Poradnik
Dalacin C (Clindamycinum)

Dalacin C (Clindamycinum)

Lek Dalacin C zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. Działa przede wszystkim bakteriostatycznie, a także bakteriobójczo w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia oraz wrażliwości drobnoustrojów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDalacin C
Nazwa międzynarodowaClindamycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Kapsułki:

 • 75 mg
 • 150 mg
 • 300 mg

Granulat do sporządzania syropu:

 • 75 mg/ 5 ml
PostaćKapsułki, Granulat do sporządzania syropu
Skład - substancja czynna

Klindamycyna

Skład - substancje pomocnicze

Kapsułki:

 • stearynian magnezu
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • laktoza jednowodna
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • indygokarmina (dla dawki: 75 mg)
 • żółcień chinolinowa (dla dawki: 75 mg)
 • żelatyna.

Granulat do sporządzania syropu:

 • parahydroksybenzoesan etylu
 • symetykon
 • sacharoza
 • Poloxamer 188
 • kompozycja aromatyczna.
Dostępne opakowania

kapsułki 75 mg:

 • 16 kapsułek
 • 20 kapsułek

kapsułki 150 mg:

 • 16 kapsułek
 • 20 kapsułek
 • 100 kapsułek

kapsułki 300 mg:

 • 16 kapsułek
 • 20 kapsułek

granulat do sporządzania syropu:

 • 80 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia kości i stawów
 • zapalenie ucha środkowego, gardła, zatok
 • zakażenia zębów i jamy ustnej
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej
 • zakażenia żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • płonica
 • posocznica
 • zapalenie wsierdzia.
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie u wcześniaków lub noworodków (dla postaci: roztwór do wstrzykiwań i infuzji).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów:
 1. uczulonych na penicylinę
 2. z zaburzeniami czynności wątroby
 3. z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego
 4. z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie.
 • w trakcie długotrwałego stosowania leku (przeszło 3 tygodnie) wymagane jest regularne wykonywanie morfologii krwi oraz wskaźników czynności wątroby i nerek.
 • długotrwałe lub częste stosowanie klindamycyny może prowadzić do nadmiernego rozwoju opornych na lek bakterii, lub drożdżaków.
 • leku Dalacin C nie należy stosować w leczeniu:
 1. zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wirusy
 2. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ze względu na za zbyt stężenie antybiotyku osiągane w płynie mózgowo-rdzeniowym.
 • gdy u pacjenta wystąpią ciężkie reakcje skórne, np. osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), zespół Stevensa-Johnsona (liczne pęcherze skórne), ostra uogólniona osutka krostkowa (liczne pęcherze wypełnione płynem na spuchniętej i zaczerwienionej skórze), pacjent powinien zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem
 • gdy  w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni po jego zakończeniu wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa należy skontaktować się z lekarzem. Może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit). Nie wolno stosować środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • eozynofilia
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • biegunka
 • wysypka grudkowo-plamkowa
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
Możliwe interakcje z
 • środkami zwiotczającymi, np. eterem, tubokuraryną, halogenkami czy pankuronium. Może to doprowadzić do zagrażających życiu powikłań podczas operacji.
 • ryfampicyną, zielem dziurawca, fenytoiną lub karbamazepiną. Zaleca się kontrolę postępów leczenia u lekarza prowadzącego.
 • warfaryną lub podobnymi lekami wpływającymi na krzepliwość krwi.
Ciąża

Dalacin C można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Lekarz zadecyduje, czy pacjentka w tym samym czasie może przyjmować klindamycynę i karmić piersią.

Dzieci

U dzieci w wieku od ponad 4 tygodni do 14 lat stosuje się od 8 mg do 25 mg klindamycyny na 1 kg masy ciała na dobę. U małych dzieci, które mogą mieć trudności z połknięciem kapsułki zaleca się stosowanie klindamycyny w postaci granulatu do sporządzania syropu. Lek Dalacin C w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Dalacin C na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dalacin C?

Lek Dalacin C zawiera klindamycynę, która jest antybiotykiem z grupy linkozamidów. Działa przede wszystkim bakteriostatycznie, a także bakteriobójczo w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia oraz wrażliwości drobnoustrojów. Lek występuje w postaci kapsułek, granulatu do sporządzania syropu oraz roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dalacin C?

Lek ten jest skuteczny w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę:

 • zakażenia kości i stawów
 • zapalenie ucha środkowego, gardła, zatok
 • zakażenia zębów i jamy ustnej
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej
 • zakażenia żeńskich narządów płciowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • płonica
 • posocznica
 • zapalenie wsierdzia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dalacin C?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

 

Kapsułki

Dzieci

Kapsułki mogą być stosowane tylko u dzieci, które potrafią połknąć kapsułkę.

W zależności od miejsca i stopnia nasilenia zakażenia, u dzieci w wieku od ponad 4 tygodni do 14 lat stosuje się od 8 mg do 25 mg klindamycyny na 1 kg masy ciała na dobę.

Lek należy podawać w 3 lub w 4 dawkach podzielonych w ciągu doby, czyli co 8 lub co 6 godzin.

W razie braku możliwości dokładnego odmierzenia dawki leku lub u dzieci, które mają problem z połknięciem kapsułki, należy zastosować klindamycynę w postaci granulatu do sporządzania syropu.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

W zależności od miejsca i stopnia nasilenia zakażenia, u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat stosuje się klindamycynę w dawce od 600 mg do 1,8 g na dobę.

Lek należy podawać w 3 lub 4 dawkach podzielonych w ciągu doby.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące lek należy podawać przez minimum 10 dni.

Sposób podawania

Kapsułki należy popić pełną szklanką wody.

 

Granulat do sporządzania syropu

Dzieci i młodzież

Najczęstsze dawkowanie u dzieci: 5 ml syropu (czyli 75 mg klindamycyny) 4 razy na dobę.

W zależności od miejsca i stopnia nasilenia zakażenia dzieciom w wieku od ponad 4 tygodni do 14 lat podaje się doustnie od 8 do 25 mg klindamycyny na kg masy ciała na dobę, podzielone na 3 lub 4 równe dawki.

U dzieci o masie ciała 10 kg lub mniejszej, najmniejsza zalecana dawka to 2,5 ml syropu (czyli 37,5 mg klindamycyny) trzy razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

U dorosłych stosuje się zazwyczaj dawki od 10 do 20 ml syropu (czyli od 600 mg do 1,8 g

klindamycyny) podawane co 6 do 8 godzin.

Sposób podawania

Lek podaje się doustnie, za pomocą łyżeczki miarowej dołączonej do opakowania.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące lek należy podawać przez minimum 10 dni.

Zastosowanie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat

Nie ma obowiązku modyfikowania sposobu podawania i dawkowania.

Zastosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o średnim i znacznym stopniu ciężkości, okres półtrwania klindamycyny wydłuża się. Nie jest konieczne zmniejszanie dawki, gdy lek Dalacin C jest podawany co 8 godzin. Jednak u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby, lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu. W zależności od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami.

Zastosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dochodzi do niewielkiego wydłużenia okresu półtrwania klindamycyny, który nie powoduje konieczności zmniejszenia dawki. Również u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki, gdy lek Dalacin C jest podawany co 8 godzin. Jednak u pacjentów z ciężką niewydolnością lub bezmoczem lekarz powinien kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu.

Zależnie od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami do 8, lub nawet 12 godzin.

Zastosowanie u pacjentów poddawanych hemodializie

Klindamycyna nie ulega usunięciu z organizmu podczas hemodializy, dlatego nie jest konieczne podawanie dodatkowej dawki leku przed dializą ani po dializie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dalacin C

W razie zastosowania zbyt dużej dawki leku Dalacin C należy niezwłocznie zgłosić się do

lekarza lub farmaceuty. Lekarz podejmie odpowiednie działania, np. płukanie żołądka.

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Dalacin C może powodować ciężkie reakcje alergiczne (odczyny surowicze, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne aż do wstrząsu anafilaktycznego). Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania leku. Nie jest znana odtrutka, jaką można zastosować w przypadku przedawkowania leku Dalacin C. Hemodializa i dializa otrzewnowa nie są skuteczne.

Pominięcie przyjęcia leku Dalacin C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, lek należy zastosować najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dalacin C

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dalacin C?

Leku Dalacin C nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dalacin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • eozynofilia
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • biegunka
 • wysypka grudkowo-plamkowa
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Niezbyt częste (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia smaku
 • zatrzymanie akcji serca
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • ból brzucha, wymioty, nudności
 • pokrzywka
 • ból, ropień w miejscu podania.

Rzadkie (nie częściej niż u 1 na 1 000 osób):

 • świąd, rumień wielopostaciowy.

Częstość nieznana:

 • choroba związana z bakterią Clostridium difficile (choroba jelit), zakażenie pochwy
 • agranulocytoza, neutropenia, trombocytopenia (spadek liczby płytek krwi), leukopenia
 • wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktoidalne (rodzaj reakcji alergicznej), reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość
 • owrzodzenie przełyku, zapalenie błony śluzowej przełyku
 • żółtaczka
 • toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona, choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy skórnych), osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), ostra uogólniona osutka krostkowa (choroba objawiająca się wystąpieniem licznych pęcherzy z płynem umieszczonymi na spuchniętej i zaczerwienionej skórze), obrzęk naczynioruchowy, złuszczające zapalenie skóry, pęcherzowe zapalenie skóry, wysypka odropodobna
 • podrażnienie w miejscu podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów:
 1. uczulonych na penicylinę
 2. z zaburzeniami czynności wątroby
 3. z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (choroba Parkinsona czy miastenia)
 4. z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie, np. przebyte zapalenie jelita grubego.
 • w trakcie długotrwałego stosowania leku (przeszło 3 tygodnie) wymagane jest regularne wykonywanie morfologii krwi oraz wskaźników czynności wątroby i nerek.
 • długotrwałe lub częste stosowanie klindamycyny może prowadzić do nadmiernego rozwoju opornych na lek bakterii lub drożdżaków.
 • leku Dalacin C nie należy stosować w leczeniu:
 1. zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wirusy
 2. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ze względu na za zbyt stężenie antybiotyku osiągane w płynie mózgowo-rdzeniowym.
 • gdy u pacjenta wystąpią ciężkie reakcje skórne, np. osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna), zespół Stevensa-Johnsona (liczne pęcherze skórne), ostra uogólniona osutka krostkowa (liczne pęcherze wypełnione płynem na spuchniętej i zaczerwienionej skórze), pacjent powinien zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem
 • gdy  w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni po jego zakończeniu wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa należy skontaktować się z lekarzem. Może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). Jest to powikłanie antybiotykoterapii i może mieć przebieg zagrażający życiu. Niezwłocznie po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit, lekarz powinien zalecić przerwanie stosowania leku Dalacin C i wprowadzić odpowiednie leczenie (podaje się doustnie metronidazol, a w ciężkich przypadkach - wankomycynę). Nie wolno stosować środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dalacin C a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dalacin C można stosować u kobiet w ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności.

Dalacin C a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Klindamycyna przenika do mleka kobiecego. U niemowlęcia karmionego piersią nie można wykluczyć wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Dlatego lekarz zadecyduje, czy pacjentka w tym samym czasie może przyjmować klindamycynę i karmić piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje zażywać.

 • drobnoustroje oporne na linkomycynę wykazują także oporność na klindamycynę (oporność krzyżowa).
 • ze względu na właściwości blokowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, klindamycyna może wzmacniać działanie środków zwiotczających, np. eteru, tubokuraryny, halogenków czy pankuronium. Może to doprowadzić do zagrażających życiu powikłań podczas operacji.
 • w przypadku, gdy pacjent jednocześnie z klindamycyną stosuje leki, takie jak: ryfampicyna, ziele dziurawca, fenytoina lub karbamazepina, zaleca się kontrolę postępów leczenia u lekarza prowadzącego.
 • skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych stosowanych jednocześnie z klindamycyną może być zmniejszona. W trakcie przyjmowania tego leku należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji.
 • warfaryna lub podobne leki wpływające na krzepliwość krwi stosowane łącznie z klindamycyną mogą powodować zwiększoną skłonność do krwawień. Lekarz może zadecydować o przeprowadzaniu regularnych badań krwi w celu sprawdzenia krzepliwości.

Dalacin C a alkohol

Brak danych.

Dalacin C a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku Dalacin C na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dalacin C?

kapsułki 75 mg:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

kapsułki 150 mg i 300 mg:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

granulat do sporządzania syropu:

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C oraz chronić od światła i wilgoci.
 • Po upływie 2 tygodni od przygotowania syropu niezużytą resztę leku należy wyrzucić

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dalacin C a ciąża
Dalacin C a karmienie piersią
Interakcje
Dalacin C a alkohol
Dalacin C a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki