Kategorie

Desloratadine Aurovitas (Desloratadinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Desloratadine Aurovitas?

Desloratadine Aurovitas to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Podstawowe informacje

NazwaDesloratadine Aurovitas
Nazwa międzynarodowaDesloratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Desloratadyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • kukurydziana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwas stearynowy
 • indygokarmin
 • lak
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 100 tabletek
 • 250 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
 • łagodzenie objawów związanych z pokrzywką
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
Działania niepożądane / Skutki uboczne

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy
Możliwe interakcje z

Brak danych.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia, czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Desloratadine Aurovitas?

Desloratadine Aurovitas to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów związanych alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką. Nie wywołuje senności i ułatwia kontrolę reakcji alergicznej i jej objawów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Desloratadine Aurovitas?

 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży od 12. roku życia. Do objawów należą: kichanie, wydzielina, swędzenie nosa i podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów należą: świąd skóry i pokrzywka.

Złagodzenie wymienionych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych czynności oraz snu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Desloratadine Aurovitas?
 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Tabletkę należy połykać w całości.
 

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):  

 • jedna tabletka raz na dobę, niezależnie od posiłku

Czas trwania leczenia lekiem Desloratadine Aurovitas określa lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat dawkowania, biorąc pod uwagę historię choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Aurovitas 

W przypadku przedawkowania leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Desloratadine Aurovitas, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Pominięcie zastosowania leku Desloratadine Aurovitas

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Desloratadine Aurovitas 

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Desloratadine Aurovitas?

Leku Desloratadine Aurovitas nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Desloratadine Aurovitas może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.  

Bardzo rzadko:

 • ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk).

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

Dorośli 

Po wprowadzeniu leku Desloratadine Aurovitas do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:
 

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • wysypka
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
 • rozstrój żołądka, biegunka
 • zawroty głowy
 • senność
 • bezsenność
 • bóle mięśni
 • omamy
 • drgawki
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie
 • zażółcenie skóry i/lub gałek ocznych
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia oraz na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium
 • zmiany w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększony apetyt

Dzieci

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca
 • zmiana w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększony apetyt

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Desloratadine Aurovitas należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Desloratadine Aurovitas a ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Desloratadine Aurovitas a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Nie są znane interakcje leku Desloratadine Aurovitas z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Desloratadine Aurovitas a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Desloratadine Aurovitas z alkoholem.

Desloratadine Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia, czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Desloratadine Aurovitas?  

 • blister: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C
 • butelka: Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki to 18 miesięcy
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego