Poradnik
DHC Continus (Dihydrocodeini tartras)

DHC Continus (Dihydrocodeini tartras)

Lek DHC Continus zawiera substancję czynną dihydrokodeiny winian, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDHC Continus
Nazwa międzynarodowaDihydrocodeini tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 60 mg
 • 90 mg
 • 120 mg
PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Winian dihydrokodeiny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza bezwodna
 • hydroksyetyloceluloza
 • alkohol cetostearylowy
 • stearynian magnezu
 • talk
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Zwalczanie silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych bólów innego pochodzenia

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • ostre serce płucne
 • ciężka astma oskrzelowa
 • ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem
 • dzieci w wieku poniżej 12 lat
 • niedrożność porażenna jelit
 • uraz głowy lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • alkoholizm (ostra faza)
 • nietolerancja niektórych cukrów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek
 • uzależnienie od opioidów, innych leków lub alkoholu
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub uraz głowy
 • zaburzenia czynności dróg żółciowych
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciężka niewydolność nerek
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • serce płucne
 • astma oskrzelowa
 • depresja ośrodka oddechowego z niedotlenieniem
 • zaparcia
 • niedoczynność tarczycy
 • stosowanie jednocześnie inhibitorów monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od zakończenia leczenia lekami tej grupy
 • przerost gruczołu krokowego
 • stosowanie leków uspokajających np. benzodiazepin
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

Możliwe interakcje z
 • lekami uspokajającymi, na przykład benzodiazepinami lub lekami pochodnymi
 • lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego)
 • alkoholem
Ciąża

Nie należy stosować leku DHC Continus w trakcie ciąży, o ile lekarz tak nie zaleci.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku DHC Continus.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ dihydrokodeina może powodować senność.

Działanie i właściwości

Jak działa lek DHC Continus?

Lek działa na receptory opioidowe znajdujące się w mózgu, zmniejszając wrażliwość pacjenta na ból.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek DHC Continus?

Lek DHC Continus stosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych o innej etiologii.

Dawkowanie

Jak należy stosować lek DHC Continus?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 60 mg co 12 godzin
 • lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maksymalnej 120 mg co 12 godzin
 • lek DHC Continus 60 mg: 1 lub 2 tabletki co 12 godzin
 • lek DHC Continus 90 mg: 1 tabletka co 12 godzin
 • lek DHC Continus 120 mg: 1 tabletka co 12 godzin
 • tabletkę należy połykać w całości, nie dzielić, nie żuć ani nie rozgryzać
 • przyjęcie pokruszonej tabletki może spowodować zbyt szybkie wchłonięcie leku i doprawdzić do objawów przedawkowania

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek, oraz niedoczynnością tarczycy lekarz może zlecić przyjmowanie mniejszych dawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DHC Continus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leki lub podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania:

 • senność przechodząca w osłupienie lub śpiączkę
 • szpilkowate źrenice
 • wymioty
 • skurcze mięśni
 • rozpad mięśni
 • nieregularna praca serca
 • niskie ciśnienie krwi
 • niewydolność układu sercowo - naczyniowego
 • niewydolność oddechowa lub bezdech

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, który podejmie leczenie dostosowane do charakteru i nasilenia objawów. Należy utrzymać pacjenta w stanie świadomości oraz zapewnić ciągłość oddechu. Konieczne może być przewiezienie pacjenta do szpitala w celu zapewnienia stałej opieki medycznej.

Pominięcie zastosowania leku DHC Continus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DHC Continus

Nie należy przerywać stosowania leku DHC Continus bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Nagłe przerwanie stosowania leku DHC Continus po długotrwałej terapii może spowodować wystąpienie objawów odstawienia między innymi: 

 • bóle 
 • drażliwość
 • niepokój ruchowy

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku DHC Continus?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na dihydrokodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
 • jeśli u pacjenta występuje schorzenie zwane ostrym sercem płucnym
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka astma oskrzelowa
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem
 • u dzieci poniżej 12 lat
 • jeśli u pacjenta występuje niedrożność porażenna jelit
 • jeśli pacjent ma uraz głowy lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • jeśli pacjent cierpi z powodu alkoholizmu (ostra faza)
 • jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy - galaktozy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek DHC Continus może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób)

 • senność
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • suchość w ustach
 • nudności 
 • wymioty

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

 • obrzęk naczynioruchowy
 • stan dezorientacji
 • uzależnienie od leku
 • halucynacje
 • zmiany nastroju
 • dysforia objawiająca się drażliwością, wybuchami gniewu, lękliwością, skłonnością do płaczu
 • niedociśnienie
 • napady drgawkowe
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • parestezje
 • sedacja
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka
 • świąd 
 • pokrzywka
 • biegunka
 • niedrożność porażenna jelit
 • kolka żółciowa
 • stany skurczowe dróg żółciowych
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zatrzymanie moczu
 • duszność
 • atak astmy
 • depresja oddechowa
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • złe samopoczucie
 • uzależnienie fizyczne z zespołem odstawienia leku

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób)

 • zaburzenia widzenia

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • podwyższone stężenie hormonu prolaktyny we krwi
 • zespół bezdechu sennego, tolerancja na lek (dla dawki 60 i 90 mg)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek DHC Continus należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku
 • jeśli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub uraz głowy
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności dróg żółciowych
 • jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
 • jeśli u pacjenta występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • jeśli u pacjenta występuje serce płucne
 • jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową
 • jeśli u pacjenta występuje depresja ośrodka oddechowego z niedotlenieniem
 • jeśli u pacjenta występują zaparcia
 • jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy
 • jeśli pacjent stosuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni zakończył przyjmowanie leku z tej grupy
 • jeśli u pacjenta występuje przerost gruczołu krokowego
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie jakiekolwiek inne leki wpływające na czynność ośrodkowego układu nerwowego

Podczas długotrwałego stosowania, u pacjenta może wykształcić się tolerancja na substancję czynną.

Lek DHC Continus, podobnie jak inne opioidy, może powodować uzależnienie oraz może być niewłaściwie stosowany.

Lek może wywołać uzależnienie fizyczne skutkujące objawami odstawienia. Jeśli lekarz zdecyduje, że leczenie lekiem DHC Continus nie jest już dalej wymagane, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Należy unikać podawania dihydrokodeiny pacjentowi z dużym potencjałem uzależnień szczególnie - od alkoholu lub innych leków mogących wpływać na czynność wątroby. Gdy jednak lekarz po rozważeniu korzyści i ryzyka zdecyduje o stosowaniu tego leku przez pacjenta, leczenie będzie prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza z koniecznością okresowego sprawdzania czynności wątroby (np. oznaczanie AspAT, AlAT, GGTP).

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby i nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Leki opioidowe mogą wpływać na układ hormonalny w efekcie zaburzając czynność nadnerczy, jajników oraz jąder. Leki te mogą m.in. spowodować wzrost stężenia prolaktyny, obniżenie poziomu kortyzolu i testosteronu we krwi, co może skutkować wystąpieniem objawów klinicznych.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu należy połykać w całości, nie żuć, nie kruszyć. Podanie przełamanej lub pokruszonej tabletki spowoduje szybkie uwolnienie i wchłonięcie zbyt dużej dawki dihydrokodeiny, co może skutkować wystąpieniem objawów przedawkowania, a nawet śmiercią

Podczas niewłaściwego stosowania leków doustnych, poprzez podanie ich inną drogą, mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, będące zagrożeniem dla życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

DHC Continus a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

U kobiet w ciąży dihydrokodeina powinna być stosowana tylko w razie bezwzględnej konieczności. Nie należy stosować leku DHC Continus w trakcie ciąży, o ile lekarz tak nie zaleci. Długotrwałe przyjmowanie leku DHC Continus podczas ciąży może skutkować wystąpieniem u noworodka objawów noworodkowego zespołu odstawiennego.

DHC Continus a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku DHC Continus.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • nie należy stosować jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego)
 • jednoczesne stosowanie z lekami uspokajającymi na przykład beznodiazepinami lub lekami pochodnymi zwiększa ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki lub śmierci na skutek addytywnego działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy

Substancje hamujące ośrodkowy układ nerwowy obejmują między innymi:

 • leki przeciwlękowe
 • leki uspokajające
 • leki nasenne (w tym beznodiazepiny)
 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki z grupy fenotiazyn
 • alkohol

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

DHC Continus a alkohol

Podczas stosowania leku DHC Continus nie należy spożywać alkoholu.

DHC Continus a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn, ponieważ lek DHC Continus powoduje senność, przez co ograniczona zostaje zdolność pacjenta do reagowania.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek DHC Continus?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
DHC Continus a ciąża
DHC Continus a karmienie piersią
Interakcje
DHC Continus a alkohol
DHC Continus a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo