Kategorie

Ebixa (Memantini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ebixa?

Lek Ebixa jest lekiem zawierającym substancję czynną chlorowodorek memantyny. Należy on do grupy leków przeciwotępiennych. Poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć. Stosowany jest przy leczeniu choroby Alzheimera.

Podstawowe informacje

NazwaEbixa
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg

Roztwór doustny:

 • 5 mg
PostaćTabletki powlekane, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna koloidalna krzemionka
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółty tlenek żelaza - Ebixa 10 mg i 15 mg
 • czerwony tlenek żelaza - Ebixa 15 mg i 20 mg

Roztwór doustny

 • sorbinian potasu
 • sorbitol E420
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane

 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletki
 • 49 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 70 tabletek
 • 84 tabletki
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 112 tabletek
 • 840 tabletek
 • 980 tabletek
 • 1000 tabletek

Roztwór doustny

 • 50 ml
 • 100 ml
 • 500 ml (10 butelek po 50 ml)
Działanie / właściwości

Przeciwotępienne

Zastosowanie

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera

Przeciwwskazania
 • uczulenie na memantynę
 • uczulenie na pozostałe składniki leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • napady padaczkowe w przeszłości
 • zawał mięśnia sercowego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • stosowanie amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu, antagonistów NMDA
 • zaburzenia czynności nerek
 • kwasica cewkowa
 • zakażenie dróg moczowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • nadwrażliwość na lek
 • wysokie ciśnienie krwi
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • nadwrażliwość na lek
Możliwe interakcje z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, beklofenem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chininą, chinidyną, nikotyną
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • neuroleptykami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • barbituranami
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • środkami antycholinergicznymi
 • hydrochlorotiazydem
Ciąża

Nie zaleca się podawania tego leku kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania leku dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ebixa może mieć wpływ na obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów, dlatego pacjentów należy poinformować o konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ebixa?

Lek zawiera substancję czynną chlorowodorek memantyny, która należy do grupy leków przeciw otępieniu.

Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. Działanie memantyny polega na blokowaniu szczególnego typu receptorów zwanych NMDA, dzięki czemu lek poprawia przekazywanie sygnałów w mózgu i łagodzi objawy choroby Alzheimera.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ebixa?

Ebixa jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzhaimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ebixa?

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnostyce i terapii choroby Alzheimera. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane

Zasady stosowania:

 • tabletki powlekane należy przyjmować doustnie, popijając wodą
 • stosować raz na dobę o regularnej porze dnia
 • lek można przyjomować niezależnie od posiłków

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka leku Ebixa dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg na dobę. W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie należy zwiększać stopniowo, według następującego schematu:

 • 1 tydzień - jedna tabletka 5 mg
 • 2 tydzień - jedna tabletka 10 mg
 • 3 tydzień - jedna tabletka 15 mg
 • 4 tydzień i kolejne - jedna tabletka 20 mg raz na dobę

Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną.

Roztwór doustny

Zasady stosowania:

 • roztwór należy przyjmować regularnie, codziennie o tej samej porze, z niewielką ilością wody
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Jedno naciśnięcie pompki dozującej zawiera dawkę 5 mg mementyny chlorowodorku. Zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku to cztery naciśnięcia pompki, co odpowiada 20 mg raz na dobę. W celu zredukowania ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, dawkowanie leku należy zwiększać stopniowo, według schematu:

 • 1 tydzień - jedno naciśnięcie pompki
 • 2 tydzień - dwa naciśnięcia pompki
 • 3 tydzień - trzy naciśnięcia pompki
 • 4 tydzień - cztery naciśnięcia pompki

Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne działanie terapeutyczne i pacjent dobrze toleruje leczenie memantyną.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Lekarz ustala dawkowanie leku. Konieczne jest monitorowanie czynności nerek, w określonych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie zaleca się podawania produktu Ebixa u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ebixa

W przypadku znacznego przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może zaistnieć konieczność wdrożenia odpowiedniego postępowania. Na ogół przyjęcie zbyt dużej dawki leku nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

Pominięcie zastosowania leku Ebixa

 • należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ebixa?

Leku nie należy stosować, gdy u pacjenta występuje lub wystąpiło:

 • uczulenie na memantynę
 • uczulenie na składniki leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Ebixa może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdej osoby.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • nadwrażliwość na lek
 • wysokie ciśnienie krwi
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zakażenie grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowych chód
 • niewydolność serca
 • wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica, zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera wiąże się z depresją, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych lekiem Ebixa raportowano takie przypadki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ebixa należy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe
 • pacjent przebył w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego (atak serca)
 • pacjent cierpi na zastoinową niewydolność serca 
 • pacjent ma niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi)
 • pacjent stosuje amantadyne, ketamine, dekstrometorfan, inne leki z grupy antagonistów NMDA
 • u pacjenta rozpoznano nerkową kwasicę cewkową lub ciężkie zakażenie dróg moczowych - może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek - należy monitorować czynność nerek i jeśli to konieczne odpowiednio dostosowywać dawkowanie leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ebixa a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Memantyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Ebixa a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy memantyna przenika do mleka matki. Kobiety przyjmujące lek Ebixa nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Ebixa może powodować zmiany w działaniu oraz powodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit)
 • leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Ebixa z jedzeniem i piciem

Należy poinformować lekarza o planowanej zmianie w diecie, ponieważ może wystąpić konieczność zmodyfikowania przez lekarza prowadzącego dawkowania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ebixa a alkohol

Brak danych.

Ebixa a prowadzenie pojazdów

Choroba Alzheimera powoduje zazwyczaj upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy choroba pozwala mu na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Ebixa może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, w wyniku czego prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn może być niewłaściwe.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ebixa?

Tabletki powlekane:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Roztwór doustny:

 • przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C
 • po otwarciu zawartość butelki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy
 • butelkę z przykręconą pompka przewozić tylko w pozycji pionowej

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego