Poradnik
strefa opalania
tydzień francuskich marek
niezbędnik wakacyjny
Encepur K (Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum)

Encepur K (Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum)

Encepur to szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Szczepionka należy do grupy leków pobudzających układ odpornościowy przeciw chorobie wywoływanej przez wirus przenoszony przez kleszcze. Wyróżnia się preprarat Encepur Adults, który jest przeznaczony dla dzieci powyżej 12. roku życia i osób dorosłych oraz Encepur K dedykowany dzieciom poniżej 12. roku życia. Substancją czynną tej szczepionki jest inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaEncepur K
Nazwa międzynarodowaVaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,75 mcg/ 0,25 ml
 • 1,5 mcg/ 0,5 ml
PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu, szczep K23

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • trój(hydroksymetylo)-aminometan
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 ampułko-strzykawka o pojemności 0,25 ml
 • 1 ampułko-strzykawka o pojemności 0,5 ml
 • 10 ampułko-strzykawek o pojemności 0,5 ml
Działanie / właściwości

Czynne uodpornienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Zastosowanie

Wytworzenie odporności u osób przebywających czasowo lub stale na terenach, gdzie występuje kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek składnik szczepionki
 • uczulenie na formaldehyd, siarczan neomycyny, chlorotetracyklinę, siarczan gentamycyny lub albuminę jaja kurzego (substancje, które mogą występować w śladowych ilościach w szczepionce)
 • objawy reakcji alergicznej po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • działania niepożądane po wcześniejszych dawkach szczepionki
 • ostra faza choroby wymagająca leczenia oraz okres dwóch tygodni po jej wyleczeniu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie schorzenia neurologiczne
 • osłabienie układu odpornościowego, np. przy zakażeniu HIV lub w czasie terapii immunosupresyjnej
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Dawka dla dzieci - Encepur K

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy (u dzieci powyżej 3. roku życia)
 • senność (u dzieci poniżej 3. roku życia)
 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka (powyżej 38ºC) u dzieci od 1. do 2. roku życia

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • zaczerwienienie skóry w miejscu podania
 • obrzęk w miejscu podania
 • gorączka (powyżej 38ºC) u dzieci od 3. do 11. roku życia
 • objawy grypopodobne
 • ogólne złe samopoczucie
 • ogólne osłabienie
 • apatia

Dawka dla dorosłych - Encepur Adults

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
 • ogólne osłabienie
 • ból mięśni
 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zaczerwienienie skóry w miejscu podania
 • obrzęk w miejscu podania
 • objawy grypopodobne
 • gorączka powyżej 38ºC
 • nudności
 • ból stawów
Możliwe interakcje z

Immunoglobuliną przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu

Ciąża

Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania szczepionki Encepur u kobiet ciężarnych. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu szczepionki u kobiety w ciąży, dokładnie rozważając stosunek ryzyka do korzyści.

Karmienie piersią

Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania szczepionki Encepur u kobiet karmiących piersią. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu szczepionki u kobiety karmiącej piersią, dokładnie rozważając stosunek ryzyka do korzyści.

Dzieci

Dawka 0,75 mcg/ 0,25 ml (Encepur K) przeznaczona jest dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dawka 1,5 mcg/ 0,5 ml (Encepur Adults) może być stosowana u dzieci w wieku od 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Encepur?

Działanie szczepionki Encepur opiera się na wprowadzeniu do organizmu człowieka inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W odpowiedzi na zaszczepienie, układ odpornościowy wytwarza przeciwciała (naturalną obronę organizmu), które pomagają zwalczyć zakażenie w sytuacji zetknięcia się ze zdolnym do wywołania choroby wirusem. Szczepionka Encepur nie może wywołać choroby, przed którą chroni.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Encepur?

Lek Encepur stosuje się w celu uodpornienia dzieci oraz osób dorosłych przebywających czasowo lub stale na terenach, gdzie występuje kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Encepur?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczepionka Encepur jest podawana jako trzy osobne wstrzyknięcia, najlepiej w okresie chłodniejszych miesięcy, w celu zapewnienia ochrony w okresie zwiększonego ryzyka (wiosna/lato). Szczepionka (zarówno dawka dla dorosłych, jak i dla dzieci) jest podawana zgodnie z jednym z dwóch poniższych schematów:

Schemat klasyczny (preferowany schemat szczepienia)

 • I dawka: w wybranym przez pacjenta terminie
 • II dawka: od 14 dni do 3 miesięcy po podaniu I dawki
 • III dawka: od 9 do 12 miesięcy po podaniu II dawki
 • I dawka przypominająca powinna zostać podana 3 lata po przyjęciu III dawki
 • dodatkowe dawki przypominające należy przyjmować co 5 lat (pacjenci poniżej 49. roku życia, w tym również dzieci) lub co 3 lata (pacjenci powyżej 49. roku życia)

Schemat szybki (gdy konieczne jest szybkie uzyskanie ochrony)

 • I dawka: w wybranym przez pacjenta terminie
 • II dawka: 7 dni po podaniu I dawki
 • III dawka: 21 dni po podaniu I dawki
 • I dawka przypominająca powinna zostać podana od 12 do 18 miesięcy po podaniu III dawki
 • dodatkowe dawki przypominające należy przyjmować co 5 lat (pacjenci poniżej 49. roku życia, w tym również dzieci) lub co 3 lata (pacjenci powyżej 49. roku życia)

Sposób podania:

 • wstrząsnąć przed użyciem
 • szczepionkę podaje się domięśniowo (mięsień naramienny lub udo)
 • w rzadkich przypadkach szczepionkę można podać podskórnie, np. jeżeli pacjent choruje na skazę krwotoczną
 • szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Encepur

Brak danych na temat przedawkowania.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Encepur?

Nie należy stosować szczepionki Encepur, jeśli:

 • stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku Encepur
 • w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe po podaniu szczepionki na kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
 • stwierdzono uczulenie na formaldehyd, siarczan neomycyny, chlorotetracyklinę, siarczan gentamycyny lub albuminę jaja kurzego (substancje, które mogą występować w śladowych ilościach w szczepionce)
 • u pacjenta wystąpiły działania niepożądane po wcześniejszych dawkach szczepionki
 • pacjent jest w ostrej fazie choroby wymagającej leczenia oraz w okresie dwóch tygodni po jej wyleczeniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Encepur może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Dawka dla dzieci - Encepur K

Należy zaprzestać stosowania leku  i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • uogólniona pokrzywka
 • rumień wysiękowy wielopostaciowy
 • obrzęk błon śluzowych
 • świst oddechowy
 • trudności w oddychaniu, duszność
 • skurcz oskrzeli
 • spadek ciśnienia krwi
 • zaburzenia układu krążenia (czasem z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia)
 • spadek liczby płytek krwi

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy (u dzieci powyżej 3. roku życia)
 • senność (u dzieci poniżej 3. roku życia)
 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
 • gorączka (powyżej 38ºC) u dzieci od 1. do 2. roku życia

Częste (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nudności
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • zaczerwienienie skóry w miejscu podania
 • obrzęk w miejscu podania
 • gorączka (powyżej 38ºC) u dzieci od 3. do 11. roku życia
 • objawy grypopodobne
 • ogólne złe samopoczucie
 • ogólne osłabienie
 • apatia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

O nieznanej częstości:

 • powiększone węzły chłonne
 • mrowienie, drętwienie
 • bóle mięśniowo-stawowe w okolicy szyi
 • omdlenie
 • ziarniniak w miejscu podania (czasem z towarzyszącym nagromadzeniem płynu surowiczego)
 • drgawki

Dawka dla dorosłych - Encepur Adults

Należy zaprzestać stosowania leku  i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • uogólniona pokrzywka
 • obrzęk (najczęściej głowy i szyi, w tym twarzy, ust, gardła i języka) 
 • świst oddechowy
 • trudności w oddychaniu, duszność
 • skurcz oskrzeli
 • spadek ciśnienia krwi
 • zaburzenia układu krążenia (czasem z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia)
 • spadek liczby płytek krwi

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
 • ogólne osłabienie
 • ból mięśni
 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zaczerwienienie skóry w miejscu podania
 • obrzęk w miejscu podania
 • objawy grypopodobne
 • gorączka powyżej 38ºC
 • nudności
 • ból stawów

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • wymioty

O nieznanej częstości:

 • powiększenie węzłów chłonnych
 • drętwienie, mrowienie
 • zawroty głowy
 • stan przedomdleniowy
 • omdlenie
 • biegunka
 • ziarniniak w miejscu podania (czasem z towarzyszącym nagromadzeniem płynu surowiczego)
 • zmęczenie
 • astenia (uczucie osłabienia)
 • bóle stawowo-mięśniowe w okolicy szyi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania szczepionki Encepur należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, gdy u pacjenta występują:

 • ciężkie schorzenia neurologiczne
 • osłabienie układu odpornościowego, np. przy zakażeniu HIV lub w czasie terapii immunosupresyjnej (w tym przypadku pacjent może nie uzyskać pełnej ochrony po szczepieniu)
 • osłabienie, omdlenie, reakcje lękowe jako odpowiedź na wkłucie igły

Należy zapewnić pacjentowi odpowiedni nadzór bezpośrednio po podaniu szczepionki, na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej.

Nie wolno podawać szczepionki donaczyniowo. W wypadku nieumyślnego podania szczepionki donaczyniowo, należy natychmiast podjąć leczenie przeciwwstrząsowe.

Szczepionka Encepur nie jest skuteczna przeciw innym chorobom przenoszonym przez kleszcze, nawet jeżeli są przenoszone równocześnie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Encepur K a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Encepur.

Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania szczepionki Encepur u kobiet ciężarnych. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu szczepionki u kobiety w ciąży, dokładnie rozważając stosunek ryzyka do korzyści.

Encepur K a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania szczepionki Encepur u kobiet karmiących piersią. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu szczepionki u kobiety karmiącej piersią, dokładnie rozważając stosunek ryzyka do korzyści.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

U osób, które przyjęły immunoglobulinę przeciw wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu, szczepienie powinno odbyć się po upływie co najmniej 4 tygodni od podania immunoglobuliny. W przeciwnym przypadku poziom swoistych przeciwciał po szczepieniu może być niższy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Encepur K a alkohol

Brak danych.

Encepur K a prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Encepur?

 • szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • szczepionkę należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2ºC do 8ºC
 • nie należy zamrażać szczepionki
 • szczepionkę należy zużyć natychmiast po otwarciu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Encepur K a ciąża
Encepur K a karmienie piersią
Interakcje
Encepur K a alkohol
Encepur K a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki