Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Decaldol (Haloperidoli decanoas)

Decaldol (Haloperidoli decanoas)

Decaldol jest to lek zawierający w swoim składzie haloperydol, stosowany w leczeniu schizofrenii.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDecaldol
Nazwa międzynarodowaHaloperidoli decanoas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg / ml 

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Dekanonian haloperydolu

Skład - substancje pomocnicze
 • alkohol benzylowy
 • olej arachidowy oczyszczony
Dostępne opakowania

5 ampułek 1 ml

Działanie / właściwości

Preciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • schizofrenia
 • zaburzenia schizoafektywne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ograniczenie świadomości lub spowolnienie reakcji
 • choroba Parkinsona
 • otępienie z ciałami Lewygo
 • postępujące porażenie nadjądrowe
 • stwierdzone wydłużenie odstępu QTc lub wrodzony zespół wydłużonego QT
 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • niewyrównana niewydolność serca
 • zaburzenia rytmu komorowego lub torsade de pointes w wywiadzie
 • niewyrównana hipokaliemia
 • stosowanie niektórych leków
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • spowolnione bicie serca, choroba serca, nagła śmierć sercowa w rodzinie
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • niski poziom potasu lub magnezu
 • przebyty wylew krwi do mózgu 
 • padaczka, drgawki
 • problemy z nerkami, wątrobą lub tarczycą
 • wysokie stężenie prolaktyny lub nowotwór spowodowany hiperprolaktynemią
 • zakrzepy krwi
 • depresja
 • pacjenci w podeszłym wieku, zwłaszcza z otępieniem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • depresja
 • trudności z zasypianiem lub uczucie senności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny
 • zaburzenia seksualne
 • podrażnienie, ból lub ropnie w miejscu wstrzyknięcia leku
 • zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z

Lekami stosowanymi w leczeniu:

 • zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron, dofetylid, dyzopiramid, dronedaron, ibutylid, chinidyna, sotalol)
 • depresji (np. cytalopram, escytalopram)
 • psychoz (np. flufenazyna, lewomepromazyna, perfenazyna, pimozyd, prochlorperazyna, promazyna, sertindol, tiorydazyna, trifluoperazyna, trifluopromazyna oraz zyprazydon)
 • zakażeń bakteryjnych (np. azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna oraz telitromycyna)
 • zakażeń grzybiczych (np. pentamidyna)
 • malarii (np. halofantryna)
 • nudności i wymiotów (np. dolasetron)
 • nowotworów (np. toremifen i wandetanib)
 • silnego bólu lub uzależnienia od leków (metadon)
 • bólu w klatce piersiowej lub niskiego ciśnienia krwi (beprydyl)
Ciąża

Należy unikać stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Decaldol u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Decaldol może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn.

 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Decaldol?

Decaldol zawiera substancję czynną haloperydol, który wykazuje działanie przeciwpsychotyczne. Po podaniu domięśniowym jest stopniowo uwalniany z tkanki do krążenia ogólnego. Lek zmniejsza nasilenie omamów i urojeń. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Decaldol?

Lek Decaldol stosuje się w leczeniu:

 • schizofrenii
 • zaburzeń schizoafektywych

Dawkowanie

Jak stosować lek Decaldol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek podaje domięśniowo lekarz lub pielęgniarka. Pojedyncza dawka leku działa przez 4 tygodnie.

Lekarz prowadzący decyduje o dawce, drodze podania oraz czasie trwania leczenia. Dawka haloperydolu zależy od:

 • wieku pacjenta
 • występujących u pacjenta zaburzeń czynności nerek lub wątroby
 • poprzednich reakcji pacjenta na haloperydol
 • innych leków stosowanych przez pacjenta

Dorośli

 • dawka początkowa zazwyczaj wynosi od 25 - 150 mg
 • lekarz może dostosować dawkę, zwiększając ją o nie więcej niż 50 mg co 4 tygodnie, aby ustalić najbardziej odpowiednią dla pacjenta (zwykle między 50 mg a 200 mg co 4 tygodnie)
 • maksymalna dawka to 300 mg raz na 4 tygodnie

Osoby w podeszłym wieku

 • dawka początkowa zazwyczaj wynosi 12,5 - 25 mg raz na 4 tygodnie
 • dawka może być modyfikowana, dopóki lekarz nie ustali tej właściwej (zwykle między 25 mg a 75 mg co 4 tygodnie)
 • pacjent może otrzymywać większą dawkę niż 75 mg co 4 tygodnie, jeśli w ocenie lekarza prowadzącego będzie to bezpieczne

Zastosowania większej niż zalecana dawki leku Decaldol

Przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne, ponieważ podaje go lekarz lub pielęgniarka.

Pominięcie zastosowania leku Decaldol

W przypadku opuszczenia wizyty należy pilnie ustalić termin kolejnej.

Przerwanie stosowania leku Decaldol

Nie należy przerywać stosowania tego leku, chyba że lekarz tak zaleci, ponieważ objawy mogą powrócić.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Decaldol?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na haloperydol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ograniczona świadomość rzeczy lub nienaturalne spowolnienie reakcji
 • choroba Parkinsona
 • otępienie z ciałami Lewy'go
 • porażenie nadjądrowe
 • zaburzenie odstępu QTc
 • niewydolność serca
 • niedawno przebyty zawał serca
 • niskie stężenie potasu we krwi
 • stosowanie niektórych leków

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Decaldol może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nieprawidłowy rytm serca 
 • nietypowo szybkie bicie serca
 • dodatkowe uderzenia serca
 • zatrzymanie akcji serca
 • złośliwy zespół neuroleptyczny z objawami takimi jak: wysoka gorączka, bardzo silna sztywność mięśni, uczucie splątania oraz utrata przytomności
 • niekontrolowane ruchy ust, języka, żuchwy, a czasami kończyn
 • uczucie pobudzenia lub trudności z siedzeniem nieruchomo, wzmożone ruchy ciała
 • spowolnione lub ograniczone ruchy ciała, ruchy szarpiące lub obracanie się
 • drżenie lub zesztywnienie mięśni, chodzenie z powłóczeniem nogami
 • niemożność wykonania ruchu
 • brak normalnej ekspresji na twarzy, która czasem wygląda jak maska
 • obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub gardła
 • trudności w połykaniu lub oddychaniu
 • swędząca wysypka
 • zakrzepy krwi w naczyniach, zazwyczaj w nogach, objawiające się obrzękiem, bólem i zaczerwienieniem kończyny; zakrzep może się przemieścić się do płuc, powodując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu

Inne działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • depresja
 • trudności z zasypianiem lub uczucie senności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny
 • zaburzenia seksualne
 • podrażnienie, ból lub ropnie w miejscu wstrzyknięcia leku
 • zwiększenie masy ciała

Nieżyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

 • nienaturalne napięcie mięśniowe
 • ból głowy
 • ruchy gałek ocznych do góry lub szybkie, niekontrolowane ruchy gałek ocznych
 • problemy ze wzrokiem, np. niewyraźne widzenie

O nieznanej częstości:

 • poważne zaburzenia psychiczne: urojenia, omamy
 • uczucie pobudzenia lub splątania
 • drgawki
 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie krwi
 • problemy w oddychaniu: obrzęk krtani, krótki skurcz strun głosowych, duszności
 • nudności, wymioty
 • hipoglikemia
 • podwyższony poziom prolaktyny i hormonu antydiuretycznego
 • spadek liczby wszystkich typów komórek krwi
 • zażółcenie skóry i białek oczu, zapalenie wątroby
 • nagła niewydolność wątroby
 • zmniejszony przepływ żółci w drogach żółciowych
 • wysypka, świąd
 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • łuszczenie się skóry
 • zapalenie małych naczyń krwionośnych
 • nadmierne pocenie się
 • rozpad tkanki mięśniowej
 • skurcze mięśni, drżenie lub niekontrolowane skurcze
 • trudności lub niemożność otwarcia ust
 • sztywność mięśni i stawów
 • niemożność oddania moczu lub całkowitego opróżnienia pęcherza
 • utrzymująca się bolesna erekcja, zaburzenia erekcji
 • utrata lub zmniejszony popęd płciowy
 • zmiany w cyklu menstruacyjnym
 • bolesność lub tkliwość piersi
 • niespodziewane wydzielanie mleka
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • obrzęk spowodowany zatrzymaniem płynów
 • wysoka lub niska temperatura ciała
 • problemy z chodzeniem
 • spadek wagi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Decaldol należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

 • spowolnione bicie serca, choroba serca, miała miejsce nagła śmierć sercowa w rodzinie - lek może wydłużać odstęp QTc i wywoływać komorowe zaburzenia rytmu serca
 • niskie ciśnienie tętnicze, haloperydol może dodatkowo obniżać ciśnienie krwi
 • niski poziom potasu lub magnezu, ponieważ wzrasta ryzyko komorowych zaburzeń rytmu serca
 • przebyty wylew krwi do mózgu, haloperydol może znacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia naczyniowo - mózgowych działań niepożądanych
 • padaczka, drgawki - lek może wywołać napady drgawkowe
 • problem z nerkami, wątrobą
 • problem z tarczycą - tyroksyna może nasilać działanie toksyczne haloperydolu
 • wysokie stężenie prolaktyny lub nowotwór spowodowany hiperprolaktynemią, haloperydol podwyższa poziom prolaktyny
 • zakrzepy krwi, leki przeciwpsychptyczne mogą przyczyniać się do wystąpienia epizodów zakrzepowo - zatorowych
 • depresja, nie należy wówczas stosować haloperydolu w monoterapii, tylko w połączeniu z lekami przeciwdepresyjnymi

Na szczególną uwagę zasługują pacjenci w podeszłym wieku, zwłaszcza z otępieniem, ponieważ są oni bardziej narażeni na ryzyko zgonu w wyniku przyjmowania leków przeciwpsychotycznych.

Decaldol może powodować problemy z sercem, kontrolą ruchów ciała lub kończyn oraz ciężkie działania niepożądane zwane zespołem neuroleptycznym. Mogą również wystąpić ciężkie reakcje alergiczne oraz zakrzepy krwi.

Przed rozpoczęciem kuracji lekarz może zalecić przeprowadzenie badania EKG, a także oznaczenie poziomu magnezu i potasu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Decaldol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży w związku z ograniczoną ilością danych dotyczących tej grupy pacjentek. U noworodków matek stosujących haloperydol w trzecim trymestrze ciąży może pojawić się drżenie mięśni, sztywność lub osłabienie mięśni, nadmierna senność lub pobudzenie, problemy z oddychaniem lub przyjmowaniem pokarmu. Należy dokładnie monitorować stan noworodka.

Lek, poprzez wpływ na stężenie prolaktyny, może wpływać na płodność.

Decaldol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka kobiecego. Wspólnie z lekarzem należy podjąć decyzję o przerwaniu leczenia bądź przerwaniu karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Nie należy stosować leku Decaldol, jeżeli pacjent przyjmuje leki:

 • stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca np. amiodaron, dofetylid, dyzopiramid, dronedaron, ibutylid, chinidyna, sotalol
 • przeciwdepresyjne np. cytalopram i escytalopram
 • przeciwpsychotyczne np. flufenazyna, lewomepromazyna, perfenazyna, pimozyd, prochlorperazyna, promazyna, sertindol, tiorydazyna, trifluoperazyna, trifluopromazyna oraz zyprazydon
 • przeciwbakteryjne np. azytromycyna, klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna oraz telitromycyna
 • przeciwgrzybicze np. pentamidyna
 • przeciwmalaryczne np. halofantryna
 • przeciwwymiotne np. dolasetron
 • przeciwnowotworowe np. toremifen i wandetanib
 • metadon
 • beprydyl

Jednoczesne stosowanie litu i Decaldolu zwiększa konieczność bardziej uważnego monitorowania stanu pacjenta. W przypadku wystąpienia gorączki, niekontrolowanych ruchów ciała, splątania, dezorientacji, bólu głowy, problemów z utrzymaniem równowagi, senności należy natychmiast przerwać stosowanie obu leków i skontaktować się z lekarzem.

Pewne leki mogą modyfikować działanie leku Decaldol lub nasilać zaburzenia serca, dotyczy to:

 • alprazolamu lub buspironu
 • dukoksetyny, fluoksetyny, fluwoksaminy, nefazodonu, paroksetyny, sertraliny, ziela dziurawca, wenlafaksyny
 • bupropionu
 • karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny
 • ryfampicyny
 • itrakonazlu, posakonazolu, worykonazolu, ketokonazolu
 • indynawiru, rytonawiru, sakwinawiru
 • chloropromazyny, prometazyny
 • werapamilu
 • leków moczopędnych

Stosowanie leku Decaldol może wpływać na działanie niektórych leków:

 • uspokajających i nasennych 
 • przeciwbólowych
 • przeciwdepresyjnych
 • hipotensyjnych m.in. guanetydyny, metyldopy
 • stosowanych w ciężkich reakcjach alergicznych - adrenaliny
 • stosowanych w ADHD lub narkolepsji
 • stosowanych w chorobie Parkinsona (lewodopa)
 • rozrzedzających krew np. fenindionu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Decaldol a alkohol

Połączenie haloperydolu z alkoholem może wywołać nasiloną depresję ośrodkowego układu nerwowego, objawiającą się sennością czy zaburzeniami koncentracji. Lekarz powinien zostać poinformowany o ilości spożywanego alkoholu przez pacjenta.
 

Decaldol a prowadzenie pojazdów

Haloperydol wywołuje senność i zaburzenia koncentracji, zwłaszcza na początku leczenia lub po zastosowaniu dużej dawki. Lek Decaldol może zatem wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn. Należy powstrzymać się od wykonywania powyższych czynności do czasu omówienia tego z lekarzem prowadzącym.

Przechowywanie

Jak przechowywać Decaldol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Decaldol a ciąża
Decaldol a karmienie piersią
Interakcje
Decaldol a alkohol
Decaldol a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki