Kategorie

Donepex (Donepezili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Donepex?

Lek Donepex zawiera substancję czynną donepezylu chlorowodorek, który jest odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy. Lek Donepex jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Podstawowe informacje

NazwaDonepex
Nazwa międzynarodowaDonepezili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek donepezylu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • makrogol
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • alkohol poliwinylowy
 • lak żółcieni chinolinowej (dla dawki 5 mg)
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Ograniczające otępienie w chorobie Alzheimera.

Zastosowanie

Objawowe leczenie otępienia u dorosłych osób ze zdiagnozowaną łagodną oraz średnio ciężką postacią choroby Alzheimera.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na chlorowodorek donepezylu  lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność przy występowaniu:

 • chorób serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)
 • chorób układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu)
 • wrzodów żołądka lub dwunastnicy
 • napadów drgawkowych
 • astmy oraz obturacyjnej choroby płuc
 • chorób wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • kurcze mięśni
 • zmęczenie
 • nudności i wymioty
 • bezsenność

Często (częściej niż u 1 na 100 osób):

 • przeziębienie
 • jadłowstręt
 • halucynacje
 • pobudzenie
 • agresywne zachowanie
 • koszmary senne
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • nietrzymanie moczu
 • wysypka
 • świąd
 • zmęczenie
 • bóle
Możliwe interakcje z
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną
 • fluoksetyną
 • chinidyną
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
Ciąża

Stosowanie leku Donepex podczas ciąży jest przeciwwskazane, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Kobiety przyjmujące lek Donepex nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Donepex u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Donepex ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Donepex?

Donepex należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinoesterazy. Donepex zwiększa w mózgu poziomy acetylocholiny biorącej udział prawidłowym funkcjonowaniu pamięci.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Donepex?

Lek Donepex stosuje się w leczeniu otępienia u dorosłych osób ze zdiagnozowaną łagodną oraz średnio ciężką postacią choroby Alzheimera.

Dawkowanie

Jak stosować lek Donepex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

1 tabletka raz na dobę wieczorem przed snem.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając szklanką płynu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą stosować zbliżony schemat dawkowania jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donepex:

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecono, należy skontaktować się natychmiast z lekarzem prowadzącym. Jeśli jest to niemożliwe, należy niezwłocznie udać się do izby przyjęć w najbliższym szpitalu, zawsze biorąc ze sobą tabletki oraz opakowanie, żeby lekarz wiedział, jaki lek przyjęto.

Pominięcie zastosowania leku Donepex:

Należy zastosować pominiętą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Donepex:

Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków leczenia produktem leczniczym Donepex. Nie stwierdzono efektu z odbicia po nagłym przerwaniu stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Donepex?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na chlorowodorek donepezylu  lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Donepex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10):

 • biegunka
 • kurcze mięśni
 • zmęczenie
 • nudności i wymioty
 • bezsenność

Często (częściej niż u 1 na 100 osób):

 • przeziębienie
 • jadłowstręt
 • halucynacje
 • pobudzenie
 • agresywne zachowanie
 • koszmary senne
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • nietrzymanie moczu
 • wysypka
 • świąd
 • zmęczenie
 • bóle

Niezbyt często (do 1 na 1000 osób):

 • zwolnienie czynności serca
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • krwotok żołądkowo-jelitowy
 • drgawki

Rzadko (które mogą występować częściej niż u l na 10 000 osób):

 • objawy pozapiramidowe (zaburzenia ruchowe ze strony układu nerwowego, takie jak: sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy)
 • blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy
 • zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby

Bardzo rzadko (które mogą występować rzadziej niż u l na 10 000 osób):

 • gorączka ze sztywnością mięśni
 • pocenie się
 • obniżenie poziomu świadomości

Ciężkie działania niepożądane:

 •  osłabienie mięśni, tkliwość lub ból, zwłaszcza występujące jednocześnie ze złym samopoczuciem
 •  wysoką gorączką
 •  ciemny mocz

Może to być spowodowane nieprawidłowym rozpadem mięśni, mogącym zagrażać życiu i prowadzić do zaburzeń czynności nerek (choroby zwanej rabdomiolizą). Jeśli u pacjenta wystąpią wyżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie leczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Donepex należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z chorobami serca: zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)
 • z chorobami układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu)
 • z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy
 • z napadami drgawek
 • z astmą lub innymi długotrwałymi chorobami płuc
 • z chorobą wątroby lub zapaleniem wątroby w wywiadzie
 • u których ma być wykonany zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny
 • przyjmujących leki przeciwpsychotyczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Donepex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Donepex podczas ciąży jest przeciwwskazane.

Donepex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Kobiety przyjmujące lek Donpex nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Donepex może powodować interakcje z niżej wymienionymi lekami.

Leki zwiększające stężenie donepezylu:

 • ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • fluoksetyna (lek przeciwdepresyjny)
 • chinidyna (lek przeciwarytmiczny)

Leki zmniejszające stężenie donepezylu:

 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • fenytoina (lek przeciwarytmiczny)
 • karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe)

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe, stosowane w zapaleniu stawów, leki zwiotczające mięśnie lub leki stosowane w chorobie serca (np. propranolol).
Pacjent, u którego ma być wykonane znieczulenie, powinien powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje lek Donepex.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Donepex a alkohol

Podczas stosowania leku Donepex nie należy spożywać alkoholu.

Donepex a prowadzenie pojazdów

Lek Donepex ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, lub obsługiwania maszyn. Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących donepezyl powinna być rutynowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Donepex?

 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego