Poradnik
Dalfaz SR 5 (Alfuzosini hydrochloridum)

Dalfaz SR 5 (Alfuzosini hydrochloridum)

Lek Dalfaz SR 5 zawiera alfuzosynę, która jest pochodną chinazoliny, aktywną po podaniu doustnym. Jest selektywnym antagonistą obwodowych, postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych zlokalizowanych w gruczole krokowym, podstawie pęcherza moczowego oraz w części sterczowej cewki moczowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDalfaz SR 5
Nazwa międzynarodowaAlfuzosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek alfuzosyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • uwodorniony olej rycynowy
 • powidon
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • glikol propylenowy
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejsza uczucie wypełnienia pęcherza
 • łagodzi trudności w oddawaniu moczu
Zastosowanie

Leczenie zaburzeń czynnościowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego w przypadku, gdy leczenie chirurgiczne zostało odroczone.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na alfuzosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie innych leków blokujących receptory α1-adrenergiczne
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wyraźna odpowiedź hipotensyjna na leki blokujące receptory α1- adrenergiczne
 • objawowe niedociśnienie ortostatyczne
 • przyjmowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze lub azotanów
 • podeszły wiek pacjenta, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

 • uczucie omdlenia
 • zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego)
 • ból głowy
 • nudności
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • osłabienie
 • złe samopoczucie
 • niedociśnienie ortostatyczne
Możliwe interakcje z

Innymi lekami blokującymi receptory α1-adrenergiczne

Ciąża

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dzieci

Nie wykazano skuteczności działania alfuzosyny u dzieci i młodzieży w wieku od 2. do 16. roku życia.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży nie jest wskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia przy wystąpieniu zawrotów głowy (w tym pochodzenia błędnikowego) oraz osłabienia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dalfaz SR 5?

Lek zawiera alfuzosynę, która jest selektywnym antagonistą obwodowych postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych. Lek zmniejsza objawy ze strony dolnego odcinka dróg moczowych, takie jak uczucie wypełnienia pęcherza i trudności w oddawaniu moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dalfaz SR 5?

Lek stosowany jest w przypadku zaburzeń czynnościowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, jeżeli leczenie chirurgiczne zostało odroczone.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dalfaz SR 5?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pierwszą, rozpoczynającą leczenie tabletkę należy przyjąć wieczorem, przed snem. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich kruszyć, ani rozgryzać.

Zwykle zalecana dawka to 1 tabletka leku dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Osoby w podeszłym wieku lub leczone z powodu nadciśnienia tętniczego

Zalecana dawka początkowa to 5 mg alfuzosyny (1 tabletka Dalfaz SR) raz na dobę, przyjmowana wieczorem. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zmodyfikować dawkę. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 5 mg alfuzosyny (1 tabletka Dalfaz SR) 2 razy na dobę.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością wątroby stosuje się lek Dalfaz 2,5 mg.

Zaburzenia czynności nerek

Zalecana dawka początkowa to 5 mg alfuzosyny (1 tabletka Dalfaz SR) raz na dobę, przyjmowana na noc. W zależności od odpowiedzi klinicznej lekarz może zmodyfikować dawkę. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 5 mg alfuzosyny (1 tabletka Dalfaz SR) 2 razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dalfaz SR 5

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz może podjąć decyzję o przewiezieniu pacjenta do szpitala, gdzie będzie kontrolował czynność układu krążenia i w razie konieczności poda leki obkurczające naczynia krwionośne.

Pominięcie zastosowania leku Dalfaz SR 5

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dalfaz SR 5?

Leku nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na alfuzosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowania innych leków blokujących receptory α1-adrenergiczne
 • ciężkiej niewydolności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dalfaz SR 5 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100):

 • uczucie omdlenia
 • zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego)
 • ból głowy
 • nudności
 • bóle brzucha
 • biegunka
 • suchość w ustach
 • osłabienie
 • złe samopoczucie
 • niedociśnienie ortostatyczne

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 100, ale częściej niż u 1 osoby na 1000):

 • omdlenia
 • senność
 • nieprawidłowe widzenie
 • tachykardia (przyspieszona czynność serca)
 • uczucie kołatania serca
 • nieżyt nosa
 • wymioty
 • wysypka, świąd
 • obrzęki
 • ból w klatce piersiowej
 • uderzenia gorąca

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

 • dławica piersiowa u pacjentów z występującą wcześniej chorobą wieńcową
 • pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • niedokrwienie mózgu u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami krążenia mózgowego
 • śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki
 • migotanie przedsionków
 • uszkodzenie komórek wątroby
 • cholestatyczna choroba wątroby
 • priapizm (uporczywy, bolesny wzwód prącia)
 • neutropenia
 • trombocytopenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Dalfaz SR 5 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują:

 • wyraźna odpowiedź hipotensyjna na leki blokujące receptory α1- adrenergiczne
 • objawowe niedociśnienie ortostatyczne
 • przyjmowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze lub azotanów
 • podeszły wiek pacjenta, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia

U niektórych pacjentów otrzymujących leki obniżające ciśnienie tętnicze, kilka godzin po podaniu leku mogą wystąpić bezobjawowe lub objawowe spadki ciśnienia krwi (objawy, jakie mogą wystąpić to: zawroty głowy, osłabienie, poty). Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, pacjent powinien się położyć i poczekać, aż objawy ustąpią. Nie zawsze należy odstawiać lek z powodu takich objawów, gdyż są one przemijające i występują zwykle na początku leczenia. Zalecana jest częsta kontrola ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dalfaz SR 5 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Dalfaz SR 5 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dalfaz SR 5 nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • innymi lekami blokującymi receptory α1-adrenergiczne

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • anestetyki stosowane do znieczulenia ogólnego (podanie tych leków pacjentowi leczonemu alfuzosyną może spowodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego. Lek należy odstawić na 24 godziny przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym)
 • azotany
 • itrakonazol (lek stosowany w zakażeniach grzybiczych)
 • rytonawir (lek stosowany w zakażeniu HIV)
 • klarytromycyna, telitromycyna (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych)
 • nefazodon (lek stosowany w terapii depresji)
 • ketokonazol (doustnie stosowany w zespole Cushinga) 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dalfaz SR 5 a alkohol

Brak danych.

Dalfaz SR 5 a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia i jeżeli wystąpią objawy takie jak zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego) oraz osłabienie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dalfaz SR 5?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dalfaz SR 5 a ciąża
Dalfaz SR 5 a karmienie piersią
Interakcje
Dalfaz SR 5 a alkohol
Dalfaz SR 5 a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo