Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Diuresin SR (Indapamidum)

Diuresin SR (Indapamidum)

Lek Diuresin SR zawiera indapamid, który jest lekiem moczopędnym, należącym do grupy leków nietiazydowych pochodnych sulfonamidów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDiuresin SR
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1,5 mg

PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze
 • hypromeloza (4000 cP)
 • laktoza jednowodna
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol (6000)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 40 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Lek działa przeciwnadciśnieniowo na skutek obniżenia oporu obwodowego naczyń w wyniku rozkurczu mięśni gładkich naczyń krwionośnych.

Zastosowanie

Leczenia nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Przeciwwskazania
 • świeży niedokrwienny udar mózgu
 • uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub pozostałe składniki tego leku
 • ciężka niewydolność nerek (GFR < 10 ml/ min)
 • ciężka niewydolność wątroby wraz z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi (np. stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa)
 • hipokaliemia (obniżone stężenie potasu)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli podczas stosowania leku wystąpiło osłabienie wzroku lub ból oka wymagana jest konsultacja lekarska, gdyż nieleczone objawy mogą doprowadzić do trwałej utraty wzroku. Najczęściej występują w początkowej fazie leczenia (od kilku godzin do kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia)
 • jednoczesna terapia digoksyną, astemizolem, litem, terfenadyną, erytromycyną (podanie dożylne) - u tych pacjentów może wystąpić groźna dla zdrowia interakcja lekowa
 • zaburzenia elektrolitowe - hipokaliemia (obniżenie stężenia potasu we krwi), hiponatremia (obniżenie stężenia sodu we krwi), hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia we krwi)
 • dna (także przebyta), hiperurykemia (podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi)
 • zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek (w przypadku nasilenia niewydolności nerek lub wystąpienia zaburzeń świadomości spowodowanych pogorszeniem funkcji wątroby, należy odstawić lek i pilnie skontaktować się z lekarzem)
 • jednoczesna terapia inhibitorami konwertazy angiotensyny - w wypadku jednoczesnego stosowania obu leków lekarz może zlecić kontrolę funkcji nerek na początku leczenia (pomiar stężenia kreatyniny)
 • toczeń rumieniowaty układowy, gdyż Diuresin SR może nasilać objawy i powodować nawrót choroby
 • podczas leczenia lekiem Diuresin SR zalecana jest regularna kontrola ciśnienia krwi oraz stężenia potasu (szczególnie u pacjentów stosujących glikozydy nasercowe, glikokortykosteroidy o silnym działaniu ogólnym oraz z niewydolnością wątroby), a także dieta bogata w produkty zawierające potas
 • lek zawiera laktozę, jeżeli u pacjenta stwierdzono w przeszłości nietolerancję laktozy, należy skonsultować się z lekarzem. Zawartość laktozy w leku Diuresin SR należy wziąć też pod uwagę u pacjentów z cukrzycą
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):  

 • hiponatremia (obniżenie stężenia sodu we krwi)
 • hipokaliemia (obniżenie stężenia potasu we krwi)
 • rumień
 • pokrzywka
 • świąd
 • zapalenie naczyń
Możliwe interakcje z
 • solami litu
 • lekami powodującymi wydłużenie odcinka QT w EKG, takimi jak: astemizol, beprydyl, erytromycyna (podawana dożylnie), halofantryna, pentamidyna, sultopryd, terfenadyna, winkamina
 • solami wapnia
 • glikozydami naparstnicy
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. kwasem acetylosalicylowym)
 • amfoterycyną B podawaną dożylnie
 • glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo (np. po podaniu doustnym)
 • baklofenem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami przeciwarytmicznymi (chinidyną, dizopiramidem, amiodaronem, bretylium, sotalolem)
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod
 • inhibitorami konwertazy angiotesyny
 • metforminą
 • trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • cyklosporyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza, który niezwłocznie zmieni leczenie na inne.

Karmienie piersią

Lek Diuresin SR przenika do mleka kobiecego, dlatego karmienie piersią podczas terapii tym lekiem jest przeciwwskazane.

Dzieci

Leku Diuresin SR nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli podczas stosowania leku Diuresin SR u pacjenta wystąpią bóle lub zawroty głowy, nie powinien on prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Diuresin SR?

Lek Diuresin SR wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe, poprzez rozszerzający wpływ na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i zmniejszenie ich oporu odwodowego. Lek nie wpływa negatywnie na profil cukrzycowy i lipidowy, nawet u pacjentów z cukrzycą. Dodatkowo zmniejsza przerost lewej komory serca wywołany nadciśnieniem tętniczym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Diuresin SR?

Lek Diuresin SR stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Diuresin SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować raz dziennie o stałej porze. Zalecana dawka dobowa leku Diuresin SR wynosi 1,5 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Diuresin SR należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Przedawkowanie leku może powodować nasilenie działania moczopędnego, co w konsekwencji może doprowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), hiperurykemii (zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi). Nie istnieje odtrutka na lek Diuresin SR, a leczenie przedawkowania zależy od stanu chorego. Jeżeli od przedawkowania nie minęło zbyt wiele czasu, zasadne może być sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Diuresin SR?

Nie należy stosować leku Diuresin SR, gdy u pacjenta występuje:

 • świeży niedokrwienny udar mózgu
 • uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub pozostałe składniki tego leku
 • ciężka niewydolność nerek (GFR < 10 ml/ min)
 • ciężka niewydolność wątroby wraz z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi (np. stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa)
 • hipokaliemia (obniżone stężenie potasu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Diuresin SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • hiponatremia (obniżenie stężenia sodu we krwi)
 • hipokaliemia (obniżenie stężenia potasu we krwi)
 • rumień
 • pokrzywka
 • świąd
 • zapalenie naczyń

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • trombocytopenia (niedobór płytek krwi - trombocytów)
 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów)
 • agranulocytoza (drastyczny niedobór białych krwinek - granulocytów obojętnochłonnych)
 • niedokrwistość aplastyczna (niewydolność lub zanik szpiku kostnego)
 • niedokrwistość hemolityczna (przyspieszony rozpad krwinek czerwonych)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (może dochodzić do gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)
 • nudności, wymioty
 • zaparcie
 • biegunka
 • bóle brzucha
 • utrata apetytu
 • uczucie kołatania serca
 • hipotonia ortostatyczna (spadek ciśnienia skurczowego krwi o ponad 20 mm Hg lub spadek ciśnienia rozkurczowego o ponad 10 mm Hg po 3 minutach od zmiany pozycji z leżącej na stojącą)
 • przedwczesne skurcze komorowe
 • bóle i zawroty głowy
 • zaburzenia nastroju
 • parestezje (uczucie kłucia, pieczenia, mrowienia określonych okolic skóry, odczuwane w wyniku zmian w nerwach)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diuresin SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli podczas stosowania leku wystąpiło osłabienie wzroku lub ból oka wymagana jest konsultacja lekarska, gdyż nieleczone objawy mogą doprowadzić do trwałej utraty wzroku. Najczęściej występują w początkowej fazie leczenia (od kilku godzin do kilku tygodni od rozpoczęcia leczenia)
 • jednoczesna terapia digoksyną, astemizolem, litem, terfenadyną, erytromycyną (podanie dożylne) - u tych pacjentów może wystąpić groźna dla zdrowia interakcja lekowa
 • zaburzenia elektrolitowe - hipokaliemia (obniżenie stężenia potasu we krwi), hiponatremia (obniżenie stężenia sodu we krwi), hiperkalcemia (podwyższone stężenie wapnia we krwi)
 • dna (także przebyta), hiperurykemia (podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi)
 • zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek (w przypadku nasilenia niewydolności nerek lub wystąpienia zaburzeń świadomości spowodowanych pogorszeniem funkcji wątroby, należy odstawić lek i pilnie skontaktować się z lekarzem)
 • jednoczesna terapia inhibitorami konwertazy angiotensyny - w wypadku jednoczesnego stosowania obu leków lekarz może zlecić kontrolę funkcji nerek na początku leczenia (pomiar stężenia kreatyniny)
 • toczeń rumieniowaty układowy, gdyż Diuresin SR może nasilać objawy i powodować nawrót choroby
 • podczas leczenia lekiem Diuresin SR zalecana jest regularna kontrola ciśnienia krwi oraz stężenia potasu (szczególnie u pacjentów stosujących glikozydy nasercowe, glikokortykosteroidy o silnym działaniu ogólnym oraz z niewydolnością wątroby), a także dieta bogata w produkty zawierające potas
 • lek zawiera laktozę, jeżeli u pacjenta stwierdzono w przeszłości nietolerancję laktozy, należy skonsultować się z lekarzem. Zawartość laktozy w leku Diuresin SR należy wziąć też pod uwagę u pacjentów z cukrzycą

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Diuresin SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza, który niezwłocznie zmieni leczenie na inne.

Diuresin SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Diuresin SR przenika do mleka kobiecego, dlatego karmienie piersią podczas terapii tym lekiem jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Diuresin SR może wykazywać interakcje z:

 • solami litu - lek Diuresin SR może zwiększać stężenie litu w osoczu i nasilać objawy przedawkowania
 • lekami powodującymi wydłużenie odcinka QT w EKG, takimi jak: astemizol, beprydyl, erytromycyna (podawana dożylnie), halofantryna, pentamidyna, sultopryd, terfenadyna, winkamina - lek Diuresin SR zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • solami wapnia - lek Diuresin SR spowalnia wydalanie wapnia, co może doprowadzić do hiperkalcemii (nadmiernego stężenia wapnia w surowicy)
 • glikozydami naparstnicy - podczas stosowania leku Diuresin SR istnieje zwiększone ryzyko zatrucia glikozydami naparstnicy (objawiające się wymiotami, nudnościami, arytmią), szczególnie gdy występuje obniżone stężenie potasu
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. kwasem acetylosalicylowym) - leki te mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe leku Diuresin SR
 • amfoterycyną B podawaną dożylnie - jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia hiperkaliemii
 • glikokortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo (np. po podaniu doustnym) - jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia hiperkaliemii
 • baklofenem - ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego leku Diuresin SR
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas - u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością nerek jest zwiększone ryzyko hiperkaliemii (zwiększone stężenie potasu we krwi), jednocześnie stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas wraz z indapamidem, nie wyklucza ryzyka hipokaliemii (obniżone stężenie potasu w surowicy)
 • lekami przeciwarytmicznymi (chinidyną, dizopiramidem, amiodaronem, bretylium, sotalolem) - ryzyko zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca u pacjentów z hipokaliemią
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod - jeżeli w skutek stosowania leku Diuresin SR dojdzie do odwodnienia, zwiększa to ryzyko uszkodzenia nerek po podaniu środka kontrastującego
 • inhibitorami konwertazy angiotesyny - stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko niedociśnienia i/lub uszkodzenia nerek
 • metforminą - stosowanie metforminy wraz z indapamidem zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek
 • trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi - nasilają one działanie indapamidu, zwiększając ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej
 • cyklosporyną - podczas jednoczesnego stosowania istnieje ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, bez zmiany stężenia cyklosporyny i przy prawidłowej gospodarce wodno-elektrolitowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Diuresin SR a alkohol

Brak danych.

Diuresin SR a prowadzenie pojazdów

Lek Diuresin SR może wpływać na sprawność psychofizyczną, dlatego należy skonsultować z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów podczas stosowania leku.

W trakcie terapii lekiem Diuresin SR może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, co może skutkować bólem oraz zawrotami głowy. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy wstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Takie objawy są bardziej prawdopodobne na początku leczenia oraz gdy pacjent stosuje skojarzoną terapię nadciśnienia tętniczego.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Diuresin SR?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Diuresin SR a ciąża
Diuresin SR a karmienie piersią
Interakcje
Diuresin SR a alkohol
Diuresin SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki