Kategorie

Diclac czopki (Diclofenacum natricum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Diclac czopki?

Diclac czopki to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym, przeciwbólowym, przeciwgorączkowym. 

Podstawowe informacje

NazwaDiclac czopki
Nazwa międzynarodowaDiclofenacum natricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćCzopki doodbytnicze
Skład - substancja czynna

Diklofenak sodowy

Skład - substancje pomocnicze
 • tłuszcz stały
Dostępne opakowania

10 czopków

Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwbólowe
 • przeciwreumatyczne
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie
 • leczenie zapalnych lub zwyrodnieniowych postaci choroby reumatycznej
 • ostre napady dny
 • leczenie bólów spowodowanych pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami
 • w stanach bólowych i (lub) zapalnych w ginekologii, np. pierwotnego bolesnego miesiączkowania lub zapalenia przydatków
 • napady migreny
 • wspomagająco w ciężkich, bolesnych zakażeniach uszu, nosa lub gardła
Przeciwwskazania
 • uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zapalenie odbytnicy lub odbytu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna po zastosowaniu leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych
 • czynna lub zaistniała w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie lub perforacja
 • zapalenie odbytnicy lub odbytu
 • ostatni trymestr ciąży
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • choroba serca i (lub) choroba naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjent ma rozpoznaną chorobę układu sercowo-naczyniowego
 • pacjent przebył owrzodzenie przewodu pokarmowego lub jest w podeszłym wieku
 • pacjent ma wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę Leśniowskiego-Crohna
 • pacjent ma astmę, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej nosa (np. z powodu polipów nosa), przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewlekłe zakażenie dróg oddechowych
 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby
 • pacjent choruje na porfirię wątrobową
 • pacjent pali tytoń
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • pacjent ma zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zmniejszony apetyt
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • wysypka
 • podrażnienie w miejscu podania
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi oraz litem
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca jak digoksyna
 • lekami moczopędnymi  i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE)
 • NLPZ jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen
 • lekami przeciwzakrzepowymi i hamującymi działanie płytek
 • lekami przeciwcukrzycowymi z wyjątkiem insuliny
 • metotreksatem
 • cyklosporyną i takrolimusem
 • trimetoprimem
 • chinolonami przeciwbakteryjnymi
 • kolestypolem i kolestyraminą
 • worykonazolem
 • fenytoiną
Ciąża

Leku Diclac czopki nie należy stosować podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Diclac czopki u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Stosowanie leku Diclac czopki nie jest zalecane u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Diclac czopki nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Diclac czopki?

Lek Diclac czopki należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które charakteryzują się działaniem przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym, przeciwbólowym, przeciwgorączkowym. Działanie to jest wynikiem hamowania systezy prostaglandym odpowiedzialnych za powstanie stanu zapalnego, bólu oraz gorączki.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Diclac czopki?

Lek Diclac czopki stosuje się:

 • w zapalnych lub zwyrodnieniowych postaciach choroby reumatycznej: reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów (choroba Stilla), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia stawów kręgosłupa, zespołów bólowych związanych ze zmianami w kręgosłupie, reumatyzmu pozastawowego
 • w ostrych napadach dny
 • w bólach spowodowanych pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami np. po zabiegach stomatologicznych lub ortopedycznych
 • w stanach bólowych i (lub) zapalnych w ginekologii, np. pierwotnego bolesnego miesiączkowania lub zapalenia przydatków
 • w napadach migreny
 • wspomagająco w ciężkich, bolesnych zakażeniach uszu, nosa lub gardła (tj. zapalenie gardła i migdałków, zapalenie ucha)

Dawkowanie

Jak stosować lek Diclac czopki?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Zasadą jest stosowanie najmniejszej dawki skutecznej przez możliwie najkrótszy czas.

Zalecana, początkowa dawka dobowa wynosi od 100 mg do 150 mg. W celu zniesienia bólu nocnego i sztywności porannej leczenie tabletkami w ciągu dnia można uzupełnić przez podanie czopka przed snem (nie przekraczając całkowitej maksymalnej dawki dobowej 150 mg).

Pierwotne bolesne miesiączkowanie

Początkowo należy podawać 50 mg do 100 mg, a w razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć w ciągu kilku cykli menstruacyjnych do dawki maksymalnej 200 mg na dobę. Leczenie należy rozpocząć w momencie wystąpienia pierwszych objawów i w zależności od ich nasilenia, kontynuować przez kilka dni.

Leczenie napadów migreny

Po wystąpieniu pierwszych objawów zwiastujących napad, należy rozpocząć od dawki 100 mg. W razie konieczności można tego samego dnia zastosować dodatkowo czopki do 100 mg. Jeśli pacjent wymaga dalszego leczenia w ciągu następnych dni, maksymalna dawka dobowa powinna być ograniczona do 150 mg i podawana w dawkach podzielonych.

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów

W zależności od stopnia nasilenia objawów, od 0,5 mg/ kg mc. do 2 mg/ kg mc. na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dawkę dobową można zwiększyć maksymalnie do 3 mg/ kg mc. w dawkach podzielonych.

Sposób podania

 • zaleca się stosowanie czopków po wypróżnieniu
 • czopków nie należy dzielić
 • czopek należy dobrze umieścić w odbycie
 • nie stosować doustnie

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

U osób w podeszłym wieku i osób z małą masą ciała zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki.

Rozpoznana choroba układu krążenia lub istotne sercowo - naczyniowe czynniki ryzyka

Pacjenci z chorobą układu krążenia lub pacjenci z istotnymi czynnikami ryzyka zdarzeń sercowo - naczyniowych powinni być leczeni diklofenakiem wyłącznie po dokonaniu oceny sytuacji i tylko dawkami niższymi bądź równymi 100 mg na dobę, jeśli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie.

Zaburzenia czynności nerek

Stosowanie leku Diclac czopki u pacjentów z niewydolnością nerek jest przeciwwskazane. U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby

Stosowanie leku Diclac czopki u pacjentów z niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane. U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, należy zachować ostrożność.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diclac

Mogą wystąpić:

 • wymioty
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • szumy uszne lub drgawki
 • ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby

Pominięcie zastosowania leku Diclac

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Diclac czopki?

Nie należy stosować leku Diclac czopki w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną diklofenak oraz substancje pomocnicze
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna po zastosowaniu leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych (tj. kwas acetylosalicylowy, diklofenak lub ibuprofen) takie jak nasilenie astmy, kataru, wysypki skórnej, pokrzywki, obrzęku twarzy
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy
 • jeśli u pacjenta występuje krwawienie z przewodu pokarmowego
 • ostatniego trymestru ciąży
 • jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby i/lub nerek
 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i/lub chorobę naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru, zatoru naczyń krwionośnych serca lub mózgu albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń
 • zapalenia odbytnicy lub odbytu
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia obwodowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Diclac może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Diclac czopki i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • odczucie dyskomfortu w żołądku, zgaga lub ból w górnej części brzucha
 • krwawe wymioty, krew w stolcu i/lub moczu
 • problemy skórne typu wysypka lub świąd
 • sapanie lub skrócenie oddechu
 • zażółcenie skóry lub białkówek oczu
 • utrzymujący się ból gardła bądź wysoka temperatura ciała
 • obrzęk twarzy, stóp lub nóg
 • ciężka migrena
 • ból w klatce piersiowej z kaszlem

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób stosujących lek):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zmniejszony apetyt
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • wysypka
 • podrażnienie w miejscu podania

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób stosujących lek):

 • zawał mięśnia sercowego
 • niewydolność serca
 • kołatanie serca
 • ból w klatce piersiowej

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób stosujących lek):

 • nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne
 • senność
 • astma (w tym duszność)
 • zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smołowate stolce
 • choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez i perforacją), zapalenie odbytnicy
 • zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby
 • pokrzywka
 • obrzęk

Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

 • małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi), niedokrwistość (w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza (zmniejszenie liczby lub brak krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych)
 • obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy)
 • dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne
 • parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu
 • zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie
 • szumy uszne, zaburzenia słuchu
 • nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń
 • zapalenie płuc
 • zapalenie okrężnicy, zaparcie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki, zaostrzenie guzów krwawniczych
 • piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby
 • wysypka pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, choroba Schönleina-Henocha, świąd, ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych

Nieznana częstość:

 • łagodne bolesne skurcze i tkliwość brzucha, rozpoczynające się wkrótce po rozpoczęciu stosowania leku Diclac czopki, po których wystąpią krwawienia z odbytu bądź krwawa biegunka, na ogół w ciągu 24 godzin od pojawienia się bólu brzucha
 • jednoczesne wystąpienie bólu w klatce piersiowej i reakcji alergicznej (objawy zespołu Kounisa)

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1000), zwłaszcza podczas stosowania dużych dawek dobowych (150 mg) przez długi czas:

 • nagły, uciskowy ból w klatce piersiowej (objawy zawału mięśnia sercowego)
 • duszność, trudności w oddychaniu podczas leżenia, obrzęki stop lub nóg (objawy niewydolności serca)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • pacjent ma rozpoznaną chorobę układu sercowo-naczyniowego (wysokie ciśnienie krwi, nieprawidłowo zwiększone stężenia tłuszczów we krwi) lub jeśli pacjent jest osobą palącą, w takim przypadku nie wolno zwiększać dawki leku powyżej 100 mg na dobę, jeśli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie
 • pacjent przebył owrzodzenie przewodu pokarmowego lub jest w podeszłym wieku to stosowanie diklofenaku może spowodować krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforację
 • pacjent ma wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę Leśniowskiego - Crohna, gdyż diklofenak może zaostrzyć przebieg choroby
 • pacjent ma astmę, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc lub przewlekłe zakażenie dróg oddechowych, jest narażony na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak
 • pacjent ma zaburzenia czynności wątroby, zaleca się częstszą kontrolę czynności wątroby
 • choruje na porfirię wątrobową, a diklofenak może doprowadzić do napadów porfii

Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres w celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych.

Przed przyjęciem leku Diclac 50 należy poinformować lekarza, gdy:

 • pacjent pali tytoń
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • u pacjenta występuje dławica piersiowa, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Diclac czopki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Diclac czopki nie należy stosować podczas pierwszych dwóch trymestrów ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Diclac czopki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Diclac czopki nie należy podawać kobietom karmiącym piersią, gdyż przenika do mleka i może negatywnie wpłynąć na dziecko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Diclac czopki nie należy łączyć z:

 • lekami przeciwdepresyjnymi oraz litem
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca jak digoksyna
 • lekami moczopędnymi  i inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE)
 • z NLPZ jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen
 • lekami przeciwzakrzepowymi i hamującymi działanie płytek
 • lekami przeciwcukrzycowymi z wyjątkiem insuliny
 • metotreksatem- lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów
 • cyklosporyną i takrolimusem - leki stosowane u osób z przeszczepami narządowymi
 • trimetoprimem - lek stosowany w zapobieganiu i leczeniu infekcji dróg moczowych
 • chinolonami przeciwbakteryjnymi - leki stosowane w leczeniu zakażeń
 • kolestypolem i kolestyraminą – leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi
 • worykonazolem - lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych
 • fenytoiną – lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Diclac czopki a alkohol

Podczas stosowania leku Diclac czopki nie zaleca się spożywania alkoholu.

Diclac czopki a prowadzenie pojazdów

Lek Diclac czopki nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Diclac czopki?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 250C, chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego