Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Dilatrend (Carvedilolum)

Dilatrend (Carvedilolum)

Lek Dilatrend zawiera substancję czynną karwedylol o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi i zwalniającym rytm pracy serca. Stosowany jest w leczeniu schorzeń mięśnia sercowego i nadciśnienia tętniczego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDilatrend
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza
 • sacharoza
 • powidon K 25
 • krospowidon typ A
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • żółty tlenek żelaza (dawka 6,25 mg i 12,5 mg)
 • czerwony tlenek żelaza (dawka 12,5 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniżanie ciśnienia tętniczego krwi
 • zwalnianie czynności serca
Zastosowanie
 • przewlekła niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • stabilna choroba wieńcowa
 • zaburzenia czynności serca po ostrym zawale serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • niestabilna lub niewyrównana niewydolność serca
 • zaburzenie czynności wątroby
 • blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
 • znaczne zwolnienie czynności serca
 • zespół chorej zatoki
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • ciężkie zaburzenia czynności serca
 • schorzenia układu oddechowego
 • zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie mięśnia sercowego
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła niewydolność serca i niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • nadciśnienie tętnicze
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • cukrzyca
 • stosowanie soczewek kontaktowych
 • choroby naczyń obwodowych
 • nadczynność tarczycy
 • guz chromochłonny
 • dusznica bolesna typu Printzmetala
 • zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca
 • jednoczesne stosowanie niektórych leków np.: digoksyny, cyklosporyny, ryfampicyny, leków znieczulających, leków przeciwarytmicznych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy i bóle głowy, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i występujące głównie na początku leczenia
 • osłabienie
 • niedociśnienie
 • astenia (uczucie zmęczenia)
 • niewydolność serca

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • u pacjentów z cukrzycą często obserwuje się także hiperglikemię (zwiększenie stężenia cukru we krwi), hipoglikemię (zmniejszenie stężenia cukru we krwi) i pogorszenie tolerancji glukozy
 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • niedociśnienie ortostatyczne (zmniejszenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała)
 • obrzęki (w tym uogólnione, obwodowe, ortostatyczne oraz zlokalizowane w okolicy narządów płciowych, obrzęki kończyn dolnych, hiperwolemia - zwiększenie objętości krwi krążącej) i przeciążenie płynami
 • niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek
 • ból
 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zaburzenia oddawania moczu
 • niedokrwistość
 • depresja, obniżenie nastroju
 • zaburzenia krążenia obwodowego (ziębnięcie kończyn, choroby naczyń obwodowych, nasilenie chromania przestankowego (ból mięśni łydek podczas chodzenia), zespół Raynauda - zblednięcie, a następnie zasinienie palców stóp, rąk, nosa lub uszu wywołane skurczem naczyń)
 • duszność, obrzęk płuc i astma u podatnych pacjentów
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak: nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka i wymioty)
 • ból kończyn
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oka
 • omdlenia, stany przedomdleniowe
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • doustną cyklosporyną
 • ryfampicyną
 • fluoksetyną i paroksetyną
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • rezerpiną
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami z grupy antagonistów wapnia niebędących pochodnymi dihydropirydyny, amiodaronem i innymi lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • klonidyną
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • alkoholem
 • lekami znieczulającymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami rozszerzającymi oskrzela
Ciąża

Leku Dilatrend nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Dilatrend nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Dilatrend u dzieci w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Dilatrend może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dilatrend?

Lek Dilatrend zawiera substancję czynną karwedylol, która wykazuje działanie:

 • rozszerzające naczynia krwionośne poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa1
 • hamujące aktywność układu renina - angiotensyna - aldosteron poprzez blokadę receptorów beta

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Dilatrend?

Lek Dilatrend stosowany jest w leczeniu:

 • przewlekłej niewydolności serca (jako uzupełnienie leczenia podstawowego)
 • nadciśnienia tętniczego
 • stabilnej choroby wieńcowej
 • zaburzeń czynności lewej komory serca u pacjentów po ostrym zawale mięśnia sercowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Dilatrend?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przewlekła niewydolność serca

 • dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta
 • stosowanie leku zostanie rozpoczęte pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu niewydolności krążenia i poprzedzone oceną stanu klinicznego pacjenta
 • lekarz zdecyduje czy lek zostanie podany w warunkach ambulatoryjnych, czy szpitalnych

Dorośli:

 • zalecana dawka początkowa leku to 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie
 • jeśli lek jest dobrze tolerowany, lekarz stopniowo zwiększy dawkę w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie według następującego schematu: 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie 12,5 mg dwa razy na dobę, aż do dawki 25 mg dwa razy na dobę
 • należy dążyć do podawania największej dawki tolerowanej przez pacjenta
 • zalecana dawka maksymalna u wszystkich pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca, o masie ciała mniejszej niż 85 kg to 25 mg dwa razy na dobę
 • u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca o masie ciała większej niż 85 kg zalecana dawka maksymalna to 50 mg dwa razy na dobę
 • u pacjentów z ciśnieniem skurczowym < 100 mmHg, podczas zwiększania dawki leku Dilatrend może dojść do pogorszenia czynności nerek i (lub) nasilenia niewydolności serca
 • przed każdym kolejnym zwiększeniem dawki lekarz będzie kontrolować parametry określające czynność nerek, a także oceniać nasilenie objawów niewydolności serca lub objawów związanych z rozszerzeniem naczyń krwionośnych
 • jeśli stosowanie leku Dilatrend zostanie przerwane na okres dłuższy niż dwa tygodnie, leczenie należy rozpocząć ponownie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę, a następnie zwiększać dawkę zgodnie z przedstawionymi powyżej zaleceniami

Osoby w podeszłym wieku:

 • nie ma potrzeby zmiany dawkowania
 • lek stosuje się w dawkach jak dla pacjentów dorosłych

Nadciśnienie tętnicze:

 • zaleca się podawanie leku raz na dobę

Dorośli:

 • zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni
 • następnie zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg raz na dobę
 • u większości pacjentów jest to dawka wystarczająca, jednak w razie konieczności lekarz może ją zwiększyć do dawki maksymalnej wynoszącej 50 mg, podawanej raz na dobę lub w dwóch dawkach podzielonych
 • dawkę leku należy zwiększać w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie

Osoby w podeszłym wieku:

 • zalecana dawka początkowa to 12,5 mg na dobę
 • u wielu pacjentów jest to dawka skuteczna, zapewniająca właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego
 • w przypadku braku zadowalającego obniżenia ciśnienia tętniczego lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej raz na dobę lub w dawkach podzielonych

Choroba wieńcowa:

Dorośli:

 • zalecana dawka początkowa to 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni
 • następnie zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg dwa razy na dobę

Osoby w podeszłym wieku:

 • zalecana dawka maksymalna dobowa to 50 mg, podawana w dawkach podzielonych

Pacjenci ze współistniejącymi chorobami wątroby:

 • stosowanie leku Dilatrend jest przeciwwskazane u osób ze współistniejącymi zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek:

 • u osób z ciśnieniem tętniczym skurczowym > 100 mmHg nie jest konieczne zmniejszanie dawki leku

Zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale serca:

 • u pacjentów po przebytym zawale serca z zaburzeniami czynności lewej komory zalecana dawka początkowa to 6,25 mg dwa razy na dobę
 • po podaniu pierwszej dawki pacjent będzie pozostawać pod obserwacją przez 3 godziny
 • lekarz będzie zwiększać dawkę co 3 - 10 dni do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę
 • a następnie do dawki 25 mg dwa razy na dobę
 • u pacjentów nietolerujących dawki początkowej 6,25 mg dwa razy na dobę, lekarz zmniejszy dawkę do 3,125 mg dwa razy na dobę
 • dawka ta będzie stosowana przez 3 - 10 dni
 • jeżeli dawka ta będzie dobrze tolerowana zostanie zwiększona do 6,25 mg dwa razy na dobę
 • a następnie stopniowo do dawki 25 mg dwa razy na dobę
 • należy dążyć do podawania największej dawki tolerowanej przez pacjenta

 

Sposób stosowania:

 • lek przeznaczony jest do stosowania doustnego
 • tabletki należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu
 • pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca powinni przyjmować lek w czasie posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dilatrend

 • jeśli została przyjęta dawka leku większa niż zalecana przez lekarza, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić do szpitala
 • po znacznym przedawkowaniu może wystąpić niedociśnienie, nadmierne zwolnienie czynności serca, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i zatrzymanie krążenia, mogą też pojawić się: zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i uogólnione napady drgawkowe

Pominięcie zastosowania leku Dilatrend

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • w przypadku pominięcia dawki nie należy zwiększać następnej dawki leku
 • należy przyjąć następną dawkę leku według zalecenia lekarza

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Dilatrend należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dilatrend?

Leku Dilatrend nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ze stwierdzoną niestabilną lub niewyrównaną niewydolnością serca
 • z objawami klinicznymi zaburzeń czynności wątroby
 • ze zdiagnozowanym blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ze znacznym zwolnieniem czynności serca (< 50 uderzeń na minutę)
 • z zespołem chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
 • ze stwierdzonym ciężkim niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie tętnicze skurczowe <85 mmHg)
 • ze stwierdzonymi ciężkimi zaburzeniami czynności serca (wstrząsem kardiogennym)
 • ze stwierdzonymi schorzeniami układu oddechowego przebiegającymi ze stanami skurczowymi oskrzeli lub astmą
 • ze stwierdzonym znacznym zatrzymaniem płynów w organizmie lub przeciążeniem serca wymagającym dożylnego podawania leków zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego
 • z kwasicą metaboliczną
 • ze stwierdzonym guzem chromochłonnym (z wyjątkiem pacjentów, u których objawy są skutecznie kontrolowane lekami alfa-adrenolitycznymi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dilatrend może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy i bóle głowy, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i występujące głównie na początku leczenia
 • osłabienie
 • niedociśnienie
 • astenia (uczucie zmęczenia)
 • niewydolność serca

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • u pacjentów z cukrzycą często obserwuje się także hiperglikemię (zwiększenie stężenia cukru we krwi), hipoglikemię (zmniejszenie stężenia cukru we krwi) i pogorszenie tolerancji glukozy
 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • niedociśnienie ortostatyczne (zmniejszenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała)
 • obrzęki (w tym uogólnione, obwodowe, ortostatyczne oraz zlokalizowane w okolicy narządów płciowych, obrzęki kończyn dolnych, hiperwolemia - zwiększenie objętości krwi krążącej) i przeciążenie płynami
 • niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek
 • ból
 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zaburzenia oddawania moczu
 • niedokrwistość
 • depresja, obniżenie nastroju
 • zaburzenia krążenia obwodowego (ziębnięcie kończyn, choroby naczyń obwodowych, nasilenie chromania przestankowego (ból mięśni łydek podczas chodzenia), zespół Raynauda - zblednięcie, a następnie zasinienie palców stóp, rąk, nosa lub uszu wywołane skurczem naczyń)
 • duszność, obrzęk płuc i astma u podatnych pacjentów
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak: nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka i wymioty)
 • ból kończyn
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oka
 • omdlenia, stany przedomdleniowe

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia przewodzenia pobudzeń wewnątrz mięśnia serca)
 • zaburzenia snu
 • parestezje (mrowienie oraz zdrętwienie kończyn)
 • niedociśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa (włącznie z bólem w klatce piersiowej)
 • zaparcie
 • reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, zmiany przypominające łuszczycę lub liszaj płaski)
 • łysienie
 • zaburzenia erekcji, impotencja
 • zapalenie skóry
 • wzmożone pocenie

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie ilości płytek krwi we krwi obwodowej (trombocytopenia)
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość (reakcja alergiczna)
 • nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) oraz gamma glutamylotransferazy)
 • zmniejszenie ilości białych krwinek we krwi obwodowej (leukopenia)
 • nietrzymanie moczu u kobiet
 • ciężkie reakcje skórne (t.j. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa–Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca podczas zwiększania dawki leku może dojść do nasilenia niewydolności serca i zatrzymania płynów.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) współistniejącą niewydolnością nerek podczas stosowania leku Dilatrend może wystąpić przemijające pogorszenie czynności nerek.
Częstość występowania działań niepożądanych (oprócz zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i bradykardii) nie jest zależna od stosowanej dawki leku.
Ze względu na właściwości beta-adrenolityczne leku Dilatrend możliwe jest ujawnienie się utajonej cukrzycy, pogorszenie kontroli stężenia cukru we krwi, zahamowanie mechanizmów regulujących stężenie glukozy we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dilatrend należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dilatrend u pacjentów:

 • z przewlekłą niewydolnością serca (może dochodzić do nasilenia objawów niewydolności serca lub zatrzymania płynów w organizmie)
 • z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą niewydolnością serca, leczonych glikozydami naparstnicy (glikozydy naparstnicy jak i lek Dilatrend zwalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe)
 • z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - POChP (nieleczonych lekami doustnymi lub wziewnymi)
 • z cukrzycą (lek Dilatrend może maskować lub osłabiać wczesne objawy ostrej hipoglikemii)
 • z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie tętnicze skurczowe < 100 mmHg), chorobą niedokrwienną serca, rozsianymi zmianami naczyniowymi i (lub) współistniejącą niewydolnością nerek
 • stosujących soczewki kontaktowe (może wystąpić zmniejszenie wydzielania płynu łzowego)
 • z chorobami naczyń obwodowych i objawem Raynauda (marznięcie nosa i małżowin usznych oraz drętwienie palców rąk i stóp)
 • z łuszczycą związaną z podawaniem leków beta-adrenolitycznych
 • z nadczynnością tarczycy (lek Dilatrend może maskować objawy nadczynności tarczycy)
 • z występującymi wcześniej ciężkimi reakcjami nadwrażliwości, a także u pacjentów w trakcie odczulania (lek Dilatrend nasila wrażliwość na alergeny i nasila reakcje uczuleniowe)
 • z guzem chromochłonnym (należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich)
 • z podejrzeniem dusznicy bolesnej typu Printzmetala
 • ze skłonnością do stanów skurczowych oskrzeli
 • z zaburzeniami czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca
 • przyjmujących jednocześnie inne leki np. digoksynę, cyklosporynę, ryfampicynę, leki znieczulające, leki przeciwarytmiczne

Podczas stosowania leku Dilatrend mogą wystąpić:

 • zwolnienia rytmu serca do wartości poniżej 55 uderzeń na minutę (jeśli wystąpi, należy skontaktować się z lekarzem, może być konieczne zmniejszenie dawki leku)
 • ciężkie niepożądane reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub zespół Stevensa-Johnsona) jeśli wystąpią, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem

Leku Dilatrend nie należy odstawiać w sposób nagły. Lek należy odstawiać stopniowo w ciągu dwóch tygodni.

Leku Dilatrend nie należy stosować u osób:

 • z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy (lek zawiera laktozę)
 • z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy (lek zawiera sacharozę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dilatrend a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Dilatrend nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Dilatrend a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono, czy karwedylol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Dilatrend.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki zawierające digoksynę (stosowaną w leczeniu niewydolności serca)
 • cyklosporynę (doustnie) zapobiegającą odrzuceniu przeszczepionego narządu (lek Dilatrend nasila działanie cyklosporyny)
 • ryfampicynę - antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy (zmniejsza skuteczność działania leku Dilatrend)
 • fluoksetynę i paroksetynę (stosowane w leczeniu depresji)
 • insulinę oraz doustne leki przeciwcukrzycowe (lek Dilatrend może nasilać działanie tych leków, należy kontrolować stężenie glukozy we krwi)
 • rezerpinę (obniżającą ciśnienie tętnicze krwi) oraz inhibitory monoaminooksydazy (mogą spowodować dalsze spowolnienie akcji serca i (lub) obniżenie ciśnienia tętniczego krwi)
 • leki z grupy antagonistów wapnia niebędące pochodnymi dihydropirydyny, amiodaron i inne leki antyarytmiczne
 • klonidynę (obniżającą ciśnienie krwi i stosowaną w  leczeniu migreny)
 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (lek Dilatrend może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze np. leków blokujących receptory α - adrenergiczne oraz leków, których działaniem niepożądanym jest obniżenie ciśnienia np. barbiturany - stosowane w leczeniu padaczki, fenotiazyny - stosowane w leczeniu psychoz, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne - stosowane w leczeniu depresji, leki rozszerzające naczynia i alkohol)
 • leki znieczulające
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (mogą zmniejszać skuteczność leku Dilatrend)
 • leki rozszerzające oskrzela

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dilatrend a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Dilatrend, ponieważ może to prowadzić do zawrotów głowy lub zaburzenia równowagi i koncentracji.

Dilatrend a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Dilatrend na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Dilatrend może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia, szczególnie na początku leczenia, w okresie zwiększenia dawki lub zmiany leczenia, jak również jednoczesnego spożywania alkoholu. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dilatrend?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • lek należy chronić przed światłem oraz wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dilatrend a ciąża
Dilatrend a karmienie piersią
Interakcje
Dilatrend a alkohol
Dilatrend a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki