Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Dafurag (Furazidinum)

Dafurag (Furazidinum)

Dafurag zawiera furazydynę, którą wykorzystuje się w leczeniu zakażeń dróg moczowych u dzieci i dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDafurag
Nazwa międzynarodowaFurazidinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg/ ml

PostaćZawiesina doustna
Skład - substancja czynna

Furazydyna (furagina)

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • glicerol
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • rycynooleinian makrogologlicerolu
 • hydroksypropyloceluloza
 • guma ksantan
 • aromat pomarańczowy naturalny 72VP (olejek pomarańczowy, etanol)
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

1 butelka 140 ml

Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Leczenie ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywołanych przez E.coli u dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na furazydynę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek składnik leku
 • I trymestr ciąży
 • powyżej 38 tygodnia ciąży i w okres okołoporodowy
 • dzieci poniżej 3 miesiąca życia
 • niewydolność nerek
 • rozpoznana polineuropatia np. cukrzycowa
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek, wątroby, układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B w tym kwasu foliowego, cukrzyca lub choroby płuc
 • gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność
 • długotrwałe stosowanie leku
 • fałszywie dodatni wynik badania oznaczającego obecność glukozy w moczu
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • możliwe późne reakcje alergiczne w związku z zawartością parahydroksybenzoesanu propylu i metylu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • nudności, nadmierne oddawanie gazów
 • bóle głowy
Możliwe interakcje z
 • pochodnymi chinolonu np. kwas nalidyksowy
 • probenecydem i sulfinpirazonem
 • antybiotykami aminoglikozydowymi i tetracyklinami
 • chloramfenikolem i rystomycyną
 • lekami zobojętniającymi zawierającymi trójkrzemian magnezu
 • atropiną
 • witaminami z grupy B
Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży oraz powyżej 38 tygodnia ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie jest wskazany u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Powyżej 3 miesiąca życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu, chyba że wystąpią zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dafurag?

Furazydyna, zwana także furaginą działa bakteriostatycznie na niektóre szczepy Gram+ oraz wiele Gram- m.in. Escherichia coli, będącą najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych. Ponadto pochodne nitrofuranu wykazują aktywność przeciwpierwotniakową i w niewielkim stopniu przeciwgrzybiczą.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dafurag?

Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywołanych przez E.coli u dzieci powyżej 3 miesiąca życia i dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dafurag? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek najlepiej podawać podczas posiłku zawierającego białko, uprzednio wstrząsając butelką przez 30 sekund.

Dorośli:

Początkowo 10 ml 4 razy na dobę, następnie 10 ml 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 3 miesiąca życia:

5 - 7 mg/ kg mc. na dobę w 2 - 3 dawkach podzielonych

Leczenie zwykle trwa 7 - 8 dni, w razie potrzeby kurację można powtórzyć po 10 - 15 dniach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dafurag: 

Objawy przedawkowania to:

 • bóle i zawroty głowy
 • reakcje alergiczne
 • nudności, wymioty
 • niedokrwistość

W przypadku ich wystąpienie należy się zgłosić do lekarza. Ponieważ lek wydalany jest przez nerki, pacjenci z niewydolnością tego narządu są szczególnie narażeni na przedawkowanie.  

Pominięcie zastosowania leku Dafurag: 

Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dafurag? 

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na furazydynę, inne pochodne nitrofuranu lub którykolwiek składnik leku
 • I trymestr ciąży
 • ciąża powyżej 38 tygodnia i okres okołoporodowy
 • dzieci poniżej 3 miesiąca życia
 • niewydolność nerek
 • rozpoznana polineuropatia np. cukrzycowa
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, który może prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dafurag może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Dafurag i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcja anafilaktycza miejscowa lub ogólna, w tym wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk naczynioruchowy- nagły obrzęk twarzy, kończyn lub stawów (bez bólu i świądu), który może wywołać trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • ciężkie reakcje skórne - złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona
 • ostre, podostre i przewlekłe reakcje nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu obejmujące układ oddechowy z towarzyszącym kaszlem, gorączką, dreszczami, bólem w klatce piersiowej, dusznością, wysiękiem do jamy opłucnowej, zmianami w obrazie radiologicznym płuc i eozynofilią
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • sinica na skutek methemoglobinemii

Częste działania niepożądane:

 • nudności, nadmierne oddawanie gazów
 • bóle głowy 

Niezbyt częste:

 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby
 • zawroty głowy, senność
 • zaburzenia widzenia
 • uszkodzenie nerwów obwodowych
 • zaparcia, biegunka, wymioty, objawy niestrawności, bóle brzucha
 • zapalenie ślinianek
 • zapalenie trzustki
 • łysienie
 • zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę
 • gorączka, dreszcze, złe samopoczucie
 • niedokrwistość megaloblastyczna lub hemolityczna, może wystąpić u osób z niedoborem dehydrogenazy-6-fosforanowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania leku to:

 • zaburzenia czynności nerek, wątroby, układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witamin z grupy B w tym kwasu foliowego, cukrzyca lub choroby płuc; furazydyna może powodować uszkodzenie nerwów, także nieodwracalne, a nawet zagrażające życiu. Należy natychmiast odstawić lek w przypadku wystąpienia drętwienia, mrowienia, uczucia przepływającego prądu.
 • gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność. Mogą one świadczyć o ostrych reakcjach płucnych, należy natychmiast przerwać leczenie. Reakcje te są z reguły odwracalne, lecz zależy to od czasu, jaki upłynął od pojawienia się objawów do momentu ostawienia leku. Reakcje przewlekłe m.in. zwłóknienie lub rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc występowały u pacjentów, głównie w podeszłym wieku, stosujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy.
 • długotrwałe stosowanie leku, konieczna jest kontrola czynności nerek i wątroby
 • fałszywie dodatni wynik badania oznaczającego obecność glukozy w moczu
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • możliwe późne reakcje alergiczne w związku z zawartością parahydroksybenzoesanu propylu i metylu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dafurag a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W III trymestrze należy zachować szczególną ostrożność, jednak powyżej 38 tygodnia ciąży leku nie wolno przyjmować ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka.

Dafurag a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza w trakcie jednoczesnego stosowania:

 • pochodnych chinolonu np. kwas nalidyksowy, furazydyna może hamować ich aktywność przeciwbakteryjną
 • probenecydu i sulfinpirazonu, które mogą osłabić działanie furazydyny jednocześnie zwiększając jej toksyczność
 • antybiotyków aminoglikozydowych i tetracyklin, nasilają działanie Dafuragu
 • chloramfenikolu i rystomycyny, zwiększają hemotoksyczność leku
 • leków zobojętniających zawierających trójkrzemian magnezu, ponieważ osłabiają wchłanianie furazydyny, zmniejszając jej działanie przeciwbakteryjne
 • atropiny, która może opóźniać całkowite wchłanianie leku
 • witamin z grupy B, ponieważ osłabiają wchłanianie pochodnych nitrofuranu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dafurag a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji między lekiem a alkoholem.

Dafurag a prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Należy się jednak powstrzymać od tych czynności w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności, zaburzeń widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dafurag? 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 25ºC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dafurag a ciąża
Dafurag a karmienie piersią
Interakcje
Dafurag a alkohol
Dafurag a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki