Poradnik
Dipperam (Amlodipinum + Valsartanum)

Dipperam (Amlodipinum + Valsartanum)

Lek Dipperam zawiera dwie substancje czynne - amlodypinę i walsartan - które powodują rozkurczanie się naczyń krwionośnych, czego efektem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDipperam
Nazwa międzynarodowaAmlodipinum + Valsartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 80 mg
 • 5 mg + 160 mg
 • 10 mg + 160 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu)
 • walsartan
Skład - substancje pomocnicze

Tabletki 5 mg + 80 mg i 5 mg + 160 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon (typ A)
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty
 • makrogol 4000
 • talk

Tabletki 10 mg + 160 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon (typ A)
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty
 • makrogol 4000
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na amlodypinę lub inne leki z tej grupy (tzw. antagonistów kanału wapniowego)
 • uczulenie na walsartan
 • uczulenie na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia dróg żółciowych
 • ciąża powyżej trzeciego miesiąca
 • niedociśnienie tętnicze
 • zwężenie zastawki aorty
 • wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek z jednoczesnym przyjmowaniem aliskirenu (leku obniżającego ciśnienie tętnicze)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • przeszczepienie nerki
 • zwężenie tętnic nerkowych
 • pierwotny hiperaldosteronizm (zaburzenie czynności nadnerczy)
 • choroby serca takie jak: niewydolność serca, przebyty zawał serca, zwężenie zastawek serca, nieprawidłowe pogrubienie mięśnia sercowego
 • wystąpienie uczulenia po przyjmowaniu innych leków w tym tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • objawy grypopodobne
 • niedrożność nosa, ból gardła i dyskomfort podczas przełykania
 • ból głowy
 • obrzęki: ramion, rąk, okolicy kostek lub stóp
 • zmęczenie
 • osłabienie
 • zaczerwienienie skóry i odczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów) - w odniesieniu do jednego ze składników - amlodypiny:

 • zawroty głowy
 • senność
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, szczególnie twarzy
 • obrzęk okolicy kostek
 • ból brzucha
 • nudności
Możliwe interakcje z
 • aliskirenem - stosowanie jednocześnie aliskirenu i leku Dipperam jest przeciwwskazane
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny np. enalaprylem, lizynoprylem, ramiprylem (szczególnie ze współistniejącymi chorobami nerek)
 • diuretykami
 • litem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
 • niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) lub tzw. wybiórczymi inhibitorami COX-2
 • lekami przeciwpadaczkowymi, jak na przykład: karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną, fosfenytoiną
 • zielem dziurawca
 • triazotanem glicerolu (tzw. nitrogliceryną)
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • niektórymi antybiotykami np. ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • lekami stosowanymi w chorobach serca np. werapamilem, diltizemem
 • symwastatyną
 • dantrolenem
 • cycklosporyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży. Nie wolno stosować leku po 3 miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy, które mogą zaburzać zdolność koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn jeżeli reakcja organizmu na lek nie jest znana.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dipperam?

Lek Dipperam zawiera dwie substancje czynne:

 • amlodypinę - należącą do grypy antagonistów kanału wapniowego
 • walsartan - należący do tzw. antagonistów receptorów angiotensyny II

Obie substancje czynne w wyniku różnych mechanizmów działania zapobiegają rozkurczowi naczyń krwionośnych, co powoduje ich rozkurcz, czego końcowym efektem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dipperam?

Lek Dipperam jest stosowany u dorosłych w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego, w przypadkach gdy ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania tylko amlodypiny lub tylko walsartanu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dipperam?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody. Lek Dipperam można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. Nie należy przyjmować leku Dipperam razem z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

Zwykle stosowana dawka leku Dipperam to 1 tabletka na dobę, przy czym:

 • Dipperam 5 mg + 80 mg można stosować gdy ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypiną w dawce 5 mg lub walsartanem w dawce 80 mg
 • Dipperam 5 mg + 160 mg można stosować gdy ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypiną w dawce 5 mg lub walsartanem w dawce 160 mg
 • Dipperam 10 mg + 160 mg można stosować gdy ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypiną w dawce 10 mg lub walsartanem w dawce 160 mg lub podczas podawania leku Dipperam 5 mg + 160 mg

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wskazane jest kontrolowanie stężenia potasu i kreatyniny.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Stosowanie leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana lub zażycia przez inną osobę należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominiecie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomniana dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie wolno przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to powodować zaostrzenie choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dipperam?

Leku Dipperam nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na amlodypinę lub inne leki z tej grupy (tzw. antagonistów kanału wapniowego)
 • uczulenia na walsartan
 • uczulenia na substancje pomocnicze preparatu
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia dróg żółciowych np. marskości wątroby, zastoju żółci
 • jednoczesnego stosowania leku aliskiren u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
 • drugiego i trzeciego trymestru ciąży
 • ciężkiego niedociśnienia tętniczego
 • wstrząsu kardiogennego - to stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczać odpowiedniej ilości krwi do komórek ciała
 • zwężenia drogi odpływu z lewej komory serca np. kardiomiopatii przerostowej zwężającej, zwężeniu zastawki aorty
 • niewydolności serca w wyniku zawału mięśnia sercowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dipperam może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Dipperam i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcja alergiczna z wysypką, świądem, obrzękiem twarzy, warg lub języka, trudności w oddychaniu
 • niskie ciśnienie tętnicze z odczuciem omdlewania, oszołomienia

Ciężkie działania niepożądane (wymagające niezwłocznego skonsultowania się z lekarzem) zgłaszane w przypadku stosowania tylko amlodypiny, których nie obserwowano po zastosowaniu leku Dipperam lub które występowały częściej niż po zastosowaniu leku Dipperam: 

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów) w odniesieniu do amlodypiny:

 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, bólu w klatce piersiowej, duszności lub trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • obrzęk języka i gardła powodujący trudności w oddychaniu
 • ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa - Johnsona)
 • zawał mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie trzustki

Inne działania niepożądane leku Dipperam:

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • objawy grypopodobne
 • zapalenie nosowej części gardła: niedrożność nosa, ból gardła i dyskomfort podczas połykania)
 • ból głowy
 • zmęczenie
 • osłabienie
 • zaczerwienienie skóry i odczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi
 • uderzenia gorąca
 • obrzęki: ramion, rąk, nóg, kostek lub stóp

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zaburzenia koordynacji
 • zawroty głowy podczas wstawania
 • senność
 • mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp
 • tachykardia (przyspieszona akcja serca), kołatanie serca
 • kaszel
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia gastryczne: zaparcie, biegunka, nudności
 • ból stawów lub ich obrzęk
 • ból pleców
 • wysypka, zaczerwienienie skóry
 • jadłowstręt

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepokoju
 • szumy w uszach
 • omdlenie
 • wydalanie zwiększonej objętości moczu lub odczucie nagłego parcia na pęcherz
 • zaburzenia wzwodu
 • niskie ciśnienie tętnicze objawiające się zawrotami głowy, oszołomieniem
 • nasilone pocenie się
 • wysypka skórna całego ciała
 • świąd
 • kurcze mięśni

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu tylko amlodypiny, których nie obserwowano po zastosowaniu leku Dipperam lub które występowały częściej niż po zastosowaniu leku Dipperam:

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • senność
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, szczególnie twarzy
 • obrzęk kostek
 • ból brzucha
 • nudności

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • zmiany nastroju, niepokój lub depresja
 • bezsenność
 • drżenie
 • brak odczuwania bólu
 • zaburzenia smaku
 • omdlenie
 • zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • nieżyt nosa
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe np. niestrawność, wymioty
 • wypadanie włosów
 • nasilone pocenie się
 • świąd skóry lub jej przebarwienie
 • zaburzenia oddawania moczu lub zwiększona częstość oddawania moczu
 • zaburzenia wzwodu
 • ginekomastia
 • ból i skurcze mięśni
 • zmniejszenie lub zwiększenia masy ciała
 • złe samopoczucie

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • splątanie

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi
 • zaburzenia czynności wątroby
 • obrzęk dziąseł
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • hiperglikemia
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększone napięcie mięśniowe
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • nadwrażliwość na światło
 • sztywność, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu się

Działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu tylko walsartanu, których nie obserwowano po zastosowaniu leku Dipperam lub które występowały częściej niż po zastosowaniu leku Dipperam:

Częstość nieznana:

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek
 • gorączka
 • ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej (w wyniku zakażenia)
 • samoistne krwawienia lub powstawanie siniaków
 • hiperkaliemia
 • pogorszenie czynności nerek i ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • obrzęk, szczególnie twarzy i gardła
 • ból mięśni
 • pęcherzykowe zapalenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Dipperam należy skonsultować się z lekarzem jeśli u pacjenta występują następujące schorzenia:

 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe takie jak wymioty, biegunka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • zwężenie tętnic nerkowych lub pacjent jest po przeszczepie nerki
 • zaburzenia czynności nadnerczy - hiperaldosteronizm pierwotny
 • zwężenie zastawek serca - stenoza aortalna lub mitralna
 • nieprawidłowe pogrubienie mięśnia sercowego - kardiomiopatia przerostowa zawężająca
 • obrzęk, zwłaszcza twarzy i gardła po stosowaniu w przeszłości innych leków (w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny)

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów stosujących następujące leki:

 • inhibitory ACE np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl, szczególnie jeśli występuje choroba nerek spowodowana cukrzycą
 • aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dipperam a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Dipperam w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na toksyczne działanie na płód i noworodka. 

Lek Dipperam nie jest zalecany do stosowania w pierwszym trymestrze ciąży.

Zwykle lekarz zaleci stosowanie innego leku przed zajściem w ciążę lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży, dlatego szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o planowaniu ciąży, jej podejrzeniu lub potwierdzeniu.

Dipperam a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Dipperam nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią. Zaleca się stosowanie leków o lepszym profilu bezpieczeństwa w okresie karmienia piersią, szczególnie w przypadku karmienia noworodków lub wcześniaków.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już stosowane.

Stosowanie leku Dipperam łącznie z niżej wymienionymi lekami może wymagać zachowania ostrożności, zmiany leczenia lub zmiany stosowanych dawek leku:

 • aliskiren - lek stosowany w nadciśnieniu - szczególnie u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
 • inhibitory konwertazy angiotensyny np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl
 • diuretyki (leki moczopędne)
 • leki moczopędne oszczędzające potas
 • suplementy diety i leki zawierające potas
 • leki podnoszące stężenie potasu we krwi
 • niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (tzw. inhibitory COX-2)
 • leki przeciwpadaczkowe jak na przykład: karbamazepina, fenobarbital, prymidon, fenytoina, fosfenytoina
 • triazotan nitrogliceryny (potocznie nazywana nitrogliceryną) i inne azotany
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV np.: rytonawir, indynawir, nelfinawir
 • leki przeciwgrzybicze takie jak: ketokonazol, itrakonazol
 • antybiotyki np.: ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna
 • leki stosowane w leczeniu chorób serca np. diltiazem, werapamil
 • symwastatyna - lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi
 • dantrolen - lek stosowany w infuzji w przypadkach zaburzeń temperatury ciała
 • cyklosporyna - lek stosowany w celu zapobieganiu odrzucenia przeszczepu

Dipperam z jedzeniem i piciem

 • lek można stosować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków
 • nie należy jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Dipperam - może to spowodować zwiększenie stężenia amlodypiny we krwi i prowadzić do nieprzewidywalnego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi i działań niepożądanych
 • nie zaleca się spożywania zamienników soli kuchennej zawierających potas

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dipperam a alkohol

Brak danych.

Dipperam a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Dipperam może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy czy zaburzenia koncentracji. Jeżeli reakcja organizmu na lek nie jest znana, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dipperam?

Lek Dipperam należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • temperaturze poniżej 30oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dipperam a ciąża
Dipperam a karmienie piersią
Interakcje
Dipperam a alkohol
Dipperam a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo