Poradnik
Enap HL (Enalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum)

Enap HL (Enalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum)

Enap HL jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym dwie substancje czynne: maleinian enalaprylu i hydrochlorotiazyd.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEnap HL
Nazwa międzynarodowaEnalaprili maleas + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg + 12,5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • maleinian enalaprylu
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelowana
 • talk
 • wodorowęglan sodu
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zwiększenie wydalania moczu
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego wymagającego leczenia skojarzonego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na enalapryl, hydrochlorotizyd lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenie na inne inhibitory konwertazy angiotensyny
 • jeżeli podczas stosowania innych leków z tej grupy występowała reakcja nadwrażliwości ze świądem, pokrzywką, świszczącym oddechem lub obrzękiem warg i twarzy, szyi, czasem również kończyn, albo jeżeli występowała duszność lub chrypka
 • uczulenie na sulfonamidy
 • dziedziczny obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk naczynioruchowy z innych, niewyjaśnionych przyczyn
 • zwężenie tętnic doprowadzających krew do nerek
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • zastój moczu
 • stosowanie leków złożonych zawierających sakubitryl i walsartan, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek u pacjenta leczonego lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • choroby serca, takie jak zwężenie zastawki aorty, kardiomiopatia przerostowa lub zwężenie drogi odpływu
 • choroby nerek
 • cukrzyca
 • pierwszy trymestr ciąży
 • choroby wątroby
 • uszkodzenie zastawki serca lub inna choroba serca
 • dusznica bolesna
 • dna moczanowa
 • choroby nerek
 • poddawanie się hemodializom oraz niedawno przebyty przeszczep nerki
 • toczeń rumieniowaty
 • nowotwór złośliwy skóry
 • uczulenie na sulfonamidy
 • niedawno przebyta długotrwała biegunka lub wymioty
 • wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą występować u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • nudności
 • osłabienie

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zaburzenia rytmu serca, szybka czynność serca, ból dławicowy
 • ból głowy
 • depresja
 • omdlenie
 • zaburzenia smaku
 • duszność
 • biegunka
 • ból brzucha
 • wysypka, nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i krtani)
 • kurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • spadek lub wzrost stężenia potasu we krwi
 • wzrost stężenie cholesterolu i triglicerydów
 • wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi
 • wzrost stężenia kreatyniny w surowicy
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • suplementami zawierającymi potas
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak spironolakton, amiodaron
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen, diklofenak
 • heparyną (lek rozrzedzający krew)
 • trimetoprimem i kotrimoksazolem (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, takimi jak sole litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne
 • lekami moczopędnymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu, takimi jak żywice (kolestyramina, kolestypol)
 • lekami hamującymi wzrost nowotworów (cytostatyki, np. cyklofosfamid, metotreksat)
 • kortykosteroidami stosowanymi w terapii niektórych chorób, np. reumatyzmu, zapalenia stawów, alergii, astmy, niektórych chorób krwi
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takimi jak prokainamid, amiodaron, sotalol
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca, takimi jak glikozydy naparstnicy
 • lekami stosowanymi w przypadku kaszlu oraz przeziębienia (sympatykomimetyki) lub noradrenaliną i adrenaliną, stosowanymi w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego, we wstrząsie, niewydolności serca, astmie i alergiach
 • lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak insulina, wildagliptyna
 • lekami zwiotczającymi mięśnie, takimi jak tubokuraryna (stosowana w znieczuleniu)
 • racegadotrylem (lek stosowany w leczeniu biegunki)
 • lekami stosowanymi w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu, takimi jak syrolimus, ewerolimus
 • złotem podawanym w leczeniu zapalenia stawów (aurotiojabłczan sodu)
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży. Nie wolno stosować tego leku po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Enap HL.

Dzieci

Nie zbadano dostatecznie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Enap HL u dzieci. Leku nie należy podawać pacjentom w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, lek może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Enap HL?

Lek Enap HL zawiera dwie substancje czynne: maleinian enalaprylu i hydrochlortiazyd.

Enalapryl należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu - konwertazy angiotensyny. Powoduje to rozszerzenie naczyń krwionośnych i stopniowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Skutkiem jest zwiększenie dopływu krwi i tlenu do mięśnia sercowego i innych narządów.

Hydrochlorotizyd należy do grupy leków moczopędnych. Zwiększa ilość wydalanego moczu i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Działanie przeciwnadciśnieniowe połączenia obu substancji jest silniejsze niż działanie każdego ze składników osobno.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Enap HL?

Enap HL jest przeznaczony do leczenia nadciśnienia tętniczego wymagającego leczenia skojarzonego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Enap HL?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka leku Enap HL to jedna tabletka na dobę. Tabletki można zażywać przed, po lub w czasie posiłku, popijając płynem. Lek należy zażywać regularnie o tej samej porze.

Zaburzenia czynności nerek

Lek może nie być skuteczny u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny wynosi 0,5 ml/ s lub mniej. U pacjentów, których klirens kreatyniny wynosi 0,5 ml/ s - 1,3 ml/ s, leczenie powinno się rozpocząć od dwóch leków zawierających osobno enalapryl i hydrochlorotiazyd w odpowiednio dobranych dawkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enap HL

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Najczęstsze objawy przedawkowania leku to:

 • nudności
 • przyspieszone bicie serca
 • zawroty głowy
 • omdlenia z powodu nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi (niedociśnienie)

Pominięcie zastosowania leku Enap HL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku pacjent powinien przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Należy poinformować lekarza o tym zdarzeniu.

Przerwanie stosowania leku Enap HL

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. W przypadku przerwania leczenia ciśnienie krwi może ponownie wzrosnąć. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko udaru mózgu, zawału serca, niewydolności serca i nerek oraz ogólnego uszkodzenia układu naczyniowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Enap HL?

 • jeżeli u pacjenta występuje uczulenie na enalapryl, hydrochlorotizyd lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeżeli pacjent ma uczulenie na inne inhibitory konwertazy angiotensyny
 • jeżeli podczas stosowania innych leków z tej grupy występowała reakcja nadwrażliwości ze świądem, pokrzywką, świszczącym oddechem lub obrzękiem warg i twarzy, szyi, czasem również kończyn, albo jeżeli występowała duszność lub chrypka
 • jeżeli pacjent jest uczulony na sulfonamidy
 • w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego lub obrzęku naczynioruchowego z innych, niewyjaśnionych przyczyn
 • kiedy u pacjenta doszło do zwężenia tętnic doprowadzających krew do nerek
 • gdy pacjentka jest w drugim lub trzecim trymestrze ciąży
 • gdy pacjent ma problemy z zastojem moczu
 • gdy pacjent stosuje leki złożone zawierające sakubitryl i walsartan, ponieważ zwiększa się wtedy ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
 • jeżeli występuje cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek u pacjenta leczonego lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Enap HL może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Enap HL oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się obrzęk twarzy, warg, języka i gardła mogący powodować trudności w połykaniu i oddychaniu. Należy również koniecznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi obrzęk rąk, stóp lub kostek nóg lub jeśli pojawi się pokrzywka.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą występować u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • nudności
 • osłabienie

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • ból w klatce piersiowej (dusznica bolesna), zaburzenia rytmu serca, szybka czynność serca, ból dławicowy
 • ból głowy
 • depresja
 • omdlenie
 • zaburzenia smaku
 • duszność
 • biegunka
 • ból brzucha
 • wysypka, nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i krtani)
 • kurcze mięśni
 • uczucie zmęczenia
 • spadek lub wzrost stężenia potasu we krwi
 • wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów
 • wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi
 • wzrost stężenia kreatyniny w surowicy

Niezbyt częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • zaburzenia świadomości lub drżenie (spowodowane małym stężeniem cukru we krwi)
 • spadek stężenia magnezu, dna
 • splątanie, senność
 • trudności z zasypianiem
 • nerwowość
 • uczucie kłucia lub drętwienia
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • osłabienie libido
 • dzwonienie w uszach (szum uszny)
 • uderzenia gorąca
 • nierówne bicie serca (kołatanie serca)
 • zawał serca lub udar (u pacjentów z grupy dużego ryzyka)
 • katar, ból gardła i chrypka
 • trudności z oddychaniem lub astma
 • zablokowanie jelit (niedrożność)
 • zapalenie trzustki
 • wymioty, niestrawność, zaparcia
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt)
 • podrażnienie błony śluzowej żołądka
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wzdęcia z oddawaniem wiatrów
 • nadmierna potliwość
 • świąd, pokrzywka
 • wypadanie włosów
 • bóle stawów
 • pogorszenie czynności nerek, niewydolność nerek, białko w moczu
 • impotencja
 • niepokój, gorączka
 • wzrost stężenia mocznika we krwi
 • spadek stężenia sodu we krwi

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby krwinek białych, krwinek czerwonych, płytek krwi, zahamowanie czynności szpiku kostnego
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • dziwne sny, zaburzenia snu
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • choroby autoimmunologiczne
 • słaby przepływ krwi w palcach rąk i stóp powodujący zaczerwienienie i ból (objaw Raynauda)
 • płyn w płucach
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • eozynofilowe zapalenie płuc (objawy mogą obejmować: kaszel, gorączkę i trudności w oddychaniu)
 • obrzęk lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zakażenie lub ból i obrzęk języka
 • zaburzenia czynności nerek: ból w dolnej części pleców, zmniejszenie ilości wydalanego moczu
 • niewydolność wątroby lub zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką
 • nadmierne zaczerwienienie skóry
 • wysypka z obecnością pęcherzy i zapalenie skóry, szczególnie na rękach, stopach i wokół ust, z towarzyszącą gorączką (zespół Stevensa-Johnsona)
 • złuszczanie się skóry
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia bilirubiny we krwi

Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • wzrost stężenia wapnia w surowicy i w krwi
 • obrzęk naczynioruchowy jelit, objawy mogą obejmować bóle brzucha, nudności, wymioty

Częstość nieznana:

 • nowotwory złośliwe skóry i warg
 • hiponatremia (spowodowana przez zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Enap HL należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • niskie ciśnienie tętnicze
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • choroby serca, takie jak zwężenie zastawki aorty, kardiomiopatia przerostowa lub zwężenie drogi odpływu
 • choroby nerek
 • cukrzyca
 • pierwszy trymestr ciąży
 • choroby wątroby
 • uszkodzenie zastawki serca lub inna choroba serca
 • dusznica bolesna
 • dna moczanowa
 • choroby nerek
 • poddawanie się hemodializom oraz niedawno przebyty przeszczep nerki
 • toczeń rumieniowaty
 • nowotwór złośliwy skóry
 • uczulenie na sulfonamidy
 • niedawno przebyta długotrwała biegunka lub wymioty
 • wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi

W czasie stosowania leku Enap HL należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze, stężenie elektrolitów oraz czynność nerek. Częstość badania ciśnienia krwi oraz kontrolnych badań laboratoryjnych określi lekarz.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Enap HL przed planowanymi:

 • zabiegiem hemodializy
 • zabiegiem usunięcia cholesterolu z krwi
 • zabiegiem odczulania
 • testami czynności przytarczyc
 • znieczuleniem (w tym także u stomatologa)
 • zabiegiem chirurgicznym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Enap HL a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku we wczesnym okresie ciąży. Nie wolno stosować tego leku po 3. miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku.

Enap HL a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Enap HL.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ lek Enap HL może powodować interakcje z:

 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • suplementami zawierającymi potas
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak spironolakton, amiodaron
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen, diklofenak
 • heparyną (lek rozrzedzający krew)
 • trimetoprimem i kotrimoksazolem (leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych)
 • cyklosporyną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, takimi jak sole litu, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne
 • lekami moczopędnymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu, takimi jak żywice (kolestyramina, kolestypol)
 • lekami hamującymi wzrost nowotworów (cytostatyki, np. cyklofosfamid, metotreksat)
 • kortykosteroidami stosowanymi w terapii niektórych chorób, np. reumatyzmu, zapalenia stawów, alergii, astmy, niektórych chorób krwi
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takimi jak prokainamid, amiodaron, sotalol
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca, takimi jak glikozydy naparstnicy
 • lekami stosowanymi w przypadku kaszlu oraz przeziębienia (sympatykomimetyki) lub noradrenaliną i adrenaliną, stosowanymi w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego, we wstrząsie, niewydolności serca, astmie i alergiach
 • lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak insulina, wildagliptyna
 • lekami zwiotczającymi mięśnie, takimi jak tubokuraryna (stosowana w znieczuleniu)
 • racegadotrylem (lek stosowany w leczeniu biegunki)
 • lekami stosowanymi w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu, takimi jak syrolimus, ewerolimus
 • złotem podawanym w leczeniu zapalenia stawów (aurotiojabłczan sodu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Enap HL a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie, szczególnie podczas wstawania. W razie występowania takich objawów należy unikać spożywania alkoholu.

Enap HL a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia, lek Enap HL może powodować zawroty głowy i zmęczenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Enap HL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Enap HL a ciąża
Enap HL a karmienie piersią
Interakcje
Enap HL a alkohol
Enap HL a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo