Poradnik
Corhydron (Hydrocortisonum)

Corhydron (Hydrocortisonum)

Corhydron to lek zawierający w składzie hydrokortyzon, który należy do grupy związków nazywanych kortykosteroidami. Jego działanie polega na hamowaniu ostrych reakcji alergicznych i zmniejszaniu stanów zapalnych. Stosowany jest w leczeniu chorób autoimmunologicznych o ostrym przebiegu, wstrząsów anafilaktycznych i niewydolności kory nadnerczy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCorhydron
Nazwa międzynarodowaHydrocortisonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 100 mg
PostaćProszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji
Skład - substancja czynna

Hydrokortyzon

Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • bufor fosforanowy
Dostępne opakowania

5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem

Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwreumatyczne
 • przeciwalergiczne
 • przeciwwstrząsowe
 • immunosupresyjne
 • przeciwobrzękowe
 • hiperglikemizujące
Zastosowanie
 • pierwotna i wtórna niewydolność kory nadnerczy
 • wstrząs pourazowy
 • wstrząs pooperacyjny
 • wstrząs kardiogenny
 • wstrząs anafilaktyczny
 • wstrząs po przetoczeniach
 • wstrząs pooparzeniowy
 • ataki astmy
 • obrzęk naczynioruchowy Quinckego
 • zespół Stevensa - Johnsona
 • schorzenia autoimmunologiczne
 • ostra reakcja nadwrażliwości na leki
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję aktywną leku lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • grzybica układowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • szczepienia ochronne
 • występujące w przeszłości uczulenie na inne leki
 • ospa wietrzna, półpasiec
 • zakażenia ropne
 • gruźlica
 • nadwrażliwość na tuberkulinę
 • choroby serca
 • jaskra
 • opryszczka oka
 • choroba wrzodowa
 • osteoporoza
 • nadciśnienie
 • niewydolność krążenia
 • cukrzyca
 • psychoza maniakalno - depresyjna
 • choroby wątroby
 • niewydolność nerek
 • padaczka
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • uchyłkowatość jelit, wrzodziejące zakażenie jelita grubego
 • miastenia
 • niedoczynność tarczycy
 • stosowanie digoksyny
 • okres wzrostu
 • osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza chore na osteoporozę, nadciśnienie czy z hipokaliemią
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość występowania nieznana:

 • zaburzenia układu immunologicznego
 • omamy, psychozy, zawroty i bóle głowy, zmiany nastroju, objawy rzekomego guza mózgu
 • zaburzenia enzymatyczne
 • drgawki, bezsenność, parestezje, zapalenie nerwów
 • zaburzenie miesiączkowania, objawy zespołu Cushinga, zahamowanie osi przysadkowo - nadnerczowej
 • jaskra, zaćma, nieostre widzenie
 • arytmia, niedobór potasu i wapnia, retencja sodu i płynów, nasilenie nadciśnienia, przerost mięśnia sercowego u wcześniaków, omdlenia
 • zakrzepica, zatory, hipercholesterolemia, miażdżyca, martwicze zapalenia naczyń
 • nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wzdęcia, choroba wrzodowa, zapalenie jelit, utrata / wzrost apetytu, spadek / wzrost masy ciała
 • zmiany skórne, zakażenia układowe, ścieńczenie skóry, wybroczyny skórne także trądzikopodobne, rumień na twarzy, gorsze gojenie się ran, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
 • osteoporoza, martwica kości, miopatie
 • leukocytoza, trombocytopenia, limfopenia
 • nasilenie lub maskowanie zakażenia
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • neostygminą
 • pirydostygminą
 • digoksyną
 • estrogenami
 • barbituranami, fenytoiną, karbamazepiną, prymidonem
 • ryfabutyną, ryfampicyną, izoniazydem
 • aminoglutetimidem
 • erytromycyną
 • ketokonazolem
 • pochodnymi kumaryny i innymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • furosemidem, kwasem etakrynowym, tiazydami
 • insuliną i innymi lekami hipoglikemicznymi
 • lekami hipotensyjnymi
 • pankuronium
 • ibuprofenem, indometacyną, aspiryną, naproksenem, ketoprofenem, diklofenakiem, meloksykamem, nimesulidem
 • szczepionkami
 • anatoksynami
Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w sytuacji, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Corhydron powoduje opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży. Podczas stosowania leku należy stale monitorować wzrost i rozwój dziecka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek  Corhydron?

Lek Corhydron zawiera hydrokortyzon, dzięki któremu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwalergiczne i przeciwwstrząsowe. Działa immunosupresyjnie i zmniejsza odporność organizmu na zakażenia. Hamuje przepuszczalność naczyń włosowatych, zmniejszając obrzęk. Powoduje wzrost stężenia glukozy we krwi. Zatrzymuje sód i wodę w organizmie jednocześnie zwiększając wydalanie potasu z moczem. Powoduje rozwój osteoporozy, poprzez nasilenie resorpcji wapnia z kości. Hamuje wzrost dzieci przez zmniejszenie wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego i zwiększone wydalanie z moczem. Powoduje niewydolność kory nadnerczy poprzez zatrzymanie wydzielania hormonu adrenokortykotropowego. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek  Corhydron?

Lek Corhydron stosuje się w leczeniu:

 • pierwotnej i wtórnej niewydolności kory nadnerczy
 • wstrząsów pourazowych, pooperacyjnych, kardiogennych, anafilaktycznych, poprzetoczeniowych, pooparzeniowych
 • ciężkich stanów spastycznych oskrzeli
 • ostrych stanów alergicznych
 • ciężkiej postaci rumienia wielopostaciowego
 • ostrych postaci schorzeń autoimmunologicznych
 • nagłych reakcji nadwrażliwości na leki

Dawkowanie

Jak stosować lek Corhydron?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą.   

Corhydron podawany jest w postaci infuzji dożylnej, wstrzyknięć dożylnych lub domięśniowych. Powtórne podanie domięśniowe wymaga zmiany miejsca wkłucia. Podawanie dożylne powinno być powolne, trwające od 1 do 10 minut.

Dawkowanie leku Corhydron ustala lekarz w zależności od wskazania, stanu chorego i jego reakcji na lek. 

Zwykle stosowane dawki:

Dorośli i dzieci powyżej 14 lat:

Dawka jednorazowa wynosi 100 - 250 mg; w ciągu doby do 1,5 g. W stanach ciężkich podaje się 100 – 500 mg we wstrzyknięciu dożylnym.
Jeśli jest to konieczne, dawkę można powtórzyć po dwóch, czterech lub sześciu godzinach.
Leczenie dużymi dawkami trwa na ogół nie dłużej niż 48 – 72 godzin.
Jeżeli to możliwe, zaleca się zmniejszenie dawki i ograniczenie czasu stosowania.

Dzieci do 14 lat:

U każdego dziecka dawka dobierana jest indywidualnie w zależności od stanu, wieku i masy ciała.
Zwykle jednorazowo podaje się:

 • u dzieci do 12 miesiąca życia 8 - 10 mg/ kg mc. na dobę
 • u dzieci 2 - 14 lat 4 - 8 mg /kg mc. na dobę

Nie stosuje się dawek mniejszych niż 25 mg na dobę, zaś w uzasadnionych przypadkach dawki mogą być większe niż wymienione powyżej.
O ile to możliwe, nie należy przedłużać stosowania leku. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia glikokortykosteroidami, należy rozważyć podawanie produktu leczniczego co drugi dzień w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Podczas leczenia należy monitorować wzrost i rozwój dziecka.

Zaleca się, aby podział dawki dobowej uwzględniał biologiczny rytm wydzielania hormonu. Dawka poranna, podawana między godziną 6 a 8 powinna stanowić 50%; południowa 20% i wieczorna 30% dawki dobowej.

Przyjęcie większej dawki leku Corhydron niż zalecana

Przedawkowanie nawet dużych ilości hydrokortyzonu rzadko stanowi problem kliniczny. Przewlekłe stosowanie dużych dawek wymaga stopniowego zmniejszania dawek w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności kory nadnerczy. Hydrokortyzon usuwany jest z organizmu poprzez dializę. Reakcje anafilaktyczne i nadwrażliwości w zależności od ich nasilenia, mogą być leczone lekami przeciwhistaminowymi i jeżeli jest to uzasadnione łącznie z adrenaliną.

Pominięcie zastosowania leku Corhydron

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie zaleca się także zwiększania kolejnej dawki, a w przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Corhydron

Nagłe odstawienie hydrokortyzonu po długotrwałym stosowaniu może prowadzić do wystąpienia u pacjenta zespołu odstawiennego. Spowodowane jest to ostrą niewydolnością nadnerczy i może powodować zagrożenie życia. U pacjenta może wystąpić: gorączka, bóle mięśni i stawów, zapalenie śluzówki nosa, zapalenie spojówek, bolesne guzki skóry i utrata masy ciała.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Corhydron ?

Leku Corhydron nie należy stosować, gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • reakcja alergiczna na substancję czynną lub inne kortykosteroidy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • grzybica układowa

Jeśli przewiduje się stosowanie produktu leczniczego przez krótki czas (24 - 36 godzin), wówczas w ostrych, groźnych dla życia stanach nie ma przeciwwskazań do zastosowania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Corhydron może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdej osoby.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • maskowanie / nasilanie objawów zakażenia
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego (leukocytoza, trombocytopenia, limfopenia)
 • reakcje anafilaktyczne
 • zaburzenia endokrynologiczne dotyczące miesiączkowania, zahamowania wzrostu u dzieci, wzrostu zapotrzebowania na leki przeciwcukrzycowe u chorych na cukrzycę, wystąpienia zespołu Cushinga
 • zaburzenia metabolizmu poprzez nasilony katabolizm białek
 • zaburzenia psychiczne (omamy, psychozy, euforia, zmiany nastroju)
 • zawroty i bóle głowy
 • zaburzenia układu nerwowego (drgawki, parestezje, bezsenność, zapalenie nerwów)
 • wady narządu wzroku (jaskra, zaćma, wytrzeszcz, uszkodzenie nerwu wzrokowego)
 • zaburzenia układu sercowo - naczyniowego (arytmia, omdlenia, nasilenie nadciśnienia, hipercholesterolemia, zakrzepica, zapalenie żył, miażdżyca)
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, wymioty, utrata / zwiększenie apetytu, biegunka lub zaparcia, wzdęcia, podrażnienie żołądka, zapalenie przełyku, wrzód żołądka, zapalenie jelit)
 • wzrost / utrata masy ciała
 • zmiany skórne (wykwity trądzikopodobne, rumień, krwawe wybroczyny, zanik skóry i tkanki podskórnej, hiper- / hipopigmentacja, zaburzone gojenie ran)
 • zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (martwica kości udowej / ramiennej, osłabienie mięśni, utrata masy mięśniowej, miopatia, osteoporoza i samoistne złamania kości długich / kręgosłupa)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli u pacjenta występują lub występowały następujące schorzenia:

 • wrzód trawienny
 • osteoporoza (szczególnie u kobiet w okresie pomenopauzalnym)
 • nadciśnienie
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • cukrzyca
 • psychoza maniakalno - depresyjna (zwłaszcza przebyta psychoza steroidowa)
 • gruźlica
 • jaskra (również w wywiadzie rodzinnym)
 • uszkodzenie lub marskość wątroby
 • niewydolność nerek
 • padaczka
 • owrzodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • świeża anastomoza jelitowa
 • predyspozycja do występowania zakrzepowego zapalenia żył
 • zakażenia ropne
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • uchyłkowatość jelit
 • miastenia
 • opryszczka oka zagrażającą perforacją rogówki
 • niedoczynność tarczycy

W okresie leczenia glikokortykosteroidami nie należy przeprowadzać szczepień, z powodu osłabionej odpowiedzi immunologicznej i upośledzonego wytwarzania przeciwciał.

Jeżeli podczas leczenia u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skierować pacjenta do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, którymi może być zaćma, jaskra lub inne choroby narządu wzroku.

Hydrokortyzon może maskować objawy zakażeń grzybiczych, wirusowych i bakteryjnych, na które pacjent chorował w momencie rozpoczęcia terapii, jaki i na które zachorował w czasie jej trwania.

Ospa wietrzna stanowi poważne zagrożenie życia u osób z osłabioną odpornością spowodowaną stosowaniem hydrokortyzonu. Jeśli pacjent leczony hydrokortyzonem ogólnoustrojowo lub stosujący kortykosteroidy do 3 miesięcy wcześniej, ma kontakt z osobą zarażoną ospą wietrzną lub półpaścem wymaga specjalistycznej opieki i leczenia.

Stosowanie glikokortykosteroidów z leczeniem przeciwprątkowym należy ograniczyć do przypadków piorunującej gruźlicy prosówkowej. Jeśli muszą być podawane pacjentom z utajoną gruźlicą lub nadwrażliwością na tuberkulinę, należy ich obserwować pod kątem uaktywnienia choroby. Tacy pacjenci podczas długotrwałej terapii hydrokortyzonem powinni otrzymywać leki przeciwgruźlicze.

Hydrokortyzon powoduje opóźnienie wzrostu, dlatego stosowanie go u dzieci i młodzieży powinno być ograniczone, a podczas leczenia wzrost i rozwój dziecka należy ściśle monitorować.

Osoby w podeszłym wieku mogą reagować silniejszymi i częściej występującymi działaniami niepożądanymi, zwłaszcza przy równoczesnym występowaniu osteoporozy, nadciśnienia, hipokaliemii, cukrzycy, a także przez zwiększoną podatność na zakażenia i ścieńczenie skóry. W celu uniknięcia reakcji zagrażającej życiu wymagany jest ścisły nadzór kliniczny nad osobami w podeszłym wieku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Corhydron a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku. 

Lek Corhydron może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza spodziewana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Corhydron a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku Corhydron u kobiet karmiących piersią jest niezalecane, gdyż cząsteczki substancji czynnej przenikają do mleka matki i mogą prowadzić do wad rozwojowych dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności leków:

 • cyklosporyny
 • cholinomimetycznych (np. pirydostygmina)
 • hamujących esterazę acetylocholinową (np. neostygmina)
 • digoksyny
 • estrogenów
 • indukujących enzymy mikrosomalne wątroby (np. barbiturany, fenytoina, ryfabutyna, ryfampicyna, aminoglutetimid, piramidon, karbamazepina)
 • inhibitorów enzymów mikrosomalnych wątroby (np. erytromycyna, ketokonazol)
 • izoniazydu
 • przeciwzakrzepowych podawanych doustnie (kumaryny)
 • moczopędnych zwiększających wydalanie potasu z moczem (np. tiazydy, furosemid, kwas etakrynowy)
 • przeciwcukrzycowych podawanych doustnie oraz insulin
 • obniżających ciśnienie tętnicze krwi
 • pankuronium
 • niesteroidowych przeciwzapalnych tzw. NLPZ (np. ibuprofen, keoprofen, kwas acetylosalicylowy, indometacyna, diklofenak, naproksen, meloksykam, nimesulid, celekoksyb)
 • szczepionek i anatoksyn

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Corhydron a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem Corhydron a alkoholem.

W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Corhydron a prowadzenie pojazdów

Lek Corhydron nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Corhydron?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C
 • po otwarciu lek należy natychmiast zużyć, a nie zużyty wyrzucić

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Corhydron a ciąża
Corhydron a karmienie piersią
Interakcje
Corhydron a alkohol
Corhydron a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo