Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Emend (Aprepitant)

Emend (Aprepitant)

Emend jest lekiem zawierającym aprepitant, substancję przeciwdziałającą nudnościom i wymiotom.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEmend
Nazwa międzynarodowaAprepitant
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Kapsułki twarde

 • 40 mg
 • 80 mg
 • 125 mg
 • 165 mg

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

 • 125 mg
PostaćKapsułki twarde, Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Aprepitant

Skład - substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki:

 • sacharoza
 • mikrokrystaliczna celuloza (E 460)
 • hydroksypropyloceluloza (E 463)
 • laurylosiarczan sodu

Kapsułka 80 mg:

 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)

Kapsułka 125 mg:

 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)

Tusz do nadruków:

 • szelak
 • wodorotlenek potasu
 • czarny tlenek żelaza (E 172)

Zawiesina 125 mg:

 • hydroksypropyloceluloza (E 463),
 • laurylosiarczan sodu
 • sacharoza
 • laktoza
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • stearylofumaran sodu
Dostępne opakowania

Kapsułki 80 mg:

 • 1 kapsułka
 • 2 kapsułki
 • 5 blistrów po 1 kapsułce

Kapsułki 125 mg:

 • 1 kapsułka
 • 5 blistrów po 1 kapsułce

Kapsułki 125 mg/ 80 mg:

 • 1 kapsułka 125 mg i 2 kapsułki 80 mg

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg:

 • 1 saszetka z 125 mg preparatu
Działanie / właściwości
 • przeciwwymiotne
 • przeciw nudnością
Zastosowanie

Lek zapobiegający nudnością i wymiotom u dzieci od 12 roku życia i dorosłych w trakcie chemioterapii

Przeciwwskazania
 • uczulenie na aprepitant i pozostałe składniki preparatu
 • nie podawać jednocześnie z: astemizolem, cyzaprydem, pimozydem, terfenadyną
 • dziedziczne zaburzenia nietolerancji fruktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy, zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy
 • w przypadku zawiesiny doustnej: gdy dziecko przyjmuje jednoczesnie: astemizol, terfenadynę, pimozyd, cyzapryd
 • leku w postaci zawiesiny nie podawać dzieciom poniżej 6 miesięcy i masie poniżej 6 kg oraz młodzieży w wieku 12-18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Emend z:

 • alfentanylem, cyklosporyną, chinidyną, diergotaminą, ergotaminą, ewerolimusem, fentanylem
 • chemioterapeutykami 
 • midazolamem i innymi benzodiazepinami np. alprazolamem, triazolamem 
 • acenokumarolem, fenytoiną, tolbutamidem, warfaryną i innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi przez CYP2C9
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem, nefazodonem, klarytromycyną, telitromycyną, inhibitorami proteazy
 • fenobarbitalem, fenytoiną, karbamazepiną, ryfampicyną 
 • środkami antykoncepcyjnymi - należy w trakcie leczenia lekiem Emend i przez dwa miesiące po przyjęciu ostatniej dawki stosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • czkawka
 • zmniejszenie łaknienia, niestrawność, zaparcia
 • zwiększenie aktywności AlAT
 • uczucie zmęczenia
Możliwe interakcje z
 • fenobarbitalem
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • ryfampicyną
 • astemizolem, cyzaprydem, pimozydem, terfenadyną
 • z preparatami zawierającymi ziele dziurawca
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży jeśli nie jest to konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci
 • lek w postaci kapsułek można stosować u dzieci powyżej 12 roku życia
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 6 miesiąca
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Emend?

Aprepitant jest wybiórczym antagonista o wysokim powinowactwie, wykazującym działanie na ludzkie receptory neurokininowe odpowiedzialne za powstawanie odruchów wymiotnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Emend?

Lek Emend stosuje się w zapobieganiu nudnością i wymiotów u dorosłych i dzieci od 12 roku życia, stosujących chemioterapię przeciwnowotworową.

Dawkowanie

Jak stosować lek Emend?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Lek należy przyjmować niezależnie od posiłków, połykając zawiesinę lub kapsułkę w całości.

Dzieci w wieku 6 miesięcy do 12 lat:

Dawkę leku ustala lekarz na podstawie masy ciała dziecka. W sytuacji gdy lek będą podawać opiekunowie, personel medyczny poinstruuje ich dokładnie o sposobie podania preparatu. Preparat stosuje się łącznie z innymi lekami.

Pierwsza doba: lek podaje się na 1 godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii.

Druga i trzecia doba: Jeśli dziecku nie będą podawane chemioterapeutyki, to należy lek podać rano. Jeżeli dziecko będzie zażywało chemioterapeutyki to lek podaje się rano na 1 godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii

Dzieci i młodzież w wieku od 12 do 17 lat:

Lek należy przyjmować przez 3 dni według schematu: pierwszego dnia kapsułkę 125 mg a drugiego i trzeciego dnia po 1 kapsułce 80 mg. Preparat należy zażyć na godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii. Jeśli 2. i 3. dnia nie jest podawana chemioterapia, to lek należy przyjąć rano. Emend podaje się w skojarzeniu z antagonistami receptora 5-HT3. W przypadku skojarzenia leczenia z kortykosteroidem np. deksametazonem powinno się zmniejszyć dawkę kortykosteroidu do 50% dawki zwykle stosowanej.

U dzieci poniżej 12 roku życia zaleca się stosowanie leku w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Dorośli:

Zaleca się podawanie leku przez 3 dni w skojarzeniu z antagonistą receptora 5-HT3 i kortykosteroidem według schematu:

 • chemioterapia o wysokim ryzyku wymiotów: 

       1. dzień: 125 mg Emendu na godzinę przed chemioterapią, 12 mg deksametazonu 30 minut przed chemioterapią, standardowa dawka antagonisty receptora 5-HT3

        2.dzień: 80 mg Emendu rano, 8 mg deksametazonu rano

       3.dzień: 80 mg Emendu rano, 8 mg deksametazonu rano

       4.dzień: 8 mg deksametazonu

 • chemioterapia o umiarkowanym ryzyku wymiotów:

       1.dzień: 125 mg Emendu godzinę przed chemioterapią, 12 mg deksametazonu 30 minut przed chemioterapią, standardowa dawka antagonisty 5-HT3

       2.dzień: 80 mg Emendu rano

       3.dzień: 80 mg Emendu rano

Pacjenci powyżej 65 roku życia

Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów powyżej 65 roku życia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma potrzeby korygowania dawki u pacjentów poddawanych hemodializie ze schyłkową niewydolnością nerek lub z zaburzeniami czynności nerek 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności korygowania dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku chorych z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami pracy wątroby preparat stosować ostrożnie ze względu na ograniczone badania u tych pacjentów. W przypadku dzieci poniżej 12 lat lekarz decyduje o konieczności monitorowania pracy wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Emend

W przypadku podania dziecku zbyt dużej ilości leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Pominięcie zastosowania leku Emend

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Emend?

Leku Emend nie należy stosować:

 • w przypadku uczulenia na aprepitant lub pozostałe składniki preparatu
 • jednocześnie z: astemizolem, cyzaprydem, pimozydem, terfenadyną
 • u pacjentów z: dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy
 • w przypadku zawiesiny doustnej: gdy dziecko przyjmuje jednoczesnie: astemizol, terfenadynę, pimozyd, cyzapryd
 • leku w postaci zawiesiny u dzieci poniżej 6 miesięcy i masie poniżej 6 kg oraz młodzieży w wieku 12-18 lat - brak badań w tych grupach wiekowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Emend może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • czkawka
 • zmniejszenie łaknienia, niestrawność, zaparcia
 • zwiększenie aktywności AlAT
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca
 • zawroty głowy, senność
 • złe samopoczucie, osłabienie 
 • suchość jamy ustne
 • ból brzucha, kwaśne odbijanie, wzdęcie, nudności, wymioty, refluks żołądkowo-przełykowy
 • zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej i AspAT
 • niedokrwistość
 • gorączka neutropeniczna
 • niepokój, kołatanie serca
 • trudności w oddawaniu moczu
 • trądzik, wysypka

Rzadko (mogą wystąpić u niej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ból jamy ustnej i gardła, podrażnienie gardła, zapalenie jamy ustnej
 • kaszel, kichanie, spływanie wydzieliny po tylnej stronie gardła 
 • nadmierne pragnienie, zaburzenia smaku, zmniejszenie masy ciała
 • zapalenie spojówek
 • szum w uszach
 • dolegliwości w obrębie klatki piersiowej
 • wzdęcie brzucha, twarde stolce, perforujący wrzód dwunastnicy, zapalenie okrężnicy w przebiegu neutropenii
 • euforia
 • dezorientacja, letarg, zaburzenia funkcji poznawczych
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe
 • bradykardia
 • zmniejszenie liczby neutrofili, obniżenie stężenia sodu we krwi
 • skurcze i słabość mięśni, zaburzenia chodu
 • zakażenie drożdżakowe
 • infekcje gronkowcowe
 • łojotok, nadmierna potliwość
 • wzmożone wydalanie moczu, częstomocz, obecność krwinek czerwonych i/lub glukozy w moczu
 • swędząca wysypka, zmiany skórne, zespół Stevensa-Johnsona (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

Częstość nieznana:

 • reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne
 • pokrzywka, świąd
 • u pacjentów po zabiegach chirurgicznych: dyskomfort w żołądku, nudności, ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zaparcia, duszność, świszczący oddech, zmniejszenie ostrości widzenia, upośledzenie wymowy, niedrożność przepuszczającą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku Emend z:

 • alfentanylem, cyklosporyną, chinidyną, diergotaminą, ergotaminą, ewerolimusem, fentanylem - Emend może zwiększać stężenie tych substancji w organizmie
 • chemioterapeutykami - możliwość interakcji
 • midazolamem i innymi benzodiazepinami np. alprazolamem, triazolamem - aprepitant może zwiększać ich stężenia w osoczu
 • acenokumarolem, fenytoiną, tolbutamidem, warfaryną i innymi substancjami czynnymi metabolizowanymi przez CYP2C9
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem, nefazodonem, klarytromycyną, telitromycyną, inhibitorami proteazy - substancje te wielokrotnie zwiększają stężenie aprepitantu w osoczu
 • fenobarbitalem, fenytoiną, karbamazepiną, ryfampicyną -zmniejszenie działania leku Emend
 • środkami antykoncepcyjnymi - należy w trakcie leczenia lekiem Emend i przez dwa miesiące po przyjęciu ostatniej dawki stosować dodatkowe niehormonalne metody antykoncepcji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Emend a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Doświadczenia na zwierzętach nie wykazały bezpośredniej i pośredniej szkodliwości na przebieg ciąży, rozwój zarodka, płodu i noworodka. Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży jeśli nie jest to konieczne.

Emend a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak badań dotyczących przenikania aprepitatu do mleka kobiet karmiących. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Emend nie należy łączyć z:

 • astemizolem, cyzaprydem, pimozydem, terfenadyną - aprepitant zwiększa stężenie tych leków
 • ifosfamidem - ryzyko występowania neurotoksyczności
 • produktami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Emend a alkohol

Brak danych.

Emend a prowadzenie pojazdów

 Stosowanie leku Emend może powodować zmęczenie i zawroty głowy. Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Emend?

Lek Emend przechowywać:

 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • gotową zawiesinę można przechowywać do 3 godzin przed podaniem w temperaturze nie wyższej niż 30°C lub w lodówce w temperaturze 2-8°C do 72 godzin

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Emend a ciąża
Emend a karmienie piersią
Interakcje
Emend a alkohol
Emend a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki