigan to lek w postaci kropli do oczu o działaniu obniżającym ciśnienie śródgałkowe. Substancje czynne leku to winian brymonidyny i timolol.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCombigan
Nazwa międzynarodowaBrimonidini tartras + Timololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2 mg/ ml + 5 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna
 • winian brymonidyny
 • tymolol
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • diwodorofosforan sodu jednowodny
 • wodorofosforan (V) sodu siedmiowodny
 • kwas solny lub wodorotlenek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 1 butelka po 5 ml
 • 3 butelki po 5 ml
Działanie / właściwości

Obniżanie ciśnienia śródgałkowego

Zastosowanie

Obniżanie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z przewlekłą jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym, u których odpowiedź na leki blokujące receptory beta-adrenergiczne stosowane miejscowo, jest niewystarczająca.

Przeciwwskazania
 • alergia (nadwrażliwość) na winian brymonidiny, tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia oddechowe, takie jak astma albo ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • zaburzenia dotyczące serca, takie jak niskie tętno, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (tzw. inhibitory MAO) albo niektóre inne leki przeciwdepresyjne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie aktualnie lub w przeszłości któregokolwiek z wymienionych niżej stanów:
  • choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi
  • zaburzenia rytmu serca, w tym zwolnienie akcji serca
  • zaburzenia oddechowe, astma, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • choroby przebiegające z zaburzeniami krążenia obwodowego
  • cukrzyca
  • nadczynność tarczycy
  • choroby nerek lub wątroby
  • guz nadnerczy
  • zabiegi chirurgiczne dotyczące oka w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce ocznej
 • występowania aktualnie lub w przeszłości alergii albo ciężkiej reakcji alergicznej
 • należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Combigan
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Działania niepożądane dotyczące oka:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaczerwienienie oka lub uczucie palenia w oku

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • kłucie lub ból w oku
 • reakcje alergiczne ze strony oka lub skóry wokół oka
 • małe pęknięcia na powierzchni oka (ze współistniejącym zapaleniem lub bez)
 • obrzęk, zaczerwienienie lub zapalenie powiek
 • podrażnienie lub uczucie obecności ciała obcego w oku
 • świąd oka i powiek
 • grudki lub białe plamy na spojówce oka
 • zaburzenie widzenia
 • łzawienie
 • suchość oka
 • lepka wydzielina w oku

Działania niepożądane dotyczące całego ciała:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • podwyższone ciśnienie krwi
 • depresja
 • senność
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • ogólne osłabienie
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwbólowymi
 • lekami nasennymi lub uspokajającymi
 • lekami na nadciśnienie krwi
 • lekami nasercowymi
 • lekami stosowanymi w cukrzycy lub chorobach przebiegających z podwyższonym poziomem cukru we krwi
 • lekami przeciwdepresyjnymi, jak fluoksetyna lub paroksetyna
 • innymi kroplami do oczu stosowanymi do obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi w obrębie oka (jaskra)
 • lekami stosowanymi w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych
 • lekami wpływającymi na poziom niektórych hormonów w organizmie, takie jak adrenalina, dopamina
 • lekami oddziałującymi na mięśnie w naczyniach krwionośnych
 • lekami na zgagę lub wrzody żołądka
Ciąża

Produktu leczniczego Combigan nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego Combigan nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat, a także nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku od 2 do 17 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów Combigan może powodować senność, uczucie zmęczenia lub zamazane widzenie. Nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Combigan?

Produkt leczniczy Combigan zawiera dwie substancje czynne: winian brymonidyny i maleinian tymololu. Obie te substancje obniżają podwyższone ciśnienie śródgałkowe. Ich mechanizmy działania uzupełniają się. Łączne działanie powoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego w porównaniu do stosowania każdej z substancji czynnych osobno.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Combigan?

Lek Combigan stosuje się w obniżaniu ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z przewlekłą jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym, u których odpowiedź na leki blokujące receptory beta-adrenergiczne stosowane miejscowo, jest niewystarczająca.

Dawkowanie

Jak stosować lek Combigan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Zalecana dawka leku Combigan, to jedna kropla dwa razy na dobę, w odstępie około 12 godzin. Nie należy zmieniać dawkowania ani przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie stosowania leku Combigan wraz z innymi kroplami do oczu należy odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy zakropleniem leku Combigan a podaniem innych kropli.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Combigan

Dorośli

Jest małe prawdopodobieństwo, aby doszło do zaburzeń w następstwie zastosowania zbyt dużej dawki leku Combigan. Następną dawkę należy zakroplić w zwykłym czasie. W razie obaw należy zgłosić się do lekarza. 

Niemowlęta i dzieci

Zgłoszono pewną liczbę przypadków przedawkowania u niemowląt i dzieci przyjmujących brymonidynę (jeden ze składników leku Combigan) stosowaną w terapii jaskry. Do objawów należały senność, obniżenie napięcia mięśni, niska temperatura ciała, bladość i zaburzenia oddychania. W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci

W razie przypadkowego połknięcia leku Combigan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Combigan

W razie pominięcia dawki leku Combigan należy zastosować po jednej kropli do każdego leczonego oka natychmiast po przypomnieniu sobie o zaleconym leczeniu. Następnie należy stosować lek regularnie zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Combigan

Lek Combigan należy stosować codziennie, aby uzyskać zamierzony efekt.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Combigan?

 • jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na winian brymonidiny, tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być obrzęk twarzy, warg i gardła, zadyszka, uczucie osłabienia, krótki oddech, swędzenie i zaczerwienienie wokół oka
 • jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zaburzenia oddechowe, takie jak astma albo ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (ciężka choroba płuc przebiegająca z objawami takimi, jak: świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub długo utrzymujący się kaszel)
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące serca, takie jak niskie tętno, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca (niewyrównane zastosowaniem sztucznego stymulatora serca)
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory oksydazy monoaminowej (tzw. inhibitory MAO) albo niektóre inne leki przeciwdepresyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Combigan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • niewydolność serca (np. ból w klatce piersiowej) lub nieregularna częstość akcji serca
 • przyspieszenie lub spowolnienie częstości akcji serca, lub obniżone ciśnienie krwi

Podczas leczenia lekiem Combigan mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane dotyczące oka:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaczerwienienie oka lub uczucie palenia w oku

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • kłucie lub ból w oku
 • reakcje alergiczne ze strony oka lub skóry wokół oka
 • małe pęknięcia na powierzchni oka (ze współistniejącym zapaleniem lub bez)
 • obrzęk, zaczerwienienie lub zapalenie powiek
 • podrażnienie lub uczucie obecności ciała obcego w oku
 • świąd oka i powiek
 • grudki lub białe plamy na spojówce oka
 • zaburzenie widzenia
 • łzawienie
 • suchość oka
 • lepka wydzielina w oku

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie
 • opuchnięcie lub zapalenie spojówek
 • uczucie zmęczenia oczu
 • nadwrażliwość na światło
 • ból powiek
 • zblednięcie spojówek
 • opuchnięcie lub zmiany zapalne spojówek
 • mroczki przed oczami

Częstość nieznana:

 • zamazane widzenie

Działania niepożądane dotyczące całego ciała:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • podwyższone ciśnienie krwi
 • depresja
 • senność
 • ból głowy
 • suchość w ustach
 • ogólne osłabienie

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • niewydolność serca
 • nieregularna częstość akcji serca
 • lekkie zawroty głowy
 • omdlenia
 • suchość nosa
 • zaburzenia smaku
 • nudności
 • biegunka

Częstość nieznana:

 • przyśpieszenie lub spowolnienie akcji serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • zaczerwienienie twarzy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza w przypadku:

 • występowania aktualnie lub w przeszłości któregokolwiek z wymienionych niżej stanów:
  • choroba niedokrwienna serca (jej objawy mogą obejmować: ból lub uczucie duszności w klatce piersiowej, dławienie się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi
  • zaburzenia rytmu serca, w tym zwolnienie akcji serca
  • zaburzenia oddechowe, astma, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
  • choroby przebiegające z zaburzeniami krążenia obwodowego (takie, jak objaw Raynauda)
  • cukrzyca ze względu na to, że tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe obniżonego poziomu glukozy we krwi
  • nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe
  • choroby nerek lub wątroby
  • guz nadnerczy
  • zabiegi chirurgiczne dotyczące oka w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce ocznej
 • występowania aktualnie lub w przeszłości alergii (np. katar sienny, wyprysk) albo ciężkiej reakcji alergicznej. Należy pamiętać, że w takim przypadku może być konieczne zwiększenie dawki adrenaliny w leczeniu ewentualnej ciężkiej reakcji alergicznej
 • należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Combigan, ponieważ tymolol może zmieniać działanie pewnych leków w znieczuleniu ogólnym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Combigan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produktu leczniczego Combigan nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Combigan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Produktu leczniczego Combigan nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Istnieje wiele leków, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Combigan, dlatego jest szczególnie ważne poinformowanie lekarza jeżeli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwbólowe
 • leki nasenne lub uspokajające
 • leki obniżające ciśnienie tętnicze
 • leki nasercowe (np. na zaburzenia rytmuserca) takie jak leki betaadrenolityczne, digoksyna, chinidyna (używana w leczeniu zaburzeń serca oraz niektórych rodzajów malarii)
 • leki stosowane w cukrzycy lub chorobach przebiegających z podwyższonym poziomem cukru we krwi
 • leki przeciwdepresyjne, jak fluoksetyna lub paroksetyna
 • inne krople do oczu stosowane do obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi w obrębie oka (jaskra)
 • leki stosowane w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych
 • leki wpływające na poziom niektórych hormonów w organizmie, takie jak adrenalina, dopamina
 • leki oddziałujące na mięśnie w naczyniach krwionośnych
 • leki na zgagę lub wrzody żołądka

Należy poinformować lekarza, jeżeli dawka jakiegokolwiek ostatnio przyjmowanego leku uległa zmianie oraz gdy pacjent regularnie spożywa alkohol.

Jeśli u pacjenta będzie przeprowadzane znieczulenie, powinien poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Combigan.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Combigan a alkohol

Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania alkoholu na czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Combigan a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów Combigan może powodować senność, uczucie zmęczenia lub zamazane widzenie. Nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn, dopóki powyższe objawy nie ustąpią.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Combigan?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • butelkę z roztworem przechowywać w tekturowym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem
 • po pierwszym otwarciu: produkt może być używany w ciągu 28 dni

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Combigan a ciąża
Combigan a karmienie piersią
Interakcje
Combigan a alkohol
Combigan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo