Poradnik
Doxepin TEVA (Doxepini hydrochloridum)

Doxepin TEVA (Doxepini hydrochloridum)

Substancją czynną leku Doxepin TEVA  jest doksepina, która należy do leków przeciwdepresyjnych o budowie trójpierścieniowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDoxepin TEVA
Nazwa międzynarodowaDoxepini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 25 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek dokespiny

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • laurylosiarczan sodu

Otoczka

 • indygotyna (E132)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna
 • erytrozyna
 • błękit patentowy (dla dawki 10 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwdepresyjne
 • przeciwlękowe
Zastosowanie
 • stany depresyjne z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz, w tym depresja inwolucyjna i faza depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 • depresje i stany lękowe w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych
 • zespoły depresyjno-lękowe w przebiegu choroby alkoholowej
 • zaburzenia nerwicowe z objawami depresji lub lęku
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na doksepinę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • mania
 • ciężkie choroby wątroby
 • karmienie piersią 
 • jaskra
 • skłonność do zatrzymywania moczu
 • stosowanie inhibitorów MAO jednocześnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lekarz zastosuje schemat dawkowania jeden raz na dobę z ostrożnością u osób ze współistniejącymi chorobami, także u pacjentów zażywających inne leki
 • schemat leczenia będzie również ostrożny u osób w podeszłym wieku w zależności od stanu klinicznego
 • podczas leczenia lekiem Doxepin TEVA może wystąpić senność oraz nasilenie reakcji na alkohol
 • w przypadku nasilenia psychoz lub wystąpienia objawów manii należy skontaktować się z lekarzem 
 • wymagane jest zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi
 • lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z napadami padaczkowymi w przeszłości
 • u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego lek może zwiększyć skłonność do zatrzymania moczu
 • osoby z zaburzeniami czynności wątroby i/ lub nerek
 • myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

 • senność
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zaparcia
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami i substratami izoenzymu CYP2D6 np. chinidyna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • alkoholem
 • lekami przeciwlękowymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • cymetydyną
 • nie podawać w skojarzeniu z lekami sympatykomimetycznymi taki jak efedryna, izoprenalina, noradrenalina, fenylefryna, fenylopropanolamina
 • barbituranami
 • lekami znieczulającymi ogólnie i miejscowo
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • azotanami stosowanymi podjęzykowo
 • hormonami tarczycy
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku u kobiet ciężarnych.

Karmienie piersią

Doksepina Teva i jej aktywny metabolit przenikają do mleka matki. Lek ten jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Doxepin TEVA u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Doksepina TEVA może wywołać senność i powodować wydłużenie czasu reakcji. Pacjenci, u których występują takie reakcje, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Doxepin TEVA?

Doksepina TEVA należy do leków  przeciwdepresyjnych o budowie trójpierścieniowej. Wykazuje działania przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Mechanizm działania nie jest o końca poznany. Prawdopodobnie polega on na hamowaniu wychwytu zwrotnego amin biogennych (np. noradrenaliny) w szczelinach synaptycznych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Doxepin TEVA?

Doxepin TEVA jest wykorzystywany w leczniu:

 • stanów depresyjnych z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz, w tym depresja inwolucyjna i faza depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej
 • depresji i stanów lękowych w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych
 • zespołów depresyjno-lękowych w przebiegu choroby alkoholowej
 • zaburzeń nerwicowych z objawami depresji lub lęku

Dawkowanie

Jak stosować lek Doxepin TEVA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • dawka doksepiny wynosi od 30 mg do 300 mg na dobę
 • dawki do 100 mg na dobę mogą być przyjmowane jednorazowo, albo w dawkach podzielonych
 • dawki większe niż 100 mg na dobę należy przyjmować w 3 dawkach podzielonych
 • maksymalna dawka  jednorazowa wynosi 100 mg i przyjmowana jest zwykle przed snem
 • w przypadkach o umiarkowanym i ciężkim nasileniu lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia zwykle od dawki 75 mg na dobę, w cięższych przypadkach może zwiększyć ją maksymalnie do dawki 300 mg na dobę, przyjmowanej w dawkach podzielonych
 • po uzyskaniu oczekiwanego efektu klinicznego dawkowanie zostanie odpowiednio zmniejszone, optymalne działanie przeciwdepresyjne może nie być widoczne przez 2 do 3 tygodni stosowania leku. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxepin TEVA

Stan klinicznie lekki

 • senność
 • osłupienie
 • nieostre widzenie
 • nadmierna suchość błony śluzowej jamy ustnej

W razie wystąpienia powyższych objawów należy odstawić lek i prowadzić obserwację pacjenta. W razie konieczności prowadzić leczenie podtrzymujące

Stan klinicznie ciężki:

 • senność 
 • depresja oddechowa
 • niedociśnienie tętnicze krwi
 • śpiączka
 • drgawki
 • zaburzenia rytmu serca
 • zatrzymanie moczu
 • zmniejszenie perystaltyki przewodu pokarmowego (niedrożność porażenna jelit)
 • podwyższenie lub obniżenie temperatury
 • wzmożone odruchy ścięgniste

W razie zażycia większej dawki niż zalecana Doxepin TEVA należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Doxepin TEVA u pacjentów  zaburzeniem czynności nerek i/ lub wątroby

 • należy zachować ostrożność, może być konieczne zmniejszenie dawki

Stosowanie leku Doxepin TEVA u pacjentów w podeszłym wieku.

 • rozpoczynamy leczenie od dawki 10 mg do 50 mg na dobę
 • lekarz dostosuje dawkę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta

Pominięcie zastosowania leku Doxepin TEVA

 • jeżeli jest on stosowany w schemacie 1 raz na dobę - wieczorem, nie należy pominiętej dawki zażywać rano, ponieważ lek może wpłynąć na normalne funkcjonowanie w ciągu dnia
 • jeżeli stosowany jest inny schemat leczenia, pominiętą dawkę należy zażyć tak szybko jak to będzie możliwe, jeżeli zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy poczekać i zażyć ją o wyznaczonej porze

Przerwanie stosowania leku Doxepin TEVA

 • mogą wystąpić objawy odstawienia obejmujące: bezsenność, drażliwość, nadmierne pocenie się

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Doxepin TEVA?

Przeciwskazaniami do stosowania leku Doxepin TEVA są:

 • nadwrażliwość na doksepinę, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • mania
 • ciężkie choroby wątroby
 • karmienie piersią 
 • jaskra
 • skłonność do zatrzymywania moczu
 • stosowanie inhibitorów MAO jednocześnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Doxepin TEVA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Doxepin TEVA i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpią

 • myśli samobójcze, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa, takie zachowanie można zaobserwować na początku leczenia, zazwyczaj po upływie 2 tygodni 

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

 • senność
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zaparcia

Niezbyt często (wstępują częściej niż u na 1 do 10 na 1000 osób)

 • bóle i zawroty głowy
 • bezsenność
 • koszmary nocne
 • splątanie
 • stany dezorientacji
 • pobudzenie
 • uczucie drętwienia albo parestezje
 • drżenia

Podczas stosowanie dużych dawek (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku) mogą wystąpić:

 • dyskinezy późne (mimowolne ruchy mięśni twarzy i/ lub języka), reakcje alergiczne (wysypka skórna, obrzęk twarz, wrażliwość na światło, świąd, pokrzywka)

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)

 • halucynacje
 • ataksja
 • drgawki
 • nasilenie objawów psychotycznych w tym mani i urojeń paranoidalnych
 • szumy uszne
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • zaczerwienienie twarzy
 • wzmożone wydzielanie potu
 • zwiększona liczba granulocytów kwasochłonnych
 • zaburzenia szpiku kostnego z objawami takimi jak, brak granulocytów, zmniejszona liczba białych krwinek, plamica, niedokrwistość hemolityczna
 • nudności
 • wymioty
 • niestrawność
 • zaburzenia smaku
 • biegunka
 • jadłowstręt
 • aftowe zapalenie jamy ustnej
 • zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego
 • powiększanie sutków u mężczyzn
 • mlekotok u kobiet
 • zatrzymanie moczu (u mężczyzn z tego typu predyspozycjami, spowodowanymi rozrostem gruczołu krokowego może dochodzić do nasilenia dolegliwości)
 • żółtaczka

Bardzo rzadkie (występuje rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób)

 • zaburzenia widzenia (nieostre widzenie)
 • przyśpieszenie rytmu serca
 • zmiana w EKG
 • wypadanie włosów
 • zmęczenie 
 • osłabienie
 • zwiększenie masy ciała
 • dreszcze
 • podwyższenie temperatury (u pacjentów zażywających jednocześnie chlorpromazynę)
 • zmniejszony popęd płciowy
 • obrzęk jąder
 • zwiększone lub zmniejszone stężenie glukozy

U pacjentów przyjmujących tego typu leki zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Takie zachowanie można zaobserwować na początku leczenia, po upływie 2 tygodni. Jeśli u pacjenta wystąpią takie myśli, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • lekarz zastosuje  schemat dawkowania jeden raz na dobę z ostrożnością u pacjentów ze współistniejącymi chorobami, a także u pacjentów przyjmujących inne leki (szczególnie w przypadku stosowania leków przeciwcholinergicznych)
 • lekarz zastosuje schemat dawkowania ostrożnie również u osób w wieku podeszłym, w zależności od stanu klinicznego, ponieważ tacy pacjenci są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych, takich jak pobudzenie, splątanie, niedociśnienie ortostatyczne
 • podczas stosowania leku Doxepin TEVA może wystąpić senność oraz nasilenie reakcji na alkohol
 • podczas stosowania leku mogą nasilać się objawy psychoz, lub objawy manii, w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku, lub podaniu dodatkowego leku
 • wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pacjentów  z ciężkimi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi (blok serca, arytmia, świeży zawał serca)
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i/ lub nerek
 • konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów z napadami padaczkowymi w przeszłości
 • u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego może zwiększyć się skłonność do zatrzymania moczu
 • ryzyko podejmowania prób samobójczych może wystąpić także u pacjentów stosujących produkt Doxepin ze wskazań innych niż depresja
 • pacjenci, u których występowały myśli lub próby samobójcze przed rozpoczęciem leczenia, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka, powinni być monitorowani w trakcie leczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Doxepin TEVA a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku u kobiet ciężarnych.

Doxepin TEVA a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Doksepina TEVA i jej aktywny metabolit przenikają do mleka matki. Donoszono o wystąpieniu senności, u dziecka karmionego piersią. Lek ten jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Doxepin TEVA nie powinno łączyć się z:

 • inhibitorami i substratami izoenzymu CYP2D6 np. chinidyna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny)
 • innymi lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ może nasilać działanie doksepiny
 • alkoholem, ponieważ może nasilać działanie doksepiny
 • lekami przeciwlękowymi, ponieważ może nasilać działanie doksepiny
 • inhibitorami monoaminooksydazy, ponieważ może nasilać działanie doksepiny
 • cymetydyną, ponieważ powoduje wahania stężenia stacjonarnego doksepiny we krwi
 • nie podawać w skojarzeniu z lekami sympatykomimetycznymi takimi jak efedryna, izoprenalina, noradrenalina, fenylefryna, fenylopropanolamina
 • barbituranami, ponieważ mogą przyśpieszyć metabolizm doksepiny
 • lekami znieczulającymi ogólnie i miejscowo, ponieważ wzrasta ryzyko arytmii i niedociśnienia lub nadciśnienia
 • hormonami tarczycy, zaleca się zmianę dawkowania
 • z podjęzykowymi azotanami, gdyż ich działanie może zostać zmniejszone

Doxepina TEVA z jedzeniem i piciem

 • lek należy stosować z pokarmem, w celu uniknięcia podrażnienia żołądka, nawet jeśli lek jest stosowany na wieczór

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Doxepin TEVA a alkohol

Doksepina TEVA może zwiększać reakcję na alkohol.

Doxepin TEVA a prowadzenie pojazdów

Doksepina TEVA może wywołać senność i powodować wydłużenie czasu reakcji. Pacjenci, u których występują takie reakcje, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Doxepin TEVA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Doxepin TEVA a ciąża
Doxepin TEVA a karmienie piersią
Interakcje
Doxepin TEVA a alkohol
Doxepin TEVA a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo