Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Dekristol Pro 25 000 I.U. (Cholecalciferolum)

Dekristol Pro 25 000 I.U. (Cholecalciferolum)

Lek Dekristol Pro 25 000 IU zawiera substancję czynną - cholekalcyferol. Stosowany jest w leczeniu i profilaktyce nedoboru witaminy D u dorosłych pacjentów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDekristol Pro 25 000 I.U.
Nazwa międzynarodowaCholecalciferolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 000 IU

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Cholekalcyferol

Skład - substancje pomocnicze
 • triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
 • żelatyna
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółcień chinolinowa (E 104)
 • butylohydroksytoluen (E 321)
 • żółcień pomarańczowa FCF (E 110)
Dostępne opakowania
 • 2 kapsułki twarde
 • 4 kapsułki twarde
 • 5 kapsułek twardych
 • 6 kapsułek twardych
 • 8 kapsułek twardych
 • 10 kapsułek twardych
 • 12 kapsułek twardych
Działanie / właściwości

Uzupełnianie niedoboru witaminy D.

Zastosowanie
 • niedobór witaminy D 
 • profilaktyka niedoboru witaminy D 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na cholekalcyferol, żółcień pomarańczową FCF (E 110) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • hiperkalcemia
 • hiperkalciuria
 • hiperwitaminoza D
 • rzekoma niedoczynność przytarczyc
 • kamica nerkowa
 • ciężka niewydolność nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • tworzenie się kamieni nerkowych zawierających wapń
 • zaburzenia pracy nerek 
 • stosowanie leków moczopędnych
 • sarkoidoza
 • rzekoma niedoczynność przytarczyc
 • stosowanie innych leków zawierających witaminę D
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • hiperkalcemia (duże stężenie wapnia we krwi) 
 • hiperkalciuria (duże stężenie wapnia w moczu)
Możliwe interakcje z
 • fenytoiną, barbituranami
 • glikokortykosteroidami
 • ryfampicyną, izoniazydem
 • kolestyraminą
 • orlistatem
 • aktynomycyną
 • pochodnymi imidazolu
 • analogami witaminy D
 • lekami moczopędnymi
 • glikozydami nasercowymi
Ciąża

Lek Dekristol Pro 25 000 IU może być stosowany u kobiet w ciąży tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.

Karmienie piersią

Lek Dekristol Pro 25 000 IU może być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią w celu zapobiegania niedoborom witaminy D.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Dekristol Pro 25 000 IU u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Dekristol Pro nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dekristol Pro 25 000 IU?

Lek Dekristol Pro 25 000 IU zawiera substancję czynną - cholekalcyferol (witaminę D3), substancję syntetyzowaną w naturalnych warunkach, w ludzkiej skórze pod wpływem działania promieniowania UV. Lek Dekristol Pro 25 000 IU uzupełnia niedobory witaminy D w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dekristol Pro 25 000 IU?

Lek Dekristol Pro 25 000 IU stosowany jest u pacjentów dorosłych:

 • w leczeniu niedoboru witaminy D
 • w zapobieganiu niedoborowi witaminy D u dorosłych pacjentów z grup ryzyka (gdy codzienne podawanie małych dawek cholekalcyferolu nie jest skuteczne)

Dawkowanie

Jak stosować lek Dekristol Pro 25 000 IU?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposob stosowania

 • lek należy przyjmować doustnie
 • kapsułki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody
 • lek najlepiej przyjmować z głównym posiłkiem dnia

Dawkowanie

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od potrzeb w zakresie suplementacji witaminy D
 • dawkę należy korygować na podstawie pożądanego stężenia 25 - hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) w surowicy, stopnia nasilenia niedoboru oraz reakcji pacjenta na leczenie

Dorośli

Leczenie niedoboru witaminy D

 • 1 kapsułka raz w tygodniu (25 000 IU na tydzień) przez 8 - 12 tygodni
 • po upływie pierwszego miesiąca leczenia można rozważyć stosowanie mniejszych dawek

Zapobieganie niedoborowi witaminy D

 • 1 kapsułka raz w miesiącu (25 000 IU)

Dzieci i młodzież

 • nie zaleca się stosowania leku Dekristol Pro u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dekristol Pro 25 000 IU

 • w razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
 • objawy przedawkowania leku: pragnienie, nudności, wymioty, początkowa biegunka prowadząca do zaparć, braku apetytu, zmęczenie, bólu głowy, ból mięśni i stawów, osłabienie mięśni, uporczywa senność, zaburzenia świadomości, arytmia (nieregularne bicie serca), azotemia (duże stężenia azotu we krwi), zwiększone pragnienie, zwiększone wydalanie moczu oraz -  w ostatniej fazie - odwodnienie
 • o innych objawach przedawkowania witaminy D może pacjenta poinformować lekarz 
 • w razie potrzeby lekarz zastosuje niezbędne środki

Pominięcie zastosowania leku Dekristol Pro 25 000 IU

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Dekristol Pro 25 000 IU

 • w przypadku wcześniejszego przerwania leczenia objawy mogą powrócić lub się nasilić

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dekristol Pro 25 000 IU?

Leku Dekristol Pro 25 000 IU nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na cholekalcyferol, żółcień pomarańczową FCF (E 110) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • z hiperkalcemią (dużym stężeniem wapnia we krwi)
 • z hiperkalciurią (dużym stężeniem wapnia w moczu)
 • z hiperwitaminozą D (dużym stężeniem witaminy D we krwi)
 • z rzekomą niedoczynnością przytarczyc (zaburzeniem równowagi hormonu przytarczyc)
 • z kamicą nerkową lub zaburzeniem czynności nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dekristol Pro 25 000 IU może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Dekristol Pro i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej takie jak:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
 • trudności w połykaniu
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu

Możliwe działania niepożądane

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • hiperkalcemia (duże stężenie wapnia we krwi) 
 • hiperkalciuria (duże stężenie wapnia w moczu)

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów):

 • świąd
 • wysypka 
 • pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe (zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka)
 • reakcje alergiczne wywołaną przez zawartą w leku żółcień pomarańczową FCF (E 110) 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dekristol Pro należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

 • pacjent ma skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych zawierających wapń
 • u pacjenta występują zaburzenia pracy nerek (nieprawidłowe wydalanie wapnia i fosforanów)
 • pacjent przyjmuje leki moczopędne (pochodne benzotiadiazyny) lub jest unieruchomiony -  występuje wtedy ryzyko hiperkalcemii (dużego stężenia wapnia we krwi) i hiperkalciurii (dużego stężenie wapnia w moczu)
 • pacjent choruje na sarkoidozę (chorobę, która wpływa na tkankę łączną w płucach, skórze i stawach) - istnieje ryzyko wzmożonej przemiany witaminy D do jej aktywnej postaci
 • u pacjenta występuje rzekoma niedoczynność przytarczyc (zaburzenie równowagi hormonu przytarczyc)
 • pacjent przyjmuje inne leki zawierające witaminę D (np. preparaty multiwitaminowe) lub niektóre rodzaje żywności zawierające witaminę D

Podczas stosowania leku Dekristol Pro 25 000 IU

 • w przypadku stosowania leku Dekristol Pro w dawce przekraczającej 1000 IU witaminy D na dobę, lekarz powinien monitorować stężenie wapnia we krwi i w moczu oraz kontrolować czynność nerek
 • jest to szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku, a także przyjmujących jednocześnie glikozydy nasercowe (leki pobudzające pracę mięśnia sercowego) lub leki moczopędne (leki wzmagające oddawanie moczu)
 • w przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemii) lub w moczu (hiperkalciurii), albo innych objawów zaburzenia czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie leku

Dzieci i młodzież

Leku Dekristol Pro nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dekristol Pro 25 000 I.U. a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Niedobór witaminy D jest szkodliwy dla matki i dziecka, jednak stosowanie dużych dawek witaminy D u kobiet w okresie ciąży negatywnie wpływa na płód.
Dlatego w czasie ciąży należy unikać przedawkowania witaminy D.
Długotrwała hiperkalcemia może prowadzić do upośledzenia fizycznego i umysłowego, nadzastawkowego zwężenia aorty i retinopatii u dziecka.
W przypadku konieczności suplementacji witaminy D w okresie ciąży należy ją podawać w mniejszych dawkach.

Dekristol Pro 25 000 I.U. a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina D oraz jej metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią (należy to wziąć pod uwagę, podając dziecku dodatkowo witaminę D).
Nie powoduje to jednak występowania działań niepożądanych u niemowląt. 
Lek Dekristol Pro 25 000 IU może być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią w celu zapobiegania niedoborom witaminy D.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Działanie leku Dekristol Pro może być zmniejszone, jeśli pacjent przyjmuje:

 • fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki) lub barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki i zaburzeń snu oraz do znieczulenia)
 • glikokortykosteroidy (stosowane w leczeniu niektórych alergii i stanów zapalnych)
 • ryfampicynę oraz izoniazyd (stosowane w leczeniu gruźlicy)
 • kolestyraminę (lek obniżający zwiększone stężenie cholesterolu)
 • preparaty przeczyszczające zawierające parafinę ciekłą
 • orlistat (stosowany w leczeniu otyłości)
 • aktynomycynę (tosowaną w leczeniu raka)
 • pochodne imidazolu (leki przeciwgrzybicze)

Działanie leku Dekristol Pro może być zwiększone (lub mogą nasilić się działania niepożądane), jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie:

 • metabolity lub analogi witaminy D (np. kalcytriol) - należy unikać jednoczesnego stosowania z lekiem Dekristol Pro
 • leki moczopędne (np. diuretyki tiazydowe) - zmniejszenie wydalania wapnia przez nerki może powodować zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię), w czasie długotrwałego leczenia należy systematycznie badać stężenie wapnia we krwi i w moczu

Równoczesne stosowanie glikozydów nasercowych z lekiem Dekristol Pro 25 000 IU, zwiększa ryzyko wystąpienia ich działań niepożądanych.
Może nasilić się ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca w wyniku zwiększenia stężenia wapnia we krwi podczas leczenia witaminą D. 
Lekarz powinien przeprowadzać badania EKG, obserwować zawartość wapnia we krwi i moczu oraz stężenie leku we krwi.

Dekristol Pro z jedzeniem i piciem

 • lek Dekristol Pro najlepiej jest przyjmować z jedzeniem i piciem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dekristol Pro 25 000 I.U. a alkohol

Brak danych.

Dekristol Pro 25 000 I.U. a prowadzenie pojazdów

Lek Dekristol Pro nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać Dekristol Pro 25 000 IU?

Lek Dekristol Pro 25 000 IU należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dekristol Pro 25 000 I.U. a ciąża
Dekristol Pro 25 000 I.U. a karmienie piersią
Interakcje
Dekristol Pro 25 000 I.U. a alkohol
Dekristol Pro 25 000 I.U. a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki