Poradnik
Depo - Provera (przeciwnowotworowo) (Medroxyprogesteroni acetas)

Depo - Provera (przeciwnowotworowo) (Medroxyprogesteroni acetas)

Lek Depo - Provera zawiera octan medroksyprogesteronu, który wpływa na układ hormonalny. Jest to związek chemiczny należący do progestagenów i składem podobny do naturalnego hormonu ludzkiego - progesteronu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDepo - Provera (przeciwnowotworowo)
Nazwa międzynarodowaMedroxyprogesteroni acetas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mg/ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Octan medroksyprogesteronu

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • polisorbat 80
 • makrogol 3350
 • wodorotlenek sodu i kwas solny (do ustalenia pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka po 3,3 ml
 • 1 fiolka po 6,7 ml
Działanie / właściwości

Przeciwnowotworowe

Zastosowanie
 • leczenie przerzutów raka endometrium lub nerek
 • leczenie przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie
Przeciwwskazania

Nie stosować leku w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąży lub podejrzenia ciąży
 • krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie
 • zmian w obrębie piersi o nieustalonym charakterze
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • zakrzepowego zapalenia żył lub choroby naczyń mózgowych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nadwrażliwość na steroidy inne niż substancja czynna leku
 • wystąpienie krwawienia z dróg rodnych podczas stosowania leku
 • depresja
 • zmniejszenie tolerancji glukozy
 • lek może powodować częściową niewydolność nadnerczy
 • stosowanie leku może prowadzić do wystąpienia objawów przypominających zespół Cushinga
 • pacjencji z chorobami zakrzepowymi lub zakrzepowo - zatorowymi w wywiadzie
 • zmniejszenie stężenia biomarkerów hormonalnych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiany masy ciała, zwiększenia łaknienia
 • bezsenność
 • ból głowy, zawroty głowy, drżenie
 • wymioty, zaparcia, nudności
 • nadmierne pocenie się
 • zaburzenia erekcji
 • obrzęk, zatrzymanie płynów
 • zmęczenie
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia
Możliwe interakcje z
 • aminoglutetymidem
Ciąża

Stosowanie leku Depo - Provera w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Dzieci

Lek Depo - Provera nie jest stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Depo - Provera?

Lek Depo - Provera wpływa na oś podwzgórzowo - przysadkowo - jajnikową, na receptory estrogenowe i przemianę steroidów w tkankach. Podawanie octanu medroksyprogesteronu prowadzi do przemian wydzielniczych w endometrium poddanemu działaniu odpowiednich dawek estrogenów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Depo - Provera?

Lek Depo - Provera stosowany jest w:

 • leczeniu wspomagającym i (lub) paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium, lub nerek
 • leczeniu wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie

Dawkowanie

Jak stosować lek Depo - Provera?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Rak endometrium i nerek

Na początku terapii zaleca się dawki od 400 mg do 1000 mg octanu medroksyprogesteronu na tydzień, podawanego domięśniowo. Po kilku tygodniach/miesiącach w przypadku poprawy dawka podtrzymująca wynosi 400 mg.

Rak piersi

Zalecana początkowa dawka to 500 mg do 1000 mg octanu medroksyprogesteronu na dobę podawanego domięśniowo przez 28 dni. Następnie należy stosować dawki podtrzymujące wynoszące 500 mg dwa razy w tygodniu tak długo, jak długo pacjentka reaguje na leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Depo - Provera 

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. W razie przyjęcia większej dawki leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Depo - Provera

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek, powinien przyjąć go tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku Depo - Provera

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Depo - Provera?

Leku Depo - Provera nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąży lub podejrzenia ciąży
 • krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie
 • zmian w obrębie piersi o nieustalonym charakterze
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • zakrzepowego zapalenia żył lub choroby naczyń mózgowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Depo - Provera może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmiany masy ciała, zwiększenia łaknienia
 • bezsenność
 • ból głowy, zawroty głowy, drżenie
 • wymioty, zaparcia, nudności
 • nadmierne pocenie się
 • zaburzenia erekcji
 • obrzęk, zatrzymanie płynów, zmęczenie
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt częste (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • obrzęk naczynioruchowy
 • działania zbliżone do występujących po kortykosteroidach
 • nasilenie cukrzycy, hiperkalcemia
 • depresja, euforia, zmiany popędu seksualnego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • zator tętnicy płucnej
 • biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • trądzik, nadmierne owłosienie
 • kurcze mięśni
 • nieprawidłowe krwawienie z macicy, bolesność piersi
 • ból lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie (nie częściej niż u 1 na 1 000 osób):

 • nadwrażliwość na lek
 • nerwowość
 • udar mózgu, senność
 • zawał mięśnia sercowego
 • zator i zaburzenia zakrzepowo - zatorowe
 • żółtaczka
 • łysienie, wysypka
 • złe samopoczucie
 • gorączka
 • zmniejszona tolerancja glukozy
 • wzrost ciśnienia krwi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcja anafilaktyczna
 • reakcja anafilaktoidalna
 • wydłużony okres braku owulacji
 • stan splątania
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zator i zakrzepica naczyń siatkówki, zaćma cukrzycowa, zaburzenia widzenia
 • tachykardia, kołatanie serca
 • zanik lub upośledzenie budowy tkanki tłuszczowej
 • pokrzywka, świąd
 • osteoporoza, w tym złamania osteoporotyczne
 • cukromocz
 • brak miesiączki
 • nadżerka szyjki macicy, wydzielina z szyjki macicy, mlekotok, upławy, tkliwość uciskowa piersi
 • utrzymujące się wgłębienie w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • zwiększenie liczby białych krwinek
 • zwiększenie liczby płytek krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku znanej nadwrażliwości na steroidy inne niż substancja czynna leku należy zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie leku Depo - Provera wiąże się ze znacznym zmniejszeniem gęstości mineralnej kości, ze względu na udowodniony wpływ niedoboru estrogenów na proces przebudowy kości. Utrata tkanki kostnej jest tym większa, im dłużej stosowany jest lek. Po zaprzestaniu stosowania leku gęstość mineralna kości ulega zwiększeniu.

Stosowanie leku może powodować depresję lub obniżenie nastroju. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.

Lekarz może zalecić przyjmowanie wapnia i witaminy D oraz wykonywanie okresowej oceny gęstości mineralnej kości.

Jeżeli dojdzie u pacjenta do nagłej utraty wzroku lub wystąpi wytrzeszcz, podwójne widzenie lub migrena, należy przerwać podawanie leku i przeprowadzić dokładne badania okulistyczne. W przypadku stwierdzenia przez lekarza obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub zmian w naczyniach siatkówki nalezy przerwać stosowanie leku.

Stosowanie leku może prowadzić do wystąpienia objawów przypominających zespół Cushinga.

W przypadku przekazywania wycinka błony śluzowej macicy lub wycinka z kanału szyjki macicy do badania histopatologicznego należy poinformować histopatologa o stosowaniu leku.

Stosowanie leku Depo - Provera może zmniejszać stężenia biomarkerów hormonalnych: steroidów w osoczu i (lub) w moczu, gonadotropiny w osoczu i (lub) w moczu, globuliny wiążącej hormony płciowe.

Nadużywanie alkoholu oraz palenie tytoniu mogą w istotny sposób zwiększyć działania niepożądane leku Depo - Provera.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Depo - Provera w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Octan medroksyprogesteronu i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Brak wystarczających danych sugerujących, że ich obecność może stanowić zagrożenie dla dziecka, jednakże nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane przez pacjentkę.

Jednoczesne podawanie aminoglutetymidu może zmniejszyć stężenie octanu medroksyprogesteronu w osoczu, a tym samym zmniejszyć skuteczność działania leku.

Nie należy palić papierosów podczas terapii lekiem Depo - Provera, gdyż palenie papierosów nasila działania niepożądane leku, szczególnie w przypadku chorób zakrzepowo - zatorowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a alkohol

Podczas stosowania leku Depo - Provera nie należy nadużywać alkoholu, gdyż w połączeniu z lekiem zwiększa on wpływ na zmniejszenie masy kostnej, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu leku Depo - Provera na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Depo - Provera?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a ciąża
Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a karmienie piersią
Interakcje
Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a alkohol
Depo - Provera (przeciwnowotworowo) a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo