Poradnik
Dultavax (Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum, antigeniis minutum, adsorbatum )

Dultavax (Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum, antigeniis minutum, adsorbatum )

Dultavax to szczepionka złożona przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis (inaktywowana) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaDultavax
Nazwa międzynarodowaVaccinum diphtheriae, tetani et poliomyelitidis inactivatum, antigeniis minutum, adsorbatum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

nie mniej niż 2 j.m. + nie mniej niż 20 j.m. + 40 jednostek antygenu D + 8 jednostek antygenu D + 32 jednostki antygenu D/ 0,5 ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Toksoid błoniczy + Wirus poliomyelitis typ 3, szczep Saukett (inaktywowany) + Wirus poliomyelitis typ 1, szczep Mahoney (inaktywowany) + Wirus poliomyelitis typ 2, szczep MEF-1 (inaktywowany) + Toksoid tężcowy

Skład - substancje pomocnicze
 • fenoksyetanol
 • bezwodny etanol
 • formaldehyd
 • kwas octowy
 • wodorotlenek sodu
 • podłoże Hanksa 199 (złożona mieszanina zawierająca aminokwasy, w tym fenyloalaninę, sole mineralne, witaminy, polisorbat 80, kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu (do ustalenia pH) i inne składniki)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawka o pojemności 0,5 ml z igłą
 • 10 ampułko-strzykawek o pojemności 0,5 ml igłą
 • 1 ampułko-strzykawka o pojemności 0,5 ml z 1 lub 2 osobnymi igłami
 • 10 ampułko-strzykawek o pojemności 0,5 ml z 1 lub 2 osobnymi igłami
Działanie / właściwości

Zapobieganie błonicy, tężcowi i poliomyelitis

Zastosowanie

Szczepienie przypominjące - błonica, tężec i poliomyelitis.

Przeciwwskazania
 • ostra choroba z gorączką lub bez gorączki
 • uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki oraz na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B
 • reakcje alergiczne lub zaburzenia neurologiczne po uprzednim podaniu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi, lub szczepionki przeciw poliomyelitis
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • szczepienie przeciw błonicy lub tężcowi w ciągu ostatnich 5 latach
 • osłabienie odporności
 • zespół Guillain-Barré lub neuropatia splotu barkowego po poprzednim podaniu szczepionki z toksoidem tężcowym
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowe działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, stwardnienie (obszar twardej skóry) i obrzęk

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy, ból głowy
 • nudności, wymioty
 • gorączka
Możliwe interakcje z
 • lekami osłabiającymi układ immunologiczny, takimi jak kortykosteroidy, leki cytotoksyczne, radioterapia
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Dultavax u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki Dultavax.

Dzieci

Lek Dultavax może być stosowany u dzieci po ukończeniu 6. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli po otrzymaniu szczepionki pojawią się zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dultavax?

Działanie szczepionki Dultavax polega na wzmocnieniu ochrony organizmu przed zachorowaniem na błonicę, tężec i poliomyelitis (polio).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dultavax?

Szczepionka Dultavax stosowana jako szczepienie przypominające w celu jednoczesnego zapobiegania błonicy, tężcowi i poliomyelitis u dzieci po ukończeniu 6. roku życia, nastolatków i osób dorosłych.

Szczepionka nie powinna być stosowana w szczepieniu podstawowym przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis, należy ją podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dultavax?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania:

 • szczepionkę należy podawać domięśniowo
 • zalecanym miejscem podania jest mięsień naramienny
 • nie wolno podawać szczepionki śródskórnie, podskórnie ani donaczyniowo

Dawkowanie:

 • dzieci po ukończeniu 6. roku życia, młodzież i osoby dorosłe otrzymają jedno wstrzyknięcie (dawkę 0,5 ml)

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dultavax?

Leku Dultavax nie należy stosować u pacjentów:

 • z ostrą chorobą z gorączką lub bez gorączki (szczepienie należy przełożyć)
 • uczulonych na którykolwiek ze składników szczepionki oraz na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B
 • z nasilonymi reakcjami alergicznymi lub zaburzeniami neurologicznymi po uprzednim podaniu szczepionki przeciw błonicy i tężcowi, lub szczepionki przeciw poliomyelitis

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dultavax może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku Dultavax wystąpią ciężkie działania niepożądane (ciężkie reakcje alergiczne).

Ciężkie reakcje alergiczne:

 • opuchnięcie twarzy (obrzęk twarzy), nagłe opuchnięcie twarzy i szyi (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk Quinckego)
 • nagłe i poważne złe samopoczucie ze spadkiem ciśnienia krwi powodujące zawroty głowy i utratę przytomności, przyspieszony rytm serca z towarzyszącymi zaburzeniami układu oddechowego (reakcja anafilaktyczna i wstrząs)

Objawy te występują zwykle zaraz po szczepieniu, kiedy pacjent nadal przebywa w klinice lub przychodni. Jeśli po opuszczeniu placówki, gdzie wykonano szczepienie, u pacjenta wystąpią objawy ciężkich reakcji alergicznych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10 osób):

 • miejscowe działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, stwardnienie (obszar twardej skóry) i obrzęk

Często (dotyczą mniej niż 1 na 10 osób, ale więcej niż 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy, ból głowy
 • nudności, wymioty
 • gorączka

Niezbyt często (dotyczą mniej niż 1 na 100 osób, ale więcej niż 1 na 1000 osób):

 • powiększenie węzłów chłonnych
 • ból mięśni
 • złe samopoczucie

Rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 1000 osób, ale więcej niż 1 na 10 000 osób):

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • drgawki
 • zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład)
 • neuropatia splotu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia)
 • przejściowe parestezje (mrowienie) lub przejściowa niedoczulica (utrata czucia) w ramieniu, w które podano szczepionkę
 • omdlenie pochodzenia wazowagalnego (utrata przytomności)
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • ból brzucha, biegunka
 • objawy typu alergicznego, takie jak różnego typu wysypki (wykwity), świąd (swędzenie), pokrzywki (wykwity połączone ze swędzeniem)
 • ból w kończynie, w którą podano szczepionkę
 • aseptyczny ropień (niezakażony)
 • zmęczenie, objawy grypopodobne, bladość, dreszcze
 • duża reakcja w miejscu podania (> 50 mm), w tym obrzęk kończyny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę Dultavax, jeśli:

 • pacjent otrzymał w okresie ostatnich 5 lat szczepionkę przeciw błonicy lub tężcowi
 • pacjent poddany jest leczeniu osłabiającemu układ immunologiczny lub leczeniu kortykosteroidami, lekami cytotoksycznymi, radioterapią. Lekarz może przełożyć szczepienie do czasu zakończenia leczenia
 • po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki przeciw tężcowi), wystąpił u pacjenta zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub neuropatia splotu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki lub ramienia). Lekarz zadecyduje o możliwości podania jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy
 • u pacjenta występują zaburzenia krwi takie jak obniżenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia podczas podania domięśniowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dultavax a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Dultavax u kobiet w okresie ciąży.

Dultavax a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki Dultavax.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczepionka Dultavax może być stosowana jednocześnie z innymi szczepionkami, ale powinny być one podawane w dwa osobne miejsca ciała (druga ręka lub druga noga).

Leczenie immunosupresyjne lub niedobory odporności mogą zmniejszyć immunogenność szczepionki, dlatego zaleca się przełożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia lub zakończenia leczenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dultavax a alkohol

Brak danych.

Dultavax a prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu leku Dultavax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednakże po podaniu szczepionki mogą wystąpić zawroty głowy. Jeśli po otrzymaniu szczepionki pacjent będzie miał zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dultavax?

Lek Dultavax należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C, nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dultavax a ciąża
Dultavax a karmienie piersią
Interakcje
Dultavax a alkohol
Dultavax a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo