Poradnik
Efudix (Fluorouracilum)

Efudix (Fluorouracilum)

Lek Efudix jest lekiem należącym do tzw. antymetabolitów, pochodnych pirymidyny. Działa poprzez hamowanie DNA i RNA, co wiąże się z zahamowaniem podziałów komórkowych. Początek działania występuje już po 2-3 dniach jego stosowania.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEfudix
Nazwa międzynarodowaFluorouracilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg/ g

PostaćKrem
Skład - substancja czynna

Fluorouracyl

Skład - substancje pomocnicze
 • wazelina biała
 • alkohol stearylowy
 • polisorbat 60
 • glikol propylenowy
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

20 g

Działanie / właściwości

Gojenie zmian skórnych

Zastosowanie
 • leczenie rogowacenia słonecznego i starczego
 • leczenie postaci pojedynczych i mnogich raka podstawnokomórkowego skóry
 • choroba Bowena
 • leczenie stanów przedrakowych skóry
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fluorouracyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efudix
 • stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwwirusowego należącego do grupy nukleozydów
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie aktualnie lub w ciągu ostatnich 4 tygodni jakiegokolwiek leku w celu zwalczenia opryszczki
 • rozpoznanie braku aktywności DPD (enzymu dehydrogenazy dihydropirymidynowej)
 • powierzchnia leczonej skóry nie może przekraczać 500 cm2
 • należy stosować tylko taką ilość kremu, jaka jest potrzebna do pokrycia miejsca leczonego, nie nakładać grubej warstwy (nie można dopuścić do wchłonięcia leku do krwioobiegu), nie nakładać na miejsca zranione, otwarte rany lub skórę, której ciągłość została przerwana
 • należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (promienie słoneczne, solarium)
 • zakrywanie skóry bandażami lub opatrunkami może nasilać reakcje zapalne skóry
 • nie wolno dopuścić do kontaktu leku z błonami śluzowymi lub oczami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia w wynikach badań krwi związane z toksycznością ogólnoustrojową leku (pancytopenia, neutropenia, trombocytopenia, leukocytoza)
 • reakcje nadwrażliwości (wysypka w miejscu nałożenia leku)
 • biegunka krwotoczna, biegunka, wymioty, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej 
 • rumień wielopostaciowy, bolesność skóry, zapalne lub alergiczne zmiany skórne (pokrzywka, swędzenie, wysypka skórna), zaczerwienienie i obrzęk skóry, kontaktowe zapalenie skóry, pieczenie, sączenie wydzieliny, podrażnienie skóry, rumień, ciemne zabarwienie skóry, złuszczanie naskórka, owrzodzenie skóry, reakcja fotouczuleniowa, wykwity skórne o charakterze pęcherzycopodobnym, wypadanie włosów
 • gorączka, dreszcze, zapalenie błon śluzowych związane z toksycznością ogólnoustrojową leku
Możliwe interakcje z

Lekami przeciwwirusowymi należącymi do grupy nukleozydów (np. brywudyna, sorywudyna)

Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Mało prawdopodobny jest wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Efudix?

Lek Efudix hamuje podziały komórkowe, najbardziej nasilony efekt jest w komórkach szybko dzielących się. Aplikacja leku na zmiany skórne powoduje powstanie rumienia, następnie pęcherzyków, dochodzi do złuszczenia naskórka, powstaje nadżerka, po czym następuje wygojenie rany, czyli pokrycie zmiany naskórkiem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Efudix?

 • leczenie rogowacenia słonecznego i starczego
 • leczenie postaci pojedynczych i mnogich raka podstawnokomórkowego skóry
 • choroba Bowena
 • leczenie stanów przedrakowych skóry

Dawkowanie

Jak stosować lek Efudix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dorośli

Rogowacenie starcze i słoneczne: 2 razy na dobę  w ilości wystarczającej na pokrycie zmian. Leczenie należy kontynuować do stadium nadżerki. Krem stosowany jest zazwyczaj przez 2 - 4 tygodnie. Całkowite wygojenie rany następuje po 1 - 2 miesiącach od zakończenia stosowania kremu.

Rak podstawnokomórkowy skóry: 2 razy na dobę w ilości wystarczającej na pokrycie rany. Leczenie powinno odbywać się przynajmniej przez 3 - 6 tygodni, choć może być konieczne stosowanie nawet przez 10 - 12 tygodni. Pacjent powinien pozostać pod kontrolą lekarza do czasu uzyskania wyleczenia.

Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efudix

Nie są znane przypadki przedawkowania leku po zastosowaniu na skórę. W momencie przyjęcia doustnie leku mogą pojawić się takie objawy niepożądane jak: nudności, wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia składu komórkowego krwi. Pacjent powinien zgłosić się w takim przypadku do lekarza, który zastosuje leczenie objawowe oraz zleci kontrolę poziomu leukocytów.

Pominięcie zastosowania leku Efudix

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zaaplikować ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas zastosowania kolejnej dawki, wtedy należy opuścić dawkę pominiętą. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Efudix

Wątpliwości dotyczące stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą. Przerwanie stosowania leku zniesie korzystne działanie leku w stanach, w których jest używany.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Efudix?

Leku Efudix nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na fluorouracyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efudix
 • stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwwirusowego należącego do grupy nukleozydów (brywudyna, sorywudyna i ich analogi)
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Efudix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Efudix i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, biegunka, wymioty)
 • obrzęk, bolesność języka oraz jamy ustnej
 • gorączka i ogólne złe samopoczucie

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia w wynikach badań krwi związane z toksycznością ogólnoustrojową leku (pancytopenia, neutropenia, trombocytopenia, leukocytoza)
 • reakcje nadwrażliwości (wysypka w miejscu nałożenia leku)
 • biegunka krwotoczna, biegunka, wymioty, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej 
 • rumień wielopostaciowy, bolesność skóry, zapalne lub alergiczne zmiany skórne (pokrzywka, swędzenie, wysypka skórna), zaczerwienienie i obrzęk skóry, kontaktowe zapalenie skóry, pieczenie, sączenie wydzieliny, podrażnienie skóry, rumień, ciemne zabarwienie skóry, złuszczanie naskórka, owrzodzenie skóry, reakcja fotouczuleniowa, wykwity skórne o charakterze pęcherzycopodobnym, wypadanie włosów
 • gorączka, dreszcze, zapalenie błon śluzowych związane z toksycznością ogólnoustrojową leku

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia smaku, ból głowy, zawroty głowy
 • podrażnienie spojówki, zapalenie rogówki, zwiększone łzawienie
 • nudności
 • krwawienie w miejscu podania

Działania niepożądane, których związek przyczynowy z miejscowym stosowaniem leku Efudix nie został w pełni udowodniony:

 • ropienie skóry, teleangiektazje, opryszczka zwykła
 • eozynofilia, toksyczne ziarnistości granulocytów
 • bezsenność, drażliwość
 • podrażnienie błony śluzowej nosa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Efudix należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli rozpoznano u pacjenta braka aktywności DPD (enzymu dehydrogenazy dihydropirymidynowej)
 • jeśli pacjent stosuje aktualnie lub w ciągu ostatnich 4 tygodni inny lek w celu zwalczenia opryszczki (leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)

Powierzchnia leczonej skóry pacjenta nie może przekraczać 500 cm2 (większe powierzchnie należy leczyć stopniowo).

Należy stosować tylko taką ilość kremu, jaka jest potrzebna do pokrycia miejsca leczonego, nie nakładać grubej warstwy (nie można dopuścić do wchłonięcia leku do krwioobiegu), nie nakładać na miejsca zranione, otwarte rany, przerwaną ciągłość skóry.

Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (promienie słoneczne, solarium) W trakcie leczenia oraz 1 - 2 miesiące po jego zakończeniu mogą wystąpić reakcje fotouczuleniowe. Należy unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, stosować ubiór chroniący przed promieniami oraz filtry przeciwsłoneczne.

Nie wolno dopuścić do kontaktu leku z błonami śluzowymi lub oczami, może doprowadzić to do wystąpienia odczynu zapalnego lub owrzodzenia.

Lek powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza.

Zakrywanie bandażem lub opatrunkiem miejsca poddanego kuracji lekiem Efudix może nasilać reakcje zapalne skóry.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Efudix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Efudix jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Kobiety w okresie rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku. Jeżeli jednak pacjentka zajdzie w ciążę, powinna zgłosić się do poradni genetycznej.

Efudix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Efudix nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, należy przerwać stosowanie leku lub zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Efudix łącznie z briwudyną, sorywudyną i ich analogami może powodować znaczne zwiększenie fluorouracylu w osoczu i związaną z nim toksyczność. Stosowanie tych substancji jednocześnie jest przeciwwskazane.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Efudix a alkohol

Brak informacji.

Efudix a prowadzenie pojazdów

Mało prawdopodobny jest wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Efudix ?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Efudix a ciąża
Efudix a karmienie piersią
Interakcje
Efudix a alkohol
Efudix a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo