Poradnik
projekt opalanie
Cusimolol 0,5% (Timololum)

Cusimolol 0,5% (Timololum)

Cusimolol 0,5% to lek w postaci kropli do oczu. Stosowany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Roztwór ten zawiera substancję czynną meleinian tymololu należącą do grupy leków beta - adrenolitycznych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCusimolol 0,5%
Nazwa międzynarodowaTimololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg/ ml

PostaćKrople do oczu, roztwór
Skład - substancja czynna

Tymolol

Skład - substancje pomocnicze
 • diwodorofosforan sodu jednowodny
 • fosforan disodu dwunastowodny
 • chlorek benzalkoniowy
 • chlorek sodu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

5 ml

Działanie / właściwości

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 

Zastosowanie

Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu chorób:

 • nadciśnienie oczne 
 • przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączenia
 • jaskra u pacjentów z okiem bezsoczewkowym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • astma oskrzelowa, występującą aktualnie bądź w przeszłości
 • ciężkie, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli
 • ciężka choroba płuc
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • bradykardia zatokowa
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia
 • jawna niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • zaburzenia rytmu serca
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca 
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • problemy z oddychaniem 
 • astma
 • zaburzenia naczyniowe
 • choroba związana z osłabionym krążeniem krwi
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • osłabienie mięśniowe
 • reakcje anafilaktyczne
 • odwarstwianie naczyniówki
 • choroby rogówki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • niewyraźne widzenie
 • ból oka 
 • podrażnienie oka
 • zaczerwienienie oka
Możliwe interakcje z
 • antagonistami wapnia
 • digoksyną
 • lekami znoszącymi działanie ketocholamin
 • aminami presyjnymi
 • chinidyną
 • klonidyną
 • innymi lekami beta-adrenolitycznymi
 • lekami stosowanymi w cukrzycy
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • guanetydyną
 • lekami parasympatykomimetycznymi
Ciąża

Leku Cusimolol 0,5% nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Cusimolol 0,5% podczas karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka matki.

Dzieci
 • u młodych pacjentów zachować ostrożność
 • u noworodków, niemowląt i młodszych dzieci zachować szczególną ostrożność
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Halucynacje, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zmęczenie po zastosowaniu leku mogą zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Cusimolol 0,5%?

Działanie leku Cusimolol 0,5% polega na obniżeniu ciśnienia wewnątrz oka (ciśnienie wewnątrzgałkowe). Krople do oczu z tymololem są stosowane miejscowo, do worka spojówkowego, gdzie obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Cusimolol 0,5%?

Wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przebiegu chorób:

 • nadciśnienie oczne
 • przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączenia
 • jaskra u pacjentów z okiem bezsoczewkowym 

Dawkowanie

Jak stosować lek Cusimolol 0,5%?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Cusimolol 0,5% należy stosować wyłącznie do oczu. 

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Cusimolol 0,5%. Wymagane jest rozpoczęcie leczenia kroplami do oczu zawierającymi 0,25% roztworu tymololu.

Dawka początkowa:

1 kropla 0,25% roztworu tymololu 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Jeśli nie ma zadowalającej reakcji na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kropli 0,5% roztworu tymololu 2 razy na dobę - wtedy należy rozpocząć stosowanie leku Cusimolol 0,5%. Jeżeli utrzymuje się zadowalająca kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego, lekarz może zadecydować o stosowaniu leku raz na dobę.

W celu uzyskania silniejszego działania leczniczego preparat można stosować z innymi lekami obniżającymi ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nie zaleca się stosować leku Cusimolol 0,5% z innymi lekami beta - adrenolitycznymi podawanymi miejscowo. 

Zmiana dotychczas stosowanego leczenia:

Jeżeli pacjent stosuje inny miejscowy lek beta - adrenolityczny, należy zaprzestać jego stosowania po podaniu pełnej dawki poprzedniego dnia, a następnego dnia należy podać do chorego oka 1 kroplę 0,25% roztworu tymololu 2 razy na dobę. Jeżeli reakcja na leczenie jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do 1 kropli 0,5% roztworu tymololu 2 razy na dobę.

Zmiana z innego leku przeciwjaskrowego, niebędącego lekiem beta - adrenolitycznym stosowanym miejscowo: ostatniego dnia podawania leku przeciwjaskrowego zacząć podawać 0,25% roztwór tymololu w dawce 1 kropla 2 razy na dobę, następnego dnia odstawić uprzednio stosowany lek i kontynuować leczenie 0,25% roztworem tymololu. Jeżeli reakcja na leczenie nie jest wystarczająca, lekarz może zwiększyć dawkowanie do 1 kropli 0,5% roztworu tymololu 2 razy na dobę - wtedy można zastosować lek Cusimolol 0,5%

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zastosowanie tymololu u dzieci musi poprzedzać dokładne badanie lekarskie. Jeśli spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko, zaleca się stosowanie leku raz na dobę, w najmniejszym dostępnym stężeniu. W przypadku stosowania u dzieci stężenie substancji czynnej wynoszącej 0,1%  powinno być wystarczające dla kontroli ciśnienia wewnątrz oka. W przypadku gdy przy takim dawkowaniu nie uzyskuje się wystarczającej kontroli ciśnienia, niezbędne może być podawanie leku dwa razy na dobę w odstępach 12 - godzinnych. Pacjenci, a zwłaszcza noworodki, powinni być ściśle obserwowani przez jedną do dwóch godzin od podania pierwszej dawki, a do czasu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego powinni być objęci starannym monitorowaniem działań niepożądanych. 

Krople do oczu należy podawać z zachowaniem odpowiednich warunków higienicznych. 

 • umyć ręce 
 • odkręcić zakrętkę 
 • trzymać butelkę skierowaną do góry dnem
 • powiekę dolną odchylamy czystym palcem ku dołowi
 • nie dotykać końcówką zakraplacza oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni
 • lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku
 • nie ściskać butelki (lekkie naciśnięcie butelki spowoduje wypłynięcie pojedynczej kropli)
 • po zakropleniu oka delikatnie zamknąć oko i ucisnąć kącik oka w okolicy nosa 
 • w przypadku stosowania kropli do obu oczu czynność powtórzyć 
 • bezpośrednio po użyciu leku zakręcić dokładnie butelkę 
 • przy jednoczesnym stosowaniu innych preparatów miejscowo do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu

Jeżeli kropla nie trafi do oka, należy ponowić próbę zakroplenia leku. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cusimolol 0,5%

Jeżeli pacjent zastosuje większą dawkę leku Cusimolol 0,5% niż zalecana, należy przemyć oczy letnią wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy zakraplać oka, aż do czasu przyjęcia kolejnej dawki o zwykłej porze. 

Możliwe objawy przedawkowania powodują spowolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi, niewydolność serca oraz trudności z oddychaniem. 

Pominięcie zastosowania leku Cusimolol 0,5%

Jeśli pacjent zapomni o zastosowaniu leku Cusimolol 0,5% powinien kontynuować leczenie podając kolejną dawkę leku zgodnie ze schematem dawkowania. Jeżeli do podania kolejnej dawki leku pozostało niewiele czasu, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej. 

Przerwanie stosowania leku Cusimolol 0,5%

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Cusimolol 0,5% może to spowodować zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nie należy przerywać stosowania leku Cusimolol bez zalecenia lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Cusimolol 0,5%?

Leku Cusimolol 0,5% nie należy stosować u pacjentów, u których występuje:

 • uczulenie na substancję czynną, inne leki beta - adrenolityczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zaburzenia oddychania (astma oskrzelowa, występującą aktualnie bądź w przeszłości, ciężkie, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli - ciężka choroba płuc, która może powodować duszności, trudności w oddychaniu i/lub uporczywy kaszel, a także inne choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • choroby serca (zbyt wolny rytm serca - bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo - przedsionkowy, blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub zaburzenia rytmu serca)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Cusimolol 0,5% może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Cusimolol 0,5% i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane, np. reakcje alergiczne.

Inne działania niepożądane:

Częste (częściej niż u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • niewyraźne widzenie
 • ból oka 
 • podrażnienie oka
 • zaczerwienienie oka

Niezbyt częste (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • nadżerki rogówki 
 • zapalenie powierzchni oka z lub bez uszkodzenia powierzchni oka
 • zapalenie tęczówki
 • zapalenie spojówek
 • zapalenie powiek
 • obniżenie ostrości widzenia
 • światłowstręt 
 • zespół suchego oka
 • zwiększone łzawienie
 • wydzielina z oka
 • swędzenie oka
 • grudki na brzegach powiek
 • zapalenie oka
 • obrzęk powiek
 • uczucie dyskomfortu w oku
 • niedociśnienie
 • astma
 • ból głowy
 • spowolnienie akcji serca
 • zapalenie oskrzeli
 • duszności
 • zaburzenia smaku
 • zmęczenie

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10000):

 • podwójne widzenie
 • zmęczenie oczu
 • wyprysk na powiekach
 • zapalenie błony naczyniowej
 • osłabienie wzroku
 • zaczerwienienie powiek 
 • świąd powiek
 • obrzęk oka
 • zabarwienie rogówki
 • zapalenie spojówek
 • depresja
 • zmniejszony dopływ krwi do mózgu
 • zawroty głowy
 • migrena
 • zawał serca
 • podwyższenie ciśnienia krwi
 • obrzęk obwodowy
 • uczucia zimna w kończynach 
 • obturacyjna choroba płuc
 • skurcz oskrzeli
 • trudności w oddychaniu
 • kaszel
 • świszczący oddech
 • niedrożność nosa
 • niestrawność
 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • suchość w ustach
 • obrzęk twarzy
 • rumień
 • osłabienie
 • dyskomfort w klatce piersiowej

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano:

 • odwarstwianie warstwy znajdującej się pod siatkówką
 • opadanie górnej powieki
 • zaburzenia widzenia
 • obrzęk naczyniowo - ruchowy
 • alergia
 • niskie stężenie glukozy we krwi
 • nadwrażliwość 
 • halucynacje 
 • bezsenność 
 • utratę pamięci
 • koszmary senne
 • udar
 • omdlenie
 • zaburzenia czucia
 • drętwienie
 • mrowienie
 • zawał serca
 • zastoinową niewydolność serca (nasilenie)
 • arytmię
 • kołatanie serca
 • zespół Raynauda
 • wymioty
 • biegunkę 
 • mdłości
 • pokrzywkę
 • łuszczycę 
 • wysypkę
 • łysienie
 • chorobę stawów lub uszkodzenie stawów
 • zaburzenia czynności seksualnych 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cusimolol 0,5% należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości:

 • choroba niedokrwienna serca
 • niewydolność serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • zaburzenia rytmu serca, takie jak wolny rytm serca
 • problemy z oddychaniem 
 • astma
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc 
 • choroba związana z osłabionym krążeniem krwi (choroba Raynauda lub zespół Raynauda)
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy

Lek Cusimolol 0,5% może ulegać wchłanianiu ogólnoustrojowemu i może spowodować działania niepożądane, takie jak występujące podczas stosowania doustnych leków beta-adrenolitycznych.

Jeśli pacjent jest chory na miastenię (przewlekłe osłabienie mięśniowo - nerwowe) powinien przed rozpoczęciem stosowania leku Cusimolol 0,5% zasięgnąć porady lekarza i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Lek może spowodować nasilenie objawów. 

W razie wystąpienia jakiejkolwiek ostrej reakcji alergicznej (wysypka skórna, zaczerwienienie, swędzenie oczu) podczas stosowania leku, niezależnie od przyczyny reakcji alergicznej, standardowe leczenie epinefryną (adrenaliną) może być nieskuteczne. 

Jeśli w trakcie stosowania Cusimolol 0,5% dojdzie do zakażenia lub urazu oka, pacjent powinien poinformować o tym lekarza.

Jeżeli pacjent ma chorobę rogówki należy poinformowac lekarza, ponieważ tymolol może powodować suchość oka. 

Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Cusimolol 0,5%, ponieważ tymolol może wpływać na skuteczność niektórych leków stosowanych w trakcie znieczulenia. 

Dzieci i młodzież

Lek Cusimolol 0,5% powinien być stosowany u młodych pacjentów z zachowaniem ostrożności. U noworodków, niemowląt i młodszych dzieci tymolol należy stosować ze szczególną ostrożnością. Jeśli wystąpi kaszel, świsty oddechowe, nieprawidłowe oddychanie lub nietypowe przerwy w oddechu (bezdech), należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Tymolol w postaci kropli do oczu był badany u niemowląt i dzieci w wieku od 12 dni do 5 lat, u których występowało zwiększone ciśnienie wewnątrz oka, rozpoznane jako jaskra. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cusimolol 0,5% a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Cusimolol 0,5% a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku Cusimolol 0,5% podczas karmienia piersią. Tymolol może przenikać do mleka matki. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy skonsultować się z lekarzem, w przypadku stosowania któregokolwiek spośród następujących leków:

 • antagoistów wapnia: nifedypiny, werapamilu, diltiazemu
 • digoksyny, leku stosowanego w leczeniu niewydolności serca lub leczenia zaburzeń rytmu serca 
 • leków znoszących działanie katecholamin np. alkaloidów rauwolfii czy rezerpiny
 • amin presyjnych np. adrenaliny
 • chinydyny, leku stosowanego w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub niektórych rodzajów malarii
 • klonidyny, leku w leczeniu nadciśnienia tętniczego 
 • innych leków beta-adrenolitycznych np. innych leków zawierających tymolol, należących do tej samej grupy co lek Cusimolol 0,5% i mogący wywierać razem z nim działanie addycyjne
 • leków stosowanych na cukrzycę
 • leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna i paroksetyna
 • leków przeciwarytmicznych w tym amiodaronu
 • guanetydyny (stosowanej w leczeniu nadciśnienia)
 • leków parasympatykomimetycznych 

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Cusimolol 0,5% a alkohol

Brak danych.

Cusimolol 0,5% a prowadzenie pojazdów

Lek Cusimolol 0,5% nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zastosowaniu leku mogą wystąpić halucynacje, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zmęczenie, które mogą zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dopóki nie dojdzie do ustąpienia objawów, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Cusimolol 0,5%?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci 
 • okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni 
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • chronić od światła

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Cusimolol 0,5% a ciąża
Cusimolol 0,5% a karmienie piersią
Interakcje
Cusimolol 0,5% a alkohol
Cusimolol 0,5% a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki