Poradnik
Ebrantil (Urapidilum)

Ebrantil (Urapidilum)

Co to jest Ebrantil?

Lek Ebrantil zawiera substancję czynną urapidyl (Urapidilum), dzięki której obniża ciśnienie krwi. Stosowany jest w leczeniu nagłych stanów nadciśnienia tętniczego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEbrantil
Nazwa międzynarodowaUrapidilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

25 mg

PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Urapidyl

Skład - substancje pomocnicze
 • glikol propylenowy
 • dwuwodny fosforan disodu
 • dwuwodny diwodorofosforan sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

5 ampułek po 5 ml

Działanie / właściwości

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi 

Zastosowanie
 • leczenie ciężkich i bardzo ciężkich postaci nadciśnienia tętniczego
 • leczenie nadciśnienia opornego na leczenie farmakologiczne
 • leczenie przełomu nadciśnieniowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze leku
 • zwężenie cieśni aorty lub przetoka tętniczo-żylna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci z niewydolnością serca, której przyczyną jest uszkodzenie mechaniczne, zatorowością tętnicy płucnej lub zaburzoną czynnością serca z przyczyn okołosercowych
 • u dzieci - brak badań
 • pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
 • u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • nudności
Możliwe interakcje z
 • cymetydyną
 • alkoholem
 • klonidyną
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas stosowaniu leku Ebrantil.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ebrantil?

Lek Ebrantil wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe. Obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ebrantil?

Lek Ebrantil stosowany jest w leczeniu:

 • ciężkich i bardzo ciężkich postaci nadciśnienia tętniczego
 • nadciśnienia opornego na leczenie farmakologiczne
 • przełomu nadciśnieniowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Ebrantil? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia tętniczego np.:

 • przełom nadciśnieniowy
 • ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego
 • nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne

Wstrzyknięcia dożylne

10 do 50 mg urapidylu, podawać dożylnie z jednoczesnym monitorowaniem ciśnienia krwi

Obniżenie ciśnienia występuje zwykle w ciągu 5 minut po podaniu produktu. 

W zależności od reakcji, podawanie można powtórzyć.

Infuzja kroplowa dożylna lub infuzja ciągła z użyciem pompy infuzyjnej

 • w celu utrzymania poziomu ciśnienia tętniczego uzyskanego po wstrzyknięciu należy przygotować infuzję kroplową roztworu:

do 500 ml roztworu infuzji, np. 0,9 % roztworu chlorku sodu, 5 % lub 10 % roztworu glukozy, należy dodać 250 mg urapidylu (10 ampułek Ebrantilu)

 • jeżeli dawkę podtrzymującą podaje się przy użyciu pompy infuzyjnej, należy 100 mg urapidylu (4 ampułki Ebrantilu) rozcieńczyć w strzykawce pompy infuzyjnej jednym z podanych wyżej roztworów infuzyjnych do objętości 50 ml

Maksymalne stężenie urapidylu w roztworze do infuzji nie może być większe niż 4 mg/ ml.

Szybkość podawania:

 • szybkość infuzji zależy od indywidualnej reakcji pacjenta na produkt.
 • zalecana początkowa maksymalna szybkość podawania wynosi 2 mg/ min.

Dawka podtrzymująca:

Średnio 9 mg/ godzinę dotyczy:

 • 250 mg urapidylu dodanego do 500 ml roztworu infuzyjnego (1 mg = 44 krople = 2,2 ml)

Ogólne wskazówki:

 • podczas podawania leku Ebrantil pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej
 • możliwe są pojedyńcze lub powtarzalne wstrzyknięcia i infuzje dożylne - wstrzyknięcia mogą być łączone następnie z infuzją
 • możliwe jest jednoczesne zastosowanie leku doustnego o działaniu hipotensyjnym w trakcie pozajelitowego stosowania produktu Ebrantil
 • ze względu na bezpieczeństwo toksykologiczne lek można podawać pozajelitowo przez okres 7 dni - nie należy przedłużać tego okresu
 • leczenie pozajelitowe może być powtórzone w przypadku ponownego zwiększenia ciśnienia tętniczego

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Może być konieczne zmniejszenie dawki leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Może być możliwe zmniejszenie dawki leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na zmienioną wrażliwość osób w podeszłym wieku, leki obniżające ciśnienie należy stosować ze szczególną ostrożnością i początkowo w mniejszych dawkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ebrantil

Objawy przedawkowania:

 • objawy ze strony układu krążenia - zawroty głowy, ortostatyczne spadek ciśnienia krwi, omdlenia
 • objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego - zmęczenie, zmniejszona szybkość reakcji

Leczenie przedawkowania

Nadmiernemu obniżeniu ciśnienia krwi można przeciwdziałać poprzez ułożenie chorego z wysoko uniesionymi nogami i uzupełnienie objętości płynów ustrojowych. Jeżeli te środki będą niewystarczające, można wstrzyknąć dożylnie, przy jednoczesnym monitorowaniu ciśnienia krwi, leki zwężające naczynia krwionośne.

W bardzo rzadkich przypadkach może być konieczne podanie dożylne katecholamin (np. 0,5-1,0 mg adrenaliny w 10 ml izotonicznego roztworu sodu chlorku).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ebrantil?

Nie należy stosować leku Ebrantil:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sustancję czynną lub substancje pomocnicze leku
 • u pacjentów ze zwężeniem cieśni aorty lub przetoką tętniczo-żylną (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do dializy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ebrantil może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • niepokój
 • zmniejszenie liczby płytek krwi

Często (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • nudności

Niezbyt często (u nie więcej niż  1 na 1000 pacjentów):

 • kołatanie serca
 • tachykardia
 • bradykardia
 • uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej (objawy przypominające dusznicę bolesną)
 • obniżenie ciśnienia tętniczego w przypadku zmiany pozycji ciała, np. podczas wstawania z pozycji leżącej (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zmęczenie
 • wymioty
 • nagła nadmierna potliwość
 • nieregularne tętno

Rzadko (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • reakcje nadwrażliwości - świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka
 • priapizm

Częstość nieznana:

 • obrzęk naczynioruchowy
 • pokrzywka

Większość z działań niepożądanych jest wynikiem nagłego zmniejszenia ciśnienia krwi. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, ustępują po kilku minutach, nawet podczas infuzji kroplowej. W zależności od nasilenia należy rozważyć przerwanie leczenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku Ebrantil:

 • u pacjentów z niewydolnością serca, której przyczyną jest uszkodzenie mechaniczne (np. zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej), zatorowością tętnicy płucnej lub zaburzoną czynnością serca z przyczyn okołosercowych
 • u dzieci - brak badań
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
 • u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • u pacjentów w podeszłym wieku
 • u pacjentów leczonych równocześnie cymetydyną

Jeżeli podano wcześniej inny lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, przed podaniem produktu Ebrantil należy czekać na uwidocznienie wpływu podanego produktu na wartość ciśnienia, a następnie odpowiednio zmniejszyć dawkowanie leku Ebrantil.

Nadmiernie szybki spadek ciśnienia krwi może prowadzić do bradykardii lub zatrzymania akcji serca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ebrantil a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Ebrantil w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Ebrantil a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią przy leczeniu produktem Ebrantil.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Działanie hipotensyjne urapidylu może być nasilone przez:

 • jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów alfa-adrenergicznych, leków rozszerzających naczynia oraz innych leków hipotensyjnych
 • odwodnienie organizmu spowodowane np. wymiotami lub biegunką
 • alkohol

Jednoczesne stosowanie cymetydyny może spowodować 15 % zwiększenie stężenia urapidylu w surowicy.

Ze względu na bark wystarczających danych dotyczących wzajemnego oddziaływania produktu Ebrantil i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), nie należy stosować tych leków równocześnie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ebrantil a alkohol

Brak danych.

Ebrantil a prowadzenie pojazdów

Ze względu na indywidualną reakcję na lek, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzone, nawet wtedy, gdy lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami. Może to się zdarzyć zwłaszcza na początku leczenia, przy zwiększaniu dawki leku, zmienianiu na inny oraz w trakcie spożywania alkoholu w podczas stosowania leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ebrantil?

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ebrantil a ciąża
Ebrantil a karmienie piersią
Interakcje
Ebrantil a alkohol
Ebrantil a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo