Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Depakine Chrono (Natrii valproas + Acidum valproicum)

Depakine Chrono (Natrii valproas + Acidum valproicum)

Co to jest Depakine Chrono?

Lek Depakine Chrono zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne: walproinian sodu i kwas walproinowy, które należą do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywierają działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDepakine Chrono
Nazwa międzynarodowaNatrii valproas + Acidum valproicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 200 mg + 87 mg
 • 333 mg + 145 mg
PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna
 • walproinian sodu
 • kwas walproinowy
Skład - substancje pomocnicze
 • kopolimer estrów kwasu akrylowego i metakrylowego z czwartorzędowym chlorkiem amonu
 • etyloceluloza
 • krzemionka koloidalna uwodniona
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • poliakrylan 30%
Dostępne opakowania

30 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • padaczka uogólniona i częściowa
 • mania
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną walproinian sodu lub kwas walproinowy, lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ostre i przewlekłe zapalenie wątroby
 • porfiria
 • jednoczesnego stosowania z meflochiną
 • wady genetyczne powodujące zaburzenia mitochondrialne
 • zaburzenia metaboliczne
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • ciąża, bądź u pacjentek w wieku rozrodczym, chyba że stosują skuteczne metody antykoncepcji przez cały okres leczenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przed rozpoczęciem leczenia i okresowo podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia należy okresowo wykonywać laboratoryjne testy czynności wątroby
 • nagłe wystąpienie osłabienia, braku apetytu, senności, nawracających wymiotów i bólów brzucha, żółtaczki lub nawrotu napadów padaczkowych, zwłaszcza podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia
 • nie stosować u kobiet z padaczką planujących ciążę poza przypadkami, w których inne leczenie jest nieskuteczne lub nie jest tolerowane
 • kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem
 • zaburzenia czynności nerek
 • wystąpienie myśli o samookaleczeniu lub samobójczych
 • zaplanowane zabiegi chirurgiczne
 • wystąpienie siniaków lub samoistnych krwawień
 • układowy toczeń rumieniowaty
 • zwiększenie masy ciała
 • rozpad mięśni prążkowanych
 • stosowanie antybiotyków z grupy karbapenemów
 • w cukrzycy może występować zafałszowany wynik badania na obecność ciał ketonowych
 • w przypadku występowania u rodziny wady genetycznej powodującej zaburzenia mitochondrialne
 • nasilenie ciężkości lub częstości napadów drgawkowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie
 • nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • trombocytopenia
 • zaburzenia pozapiramidowe
 • osłupienie
 • senność
 • drgawki
 • zaburzenia pamięci
 • ból głowy
 • oczopląs
 • zawroty głowy
 • osłabienie słuchu
 • wymioty
 • przerost dziąseł
 • zapalenie jamy ustnej
 • bóle żołądka
 • biegunka
 • nadwrażliwość, przemijające i (lub) zależne od dawki leku wypadanie włosów, zaburzenia paznokci i łożyska paznokcia
 • hiponatremia
 • zwiększenie masy ciała
 • krwotok
 • uszkodzenie wątroby
 • nieregularne cykle miesiączkowe
 • stan splątania
 • omamy
 • agresja
 • pobudzenie
 • zaburzenia uwagi
 • nietrzymanie moczu
Możliwe interakcje z
 • lekami neuroleptycznymi, w tym kwetiapiną, olanzapiną
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, inhibitorami MAO
 • benzodiazepinami, stosowanymi w leczeniu bezsenności i zaburzeń lękowych
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki, w tym fenobarbitalem, fenytoiną, prymidonem, lamotryginą, karbamazepiną, felbamatem, topiramatem, rufinamidem
 • lekami stosowanymi w leczeniu infekcji wirusem HIV i w leczeniu AIDS - zydowudyną, rytonawirem i lopinawirem
 • meflochiną
 • salicylanami (kwasem acetylosalicylowym)
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • cymetydyną
 • erytromycyną
 • ryfampicyną
 • karbapenemem, imipenemem, panipenemem i meropenemem
 • cholestyraminą
 • propofolem
 • nimodypiną
 • lekami zawierającymi estrogen
Ciąża

Nie należy stosować leku Depakine Chrono w okresie ciąży. W wieku rozrodczym u kobiet w trakcie leczenia lekiem Depakine Chrono należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Należy skonsultować się z lekarzem, czy można karmić piersią podczas leczenia lekiem Depakine Chrono.

Dzieci

Depakine Chrono nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia w leczeniu manii.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Depakine Chrono może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Depakine Chrono?

Lek Depakine Chrono wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Stosowany jest w leczeniu różnych postaci padaczki oraz manii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Depakine Chrono?

Lek Depakine Chrono stosuje się w różnych postaciach padaczki u ludzi oraz w manii gdy nie można zastosować litu.

Lek Depakine Chrono zarejestrowany jest w leczeniu padaczki w napadach uogólnionych:

 • napadach mioklonicznych
 • napadach toniczno-klonicznych
 • napadach atonicznych
 • napadach nieświadomości

jak również w leczeniu padaczki w napadach częściowych:

 • napadach prostych lub złożonych
 • napadach wtórnie uogólnionych
 • zespołu Lennoxa – Gastauta

Dawkowanie

Jak stosować lek Depakine Chrono?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka dobowa leku Depakine Chrono powinna być ustalana w zależności od wieku i masy ciała, poza tym lekarz powinien brać pod uwagę indywidualną wrażliwość pacjenta na walproinian.

Rozpoczynanie leczenia lekami Depakine Chrono w leczeniu padaczki:

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 5 do 15 mg/ kg masy ciała i powinna być zwiększana stopniowo co 2 - 3 dni po 5 mg/ kg masy ciała do osiągnięcia dawki optymalnej.

Zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/ kg masy ciała podawana w jednej lub w dwóch dawkach podzielonych. W razie konieczności dawka dobowa może być nawet większa niż 50 mg/ kg masy ciała pod warunkiem prowadzenia ścisłej kontroli klinicznej stanu pacjenta.

Dzieci powyżej 17 kg masy ciała:

Przeciętna dawka to 30 mg/ kg masy ciała na dobę.

Dorośli:

Przeciętna dawka to 20 do 30 mg/ kg masy ciała na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych.

Leczenie manii:

Dawka początkowa zazwyczaj wynosi 750 mg/ dobę

Średnia dawka dobowa: wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg/ dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depakine Chrono:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie szpitalne w przypadku zatrucia powinno obejmować płukanie żołądka oraz stałe nadzorowanie czynności układu krążenia i oddychania. W najcięższych przypadkach konieczna może się okazać hemodializa lub nawet transfuzja wymienna.

Pominięcie zastosowania leku Depakine Chrono:

W razie opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej, jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki.

Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

Przerwanie stosowania leku Depakine Chrono:

Bez porozumienia z lekarzem nie należy przerywać leczenia lekiem Depakine Chrono, ani zmieniać dawki leku. W przypadku przerwania leczenia bez konsultacji z lekarzem stan pacjenta może się pogorszyć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Depakine Chrono?

Leku Depakine Chrono nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby
 • porfirii
 • jednoczesnego stosowania z meflochiną
 • wady genetycznej powodującej zaburzenia mitochondrialne
 • zaburzeń metabolicznych
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • ciąży, bądź u pacjentek w wieku rozrodczym, chyba że stosują skuteczne metody antykoncepcji przez cały okres leczenia lekiem

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Depakine Chrono może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, ponieważ może być konieczna pilna pomoc medyczna:

 • zmiany w zachowaniu związane lub nie, z większą częstością napadów padaczkowych lub ich cięższym przebiegiem, zwłaszcza w wypadku jednoczesnego stosowania fenobarbitalu lub podczas nagłego zwiększenia dawki leku Depakine Chrono
 • osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty i bóle brzucha
 • żółtaczka
 • zaburzenia krzepnięcia krwi, samoistne siniaki i krwawienia
 • zmiany w obrębie skóry i błon śluzowych
 • ciężkie reakcje skórne: martwica toksyczno - rozpływna naskórka, zespół Stevensa - Johnsona, rumień wielopostaciowy

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie
 • nudności

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • trombocytopenia
 • zaburzenia pozapiramidowe
 • osłupienie
 • senność
 • drgawki
 • zaburzenia pamięci
 • ból głowy
 • oczopląs
 • zawroty głowy
 • osłabienie słuchu
 • wymioty
 • przerost dziąseł
 • zapalenie jamy ustnej
 • bóle żołądka
 • biegunka
 • nadwrażliwość, przemijające i (lub) zależne od dawki leku wypadanie włosów, zaburzenia paznokci i łożyska paznokcia
 • hiponatremia
 • zwiększenie masy ciała
 • krwotok
 • uszkodzenie wątroby
 • nieregularne cykle miesiączkowe
 • stan splątania
 • omamy
 • agresja
 • pobudzenie
 • zaburzenia uwagi
 • nietrzymanie moczu

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • leukopenia - zmniejszenie liczby leukocytów we krwi
 • pancytopenia - zmniejszenie liczby komórek krwi
 • śpiączka
 • encefalopatia
 • letarg
 • przemijające objawy parkinsonizmu
 • zaburzenia koordynacji ruchów ciała
 • uczucie mrowienia i drętwienia
 • nasilone napady drgawkowe
 • wysięk opłucnowy
 • zapalenie trzustki, czasami kończące się zgonem
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka
 • nieprawidłowości dotyczące włosa (nieprawidłowa struktura włosa, zmiana koloru włosów lub nieprawidłowy wzrost włosów)
 • zmniejszenie gęstości mineralnej kości, osteopenia, osteoporoza oraz złamania kości
 • zespół niedostosowanego wydzielania hormonu antydiuretycznego
 • hiperandrogenizm
 • zapalenie naczyń
 • obniżona temperatura ciała
 • obwodowe obrzęki o umiarkowanym nasileniu
 • brak miesiączki
 • niewydolność nerek

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • niewydolność szpiku kostnego
 • zmniejszenie aktywności czynników krzepnięcia
 • nieprawidłowe wyniki testów krzepnięcia
 • niedobór biotyny
 • mimowolne oddawanie moczu
 • śródmiąższowe zapalenie nerek
 • przemijające zaburzenia pracy nerek
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół ciężkiej nadwrażliwości
 • układowy toczeń rumieniowaty
 • rozpad mięśni prążkowanych
 • niedoczynność tarczycy
 • hiperamonemia
 • otyłość
 • zespół mielodysplastyczny
 • niepłodność u mężczyzn
 • zespół policystycznych jajników
 • nietypowe zachowanie, nadaktywność psychomotoryczna
 • zaburzenia uczenia się u dzieci i młodzieży
 • przemijające otępienie
 • zaburzenia poznawcze
 • podwójne widzenie

Częstość nieznana:

 • zaburzenia wrodzone oraz choroby rodzinne i/lub genetyczne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Depakine Chrono należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

 • o wynikach przeprowadzonych przed rozpoczęciem leczenia i okresowo podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia laboratoryjnych testów czynności wątroby
 • jeśli pacjent zauważa nagłe wystąpienie osłabienia, braku apetytu, senności, nawracających wymiotów i bólów brzucha, żółtaczki lub nawrotu napadów padaczkowych, zwłaszcza podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia
 • jeśli kobieta planuje zajść w ciążę
 • o zaburzeniach czynności nerek
 • jeśli występują myśli o samookaleczeniu lub samobójczych
 • o zaplanowanym zabiegu chirurgicznym
 • o wystąpieniu siniaków lub samoistnych krwawień
 • jeśli pacjent cierpi na układowy toczeń rumieniowaty
 • jeśli pacjent zauważy zwiększenie masy ciała
 • jeśli nastąpi rozpad mięśni prążkowanych
 • o stosowaniu antybiotyków z grupy karbapenemów
 • o wykonywaniu w cukrzycy badania na obecność ciał ketonowych
 • w przypadku występowania u rodziny wady genetycznej powodującej zaburzenia mitochondrialne
 • o nasileniu ciężkości lub częstości napadów drgawkowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depakine Chrono a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Depakine Chrono w okresie ciąży, chyba że żadna inna terapia nie jest skuteczna. W wieku rozrodczym u kobiet w trakcie leczenia lekiem Depakine Chrono należy stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Lek Depakine Chrono stosowany w okresie ciąży może spowodować wystąpienie poważnych wad wrodzonych i rozwojowych u rozwijającego się płodu. Do zgłaszanych wad wrodzonych należą: rozszczep kręgosłupa, wady rozwojowe twarzy i czaszki, wady rozwojowe serca, nerek, dróg moczowych i narządów płciowych, wady kończyn, problemy ze słuchem i/lub głuchota.

W przypadku stosowania leku Depakine Chrono w okresie ciąży należy zapoznać się z poradnikiem dla pacjentki otrzymanym od lekarza prowadzącego. Lekarz prowadzący omówi formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem stosowania leku względem możliwych wad wrodzonych i rozwojowych płodu. Poprosi pacjentkę o jego podpisanie i zachowanie. Pacjentka otrzyma również kartę pacjentki od farmaceuty dla przypomnienia o ryzyku stosowania walproinianu w ciąży.

Depakine Chrono a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Walproinian sodu jak i kwas walproinowy w niewielkim stopniu przenikają do mleka matki. Stosowanie leku Depakine Chrono w okresie karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Do leków, które w istotny sposób mogą wpływać na działanie walproinianu sodu i kwasu walproinowego bądź odwrotnie należą:

 • leki neuroleptyczne, w tym kwetiapina, olanzapina (stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych)
 • leki stosowane w leczeniu depresji, inhibitory MAO
 • benzodiazepiny, stosowane w leczeniu bezsenności i zaburzeń lękowych
 • inne leki stosowane w leczeniu padaczki, w tym fenobarbital, fenytoina, prymidon, lamotrygina, karbamazepina, felbamat, topiramat, rufinamid
 • leki stosowane w leczeniu infekcji wirusem HIV i w leczeniu AIDS - zydowudyna, rytonawir i lopinawir
 • meflochina (stosowana w leczeniu i zapobieganiu malarii)
 • salicylany (kwas acetylosalicylowy)
 • leki przeciwzakrzepowe
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu owrzodzenia żołądka)
 • erytromycyna, ryfampicyna
 • karbapenem, imipenem, panipenem i meropenem (antybiotyki z grupy karbapenemów)
 • cholestyramina (stosowana do obniżenia stężenia cholesterolu we krwi)
 • propofol (stosowany do znieczulenia ogólnego)
 • nimodypina
 • leki zawierające estrogen (w tym niektóre środki antykoncepcyjne)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depakine Chrono a alkohol

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku Depakine Chrono.

Depakine Chrono a prowadzenie pojazdów

Lek Depakine Chrono a prowadzenie pojazdów:

U niektórych pacjentów, podczas leczenia może wystąpić senność, zwłaszcza w przypadku stosowania kilku leków przeciwdrgawkowych lub w przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin.

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn pacjent powinien upewnić się, jak reaguje na leczenie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Depakine Chrono?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC
 • przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią
 • należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Depakine Chrono a ciąża
Depakine Chrono a karmienie piersią
Interakcje
Depakine Chrono a alkohol
Depakine Chrono a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki