Poradnik
Delortan (Desloratadinum)

Delortan (Desloratadinum)

Delortan to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDelortan
Nazwa międzynarodowaDesloratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • tabletki powlekane: 5 mg
 • roztwór doustny: 0,5 mg/ml
PostaćRoztwór doustny, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Desloratadyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • izomalt
 • skrobia żelowana
 • kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • magnezu tlenek ciężki
 • hydroksypropyloceluloza
 • krospowidon (typ A)
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol, talk
 • indygotyna
 • lak (E 132)

roztwór doustny:

 • sorbitol ciekły
 • niekrystalizujący
 • glikol propylenowy
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • cytrynian sodu
 • hypromeloza, sukraloza
 • edetynian disodu
 • aromat Tutti frutti
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • tabletki powlekane:  
  • 7 tabletek
  • 10 tabletek
  • 15 tabletek
  • 20 tabletek
  • 21 tabletek
  • 28 tabletek
  • 30 tabletek
  • 50 tabletek
  • 90 tabletek
  • 100 tabletek
 • roztwór doustny: 
  • 50 ml 
  • 60 ml 
  • 100 ml 
  • 120 ml 
  • 150 ml 
  • 300 ml 
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
 • łagodzenie objawów związanych z pokrzywką
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
 • lek Delortan tabletki powlekane zawiera izomalt, a roztwór doustny sorbitol
Działania niepożądane / Skutki uboczne

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Możliwe interakcje z

Brak danych.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Dzieci
 • tabletki powlekane: stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat
 • roztwór doustny: stosuje się u dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia, czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Działanie i właściwości

Delortan to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką. Nie wywołuje senności i ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i jej objawów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Delortan?

 • tabletki powlekane stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, a roztwór doustny u dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia
 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia. Do objawów należą: kichanie, wodnista wydzielina, swędzenie nosa i podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów należą: świąd skóry i pokrzywka.

Złagodzenie wymienionych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych czynności oraz snu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Delortan?
 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.
 

Tabletki powlekane:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

 • jedna tabletka raz na dobę, niezależnie od posiłku

Roztwór doustny:

 • Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (½ łyżki miarowej o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę
 • Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (1 łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę
 • Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 10 ml (2 łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

Czas trwania leczenia lekiem Delortan określa lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. 

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat dawkowania, biorąc pod uwagę historię choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Delortan 

W przypadku przedawkowania leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Delortan, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pominięcie zastosowania leku Delortan 

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Delortan 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Delortan? 

Leku Delortan nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub naloratadynę. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Delortan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko: 

 • ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). 

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po stosowaniu Delortan tabletki powlekane był ból głowy.

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

Dorośli

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:
 

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • wysypka
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
 • niestrawność
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • senność
 • bezsenność
 • bóle mięśni
 • omamy
 • drgawki
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie
 • zażółcenie skóry i/lub gałek ocznych
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia oraz na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium
 • zmiany w sposobie bicia serca

Dzieci

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca
 • zmiana w sposobie bicia serca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Delortan należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
 • lek Delortan tabletki powlekane zawiera izomalt, a roztwór doustny sorbitol. Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Delortan a ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Delortan a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Nie są znane interakcje leku Delortan z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Delortan a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Delortan z alkoholem.

Delortan a prowadzenie pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia, czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Delortan?

 • Delortan tabletki powlekane należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania Delortan roztwór doustny
 • Delortan roztwór doustny należy zużyć w ciągu 2 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki
 • Nie stosować leku, jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek lub roztworu doustnego

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Delortan a ciąża
Delortan a karmienie piersią
Interakcje
Delortan a alkohol
Delortan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo