Kategorie

Dexak (Dexketoprofenum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dexak?

Dexak zawiera deksketoprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leki z tej grupy wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. W postaci iniekcji stosowany jest do objawowego leczenia umiarkowanego i ciężkiego ostrego bólu, w sytuacji, gdy doustne podawanie nie jest odpowiednie, np. w przypadku bólu pooperacyjnego, bólu w przebiegu kolki nerkowej i bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

Podstawowe informacje

NazwaDexak
Nazwa międzynarodowaDexketoprofenum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg/ 2 ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań i infuzji, Roztwór do wstrzykiwań, Roztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Deksketoprofen

Skład - substancje pomocnicze
 • etanol 96 %
 • chlorek sodu
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułka 2 ml
 • 5 ampułek 2 ml
 • 6 ampułek 2 ml
 • 10 ampułek 2 ml
 • 20 ampułek 2 ml
 • 50 ampułek 2 ml
 • 100 ampułek 2 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie

Leczenie umiarkowanego i ciężkiego ostrego bólu w przypadku, gdy doustne podawanie nie jest odpowiednie lub możliwe.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na deksketoprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • gdy wystąpiła kiedykolwiek nadwrażliwość na światło słoneczne podczas przyjmowania ketoprofenu lub fibratów
 • choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy lub krwawienie z żołądka, lub jelit
 • choroby układu pokarmowego
 • choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • ciężka niewydolność serca
 • umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • skłonność do krwawień lub zaburzenia krzepnięcia
 • silne odwodnienie
 • trzeci trymestr ciąży
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekłe choroby zapalne jelit lub inne choroby dotyczące żołądka, lub jelit
 • stosowanie innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub krwawienia
 • problemy z sercem, przebyty udar lub przynależność do grupy ryzyka związanego z tymi stanami
 • podeszły wiek pacjenta
 • występowanie alergii
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności serca
 • nadciśnienie
 • zatrzymywanie płynów
 • przyjmowanie leków moczopędnych
 • obniżone nawodnienie i zmniejszona objętość krwi spowodowane nadmierną utratą płynów
 • zaburzenia tworzenia krwi lub komórek krwi
 • toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej
 • ospa wietrzna
 • astma
 • przewlekły nieżyt nosa
 • przewlekłe zapalenie zatok
 • polipy w nosie
 • u kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom z powodu niepłodności
 • lek Dexak (tak jak inne NLPZ) może maskować objawy chorób zakaźnych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • wymioty
 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia - zapalenie, siniaki, krwawienie
Możliwe interakcje z
 • kwasem acetylosalicylowym, kortykosteroidami lub innymi lekami przeciwzapalnymi
 • warfaryną, heparyną lub innymi lekami przeciwdziałającymi wystąpieniu zakrzepów
 • litem
 • metotreksatem
 • pochodnymi hydantoiny i fenytoiny
 • sulfametoksazolem

Zachować ostrożność podczas łączenia z:

 • lekami moczopędnymi
 • inhibitorami ACE
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • antybiotykami aminoglikozydowymi
 • pentoksyfiliną i oksypentyfiliną
 • zydowudyną
 • pochodnymi sulfonylomocznika
 • cyklosporyną i takrolimusem
 • lekami przeciwpłytkowymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • probenecydem
 • glikozydami nasercowymi (digoksyną)
 • mifeprystonem
 • antybiotykami chinolonowymi (np. cyprofloksacyną, lewofloksacyną)
 • streptokinazą i innymi lekami trombolitycznymi lub fibrynolitycznymi
 • tenofowirem
 • deferazyroksem
 • pemetreksedem
Ciąża

Kobiety będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny unikać stosowania tego leku.

Produkt leczniczy Dexak jest przeciwwskazany podczas trzeciego trymestru ciąży.

Stosowanie leku Dexak w każdym etapie ciąży musi odbywać się wyłącznie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Dexak w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Dexak może powodować zawroty głowy, zmęczenie, senność lub zaburzenia widzenia. Dlatego w przypadku zaobserwowania takich objawów należy zaniechać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu aż do ustąpienia dolegliwości.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dexak?

Lek Dexak należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Dzięki zawartości deksketoprofenu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dexak?

Lek Dexak stosuje się u dorosłych w leczeniu ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, gdy doustne podawanie nie jest odpowiednie np.:

 • bólu pooperacyjnego
 • bólu w przebiegu kolki nerkowej
 • bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Dexak?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • zalecana dawka wynosi 50 mg co 8 do 12 godzin
 • w razie konieczności podawanie można powtarzać co 6 godzin
 • całkowita dawka dobowa wynosi 150 mg i nie wolno jej przekraczać
 • Dexak w postaci roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania i tylko w przypadku występowania ostrych objawów (nie dłużej niż 2 doby)

Osoby w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

 • nie należy przekraczać dawki 50 mg leku na dobę, co odpowiada 1 ampułce

Zalecenia odnośnie podawania:

 • domięśniowo: zawartość 1 ampułki należy podawać w powolnym wstrzyknięciu głęboko w mięsień
 • dożylnie: odpowiednio rozcieńczony w warunkach aseptycznych roztwór należy podawać w postaci powolnej infuzji dożylnej, trwającej od 10 do 30 minut lub zawartość 1 ampułki podać w powolnym bolusie dożylnym, nie krócej niż przez 15 sekund

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku należy powiadomić lekarza lub farmaceutę albo udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą opakowanie leku lub ulotkę.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki, która została pominięta. Następna dawka powinna zostać podana według planu dawkowania.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dexak?

 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie na deksketoprofen lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych taka jak:
  • skurcz oskrzeli
  • napad astmy
  • obrzęk naczynioruchowy
  • ostry nieżyt błony śluzowej nosa
  • powstawanie polipów w nosie
  • świszczący oddech
  • pokrzywka
 • gdy u pacjenta w przeszłości występowały reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne takie jak zaczerwienienie, lub pęcherze po ekspozycji na słońce podczas stosowania ketoprofenu, lub fibratów
 • gdy u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy lub kiedykolwiek pojawiło się krwawienie z żołądka bądź jelit, owrzodzenie lub ich perforacja
 • jeśli u pacjenta po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpiły krwawienia lub perforacja ze strony układu pokarmowego
 • jeśli pacjent choruje przewlekle na choroby przewodu pokarmowego typu zgaga bądź niestrawność
 • jeśli pacjent zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • gdy u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca
 • gdy u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek, lub ciężka niewydolność wątroby
 • gdy pacjent ma skłonność do krwawień lub ma zaburzenia krzepnięcia krwi
 • jeśli pojawiło się u pacjenta silne odwodnienie spowodowane biegunką, wymiotami lub zbyt małą ilością przyjmowanych płynów
 • jeśli pacjentka karmi piersią lub jest w trzecim trymestrze ciąży
 • lek Dexak nie może być podawany dokanałowo lub nadtwardówkowo ze względu na zawartość etanolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dexak może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Dexak i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wysypka skórna lub jakikolwiek ubytek błon śluzowych (np. wewnątrz ust)
 • objawy alergii
 • objawy infekcji lub pogorszenie stanu pacjenta

Pozostałe działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • nudności
 • wymioty
 • ból w miejscu wstrzyknięcia
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia np. zapalenie, siniaki, krwawienie

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • wymioty z krwią
 • niedociśnienie tętnicze krwi
 • gorączka
 • nieostre widzenie
 • zawroty głowy
 • senność lub zaburzenia snu
 • ból głowy
 • niedokrwistość
 • ból brzucha, zaparcia, niestrawność, biegunka
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zaczerwienienie twarzy
 • wysypka, zapalenie skóry, świąd, zwiększone pocenie się
 • zmęczenie
 • ból
 • uczucie zimna

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • choroba wrzodowa żołądka, a także krwawienie lub perforacja wrzodu żołądka
 • nadciśnienie tętnicze
 • omdlenia
 • zwolniona częstość oddechów
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • niemiarowa czynność serca lub przyspieszone bicie serca
 • obrzęki kończyn, gardła
 • nieprawidłowe odczucia, uczucie podwyższonej temperatury ciała oraz drżenia
 • szumy uszne (dzwonienie w uszach)
 • swędząca wysypka
 • żółtaczka
 • trądzik
 • ból pleców
 • ból w okolicy nerek
 • zwiększone oddawanie moczu
 • zaburzenia miesiączkowania
 • łagodny rozrost gruczołu krokowego
 • sztywność mięśni i stawów, kurcze mięśni
 • nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby w badaniu krwi
 • hiperglikemia lub hipoglikemia
 • hipertriglicerydemia
 • ketonuria lub białkomocz
 • zapalenie wątroby
 • ostra niewydolność nerek

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • reakcje anafilaktyczne mogące prowadzić do wstrząsu
 • owrzodzenia występujące na skórze, wargach, w okolicach oka i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella)
 • obrzęk naczynioruchowy obejmujący twarz, wargi i gardło
 • skurcz oskrzeli
 • krótki oddech
 • zapalenie trzustki
 • reakcje nadwrażliwości skóry i nadwrażliwość skóry na światło
 • uszkodzenie nerek
 • neutropenia
 • małopłytkowość

Inne działania niepożądane:

 • niewielkie zwiększenie ryzyka udaru mózgu bądź zawału serca
 • rzadko występująca gorączka, ból głowy, sztywności szyi u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy lub zaburzenia układu immunologicznego dotyczące tkanki łącznej
 • u osób w podeszłym wieku może wystąpić choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z żołądka i jelit - jest to bardzo niebezpieczne i mogące doprowadzić nawet do śmierci
 • wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Leśniowskiego-Crohna
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • aseptyczne zapalenie opon mózgowych, zwłaszcza u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej
 • reakcje hematologiczne takie jak plamica, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, rzadziej agranulocytoza oraz upośledzenie funkcji szpiku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zanim rozpocznie się przyjmowanie leku Dexak należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą i wziąć pod uwagę:

 • występowanie kiedykolwiek u pacjenta chorób zapalnych jelit takich jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna
 • jeśli pojawiły się kiedykolwiek inne choroby dotyczące żołądka lub jelit
 • jeśli stosowane są inne leki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub krwawienia np. doustne leki steroidowe, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów lub leki przeciwzakrzepowe - w takiej sytuacji należy przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem, który może podjąć decyzję o stosowaniu dodatkowo leku o działaniu ochronnym
 • jeśli pacjent miał przebyty udar, problemy z sercem lub jest w grupie ryzyka związaną z tymi stanami, np. choruje na nadciśnienie, cukrzycę, ma podwyższony poziom cholesterolu lub pali tytoń - jest to istotne, ponieważ takie leki jak Dexak powodują niewielkie zwiększenie ryzyka udaru i zawału, zwłaszcza przy długotrwałym przyjmowaniu dużych dawek leku - w takich przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ może to sprzyjać zwiększonemu ryzyku wystąpienia działań niepożądanych - w takich sytuacjach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • jeśli pacjent był lub jest alergikiem
 • jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca takie jak nadciśnienie i niewydolność serca, jak również zatrzymywanie płynów
 • jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne lub u pacjenta występuje obniżone nawodnienie i zmniejszona objętość krwi wynikająca z nadmiernej utraty płynów, na przykład z powodu zbyt częstego oddawanie moczu, biegunki lub wymiotów
 • jeśli pacjentka ma problemy z zajściem w ciążę lub leczy niepłodność, gdyż lek Dexak może zaburzać płodność kobiet i nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę lub leczonych z powodu niepłodności
 • jeśli kobieta jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży
 • jeśli pacjent ma zaburzenia tworzenia krwi lub komórek krwi
 • jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej
 • jeśli pacjent choruje na ospę wietrzną - stosowanie takich leków jak Dexak może spowodować zaostrzenie choroby
 • jeśli pacjent choruje na astmę lub występuje u niego przewlekły nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie zatok, polipy w nosie - ryzyko wystąpienia objawów uczulenia i ataków astmy lub skurczu oskrzeli z powodu stosowania leku Dexak i innych NLPZ może być wyższe
 • lek Dexak (tak jak inne NLPZ) może maskować objawy chorób zakaźnych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dexak a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Dexak w każdym etapie ciąży musi odbywać się wyłącznie zgodnie z zaleceniem lekarza.

Produkt leczniczy Dexak jest przeciwwskazany podczas trzeciego trymestru ciąży.

Kobiety będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny unikać stosowania tego leku. Jeśli deksketoprofen jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę, lub podczas pierwszego, lub drugiego trymestru ciąży należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres, ponieważ deksketoprofen może zwiększać ryzyko poronienia i zaburzeń budowy serca oraz wytrzeźwienia.

Kobiety, u których prowadzona jest diagnostyka niepłodności również nie powinny stosować leku Dexak.

W trzecim trymestrze ciąży lek Dexak może narażać płód na:

 • działanie toksyczne na serce i płuca
 • zaburzenia czynności nerek

Pod koniec ciąży zarówno płód jak i kobieta podczas stosowania leku narażeni są na:

 • możliwość wydłużenia czasu krwawienia, działanie zaburzające proces krzepnięcia krwi, które może pojawić się nawet po zastosowaniu małych dawek leku Dexak
 • hamowanie skurczów macicy, co może doprowadzić do przedłużenia akcji porodowej lub opóźnienia porodu

Dexak a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie jest wiadome, czy deksketoprofen przenika do mleka kobiecego. Dlatego stosowanie produktu leczniczego Dexak podczas laktacji jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Dexak łącznie z:

 • innymi lekami należącymi do grupy NLPZ i dużymi dawkami salicylanów - zwiększa się ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, a także krwawienia z przewodu pokarmowego
 • lekami przeciwzakrzepowymi - lek Dexak może zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, a także działa szkodliwie na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy
 • heparyną - gdyż zwiększa ryzyko krwotoku
 • kortykosteroidami - ponieważ zwiększa ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego i krwawienia
 • solami litu - ponieważ NLPZ zwiększają stężenie litu we krwi, które może być toksyczne dla organizmu
 • metotreksatem stosowanym w dużych dawkach powyżej 15 mg na tydzień - gdyż zwiększa się jego toksyczne działanie
 • pochodnymi hydantoiny i fenytoiny oraz sulfonamidami - może wystąpić zwiększenie ich toksycznego działania

Należy zachować ostrożność i skonsultować z lekarzem jednoczesne stosowanie leku Dexak z:

 • lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, lekami beta-adrenolitycznymi, antybiotykami aminoglikozydowymi i antagonistami receptora angiotensyny II - lek Dexak może zmniejszyć działanie wymienionej grupy leków oraz prowadzić do dodatkowego pogorszenia czynności nerek
 • metotreksatu stosowanego w małych dawkach, mniejszych niż 15 mg na tydzień - gdyż zwiększa się jego toksyczne działanie - konieczna jest wtedy kontrola wskaźników morfologii krwi na początku stosowania; należy również w takich przypadkach zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz w podeszłym wieku
 • pentoksyfiliną i oksypentyfiliną - ponieważ następuje zwiększone ryzyko krwawienia
 • zydowudyną - gdyż występuje ryzyko zwiększenia toksycznego działania na układ czerwonokrwinkowy wymagające kontroli lekarza
 • pochodnymi sulfonylomocznika - leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ich działanie hipoglikemizujące

Należy szczególnie rozważyć z lekarzem połączenie leku Dexak z:

 • lekami beta-adrenolitycznymi - łączenie z NLPZ może zmniejszać ich działanie hipotensyjne
 • cyklosporyną i takrolimusem - połączenie to może wywołać działanie nefrotoksyczne
 • lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny - zwiększa się ryzyko krwawienia z żołądka i dwunastnicy
 • probenecydem - zwiększa on stężenie leku Dexak w osoczu
 • glikozydami nasercowymi (digoksyną) - gdyż zwiększa się ich stężenie w osoczu
 • mifeprystonem - ponieważ istnieje teoretyczne ryzyko, że niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmieniać skuteczność mifeprystonu
 • antybiotykami chinolonowymi (np. cyprofloksacyną, lewofloksacyną) - występuje zwiększone ryzyko pojawienia się drgawek
 • streptokinazą i innymi lekami trombolitycznymi lub fibrynolitycznymi - zwiększa się ryzyko krwawienia
 • tenofowirem - ponieważ równoczesne stosowanie leków z grupy NLPZ może zwiększać stężenie azotu mocznikowego i kreatyniny w osoczu, co wpływa na czynność nerek
 • deferazyroksem - ponieważ jednoczesne stosowanie leku Dexak może zwiększać działanie toksyczne na układ pokarmowy
 • pemetreksedem - gdyż łączenie z lekami z grupy NLPZ może zmniejszyć eliminację pemetreksedu, zwłaszcza u osób z zaburzoną czynnością nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dexak a alkohol

Podczas stosowania leku Dexak nie należy spożywać alkoholu. Może to nasilić działanie uszkadzające błonę śluzową żołądka oraz spowodować krwawienia z przewodu pokarmowego.

Należy wziąć pod uwagę, że każda ampułka leku Dexak 50 zawiera 12,35 % etanolu, czyli alkoholu, w objętości tj. do 200 mg na dawkę, co odpowiada 5 ml piwa lub 2,08 ml wina na dawkę. Dlatego istnieje możliwość spowodowania szkodliwych działań u osób cierpiących na chorobę alkoholową. Uwzględnić w tym wypadku należy również kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci i osoby z grupy wysokiego ryzyka takie jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Dexak a prowadzenie pojazdów

Lek Dexak może mieć niewielki lub nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Może powodować zawroty głowy, zmęczenie, senność lub zaburzenia widzenia. Dlatego w przypadku zaobserwowania takich objawów należy zaniechać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu aż do ustąpienia dolegliwości. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dexak?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • ampułki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • nie stosować, gdy roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny oraz widoczne są oznaki zanieczyszczeń
 • roztwór w ampułce jest przeznaczony wyłącznie do jednokrotnego zastosowania i powinien zostać użyty natychmiast po otwarciu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego