Poradnik
Daraprim (Pyrimethaminum)

Daraprim (Pyrimethaminum)

Daraprim zawiera pirymetaminę, która wykazuje aktywność przeciwpierwotniakową. Stosowany jest w leczeniu zimnicy i toksoplazmozy.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDaraprim
Nazwa międzynarodowaPyrimethaminum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Pirymetamina

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia hydrolizowana
 • dokuzynian sodu
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwpierwotniakowe

 

Zastosowanie
 • zimnica
 • toksoplazmoza
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na pirymetaminę
 • pierwszy trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • konieczność częstych badań kontrolnych krwi
 • zaburzenia czynności nerek w przypadku długotrwałej kuracji
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niedobór folianów
 • niedokrwistość megaloblastyczna
 • drgawki w wywiadzie
 • krystaluria w przypadku politerapii z sulfonamidami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • niedokrwistość

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • leukopenia
 • małopłytkowosć
Możliwe interakcje z
 • innymi inhibitorami metabolizmu folianów
 • kotrymoksazolem
 • trymetoprimem
 • proguanilem
 • zydowudyną
 • daunorubicyną
 • arabinozydem cytozyny
 • trymetoprimem
 • cytostatykami np. metotreksatem
 • innymi lekami przeciwmalarycznymi
 • lorazepamem
 • chininą
 • warfaryną
Ciąża

Nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Należy unikać karmienia piersią w przypadku stosowania wysokich dawek leku w połączeniu z sulfonamidem.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci i niemowląt.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Daraprim ?

Lek Daraprim w specyficzny sposób hamuje metabolizm kwasu foliowego w komórkach pierwotniaków.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Daraprim ?

Lek Daraprim stosuje się w leczeniu zimnicy wywołanej przez szczepy Plasmodium falciparum jako leczenie skojarzone z sulfonamidami. Połączenie to skuteczne jest także w leczeniu toksoplazmozy w zakażeniach:

 • ocznych
 • wrodzonych
 • u osób z niedoborami odporności

Dawkowanie

Jak stosować lek Daraprim ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W leczeniu zimnicy lub toksoplazmozy lek Daraprim musi być stosowany w skojarzeniu z sulfonamidem.

Leczenie zimnicy

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

Pojedyncza dawka lecznicza to 50 mg do 75 mg pirymetaminy w skojarzeniu z sulfalenem lub sufadoksyną w dawce od 1000 mg do 1500 mg.

U dorosłych o masie ciała większej niż 60 kg należy stosować wyższe dawki.

Dzieci w wieku od 9 do 14 lat

50 mg pirymetaminy w skojarzeniu sulfalenem lub sufadoksyną w dawce 1000mg.

Dzieci w wieku od 4 do 8 lat

25 mg pirymetaminy w skojarzeniu z sulfalenem lub sufadoksyną w dawce 500 mg.

Dzieci w wieku poniżej 4 lat

12,5 mg pirymetaminy w skojarzeniu z sulfalenem lub sufadoksyną w dawce 250 mg.

Leczenie toksoplazmozy

Daraprim powinien być podawany w skojarzeniu z sulfadiazyną lub innym sulfonamidem oraz z folianami.

Leczenie powinno trwać 3 - 6 tygodni, w razie konieczności kontynuowania po tym czasie, należy zachować 2 - tygodniową przerwę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Dawka wysycająca 100 mg pirymetaminy na dobę, następnie w terapii podtrzymującej w dawce 25 - 50 mg na dobę w skojarzeniu z sulfadiazyną 2 - 4 g na dobę w dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat

Dawka wysycająca 2 mg/ kg mc. (maksymalnie 50 mg) na dobę, następnie w terapii podtrzymującej 1 mg/ kg mc. (maksymalnie 25 mg) na dobę w skojarzeniu z sulfadiazyną 150 mg/ kg mc. (maksymalnie 2 g).

Dzieci w wieku od 10 miesięcy do 2 lat

1 mg/ kg mc. na dobę w skojarzeniu z sulfadiazyną 150 mg/ kg mc. (maksymalnie 1,5 g).

Niemowlęta w wieku od 3 do 9 miesięcy

6,25 mg pirymetaminy na dobę w skojarzeniu z sulfadiazyną 100 mg/ kg mc. (maksymalnie 1 g) na dobę w czterech dawkach podzielonych.

Niemowlęta w wieku poniżej 3 miesięcy z wrodzoną toksoplazmozą

6,25 mg pirymetaminy na dobę co drugi dzień w skojarzeniu z sulfadiazyną 100 mg/ kg mc. (maksymalnie 750 mg) na dobę lub co drugi dzień.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Daraprim

Objawy przedawkowania to:

 • wymioty
 • drgawki
 • ataksja, drżenie
 • depresja ośrodka oddechowego
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego, a w konsekwencji niedokrwistość megaloblastyczna, leukopenia, małopłytkowość

Znane są także pojedyncze przypadki zgonu.

Płukanie żołądka jest zasadne do 2 godzin od przedawkowania, ponieważ lek szybko się wchłania. Leczenie obejmuje nawodnienie, utrzymanie drożności dróg oddechowych, opanowanie drgawek.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Daraprim ?

Leku Daraprim nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na pirymetaminę. Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu stosowanie leku Daraprim w pierwszym trymestrze ciąży nie jest wskazane.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Daraprim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ze względu na to, że w wymienionych wskazaniach pirymetaminę stosuje się razem z sulfonamidem, należy zapoznać się z charakterystyką leku dla stosowanego sulfonamidu w zakresie jego działań niepożądanych.

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • bóle głowy
 • wymioty, nudności, biegunka
 • wysypka

Częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • leukopenia
 • małopłytkowość
 • zawroty głowy

Niezbyt częste (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • gorączka
 • zaburzenia pigmentacji skóry

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10.000 pacjentów):

 • pancytopenia
 • wzrost stężenia fenyloalaniny we krwi
 • zapaść naczyniowa (u pacjentów stosujących wyższe niż zwykle dawki)
 • bezsenność (u pacjentów stosujących wyższe niż zalecane dawki tygodniowe)
 • depresja
 • zapalenie płuc z naciekami komórkowymi i eozynowymi
 • zaburzenia rytmu serca
 • apatia, niepokój
 • drgawki (głównie u pacjentów chorych na toksoplazmozę)
 • kolka
 • owrzodzenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej i w gardle
 • zapalenie skóry
 • hematuria

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie ciąży, w innych stanach związanych z niedoborem folianów, a także w trakcie leczenia toksoplazmozy należy stosować suplementację folianów. Podczas leczenia i krótko po jego zakończeniu należy wykonywać pełne badanie morfologii krwi i w przypadku stwierdzenie objawów niedoboru folinów należy przerwać leczenie i przyjąć dużą dawkę folianu wapnia. U pacjentów z niedokrwistością megaloblastyczną wywołaną niedoborem folianów należy dokładnie rozważyć korzyści i zagrożenia stosownia leku Daraprim.

Szczególną ostrożność w trakcie podawania leku Daraprim należy zachować u osób, które w wywiadzie lekarskim wspomniały o drgawkach. Nie powinni oni przyjmować wysokich dawek wysycająych tego leku.

Pirymetamina podawana jest razem z sulfonamidami. Zalecane jest odpowiednie nawodnienie pacjenta, aby nie dopuścić do krystalurii. Należy także wziąć pod uwagę środki ostrożności dotyczące stosowania sulfonamidów.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Brakuje pełnych danych na temat przedłużonego stosowania leku Daraprim u pacjentów z niewydolnością nerek. Ze względu na możliwość występwania aktywnych metabolitów pirymetaminy, lek powinno stosować się bardzo ostrożnie. Nie ma informacji czy Daraprim poddaje się dializie. Skojarzona terapia leku Daraprim z sulfonamidami nakazuje zachować ostrożność ze względu na możliwość akumulacji sulfonamidu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami wątroby

Miejscem metabolizmu pirymetaminy jest wątroba, dane na temat jej stosowania u pacjentów ze schorzeniami wątroby są ograniczone. Nie ma danych, które zalecałyby zmniejszenie dawki u pacjentów z zaburzeniami wątroby, ale należy zwrócić uwagę na indywidualne dostosowanie dawki leków u tych pacjentów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Daraprim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Daraprim razem z sulfonamidem jest stosowany w leczeniu toksoplazmozy w przebiegu ciąży. Pirymetamina przenika przez łożysko i teoretycznie występuje ryzyko wywołania wad płodu, choć nie ma takich danych. Podanie leku jest wskazane w przypadku zakażenia łożyska, lub płodu oraz gdy matka obciążona jest ryzykiem poważnych powikłań. Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze. Można go podać w drugim i trzecim trymestrze ciąży, a do tego czasu zaleca się alternatywną terapię. Podczas kuracji należy pamiętać o suplementacji folianów.

Daraprim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Pirymetamina przenika do mleka matki. Nie należy karmić piersią w trakcie podawania wysokich dawek leku Daraprim w skojarzeniu z sulfonamidem stosowanych w leczeniu toksoplazmozy.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności:

 • innych inhibitorów metabolizmu folianów
 • kotrymoksazolu
 • trymetoprimu
 • proguanilu
 • zydowudyny
 • daunorubicyny, arabinozydu cytozyny - pojedyncze przypadki śmiertelnej aplazji szpiku kostnego
 • trymetoprimu, możliwy rozwój niedokrwistości megaloblastycznej
 • cytostatyków np. metotreksatu, mogą wystąpić drgawki
 • innych leków przeciwmalarycznych, ryzyko wystąpienia drgawek
 • lorazepamu, ryzyko uszkodzenia wątroby
 • chininy, warfaryny - Daraprim może ograniczać ich wiązanie z białkami

Ponadto leki przeciwbiegunkowe i zmniejszające kwaśność soku żołądkowego mogą zmniejszać wchłanianie pirymetaminy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Daraprim a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem. 

Daraprim a prowadzenie pojazdów

Brak informacji dotyczących wpływu leku na sprawność psychomotoryczną.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Daraprim? 

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 35°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Daraprim a ciąża
Daraprim a karmienie piersią
Interakcje
Daraprim a alkohol
Daraprim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki